Doporučené jazykové školy
Jazykový kurz Ruština Přes Skype
Filtrování podle více parametrů

Ruština Přes Skype
 (kód: Ruština Přes Skype)

Kurz obecné ruštiny pro mládež i dospělé, zaměřený na běžné využití jazyka. Pomáhá dospělým co nejrychleji a nejsnadněji dosáhnout svých cílů. Gramatika procvičuje se v ústních a písemných cvičených. V kurzu vyučují rodilými mluvčími z Moskvy.
Ruština
Původní cena jazykového kurzu ruštiny v Praze - Ruština Přes Skype
Původní cena
3 120 Kč
Sleva na jazykový kurz - Ruština Přes Skype
Sleva
15 %
kolik ušetříte na jazykovém kurzu - Ruština Přes Skype
Ušetříte
468 Kč
Čas výuky
Dopolední , Odpolední , Ranní , Večerní
Opakuje se
Výuka pravidelně každý týden
Ihned - záleží na studentovi.
Vyuč. jazyk
RJ
Počet studentů
Jazykový kurz Ruština Přes Skype: počet studentů1-6
Cena
Sleva na Jazykový kurz Ruština Přes Skype 2 652 Kč
Rozsah výuky | Hodin týdně
Ruština Přes Skype - rozsah výuky jazykového kurzu v Praze Semantus Languages Virtuální učebna přes Skype 50h
| 1x2h
Kurz začíná
jinak Kdy začíná jazykový kurz Ruština Přes Skype - Jazykový kurz Ruština Přes Skype
jazykový lektor Michael
Michael
jazyková učebnice: Raduga po novomu III
Raduga po novomu III
Pokročilost
A1 - Začátečník, A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně...
Typ kurzu
Online výuka přes internet, skype, e-learning
Cena zahrnuje
Multimediální online obsah: Interaktivní učebnice s...

Termín konání kurzu

Zahájení:
Ihned - záleží na studentovi.
Čas konání:
Dopolední , Odpolední , Ranní , Večerní
Délka kurzu:
půlroční (semestrální)
Poznámka:
Během zápisu můžete zvolit datům zahájení kurzu, dny a další detaily.

Rozsah výuky

Počet vyučovacích hodin:
50 h (Lze dohodnout alternativní rozvrh hodin.)
Délka vyučovací hodiny:
45 minut
Periodicita:
Výuka pravidelně každý týden
Poznámka:
Intenzita výuky: 1 lekce týdně (2x45 min.) Během zápisu můžete zvolit datům zahájení kurzu, dny a další detaily.

Cena kurzu

Cena před slevou:
3 120 Kč
Cena po slevě:
2 652 Kč
Ušetříte:
468 Kč
Počet studentů ve skupině:
1 – 6
Cena zahrnuje:
Multimediální online obsah: Interaktivní učebnice s texty, cvičení, role-play, audio, testy.
Poznámka:
Cena záleží na počtu hodin. Ve skupině 2 studentů - 180Kč Individuálně - 330Kč

Náplň a obsah kurzu

Kurz obecné ruštiny pro mládež i dospělé, zaměřený na běžné využití jazyka. Pomáhá dospělým co nejrychleji a nejsnadněji dosáhnout svých cílů. Gramatika procvičuje se v ústních a písemných cvičených. V kurzu vyučují rodilými mluvčími z Moskvy.

Proč si vybrat tento kurz

Snadno použitelný kurz pro dospělé, kteří buď chtějí naučit Rusky rychle za konkrétním účelem – například cestování – nebo prostě dávají přednost mnohem přímemu přístupu k učení.
Lekce lze studovat výběrově a v libovolném pořadí, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
V malých skupinách 1–2 účastníků každý je slyšet a může se vyslovit. A kdo bude chtít může se učit individuálně.
Některé úrovně kurzu mají on-line verze.
Kurz poskytuje propracovanou metodiku a velmi aktuální témata.
Dává maximální důraz na přirozenou komunikaci a reálný jazyk
Systematická výuka všech 4 dovedností – mluvení a porozumění, čtení a psaní.
Kurz je dostupěn jak pro veřejnost, tak i pro firemní výuku.

