Doporučené jazykové školy
Jazykový kurz Business English přes Skype
Filtrování podle více parametrů

Business English přes Skype
 (kód: Obchodní Angličtina)

Kurz obchodní angličtiny přes Skype s učitelem, e-learning systémem a interaktivními učebnicemi. Kurz je určen pro studenty ziskávajicí obchodní vzděláváni a pro zaměstnance firem v rámci jejich vzdělávání při práci. Pro veřejnost a pro firemní výuku.
Angličtina
Původní cena jazykového kurzu angličtiny v Praze - Business English přes Skype
Původní cena
3 120 Kč
Sleva na jazykový kurz - Business English přes Skype
Sleva
15 %
kolik ušetříte na jazykovém kurzu - Business English přes Skype
Ušetříte
468 Kč
Čas výuky
Lze dohodnout alternativní rozvrh hodin.
Opakuje se
Výuka pravidelně každý týden
Ihned - záleží na studentovi.
Vyuč. jazyk
AJ
Počet studentů
Jazykový kurz Business English přes Skype: počet studentů1-2
Cena
Sleva na Jazykový kurz Business English přes Skype 2 652 Kč
Rozsah výuky | Hodin týdně
Business English přes Skype - rozsah výuky jazykového kurzu v Praze Semantus Languages Virtuální učebna přes Skype
| 1x2h
Kurz začíná
jinak Kdy začíná jazykový kurz Business English přes Skype - Jazykový kurz Business English přes Skype
jazykový lektor Michael
Michael
jazyková učebnice: New Market Leader Intermediate
New Market Leader Intermediate
jazyková učebnice: Business Result Intermediate
Business Result Intermediate
Pokročilost
A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý,...
Typ kurzu
Online výuka přes internet, skype, e-learning
Cena zahrnuje
Interaktivní učebnice s texty, cvičení, role-play,...

Termín konání kurzu

Zahájení:
Ihned - záleží na studentovi.
Čas konání:
Lze dohodnout alternativní rozvrh hodin.
Délka kurzu:
Záleží na studentovi.
Poznámka:
Více informací o nadcházející dny kurzů najdete na našich webových stránkách semantus.cz a iscool.cz. Během zápisu můžete zvolit datům zahájení kurzu, dny a další detaily.

Rozsah výuky

Počet vyučovacích hodin:
Záleží na studentovi. (Lze dohodnout alternativní rozvrh hodin.)
Délka vyučovací hodiny:
45 minut
Periodicita:
Výuka pravidelně každý týden
Poznámka:
Během zápisu můžete zvolit datům zahájení kurzu, dny a další detaily.

Cena kurzu

Cena před slevou:
3 120 Kč
Cena po slevě:
2 652 Kč
Ušetříte:
468 Kč
Počet studentů ve skupině:
1 – 2
Cena zahrnuje:
Interaktivní učebnice s texty, cvičení, role-play, audio, testy.
Poznámka:
Cena záleží na počtu hodin. Ve skupině 2 studentů - 250Kč Individuálně - 390Kč

Náplň a obsah kurzu

Kurz obchodní angličtiny přes Skype s učitelem, e-learning systémem a interaktivními učebnicemi. Kurz je určen pro studenty ziskávajicí obchodní vzděláváni a pro zaměstnance firem v rámci jejich vzdělávání při práci. Pro veřejnost a pro firemní výuku.

Proč si vybrat tento kurz

Kurz s výrazným zaměřením na vaše konkrétní potřeby.
Flexibilní doba trvání: záleží na studentovi.
Tento kurz rozvíjí mluvení, poslech, čtení a psaní v obchodních situacích. Praktická gramatika je zaměřena na obchodních kontextech a procvičuje se v ústních a písemných cvičených. V každé lekci jsou cvičení pro stanovení správné výslovnosti a intenzivní poslech. Získané znalosti se snadno přeměni do jistých komunikačních dovedností.
Můžete studovat online one-on-one s vaším lektorem nebo ve skupině až do čtyř osob. To zajistí aktivní účast každého během celé lekce. Komunikativní přístup vás vyzývá poslouchat a ještě více mluvit v realistických kontextech. A to rychle vyvíjí klíčové hovorové dovednosti.

