Doporučené jazykové školy
Jazykový kurz Angličtina – 0105/jaro – B1 Mírně pokročilé – Úterý 18.00-19.30
Filtrování podle více parametrů

Angličtina – 0105/jaro – B1 Mírně pokročilé – Úterý 18.00-19.30
 (kód: AJ B1_0105)

Kurz angličtiny pod vedením zkušeného českého lektora Časově omezená nabídka jarních kurzů!. Výuka v malých skupinkách, možnost náhrady zmeškaných lekci, zapůjčení učebních materiálu. Těšíme se na Vaší účast!
Volných míst: 3
Angličtina
Původní cena jazykového kurzu angličtiny v Praze - Angličtina – 0105/jaro – B1 Mírně pokročilé – Úterý 18.00-19.30
Původní cena
3 790 Kč
Sleva na jazykový kurz - Angličtina – 0105/jaro – B1 Mírně pokročilé – Úterý 18.00-19.30
Sleva
24 %
kolik ušetříte na jazykovém kurzu - Angličtina – 0105/jaro – B1 Mírně pokročilé – Úterý 18.00-19.30
Ušetříte
900 Kč
Výuka ve dnech
Po
Čas výuky
úterý 18.00-19.30
Opakuje se
Výuka pravidelně každý týden
Datum zahájení Angličtina – 0105/jaro – B1 Mírně pokročilé – Úterý 18.00-19.30 (Angličtina, Praha)
Zahájení
Datum ukončení Angličtina – 0105/jaro – B1 Mírně pokročilé – Úterý 18.00-19.30 (Angličtina, Praha)
Ukončení
Délka jazykového kurzu Angličtina – 0105/jaro – B1 Mírně pokročilé – Úterý 18.00-19.30 (Angličtina, Praha)
Délka kurzu
1x90 minut týdně během třech měsíců
Vyuč. jazyk
AJ
Počet studentů
Jazykový kurz Angličtina – 0105/jaro – B1 Mírně pokročilé – Úterý 18.00-19.30: počet studentů3-8
Cena
Sleva na Jazykový kurz Angličtina – 0105/jaro – B1 Mírně pokročilé – Úterý 18.00-19.30 2 890 Kč
Rozsah výuky | Hodin týdně
Angličtina – 0105/jaro – B1 Mírně pokročilé – Úterý 18.00-19.30 - rozsah výuky jazykového kurzu v Praze jazyková škola Britannika Centrála Praha 2 24h
| 1x2h
Kurz začíná
za 55 dní Kdy začíná jazykový kurz Angličtina – 0105/jaro – B1 Mírně pokročilé – Úterý 18.00-19.30 - Jazykový kurz Angličtina – 0105/jaro – B1 Mírně pokročilé – Úterý 18.00-19.30
jazykový lektor Mgr. Adam Hrubeš
Mgr. Adam Hrubeš
jazyková učebnice: English File Pre-intermediate 3rd edition
English File Pre-intermediate 3rd edition
Pokročilost
A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý
Typ kurzu
Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost
Cena zahrnuje
výuku, přístup k výuce on-line zdarma, případnou konzultace...

Termín konání kurzu

Zahájení:
14.4.2020 (za 56 dnů)
Ukončení:
30.6.2020
Čas konání:
úterý 18.00-19.30
Délka kurzu:
1x90 minut týdně během třech měsíců
Poznámka:
Zmeškanou hodinu je možné po předchozí domluvě nahradit v paralelních kurzech během stejného semestru.

Rozsah výuky

Počet vyučovacích hodin:
24 h (1x2h)
Délka vyučovací hodiny:
45 minut
Periodicita:
Výuka pravidelně každý týden
Poznámka:
Zmeškanou hodinu je možné po předchozí domluvě nahradit v paralelních kurzech během stejného semestru.

