Doporučené jazykové školy
Jazykový kurz Němčina online – 0142/zima – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 19.35-21.05
Filtrování podle více parametrů

Němčina online – 0142/zima – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 19.35-21.05
 (kód: NJ _ A1 _ 0142)

Zimní kurz němčiny pro úplné začátečníky za akční cenu 2.990 Kč! Časově omezená nabídka zimních kurzů. Malá skupinka, individuální přístup, zapůjčení materiálů, možnost náhrady zmeškaných hodin. Těšíme se na Vaší účast!
Volných míst: 2
Němčina
Původní cena jazykového kurzu němčiny v Praze - Němčina online – 0142/zima – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 19.35-21.05
Původní cena
3 990 Kč
Sleva na jazykový kurz - Němčina online – 0142/zima – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 19.35-21.05
Sleva
30 %
kolik ušetříte na jazykovém kurzu - Němčina online – 0142/zima – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 19.35-21.05
Ušetříte
1 200 Kč
Výuka ve dnech
Út, Čt
Čas výuky
čtvrtek 19.35-21.05
Opakuje se
Výuka pravidelně každý týden
sleva na Němčina online – 0142/zima – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 19.35-21.05
Poznámka k zahájení
informujte se na možnost přistoupení do kurzu
Datum zahájení Němčina online – 0142/zima – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 19.35-21.05 (Němčina, Praha)
Zahájení
Datum ukončení Němčina online – 0142/zima – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 19.35-21.05 (Němčina, Praha)
Ukončení
Délka jazykového kurzu Němčina online – 0142/zima – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 19.35-21.05 (Němčina, Praha)
Délka kurzu
1x90 minut týdně během 11 týdnů
Vyuč. jazyk
NJ
Počet studentů
Jazykový kurz Němčina online – 0142/zima – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 19.35-21.05: počet studentů3-6
Cena
Sleva na Jazykový kurz Němčina online – 0142/zima – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 19.35-21.05 2 790 Kč
Rozsah výuky | Hodin týdně
Němčina online – 0142/zima – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 19.35-21.05 - rozsah výuky jazykového kurzu v Praze jazyková škola Britannika Centrála Praha 2 22h
| 1x2h
Kurz začíná
probíhá Kdy začíná jazykový kurz Němčina online – 0142/zima – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 19.35-21.05 - Jazykový kurz Němčina online – 0142/zima – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 19.35-21.05
jazykový lektor Jan Zouplna
Jan Zouplna
jazyková učebnice: Aussichten A1
Aussichten A1
Pokročilost
A0 - Úplný začátečník, A0+ - Falešný začátečník
Typ kurzu
Online výuka přes internet, skype, e-learning
Cena zahrnuje
Výuku, přístup k výuce online, materiály ke kurzu,...

Termín konání kurzu

Zahájení:
přistupte do kurzu
Informujte se na možnost přistoupení do kurzu
Ukončení:
31.3.2022
Čas konání:
čtvrtek 19.35-21.05
Délka kurzu:
1x90 minut týdně během 11 týdnů
Poznámka:
1x90 minut týdně po dobu 3 měsíců. Výuka v mini skupině max. 6 studentů. Navazující kurz bude probíhat od dubna do června 2022

Rozsah výuky

Počet vyučovacích hodin:
22 h (1x2h)
Délka vyučovací hodiny:
45 minut
Periodicita:
Výuka pravidelně každý týden
Poznámka:
Zmeškanou hodinu je možné po předchozí domluvě nahradit v paralelních kurzech během stejného semestru.

Cena kurzu

Cena před slevou:
3 990 Kč
Cena po slevě:
2 790 Kč
Ušetříte:
1 200 Kč
Počet studentů ve skupině:
3 – 6
Volných míst:
2
Cena zahrnuje:
Výuku, přístup k výuce online, materiály ke kurzu, případnou konzultace s lektorkou, certifikát na vyžádaní.
Cena nezahrnuje:
Nemusíte kupovat učebnice, během kurzu Vám je půjčíme oproti vratné záloze.
Další nutné náklady po nástupu výuky:
žádné
Poznámka:
Ve výuce používáme velké množství doplňkových materiálů (krátké dokumentární filmy, jazykové hry, čtení beletrie a novinových článků, kvízy, testy a hodně dalších). Veškeré tyto materiály jsou zahrnuty v ceně výuky.