Pro koho je kurz určen

Úrovně: B1, B2, C1.
Kurzy jsou určeny pro studenty ziskávajicí obchodní vzděláváni a pro zaměstnance firem v rámci jejich vzdělávání při práci.

Online testy

Businees English A2
Business A2 – Ústní část
Business English B1
Ústní část zkoušky B1-B2
Test Angličtina C1-C2
Ústní část zkoušky C1-C2

Cíl kurzu

Cílem kurzu je naučit dovednostem obchodní komunikaci v angličtině.
Zaměřen na efektivní pracovní komunikaci zahrnující nejrůznější obory a činnosti. Kurz dává důraz na přirozenou komunikaci a reálný jazyk.
Dozvíte se užitečné fráze a jednoduchou efektivní gramatiku, naučíte se porozumět přirozené řeči a vyjadřovat své myšlenky spontánně a jasně. Získané znalosti se snadno přemění do jistých komunikačních dovedností.
Kurz dáva důraz na komunikativní jazykovou vybavenost studentů nutnou pro běžnou praxi, obzvláště pak při různých společenských a pracovních příležitostech.

Obsah kurzu

V každém modulu najdete
• Anglicko-český glosář
• 4 základní lekce
• Lekce pro obchodní komunikaci
• Video lekce
• Opakování
• Psaní
• Testy

Vlastnosti lekci:
• čtení, poslech, mluvení a psaní ke každé lekci
• gramatika, slovní zásoba, výslovnost
• funkční jazyk a užitečné fráze
• práce s textem
• opakovací cvičení zaměřená na gramatiku a slovní zásobu
• zabudované audio- a videonahrávky
• funkce Speak and record pro nácvik a záznam mluveného projevu

Jak učíme jazyků přes Skype

Můžete studovat online one-on-one s vaším lektorem nebo ve skupině až do čtyř osob. To zajistí aktivní účast každého během celé hodiny. Komunikativní přístup vás vyzývá poslouchat a ještě více mluvit v realistických kontextech. A to rychle vyvíjí klíčové hovorové dovednosti.

Funkce virtuální učebny:

• procvičování jazykových dovedností online v době mimo pravidelné výuky,
• odevzdávání ústních a písemných úkolu učitelovi přímo přes LMS
• možnost sledovat výsledky všeho studia,
• automatické vyhodnocení výsledků cvičení plus zpětná vazba

„Živý“ slajdy interaktivních učebnic Iscool obsahovují text, audio přehrávače a videorekordéry. Můžete nahrávat a poslouchat sami přímo na slajdu. LMS kontroluje a známkuje vetší část cvičení a testy. A to usnadňuje samostatnou práci a šetři spoustu času na hodině. Zatím co učitel vysvětluje chyby, pomáhá s opravou a výcvikem. Můžete opakovat materiál, poslouchat a cvičit gramatiku v písemných a ústních cvičených i na vašem smartphonu a tabletu.

Více informací o všech našich kurzech o termínech zahájení najdete na našich webových stránkách semantus.cz a iscool.cz.

Zařazení kurzu

 • Druh kurzu: Online výuka přes internet, skype, e-learning
 • Obsahové zaměření: Konverzační a udržovací kurzy, Kurzy připravujcí na studium v zahraničí
 • Věková skupina: Kurzy zaměřené na mládež - teenagery (15+), Pro dospělé
 • Profesní skupina: Studenti, Zaměstnanci soukromých a státních firem
 • Forma výuky: Kurz s multimediální výukou, Výuka přes internet

Výuku zajišťuje

Semantus Languages

Virtuální učebna přes Skype
Praha 2, Vinohrady
12000
online přes Skype

Online přes Skype.

777434100 iscool.cz iscool.cz

Pokročilost kurzu

A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý, C2 - Expert

Jaké jsou vstupní znalosti?

Student rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

Student rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Student dokáže porozumět hlavním myšlenkám s

Rozřazovací test pokročilosti
Lektor jazykového kurzu Business English přes Skype - Michael

Lektor tohoto kurzu

Michael

Profesionální a kvalifikovaný učitel s 30 lety zkušeností.