Cena kurzu

Cena před slevou:
3 790 Kč
Cena po slevě:
2 890 Kč
Ušetříte:
900 Kč
Počet studentů ve skupině:
3 – 8
Volných míst:
3
Cena zahrnuje:
výuku, přístup k výuce on-line zdarma, případnou konzultace s lektorkou před a po výuce, certifikát na vyžádaní, veškeré materiály ke kurzu.
Cena nezahrnuje:
Učebnice půjčujeme v učebně zdarma nebo oproti vratné záloze domu. Přístup k online výuce v rozhrání webu zdarma.
Další nutné náklady po nástupu výuky:
žádné
Poznámka:
Ve výuce používáme velké množství doplňkových materiálů (krátké dokumentární filmy, jazykové hry, čtení beletrie a novinových článků, kvízy, testy a hodně dalších). Veškeré tyto materiály jsou zahrnuty v ceně výuky.

Náš tip!

Náš tip! Objednejte si rovnou dva libovolné kurzy nebo kurz pro dvě osoby za akční cenu 5.290 Kč.

Stačí nás kontaktovat na tel. 777 779 159 nebo emailem na info@jazykovekurzypraha.cz

Náplň a obsah kurzu

Kurz angličtiny pod vedením zkušeného českého lektora Časově omezená nabídka jarních kurzů!. Výuka v malých skupinkách, možnost náhrady zmeškaných lekci, zapůjčení učebních materiálu. Těšíme se na Vaší účast!

Proč si vybrat tento kurz

 • výuka pod vedením zkušeného českého lektora
 • moderní metody výuky (hraní rolí, cvičení na rozvoj analytického myšlení a komunikace, kvízy)
 • výuka podle materiálů lektorky a učebnic English File
 • spolupráce v párech
 • otevřená komunikace mezi lektorem a všemi účastníky kurzu

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro mírně pokročilé úr. B1

Při výuce využíváme jednotný metodický přístup pečlivě kombinující různorodé a kreativní procvičování ústních (poslech, čtení, mluvení) a písemných dovedností každého studenta. Naučíme Vás tak vnímat cizí jazyk všemi smysly

Kurz se věnuje především rozvoji komunikačních dovedností a znalosti slovní zásoby.

Na širokém spektru různorodých témat se seznámíte se slovní zásobou různých oblastí života. V rámci komunikačních aktivit rozvinete své schopnosti mluveného projevu (vyjádřit názor, reagovat na názory ostatních, diskutovat apod.).

Cíl kurzu

Jazykové kurzy angličtiny Vás naučí v každodenním životě komunikovat slovem i písmem v cizím jazyce. Potřebujete se domluvit v zahraničí, odpovědět na email nebo prostě rozumět filmům či hudbě v originále?

Tehdy je tu jeden z jazykových kurzů všeobecné angličtiny. Předností naší jazykové školy je forma výuky. Ta probíhá podle nejmodernějších učebnic a elektroniky. Nejedná se tedy jen o tupé biflování slovíček, ale kurzy jsou koncipovány zajímavou, zábavnou a hlavně jednoduchou formou!

Obsah kurzu

Gramatika, Témata pro mluvení, čtení a poslech, psaní:

1. Lekce 9A (str. 68, 69, 104, 108, 110, 142, 161)
Gramatika: podmínkové věty = second conditional
Témata pro mluvení, čtení a poslech: článek – co dělat při střetu s nebezpečným zvířetem

2. Lekce 9B (str.70, 71, 142)
Gramatika: předpřítomný čas – užití for, since
Témata pro mluvení, čtení a poslech: strach a fóbie
Psaní: Dopis kamarádovi/ka­marádce

3. Lekce 9C (str. 72, 73, 74, 75, 142 )
Gramatika: rozdíl mezi předpřítomným časem a minulým časem prostým
Praktická angličtina – konverzace: ztraceni ve městě; popis cesty. Témata pro mluvení, čtení a poslech: Hudba

4. Lekce 10A (str. 76, 77, 105, 109, 144)
Gramatika: trpný rod = passive;
Témata pro mluvení, čtení a poslech: vynálezy a objevy

5. Lekce 10B (str. 78, 79, 144)
Gramatika: vyjádření minulosti pomocí used to
Témata pro mluvení, čtení a poslech: staré zvyky, návrat do školních let

6. Lekce 10C (str. 80, 81, 82, 83, 144)
Gramatika: modální slovesa – may, might. Tvoření podstatných jmen
Témata pro mluvení, čtení a poslech: článek – rozhlasová poradna, článek a kvíz o rozhodování
Opakování lekcí 9–10