Pro koho je kurz určen

Úrovně: A1-C2.
Kurz je určen pro dospělé studenty, kteří
• chtějí jednoduchý a přímý přístup k učení angličtiny.
• mají k dispozici málo času,
• raději se učí jasným, přímočarým způsobem,
• potřebuji Ruštinu pro konkrétní důvod, jako je práce nebo studium.

Rozřazovací testy

Test Ruština B2 Čtení
Test Ruština A2: Poslech
Test Ruština A2 Esej

Cíl kurzu

Jazykový kurz, zaměřený na běžné využití jazyka.
Dává důraz na komunikativní dovenosti studentů a jejich jazykovou vybavenost nutnou při různých společenských příležitostech.
Kurz učí vás jazyku, který potřebujete v běžné konverzaci. Dozvíte se užitečné fráze a jednoduchou efektivní gramatiku, která vám dá vámi hledanou svobodu projevu.

Obsah kurzu

Odkaz na úplný obsah kurzu je tady.

Kurz rozvíjejí vše řečové dovednosti: mluvení, poslech, čtení a psaní. Praktická gramatika je snadno zapamatovatelná a procvičuje se v mnoha ústních a písemných cvičených. V každé lekci kurzu jsou cvičení pro stanovení správné výslovnosti a intenzivní poslech. Získané znalosti se snadno přemění do jistých komunikačních dovedností.

Lektoři s jazykovým vzděláním a pedagogickou praxí provádí výuku ve srozumitelné a zajímavé formě.

Struktura kurzu zajišťuje udržení znalostí.

► Zajímavé texty a poslech motivuji vás mluvit
► Silný důraz na výslovnost
► Spousta gramatických cvičený s pravidelnou revizi
► Shrnující lekce k opakování nabytých jazykových dovedností na konci každé lekce
► Language bank sekce jako shrnutí gramatiky a slovní zásoby k procvičování na konci učebnice
► Vocabulary Bank – názorná obrázková podpora jednotlivých slovních okruhů
► Communication Bank – rozšiřující materiálie cvičením
► Review and Check – Připravené testy pro studenty ve WB

Multi-mediální obsah

► „Real-worl“ konverzace
► Video-lekce – autentický video materiál s cvičeními
► Postupové zkoušky pro každý modul
► Audiovizuální materiál se soudobým jazykem jako zdroj reálií
► Získáte přístup k interaktivním vyučovacím materiálům naší online školy.

Více informací o všech naších kurzech a termínech zahájení najdete na našich webových stránkách semantus.cz a iscool.cz.

Zařazení kurzu

 • Druh kurzu: Online výuka přes internet, skype, e-learning
 • Obsahové zaměření: Konverzační a udržovací kurzy
 • Věková skupina: Kurzy zaměřené na mládež - teenagery (15+), Pro dospělé
 • Forma výuky: Konverzace s rodilým mluvčím, Výuka probíhá ve firmě, kde student pracuje, Výuka přes internet

Výuku zajišťuje

Semantus Languages

Virtuální učebna přes Skype
Praha 2, Vinohrady
12000
online přes Skype

Online přes Skype.

777434100 iscool.cz iscool.cz

Pokročilost kurzu

A1 - Začátečník, A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý

Jaké jsou vstupní znalosti?

Student rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

Student rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

Student rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající

Lektor jazykového kurzu Ruština Přes Skype - Michael

Lektor tohoto kurzu

Michael

Profesionální a kvalifikovaný učitel s 30 lety zkušeností.

Michael vyučuji jak veřejné tak i firemní kurzy, od úplných začátečníků až po velmi pokročilé.