Michael vyučuji jak veřejné tak i firemní kurzy, od úplných začátečníků až po velmi pokročilé.

 • general English for teenagers and adults
 • business English for students and company employees
 • professional English (audit & accounting, banking & finance, advertising & marketing, and more)
 • soft skills (negotiating, job interview, influencing)
 • international exams (TOEFL iBT, FCE)

V čem lektor vyniká

Michael se snadno přizpůsobí osobnímu stylu každého studenta.
On je motivující a podporující v dosahování výsledků.
Michael umí učit a zároveň vytvořit ve třídě neformální, přátelskou atmosféru.

Vzdělání a praxe

Kvalifikovaný učitel angličtiny s třiceti lety pedagogické praxi.
Lektorské zkušenosti
1983–91
English Philology & Teaching (honors). Vyučoval studentů prvního až třetího ročníku lingvistické univerzity.
1991–2015 SLT Consulting,

 • firemní: B2-C2 business English, ESP (Banking & Finance, etc.) & obecný jazyk
 • veřejnost: A1-C1 obecný jazyk & exam prep courses
 • online: A1-C2 firemní, veřejnost, business, ESP, obecný jazyk & exam prep courses

4 osobní zkušenosti studentů

Ohodnotit lektora
Učebnice v jazykovém kurzu Business English přes Skype - New Market Leader Intermediate

Učebnice pro tento kurz

New Market Leader Intermediate

Longman
David Cotton, David Falvey a Simon Kent

Edice oblíbené učebnice obchodní angličtiny na úrovni intermediate. V učebnici naleznete autentické materiály z reálného obchodního prostředí. S učebnicí si značně rozšíříte slovní zásobu a zdokonalíte se v dovednostech, které k obchodu patří.

Učebnice v jazykovém kurzu Business English přes Skype - Business Result Intermediate

Business Result Intermediate

Oup Elt
Kate Baade, Michael Duckworth, David Grant, Christopher Holloway, Jane Hudson, John Hughes, Jon Naunton, Jim Scrivener, and Rebecca Turner

Učebnice Business Result pomáhá studentům naučit se rychle a efektivně komunikační dovednosti, které využijí ve světě obchodu. Učebnice je zaměřena na rozvoj komunikace a je doplněna autentickými obchodními materiály. (B1 - B2)

Učebnice v jazykovém kurzu Business English přes Skype - English for the Energy Industry

English for the Energy Industry

Oxford University Press
Simon Campbell • Vydáno 2014 • ISBN 9780194579216

Angličtina pro energetický průmysl je ideální krátký kurz pro každého, kdo potřebuje anglický jazyk pro komunikaci s kolegy a obchodními kontakty v sektoru energetiky.

Proč používáme tuto učebnici

Unit 1: Introduction to the energy business: Fuels and energy sources, types of power plant, supplying the customer
Unit 2: Markets and customers: Residential, business, and industrial customers, supplying an industrial customer, breakdown in supply.
Unit 3: Protecting the environment: Energy saving, the image of the energy industry, technical measures to reduce pollution, the cost of protecting the environment.
Unit 4: The nuclear issue: Developments in nuclear power, the nuclear production process, safety and security issues.
Unit 5: Investment plans: Mergers and takeover, SWOT analyses, financial documents.
Unit 6: The future of energy: Future production, demand, and supply, departments and their functions, the fuel cell.

Učebnice v jazykovém kurzu Business English přes Skype - Business Result Upper-Intermediate

Business Result Upper-Intermediate

Oup Elt
Kate Baade, Michael Duckworth, David Grant, Christopher Holloway, Jane Hudson, John Hughes, Jon Naunton, Jim Scrivener, and Rebecca Turner

Učebnice Business Result pomáhá studentům naučit se rychle a efektivně komunikační dovednosti, které využijí ve světě obchodu. Učebnice je zaměřena na rozvoj komunikace a je doplněna autentickými obchodními materiály. (B2 - C1)

Učebnice v jazykovém kurzu Business English přes Skype - English for Marketing & Advertising

English for Marketing & Advertising

Oxford University Press
Sylee Gore • Vydáno 2011 • ISBN 9780194579186

Krátký kurz English for Marketing (40–60 hodin) rozvíjí odborné jazykové a komunikační dovednosti potřebné pro kariéru v marketingu. Cambridge Angličtina pro marketing zahrnuje širokou škálu marketingových témat, z pochopení role marketingu v organizaci až po uvádění nového výrobku… ( úroveň Intermediate – Upper Intermediate).