Akce

Náš tip! Objednejte si půlroční kurz němčiny za akční cenu 4.690 Kč nebo rovnou půlroční kurz za 4.690 Kč

Kurz pro dvě osoby nebo dva libovolné kurzy za 4.690 Kč

Stačí nás kontaktovat na tel. 777 779 159 nebo emailem na info@jazykovekurzypraha.cz

Náplň a obsah kurzu

Zimní kurz němčiny pro úplné začátečníky za akční cenu 2.990 Kč! Časově omezená nabídka zimních kurzů. Malá skupinka, individuální přístup, zapůjčení materiálů, možnost náhrady zmeškaných hodin. Těšíme se na Vaší účast!

Proč si vybrat tento kurz

 • moderní metody výuky (hraní rolí, cvičení na rozvoj analytického myšlení a komunikace, kvízy)
 • výuka podle materiálů lektora a učebnic Aussichten
 • spolupráce v párech
 • otevřená komunikace mezi lektorem a všemi účastníky kurzu
 • po ukončení kurzu na vyžádaní obdržíte certifikát jako potvrzení o dosažené úrovni a počtu odučených hodin.

Pro koho je kurz určen

Tento kurz je určen pro úplné začátečníky A1

Tento kurz německého jazyka je určen pro úplné začátečníky a pro ty, kteří mají minimální znalosti jazyka a chtějí si osvěžit naprosté základy němčiny. Během kurzu vytvoříte si velmi dobrý základ německé gramatiky, který si důkladně upevníte pomocí velkého počtu mluvnických cvičení. Prostřednictvím konverzačních témat si osvojíte novou slovní zásobu a prohloubíte své řečové dovednosti. Budete schopni vést plynně základní konverzaci s rodilým mluvčím, domluvíte se v zahraničí.

Cíl kurzu

Při výuce využíváme jednotný metodický přístup pečlivě kombinující různorodé a kreativní procvičování ústních (poslech, čtení, mluvení) a písemných dovedností každého studenta. Naučíme Vás tak vnímat cizí jazyk všemi smysly!

Obsah kurzu

Obsah kurzu (gramatika, témata pro mluvení, čtení a poslech) 

1. podstatná jména se členem určitým, slovosled v oznamovací a tázací větě, slovní přízvuk, představování lidí
2. časování sloves v přítomném čase, tykání, vykání, předložky místa, popis lidí, sport
3. abeceda, hláskování, číslovky 1 – 100,W-Fragen: Wo? Wie? Woher? Wer?, sloveso „sein“, popis osoby – jméno, adresa, telefon, e-mail
4. časové údaje –denní doba, popis zaměstnání, otázky Wie geht´s?
5. člen určitý a neurčitý, dny v týdnu, záporky in-, un-, sloveso „haben“, Ja/Nein – Fragen, první pracovní den, interview.
6. časové údaje – trvání, postavení slovesa ve větě, časování sloves, průběh dne, týdenní rozvrh
7. přivlastňovací zájmena, množné číslo, označení národností a cizích jazyků, výslovnost přehlásek „Ö“ a „Ü“,  rodina a přátelé, příbuzenské vztahy
8. určování času, zápor ve větách, volnočasové aktivity 
9. sloveso „möchte“ + sloveso v infinitivu, program a plány na víkend, přání 
10. modální sloveso „mögen“, nulový člen, neurčité zájmeno „kein“, výslovnost německého „E“, pojmenování potravin a předmětů denní potřeby, oblíbené jídlo
11. odlučitelné předpony, na tržišti, zanechání vzkazu, zprávy, popis pracovního dne
12. vazba „es gibt + 4. pád“, orientační údaje, označení množství, osobní zájmena, v supermarketu, nakupování, recept
 
Souhrnný test z veškerého probraného učiva + společné vyhodnocení

Zařazení kurzu

 • Druh kurzu: Online výuka přes internet, skype, e-learning
 • Věková skupina: Pro dospělé
 • Forma výuky: Kurz s multimediální výukou, Výuka přes internet

Pokročilost kurzu

A0 - Úplný začátečník, A0+ - Falešný začátečník

Jaké jsou vstupní znalosti?