 • general English for teenagers and adults
 • business English for students and company employees
 • professional English (audit & accounting, banking & finance, advertising & marketing, and more)
 • soft skills (negotiating, job interview, influencing)
 • international exams (TOEFL iBT, FCE)

V čem lektor vyniká

Michael se snadno přizpůsobí osobnímu stylu každého studenta.
On je motivující a podporující v dosahování výsledků.
Michael umí učit a zároveň vytvořit ve třídě neformální, přátelskou atmosféru.

Vzdělání a praxe

Kvalifikovaný učitel angličtiny s třiceti lety pedagogické praxi.
Lektorské zkušenosti
1983–91
English Philology & Teaching (honors). Vyučoval studentů prvního až třetího ročníku lingvistické univerzity.
1991–2015 SLT Consulting,

 • firemní: B2-C2 business English, ESP (Banking & Finance, etc.) & obecný jazyk
 • veřejnost: A1-C1 obecný jazyk & exam prep courses
 • online: A1-C2 firemní, veřejnost, business, ESP, obecný jazyk & exam prep courses

4 osobní zkušenosti studentů

Ohodnotit lektora
Učebnice v jazykovém kurzu Ruština Přes Skype - Raduga po novomu III

Učebnice pro tento kurz

Raduga po novomu III

Fraus
PhDr. Stanislav Jelínek, prof. Ljubov Fjodorovna Alexejeva, PhDr

Ve 3. dílu učebnice (úroveň A2-1. část) je učivo rozvrženo do 5 tématických celků, rozvíjejí se všechny čtyři receptivní i produktivní řečové dovednosti. Důležitou roli plní grafická úprava celého souboru, která usnadňuje učitelům i žákům orientaci ve stavbě lekcí. Učebnice i pracovní sešity jsou bohatě vybaveny fotografiemi a ilustracemi, které tvoří nedílnou součást procesu rozvoje komunikativních kompetencí žáků.

Proč používáme tuto učebnici

Struktura kurzu zajišťuje udržení znalostí.
► Zajímavé texty a poslech motivuji vás mluvit
► Silný důraz na výslovnost
► Spousta gramatických cvičený s pravidelnou revizi
► Shrnující lekce k opakování nabytých jazykových dovedností na konci každé lekce
► Language bank sekce jako shrnutí gramatiky a slovní zásoby k procvičování na konci učebnice
► Vocabulary Bank – názorná obrázková podpora jednotlivých slovních okruhů
► Communication Bank – rozšiřující materiálie cvičením
► Review and Check – Připravené testy

Multi-mediální obsah
► ‚Real-world‘ konverzace
► Video-lekce – autentický video materiál s cvičeními
► Postupové zkoušky pro každý modul
► Audiovizuální materiál se soudobým jazykem jako zdroj reálií
► Získáte přístup k interaktivním vyučovacím materiálům naší online školy.

Fotografie ze školy a z kurzů

Pár slov o nás

Škola Semantus Languages byla založena v roce 1991. Nabízíme kurzy obecní, obchodní a odborné Angličtiny, Ruštiny a rovněž přípravu na mezinárodní zkoušky, jako jsou TOEFL iBT a FCE. Jsme také aktivní v e-learningu. Semantus tvoří interaktivní jazykové kurzy a vyučuje online z portálu iscool.cz.

Proč si vybrat nás

V online škole Iscool můžete se učit angličtině přes Skype s učitelem s pomocí interaktivních učebnic. Zamilujete se do našého moderního formátu studia, který kombinuje všechny výhody tradičního způsobu učeni s multimediálními technologiemi na bázi distančního vzdělávacího systému. V lekcích přes Skype zažijete interakci s učitelem a ostatními studenty, ale fyzicky zůstanete na „svém území.“ To vás uvolňuje a pomáha překonat jazykovou bariéru. Pro studium potřebujete pouze počítač, tablet nebo smartphone. Iscool nabízí bezplatné vzdělávací materiály. Naši zkušení učitelé šikovně využivaji multimediální technikou školení. Škola Iscool úspěšně učí angličtinu a připravuje ke zkouškam. Vyberte si kurz a přihlášte se na zkušebnou lekci a poznejte sami výhody on-line vzdělávání!