Proč používáme tuto učebnici

Unit 1: Introduction to marketing and advertising: Jobs and responsibilities, corporate identity, branding.
Unit 2: Finding the customer: Market research, customer profiles, data collection.
Unit 3: Planning a marketing strategy: The marketing plan, the four Ps, pricing and positioning strategies.
Unit 4: Creating ads: The AIDA model for advertising, working with an ad agency, advertising channels.
Unit 5: Marketing tools: distribution channels, types of discount, types of retailer, telemarketing, direct marketing.
Unit 6: Presenting your public face: Public relations, websites, sponsoring, press releases.
Unit 7: Marketing through trade fairs: Give-aways, organising events, attending a trade fair.

Učebnice v jazykovém kurzu Business English přes Skype - English for Cabin Crew

English for Cabin Crew

OUP
Sue Ellis • Vydáno 2014 • ISBN 978-0-19-45957-5

Angličtina pro palubních průvodce je komplexní kurz určený pro:
• Zlepšení plynulosti a výslovnosti
• Osvojení klíčové slovní zásobu a důležitých obratů
• Rozvoj schopnosti naslouchat Ideální pro skupinové vyučování, jedna ku jedné nebo samostudium.
Angličtina pro letecký personál navazuje na real-time – pracovní postupy letušky v pravidelných a nepravidelných situacích.
Introduction to Cabin Crew
Pre-flight
Boarding
Cabin services and amenities
Health and medical issues
Safety and emergencies
Descent, landing and layover
Getting a job

Proč používáme tuto učebnici

Důraz na konkrétní jazyk používaný ve všech situacích na palubě tak, aby palubní průvodci používali správné a vhodné anglické výrazy v každé fázi jejich práce.
• Důraz na zlepšení poslechu a mluvení
• Vhodné pro použití ve třídě s nějakým samostudiem
• Spousta poslechu z praxe má pomoci studentům pochopit, jak se chovat k cestujícím v běžných i výjimečných situací
• Mluvení s důrazem na výslovnost, intonace a plynulosti

Učebnice v jazykovém kurzu Business English přes Skype - English for the Fashion Industry

English for the Fashion Industry

Oxford University Press
Ward, Mary E • Vydáno 2014 • ISBN 9780194579605

Angličtina pro módní průmysl je ideální krátký kurz pro každého, kdo potřebuje používat angličtinu na kariéru v módě.

Proč používáme tuto učebnici

Introduction to fashiion: Working in fashion. Garments and grment parts. Colours.
History of fashion: Milestones in fashion. Trends. Illustration techniques.
Textiles: Types of fabric. Fabric processing. Fabric care instructions.
Garment construction: Pattern equipment. Pattern pieces. Measurements and specifications.
Promotion: Promotional channels. Branding. Marketing campaigns. Writing press releases.
Events: Planning. Job roles and responsibilities. Fashion writing.
Retail. Merchandising. Displays. Negotiating.

Fotografie ze školy a z kurzů

Pár slov o nás

Škola Semantus Languages byla založena v roce 1991. Nabízíme kurzy obecní, obchodní a odborné Angličtiny, Ruštiny a rovněž přípravu na mezinárodní zkoušky, jako jsou TOEFL iBT a FCE. Jsme také aktivní v e-learningu. Semantus tvoří interaktivní jazykové kurzy a vyučuje online z portálu iscool.cz.

Proč si vybrat nás

V online škole Iscool můžete se učit angličtině přes Skype s učitelem s pomocí interaktivních učebnic. Zamilujete se do našého moderního formátu studia, který kombinuje všechny výhody tradičního způsobu učeni s multimediálními technologiemi na bázi distančního vzdělávacího systému. V lekcích přes Skype zažijete interakci s učitelem a ostatními studenty, ale fyzicky zůstanete na „svém území.“ To vás uvolňuje a pomáha překonat jazykovou bariéru. Pro studium potřebujete pouze počítač, tablet nebo smartphone. Iscool nabízí bezplatné vzdělávací materiály. Naši zkušení učitelé šikovně využivaji multimediální technikou školení. Škola Iscool úspěšně učí angličtinu a připravuje ke zkouškam. Vyberte si kurz a přihlášte se na zkušebnou lekci a poznejte sami výhody on-line vzdělávání!