Student se setkává se s jazykem více méně poprvé. Nemá žádnou znalost jazyka.

Student se již s jazykem setkal, zpravidla absolvoval již část jazykového kurzu, ale jeho znalosti jsou roztříštěně, nesourodé nebo pozapomenuté. Student jazyk aktivně nepoužívá, často ale rozumí základním frázím.

Rozřazovací test pokročilosti
Lektor jazykového kurzu Němčina online – 0142/zima – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 19.35-21.05 - Jan Zouplna

Lektor tohoto kurzu

Jan Zouplna

zkušený lektor němčiny

K němčině mám osobní vztah díky otci, který pocházel z Vídně. Německy jsem se začal učit na střední škole a v té době se stala i mým koníčkem. Už tehdy jsem doučoval své spolužáky.

V čem lektor vyniká

Rád při výuce používám metod odkoukaných od profesorů během mého studia. Výuka je moje hobby, čož jistě poznáte při mých hodinách a mým přáním je, aby si tento krásný jazyk zamilovali i mí žáci.

Moje největší koníčky: Příroda, myslivost, starožitnosti a umění, cestování a samozdřejmě němčina!

Vzdělání a praxe

Ve studiu jsem pokračoval na Státní jazykové škole v Praze, pod vedením jedné z nejlepších uznávaných znalců jazyka dr. Marty Vrané. Mám certifikát Goethe-Institutu C1 a 3 letou přípravu k C2.

1 osobní zkušenost studenta

Ohodnotit lektora
Učebnice v jazykovém kurzu Němčina online – 0142/zima – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 19.35-21.05 - Aussichten A1

Učebnice pro tento kurz

Aussichten A1

Klett

Kniha vychází důsledně z myšlenky Evropského referenčního rámce a připravuje na složení certifikátů Start Deutsch 2
Do učebnice i do pracovního sešitu bylo integrováno velké množství poslechových textů, který má každý žák vložené v učebnici. Dále je součásti knihy DVD, které obsahuje tematické reportáže natočené k jednotlivým tématům knihy.

Proč používáme tuto učebnici

Koncepce knihy usiluje o co největší autenticitu jazyka, provazuje jazyké dovednosti soukromé, věřejné a pracovní komunikace. Např. téma zdraví obsahuje část věnovanou našemu zdraví (soukromá část), část věnovanou zdraví na pracovišti – téma nemocenská (pracovní část) a veřejnou část (dokumenty kolem nemoci a návštěva lékárny)

Certifikát, který získáte absolvováním

Certifikát o dosažené úrovni znalostí.

Po absolvování kurzu obdržíte na vyžádání certifikát o dosažené úrovni znalostí.

Pár slov o nás

Vážení zájemce o výuku, vítejte v JŠ Britannika!

JŠ Britannika byla otevřena v roce 2009 v centru Prahy. Od té doby získala pověst populární školy, a to díky zajímavému výukovému programu, kvalitním lektorům, systému zapůjčení učebnic, příznivým cenám a atraktivním nabídkám pro věrné zákazníky. Ročně u nás absolvuje kurzy cca 1 300 studentů od teenagerů po důchodce. Mezi věrné zákazníky patří i studenti, kteří docházejí na kurzy od samotného vzniku školy.
Vyučujeme deset světových jazyků. Nabízíme individuální, firemní a skupinové kurzy všeobecného zaměření, konverzační kurzy, obchodní, specializované, přípravu ke zkouškám nebo také intenzivní a víkendové kurzy.
Novinkou jsou i studijní pobyty v zahraničí. Mezi ně patří oblíbené destinace jako Malta, Itálie a Španělsko.

