Angličtina pro děti

Chcete vaše dítě učit anglicky? Přemýšlíte jak s tím začít, kdy a co je dnes hlavním trendem? Výuka jazyků je obrovský vklad do budoucna, vše je dobré si promyslet. A začít s tím co nejdříve.

Výuka jazyků usnadňuje komunikaci


„Jazyková a kulturní rozmanitost jsou jednou z hlavních předností Evropské unie“, říká Androula Vassiliou, komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež v TZ Evropské komise. „Výuka jazyků usnadňuje komunikaci mezi lidmi a zeměmi a rovněž podporuje přeshraniční mobilitu a integraci migrantů. Těší mě, že dokonce i naši nejmladší občané mohou zažívat radost z objevování cizích jazyků. Nabádám lidi také k tomu, aby se nezaměřovali pouze na nejvíce používané jazyky a dopřáli si potěšení z nesmírné jazykové rozmanitosti Evropy.“

 

Nejvíce vyučovaným jazykem u dětí je angličtina. V posledních letech je také dle průzkumů patrné, že se snižuje věk ve kterém se děti začínají jazyk učit. Platí tedy trend, že čím dříve se začne dítě jazyk učit, tím lépe.

 

Výuka v rodině

Sami mluvíte anglicky, tak proč byste nezačali učit své dítě? Samozřejmě můžete, přesto větších cílů dosáhnete, pokud dítě zapíšete přímo do jazykového kurzu pořádaného jazykovou školou. Na dítě můžete doma mluvit cizím jazykem, ale pokud není angličtina jedním z vašich mateřských jazyků, těžko se vyhnete určitým problémů.

 

Problém může nastat při výuce výslovnosti. Pokud vám jazyk není vrozený a sami jste se ho učili může být vaše výslovnost zkreslená. Vaše dítě tak může být zatíženo špatnou výslovností, které se těžko zbavuje.

 

Lektoři naopak přesně ví, jak dítě k jazyku vést a je vyvarujete se tak chyb, kterých se pak v dospělosti špatně zbavuje. Pokud se přesto do domácí výuky pustíte, sledujte aktuální trendy ve výuce jazyků a myslete na to, že hlavním cílem není naučit děti co nejvíc slovíček, ale zakořenit v nich zájem o jazyk.

 

Když chcete začít sami, nespěchejte!

První rok byste určitě měli dětem dát prostor poznat pouze mateřský jazyk, anglicky kojenci a batoleti ideálně tak zazpívat. Pokud vaše dítě dále plynule zlepšuje svůj mateřský jazyk, lze do denního programu zahrnout i pojmenování věcí anglicky. Ve třech až čtyřech letech už pro něj naleznete hned několik kroužků, které začnou formou her a zábavy děti jazyk více učit.

 

Pokud se chcete do výuky dítěte přeci jen zapojit, přihlaste se do kurzu s ním, Kurzy pro rodiče s dětmi jsou dnes běžnou formou výuky. Vy se také něco přiučíte a vaše dítě se bude učit ve společnosti svých vrstevníků.

 

Kdy začít s výukou angličtiny a co očekávat

Důležité je s výukou začít co nejdříve, ideálně do předškolního věku. Některé jazykové školy nabízí výuku již pro děti od tří let. Při výuce angličtinu u dětí je potřeba si ujasnit základní rozdíl oproti klasické výuce dospělých. Nejedná se o výuku v pravém slova smyslu, ale o hry a moderní metody jak děti jazyk přirozeně naučit. Děti se učí cizí jazyk vnímat, naslouchat mu, chápat smysl slov a umět na ně reagovat. Děti v takto útlém věku mají schopnost se soustředit pouze krátce, nesmí se tedy zatěžovat souvislou výukou. Hodiny probíhají formou her a různých cvičení, kdy se často zapojují i tělesné aktivity a v malých studentech se podporuje zájem.

 

Nečekejte ovšem, že váš předškolák bude během chvilky mluvit anglicky jako česky, Mateřština je ostatně jenom jedna a cizí jazyk je až ten druhý. Úspěchem ve výuce jazyků u dětí je především to, že dítě ví, co se po něm chce a umí vhodně zareagovat. Rodiče kladou na děti mnohdy velké nároky co se pokroku týče. Buďte spokojení s každým postupem. Pokud si vaše dítě angličtinu oblíbí, stane se pro něj výhodou a nástrojem pro další využití, ne neoblíbeným předmětem ve školním rozvrhu.

 

Investice do budoucna

Pokud vám to čas a prostředky dovolí určitě investujte do jazykového vzdělání svých dětí. Hravou a zábavnou formou v nich podpoříte zájem o jazyk, který už budete dále pouze rozvíjet. V dnešní době je znalost cizího jazyka klíčová. Podpořte vývoj svých dětí a zapište je do jazykového kurzu.

898 kurzů
616 škol
gdi
Jazykovky.cz JazykovéZkoušky.cz SlevyKurzů.cz Jazyky.com Nazkušenou.cz Angličtina on-line Němčina on-line Francouzština on-line Španělština on-line Italština on-line Tlumočení-Překlady.cz Překládá.cz Tlumočí.cz