Jak nastoupit do kurzu

Zápis

Pro veřejnost:

 1. Kontaktujte nás na telefonu +420 777 434 100, e-mailem iscool@email.cz či prostřednictvím našeho kontaktního formuláře na www.semantus.cz.
 2. Ozveme se Vám zpět, zjistíme Vaši představu a domluvíme se na podrobnostech vý­uky.

Pro firmy:

 1. Kontaktujte nás na telefonu +420 777 434 100, e-mailem iscool@email.cz či prostřednictvím našeho kontaktního formuláře na www.semantus.cz.
 2. Ozveme se Vám zpět, zjistíme Vaši představu o kurzu a domluvíme se na vhodném datu schůzky, kde podrobíme analýze vaše potřeby a požadavky.
 3. Provedeme jazykový audit, stanovíme cíle a navrheme ucelené řešení vašeho jazykového vzdělávání včetně cenové nabídky.
 4. Vybereme nejvhodnější výukovou metodu a tu vám odprezentujeme na ukázkové hodině zdarma.
 5. Po schválení cenové nabídky sestavíme učební plán.
 6. Po schválení plánu uhradíte zálohu a můžeme začít!

Další kurzy angličtiny | Semantus Languages

Jazyk Název kurzu a pokročilost Studentů Délka kurzu Rozsah výuky Cena
AJ
TOEFL iBT Online přes Skype
kód kurzu (TOEFL Online)
B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý
1 – 2 jiná (1x2h) Záleží na počtu hodin.
AJ
Angličtina přes Skype
kód kurzu (Angličtina po Skypu)
A0+ - Falešný začátečník, A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý
1 – 2 jiná (1x2h) 2 652 Kč
(po 15% slevě)
AJ
IELTS Přes Skype
kód kurzu (IELTS Přes Skype)
B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý
1 – 2 jiná 50 h (1x2h) 2 652 Kč
(po 15% slevě)
AJ
Cambridge First (FCE) Přes Skype
kód kurzu (FCE Přes Skype)
B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý
1 – 2 jiná 50 h (1x2h) 2 652 Kč
(po 15% slevě)
RJ
Ruština Přes Skype
kód kurzu (Ruština Přes Skype)
A1 - Začátečník, A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý
1 – 6 jiná 50 h (1x2h) 2 652 Kč
(po 15% slevě)
AJ
Odborná angličtina Professional English Přes Skype
kód kurzu (Odborná angličtina)
A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý, C2 - Expert
1 – 2 jiná 50 h (1x2h) 3 060 Kč
(po 15% slevě)
Více kurzů školy

Rezervace místa v kurzu

Dobrý den, chci si rezervovat místo v jazykovém kurzu
Business English přes Skype (kód: Obchodní Angličtina). Zašlete mi prosím informace o platbě a zápisu do kurzu.

Ověřit volné místo

Dobrý den, chci si ověřit, zda je ještě volné místo v místo v jazykovém kurzu Business English přes Skype (kód: Obchodní Angličtina).

Informovat se na kurz

Dobrý den, chci se informovat na kurz Business English přes Skype (kód: Obchodní Angličtina). Kontaktujte mě, prosím.

Jmenuji se

a můj email je

případně mě zastihnete na telefonu

.

Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych se také zeptal(a) na:

Ozvěte se mi prosím co nejdříve. Děkuji.

Souhlasím s podmínkami užití portálu Jazykovky.cz
Zašlete škole zprávu.
Jméno a email jsou povinné položky
2 133 kurzů
665 škol
gdi
Jazykovky.cz JazykovéZkoušky.cz SlevyKurzů.cz Jazyky.com Nazkušenou.cz Angličtina on-line Němčina on-line Francouzština on-line Španělština on-line Italština on-line Tlumočení-Překlady.cz Překládá.cz Tlumočí.cz