Jak nastoupit do kurzu

Zápis

Pro veřejnost:

 1. Kontaktujte nás na telefonu +420 777 434 100, e-mailem iscool@email.cz či prostřednictvím našeho kontaktního formuláře na www.semantus.cz.
 2. Ozveme se Vám zpět, zjistíme Vaši představu a domluvíme se na podrobnostech vý­uky.

Pro firmy:

 1. Kontaktujte nás na telefonu +420 777 434 100, e-mailem iscool@email.cz či prostřednictvím našeho kontaktního formuláře na www.semantus.cz.
 2. Ozveme se Vám zpět, zjistíme Vaši představu o kurzu a domluvíme se na vhodném datu schůzky, kde podrobíme analýze vaše potřeby a požadavky.
 3. Provedeme jazykový audit, stanovíme cíle a navrheme ucelené řešení vašeho jazykového vzdělávání včetně cenové nabídky.
 4. Vybereme nejvhodnější výukovou metodu a tu vám odprezentujeme na ukázkové hodině zdarma.
 5. Po schválení cenové nabídky sestavíme učební plán.
 6. Po schválení plánu uhradíte zálohu a můžeme začít!

Další kurzy ruštiny | Semantus Languages

Jazyk Název kurzu a pokročilost Studentů Délka kurzu Rozsah výuky Cena
AJ
TOEFL iBT Online přes Skype
kód kurzu (TOEFL Online)
B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý
1 – 2 jiná 50 h (1x2h) 2 652 Kč
(po 15% slevě)
AJ
Angličtina přes Skype
kód kurzu (Angličtina po Skypu)
A0+ - Falešný začátečník, A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý
1 – 2 jiná (1x2h) 2 652 Kč
(po 15% slevě)
AJ
Business English přes Skype
kód kurzu (Obchodní Angličtina)
A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý, C2 - Expert
1 – 2 jiná (1x2h) 2 652 Kč
(po 15% slevě)
AJ
IELTS Přes Skype
kód kurzu (IELTS Přes Skype)
B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý
1 – 2 jiná 50 h (1x2h) 2 652 Kč
(po 15% slevě)
AJ
Cambridge First (FCE) Přes Skype
kód kurzu (FCE Přes Skype)
B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý
1 – 2 jiná 50 h (1x2h) 2 652 Kč
(po 15% slevě)
AJ
Odborná angličtina Professional English Přes Skype
kód kurzu (Odborná angličtina)
A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý, C2 - Expert
1 – 2 jiná 50 h (1x2h) 3 060 Kč
(po 15% slevě)
Více kurzů školy

Rezervace místa v kurzu

Dobrý den, chci si rezervovat místo v jazykovém kurzu
Ruština Přes Skype (kód: Ruština Přes Skype). Zašlete mi prosím informace o platbě a zápisu do kurzu.

Ověřit volné místo

Dobrý den, chci si ověřit, zda je ještě volné místo v místo v jazykovém kurzu Ruština Přes Skype (kód: Ruština Přes Skype).

Informovat se na kurz

Dobrý den, chci se informovat na kurz Ruština Přes Skype (kód: Ruština Přes Skype). Kontaktujte mě, prosím.

Jmenuji se

a můj email je

případně mě zastihnete na telefonu

.

Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych se také zeptal(a) na:

Ozvěte se mi prosím co nejdříve. Děkuji.

Souhlasím s podmínkami užití portálu Jazykovky.cz
Zašlete škole zprávu.
Jméno a email jsou povinné položky
1 659 kurzů
672 škol
gdi
Jazykovky.cz JazykovéZkoušky.cz SlevyKurzů.cz Jazyky.com Nazkušenou.cz Angličtina on-line Němčina on-line Francouzština on-line Španělština on-line Italština on-line Tlumočení-Překlady.cz Překládá.cz Tlumočí.cz