7. Lekce 11A (str. 84, 85, 146, 162)
Gramatika: Vyjadřování pohybu = expressing movements
Témata na mluvení, čtení a poslech: Sporty

8. Lekce 11B (str. 86, 87, 146, 163)
Gramatika: umístění frázových sloves ve větě
Témata pro mluvení, čtení a poslech: frázová slovesa, zdraví a životní styl

9. Lekce 11C (str. 88, 89, 90, 91, 146 )
Gramatika: použití so, neither + auxilaries
Témata pro mluvení, čtení a poslech: článek – zvláštní náhody
Praktická angličtina – konverzace: Telefonní rozhovory

Zařazení kurzu

 • Druh kurzu: Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost
 • Věková skupina: Pro dospělé
 • Forma výuky: Kurz s multimediální výukou

Pokročilost kurzu

A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý

Jaké jsou vstupní znalosti?

Student rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

Student rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Rozřazovací test pokročilosti

Videa z naší školy a kurzů

Lektor jazykového kurzu Angličtina – 0105/jaro – B1 Mírně pokročilé – Úterý 18.00-19.30 - Mgr. Adam Hrubeš

Lektor tohoto kurzu

Mgr. Adam Hrubeš

zkušený lektor angličtiny

Jmenuji se Adam a učím anglický jazyk

V čem lektor vyniká

Prakticky celý život se pohybuji v angl. mluvícím prostředí a učím i hlubší detaily z praxe (slangove obraty a idiomy, angličtina na dnešním internetu, bussines atd…),
které se v učebnicích moc nevyskytují. Mám znalosti historie a reálií angl. mluvících zemí a hodně klasických knich přečtených v originále a zkušenosti
s výukou i na jiných JŠ. Angličitnu učím ,protože mne to baví a Rád Vás přivítám na mých kurzech !"

Vzdělání a praxe

Mám ukončené magisterské studium v oboru právo a Angličtinu se učím a denně používám od svých 8 let včetně různých studijních pobytů v Británii i jinde.

Ohodnotit lektora
Učebnice v jazykovém kurzu Angličtina – 0105/jaro – B1 Mírně pokročilé – Úterý 18.00-19.30 - English File Pre-intermediate 3rd edition ukázkový soubor

Učebnice pro tento kurz

English File Pre-intermediate 3rd edition

OUP ELT Oxford University Press
Latham-koenig, Ch., Oxenden, C., Selingson, P. • Vydáno 2012

Humor, zábava, motivace studentů – to je moderní multimediální učebnice angličtiny English File Pre-intermediate 3rd edition!

Proč používáme tuto učebnici

•Důraz na komunikativní schopnosti studentů a jejich jazykovou vybavenost nutnou pro běžnou praxi, obzvláště pak při různých společenských a pracovních příležitostech
•Word bank – obrázkový slovník 500 slov seřazených do tématických celků na konci učebnice.
•Travel with English – základní fráze nutné pro cestování.

Certifikát, který získáte absolvováním

Certifikát o dosažené úrovni znalostí.

Po absolvování kurzu obdržíte na vyžádání certifikát o dosažené úrovni znalostí.

Pár slov o nás

Vážení zájemce o výuku, vítejte v JŠ Britannika!

JŠ Britannika byla otevřena v roce 2009 v centru Prahy. Od té doby získala pověst populární školy, a to díky zajímavému výukovému programu, kvalitním lektorům, systému zapůjčení učebnic, příznivým cenám a atraktivním nabídkám pro věrné zákazníky. Ročně u nás absolvuje kurzy cca 1 300 studentů od teenagerů po důchodce. Mezi věrné zákazníky patří i studenti, kteří docházejí na kurzy od samotného vzniku školy.
Vyučujeme deset světových jazyků. Nabízíme individuální, firemní a skupinové kurzy všeobecného zaměření, konverzační kurzy, obchodní, specializované, přípravu ke zkouškám nebo také intenzivní a víkendové kurzy.
Novinkou jsou i studijní pobyty v zahraničí. Mezi ně patří oblíbené destinace jako Malta, Itálie a Španělsko.