Rádi Vám vždy vyjdeme vstříc v případě jakýchkoliv dotazů nebo úpravy rozvrhu Vašeho kurzu. Děláme zkrátka to nejlepší, aby se každý student cítil přirozeně, pohodlně a mohl otevřeně komunikovat.

Více se o naší škole dočtete ZDE:
jazykovekurzy­praha.cz

Proč si vybrat nás

Proč zvolit kurz v JŠ Britannika. Čím se lišíme:

 • Garance malých studijních skupin (4–8 studentů, max.10), což umožňuje individuální přístup ke každému studentovi. Mluvit bude opravdu každý!
 • Zmeškanou hodinu je možné po předchozí domluvě nahradit v paralelních kurzech během stejného semestru.
 • Atraktivní nabídky kurzů pro naše věrné zákazníky
 • Moderní a účelné zařízení učeben.
 • Spousta video/audio materiálů a video/audio aktivit během výuky.
 • Libovolná kombinace všech kurzů.
 • Sleva 25% na nezlevněné kurzy pro studenty a seniory!
 • Doplňujeme výuku jazykovými hrami, čtením beletrie, novin a časopisů.
 • Nemusíte kupovat učebnice, během kurzu Vám je půjčíme oproti vratné záloze.
 • Beletrie Oxford Bookworms k zapůjčení jen za 50 Kč!
 • Pravidelné testování Vašich pokroků.
 • Unikátní materiály Oxford Press, včetně iTools, National Geographic, BBC, Klett a Langenscheidt.

Vybavení školy

 • Audiovizuální pomůcky
 • Kopírka pro studenty
 • Multimediální učebny
 • Počítače s výukovým software
 • Přístup do knihovny školy
 • Vlastní učebny
 • Zapůjčení učebnic do kurzu

Doprava

Jak se k nám dostanete:

MHD: Stanice metra trasy C I. P. Pavlova nebo Náměstí Míru, dále dvě minuty pěšky, podrobně viz – mapa

Tramvaj č.10, 16 nebo 22, dále dvě minuty pěšky, podrobně viz – mapa.

Jak se k nám dostanete?

Jak a kdy se zapsat do kurzu

Objednejte si kurz ZDE:

Objednávka kurzu

Možnost objednání kurzu s nebo bez registrace.

Jaké výhody získáte registrací?

1.Místo v kurzu vám systém zarezervuje okamžitě
2.Můžete zaplatit kartou online
3.Získáte přístup k výuce online
4.Můžete zanechat referenci lektorovi
5.Budete mít přehled o všech vašich objednávkách

V případě dotazů nás kontaktujte na tel. 777 779 159 nebo emailem na info@jazykovekurzypraha.cz

Systém slev

Jsme fér a finančně znevýhodněným studentům rádi poskytneme slevu 35% z ceny kurzu pro veřejnost. Stačí se prokázat platnou ISIC kartou.

Stejnou slevu poskytneme i seniorům starším 60 let po ověření věku platným občanským průkazem.

Kterýkoli skupinový nebo individuální kurz můžete uhradit v rámci firemních benefitů. Akceptujeme následující benefitní poukázky:

Sodexo Pass CZ a.s.
Flexi Pass, Bonus Pass, Fokus Pass, Smart Pass, Dárkový Pass

Edenred CZ s.r.o.
Ticket Multi, Ticket Compliments, Ticket Academica

Benefit Management s.r.o.
Benefit Plus

BENEFITY a.s.
Benefity

Další kurzy němčiny | jazyková škola Britannika

Jazyk Název kurzu a pokročilost Studentů Délka kurzu Rozsah výuky Cena
NJ
Němčina online – 0144/zima – A1 Úplní začátečníci – Pondělí 7.00-8.30
kód kurzu (NJ _ A1 _ 0144)
A0 - Úplný začátečník
3 – 6 1x90 minut týdně během 8 týdnů
do
16 h (1x2h)
Út, Čt
2 490 Kč
(po 24% slevě)
NJ
Němčina prezenčně - 0147/zima - A1-A2 - Falešné až pokročilé začátečníky - Úterý 18.00-19.30
kód kurzu (NJ_A1A2_0147)
A0+ - Falešný začátečník, A1 - Začátečník
3 – 6 1x90 minut týdně během 11 týdnů
do
22 h (1x2h)
Út, Čt
2 790 Kč
(po 30% slevě)
NJ
Němčina prezenčně – 0138/zima – A2-B1 Pokročilé začátečníky až mírně pokročilé – Úterý 19.35-21.05
kód kurzu (NJ A2B1 _ 0138_ zima)
A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý
3 – 6 1x90 minut během 12 týdnů
do
24 h (1x2h)
Út, Čt
2 990 Kč
(po 25% slevě)
NJ
Němčina online – 0133/zima – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 16.25-17.55
kód kurzu (NJ _ A1 _ 0133)
A0 - Úplný začátečník, A0+ - Falešný začátečník
3 – 6 1x90 minut týdně během 8 týdnů
do
16 h (1x2h)
Út, Čt
2 490 Kč
(po 24% slevě)
NJ
Němčina online – 0149/zima – A1 Úplní začátečníci – Sobota 10.45-12.15
kód kurzu (NJ _ A1 _ 0149)
A0 - Úplný začátečník
3 – 6 1x90 minut týdně během 8 týdnů
do
16 h (1x2h)
Út, Čt
2 490 Kč
(po 24% slevě)
NJ
Němčina prezenčně – 0140/zima – A1 Začátečníci – Úterý 16.25-17.55
kód kurzu (NJ _ A1 _ 0140)
A0 - Úplný začátečník, A0+ - Falešný začátečník
3 – 6 1x90 minut týdně během 11 týdnů
do
22 h (1x2h)
Út, Čt
2 790 Kč
(po 30% slevě)
NJ
Němčina prezenčně – 0146/zima – A1 Úplní začátečníci – Úterý 14.45-16.15
kód kurzu (NJ _ A1 _ 0146)
A0 - Úplný začátečník, A0+ - Falešný začátečník
3 – 6 1x90 minut týdně během 8 týdnů
do
16 h (1x2h)
Út, Čt
2 490 Kč
(po 24% slevě)
NJ
3 – 6 1x90 minut týdně během 12 týdnů
do
24 h (1x2h)
Út, Čt
2 990 Kč
(po 25% slevě)
NJ
3 – 6 1x90 minut týdně během 12 týdnů
do
24 h (1x2h)
Út, Čt
2 990 Kč
(po 25% slevě)
NJ
3 – 6 1x90 minut týdně během 8 týdnů
do
16 h (1x2h)
Út, Čt
2 490 Kč
(po 24% slevě)
Více kurzů školy

Rezervace místa v kurzu

Dobrý den, chci si rezervovat místo v jazykovém kurzu
Němčina online – 0142/zima – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 19.35-21.05 (kód: NJ _ A1 _ 0142). Zašlete mi prosím informace o platbě a zápisu do kurzu.

Ověřit volné místo

Dobrý den, chci si ověřit, zda je ještě volné místo v jazykovém kurzu Němčina online – 0142/zima – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 19.35-21.05 (kód: NJ _ A1 _ 0142).

Informovat se na kurz

Dobrý den, chci se informovat na kurz Němčina online – 0142/zima – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 19.35-21.05 (kód: NJ _ A1 _ 0142). Kontaktujte mě, prosím.

Jmenuji se

a můj email je

případně mě zastihnete na telefonu

.

Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych se také zeptal(a) na:

Ozvěte se mi prosím co nejdříve. Děkuji.

Souhlasím s podmínkami užití portálu Jazykovky.cz
Zašlete škole zprávu.
Jméno a email jsou povinné položky
1 198 kurzů
557 škol
gdi
Jazykovky.cz JazykovéZkoušky.cz SlevyKurzů.cz Jazyky.com Nazkušenou.cz Angličtina on-line Němčina on-line Francouzština on-line Španělština on-line Italština on-line Tlumočení-Překlady.cz Překládá.cz Tlumočí.cz