Rádi Vám vždy vyjdeme vstříc v případě jakýchkoliv dotazů nebo úpravy rozvrhu Vašeho kurzu. Děláme zkrátka to nejlepší, aby se každý student cítil přirozeně, pohodlně a mohl otevřeně komunikovat.

Více se o naší škole dočtete ZDE:
http://www.ja­zykovekurzypra­ha.cz/

Proč si vybrat nás

Proč zvolit kurz v JŠ Britannika. Čím se lišíme:

 • Garance malých studijních skupin (4–8 studentů, max.10), což umožňuje individuální přístup ke každému studentovi. Mluvit bude opravdu každý!
 • Zmeškanou hodinu je možné po předchozí domluvě nahradit v paralelních kurzech během stejného semestru.
 • Atraktivní nabídky kurzů pro naše věrné zákazníky
 • Moderní a účelné zařízení učeben.
 • Spousta video/audio materiálů a video/audio aktivit během výuky.
 • Libovolná kombinace všech kurzů.
 • Sleva 25% na nezlevněné kurzy pro studenty a seniory!
 • Doplňujeme výuku jazykovými hrami, čtením beletrie, novin a časopisů.
 • Nemusíte kupovat učebnice, během kurzu Vám je půjčíme oproti vratné záloze.
 • Beletrie Oxford Bookworms k zapůjčení jen za 50 Kč!
 • Pravidelné testování Vašich pokroků.
 • Unikátní materiály Oxford Press, včetně iTools, National Geographic, BBC, Klett a Langenscheidt.

Vybavení školy

 • Audiovizuální pomůcky
 • Kopírka pro studenty
 • Multimediální učebny
 • Počítače s výukovým software
 • Přístup do knihovny školy
 • Vlastní učebny
 • Zapůjčení učebnic do kurzu

Doprava

Jak se k nám dostanete:

MHD: Stanice metra trasy C I. P. Pavlova nebo Náměstí Míru, dále dvě minuty pěšky, podrobně viz – mapa

Tramvaj č.10, 16 nebo 22, dále dvě minuty pěšky, podrobně viz – mapa.

Jak se k nám dostanete?

Jak a kdy se zapsat do kurzu

Objednávka kurzu

Nejste si jisti s výběrem?

Prijd'tě se zdarma podívat na ukázkovou hodinu do již probíhajících kurzu a pak se rozhodněte!

Máte zájem? Kontaktujte nás ne tel. 777 779 159 nebo napiště nám na info@jazykovekurzypraha.cz

Těšíme se na Vaší účast!

Systém slev

Jsme fér a finančně znevýhodněným studentům rádi poskytneme slevu 25% z ceny kurzu pro veřejnost. Stačí se prokázat platnou ISIC kartou.

Stejnou slevu poskytneme i seniorům starším 60 let po ověření věku platným občanským průkazem.

Kterýkoli skupinový nebo individuální kurz můžete uhradit v rámci firemních benefitů. Akceptujeme následující benefitní poukázky:

Sodexo Pass CZ a.s.
Flexi Pass, Bonus Pass, Fokus Pass, Smart Pass, Dárkový Pass

Edenred CZ s.r.o.
Ticket Multi, Ticket Compliments, Ticket Academica

Benefit Management s.r.o.
Benefit Plus

BENEFITY a.s.
Benefity

Další kurzy angličtiny | jazyková škola Britannika

Jazyk Název kurzu a pokročilost Studentů Délka kurzu Rozsah výuky Cena
AJ
Angličtina – 0103/jaro – B1 Mírně pokročilí – Úterý 7.00-8.30
kód kurzu (0103_jaro)
A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý
4 – 8 1x90 minut výuky týdně během 12 týdnů
do
24 h (1x2h)
Po
2 890 Kč
(po 24% slevě)
AJ
Angličtina – 0110/jaro – A2-B1 Pokročilé začátečníci až mírně pokročilé – Středa 19.35-21.05
kód kurzu (AJ A2B1_0110)
A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý
4 – 8 čtvrtletní
do
24 h (1x2h)
Po
2 890 Kč
(po 24% slevě)
AJ
Angličtina – 0085/jaro – B2 Středně pokročilé – Středa 8.45-10.15
kód kurzu (AJ B2_0085)
B2 - Vyšší-středně pokročilý
4 – 8 čtvrtletní
do
24 h (1x2h)
Po
2 890 Kč
(po 24% slevě)
AJ
Angličtina – 0112/jaro – A1-A2 Falešné až pokročilí začátečníci – Pondělí 7.00-8.30
kód kurzu (AJ A1A2_0112)
A1 - Začátečník, A2 - Mírně pokročilý
3 – 7 1x90 minut týdně během 12 týdnů
do
24 h (1x2h)
Po
2 890 Kč
(po 24% slevě)
AJ
Angličtina - Konverzace – 0128/jaro – B2 Středně pokročilé – Pondělí 18.00-19.30
kód kurzu (AJ B2_0128)
B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý
3 – 9 12x90 minut výuky
do
24 h (1x2h)
Po
2 890 Kč
(po 24% slevě)
AJ
Angličtina - Konverzace a Gramatika – 0135/jaro – B1-B2 Mírně až středně pokročilí – Středa 10.30-12.00
kód kurzu (AJ B1-B2_0135)
B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý
3 – 6 12x90 minut výuky
do
24 h (1x2h)
Po
2 890 Kč
(po 24% slevě)
AJ
Angličtina – 0109/jaro – A1 Úplní začátečníci – Pondělí 8.45-10.15
kód kurzu (AJ_A1_0109_jaro )
A0 - Úplný začátečník, A0+ - Falešný začátečník
3 – 6 12x90 minut výuky
do
24 h (1x2h)
Po
2 890 Kč
(po 24% slevě)
AJ
Angličtina – 0108/jaro – A1 Úplní začátečníci – Úterý 19.35-21.05
kód kurzu (AJ_A1_0109_ jaro )
A0 - Úplný začátečník, A0+ - Falešný začátečník
3 – 8 12x90 minut výuky
do
24 h (1x2h)
Po
2 890 Kč
(po 24% slevě)
AJ
Angličtina – 0111/jaro – A1 Úplní začátečníci – Středa 7.00-8.30
kód kurzu (AJ_A1_0111_jaro )
A0 - Úplný začátečník
3 – 6 12x90 minut výuky
do
24 h (1x2h)
Po
2 890 Kč
(po 24% slevě)
AJ
Angličtina – 0115/jaro – A1-A2 Falešné až pokročilí začátečníci – Středa 18.00-19.30
kód kurzu (AJ A1A2_0115)
A1 - Začátečník, A2 - Mírně pokročilý
3 – 8 1x90 minut týdně během 12 týdnů
do
24 h (1x2h)
Po
2 890 Kč
(po 24% slevě)
Více kurzů školy

Rezervace místa v kurzu

Dobrý den, chci si rezervovat místo v jazykovém kurzu
Angličtina – 0105/jaro – B1 Mírně pokročilé – Úterý 18.00-19.30 (kód: AJ B1_0105). Zašlete mi prosím informace o platbě a zápisu do kurzu.

Ověřit volné místo

Dobrý den, chci si ověřit, zda je ještě volné místo v jazykovém kurzu Angličtina – 0105/jaro – B1 Mírně pokročilé – Úterý 18.00-19.30 (kód: AJ B1_0105).

Informovat se na kurz

Dobrý den, chci se informovat na kurz Angličtina – 0105/jaro – B1 Mírně pokročilé – Úterý 18.00-19.30 (kód: AJ B1_0105). Kontaktujte mě, prosím.

Jmenuji se

a můj email je

případně mě zastihnete na telefonu

.

Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych se také zeptal(a) na:

Ozvěte se mi prosím co nejdříve. Děkuji.

Souhlasím s podmínkami užití portálu Jazykovky.cz
Zašlete škole zprávu.
Jméno a email jsou povinné položky
1 827 kurzů
627 škol
gdi
Jazykovky.cz JazykovéZkoušky.cz SlevyKurzů.cz Jazyky.com Nazkušenou.cz Angličtina on-line Němčina on-line Francouzština on-line Španělština on-line Italština on-line Tlumočení-Překlady.cz Překládá.cz Tlumočí.cz