Doporučené jazykové školy
Jazykový kurz Němčina pro lékařskou praxi s rodilým mluvčím/ Skype individualní kurz
Filtrování podle více parametrů

Němčina pro lékařskou praxi s rodilým mluvčím/ Skype individualní kurz
 (kód: LPS201906)

Specializovaný kurz zaměřený na odbornou medicínskou terminologii pro lékaře, praktická témata daných oborů a německou gramatiku užitou v praxi. Kurz připraví studenty na práci ve zdravotnictví v německy mluvících zemích a na Patientenkommu­nikationstest.
Němčina
Čas výuky
Podle dohody se studentem
Opakuje se
Výuka v dohodnutých termínech
Podle dohody se studentem
Vyuč. jazyk
NJ
Počet studentů
Jazykový kurz Němčina pro lékařskou praxi s rodilým mluvčím/ Skype individualní kurz: počet studentů1-1
Cena
Cena jazykového kurzu němčiny v Žamberku - Němčina pro lékařskou praxi s rodilým mluvčím/ Skype individualní kurz 450 Kč
Rozsah výuky | Hodin týdně
Němčina pro lékařskou praxi s rodilým mluvčím/ Skype individualní kurz - rozsah výuky jazykového kurzu v Žamberku Lysann Poláčková Schönherr Jazyková škola Žamberk 20h
Kurz začíná
jinak Kdy začíná jazykový kurz Němčina pro lékařskou praxi s rodilým mluvčím/ Skype individualní kurz - Jazykový kurz Němčina pro lékařskou praxi s rodilým mluvčím/ Skype individualní kurz
jazykový lektor Lysann Poláčková Schönherr
Lysann Poláčková Schönherr
jazyková učebnice: Menschen im Beruf: Medizin B2-C1 – cvičebnice odborné slovní zásoby s mp3-CD
Menschen im Beruf: Medizin B2-C1 – cvičebnice odborné slovní zásoby s mp3-CD
Pokročilost
B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý
Zkouška
Patientenkommunikationstest, Fachsprachprüfung nebo...
Typ kurzu
Online výuka přes internet, skype, e-learning

Termín konání kurzu

Zahájení:
Podle dohody se studentem
Čas konání:
Podle dohody se studentem
Délka kurzu:
Podle potřeb studenta

Rozsah výuky

Počet vyučovacích hodin:
Podle dohody se studentem
Délka vyučovací hodiny:
60 minut
Periodicita:
Výuka v dohodnutých termínech

Cena kurzu

Cena kurzu:
450 Kč
Počet studentů ve skupině:
1 – 1
Cena zahrnuje:
Pracovní listy a dokumenty pro učení

Ukázková hodina zdarma

Možná váháte a dumáte nad tím, co když vám hodiny se mnou nebudou vyhovovat. Abychom se mohli vzájemně oťukat a poznat navzájem sebe a náš styl práce, nabízím vám úvodní seznamovací hodinu zdarma, po které se můžete rozhodnout.

Vysvětlím vám principy, které jsou důležité při učení jazyka a také čeho se vyvarovat, chcete-li němčinu ovládat aktivně. Vyzkoušíte si výuku na vlastní kůži. Přihlaste se tady.

Náplň a obsah kurzu

Specializovaný kurz zaměřený na odbornou medicínskou terminologii pro lékaře, praktická témata daných oborů a německou gramatiku užitou v praxi. Kurz připraví studenty na práci ve zdravotnictví v německy mluvících zemích a na Patientenkommu­nikationstest.

Proč si vybrat tento kurz

Kurz připraví účastníka na práci ve zdravotnictví v německy mluvících zemích. Při výuce je kladen důraz na zopakování a prohloubení základní německé gramatiky a následné rozšíření těchto znalostí potřebných ke zvládání nejběžnějších situací v reálném a pracovním světě.

Odborné výklady anamnestických témat, představení pacienta (Patientenvor­stellung), psaní lékařských zpráv a dopisů, analýza odborné německé zdravotnické dokumentace, odborné poslechy ze zdravotnického prostředí, rozvoj písemného projevu, aktivní a pasivní čtení zdravotnických textů, komunikace s pacientem, s kolegy a příbuznými – procvičování dialogů.

Všechna výše uvedená témata jsou zároveň přípravou ke zkoušce Deutsch Medizin.

Pro koho je kurz určen

Kurz je vyučován lektorkou specializovanou na přípravu lékařů a zdravotních sester na práci v Německu, Rakousku či Švýcarsku s maximálně individuálním přístupem k potřebám jednotlivých studentů.

Cíl kurzu

 • Připrava na Patientenkommu­nikationstest, Fachsprachprüfung nebo TELC Medizindeutschprüfun­g.
 • Rozšíříte si zde své jazykové znalosti o lékařskou slovní zásobu. Cílem kurzu je, abyste se domluvili v německé nemocnici a při kontaktu s pacienty. Výuka probíhá komunikativní metodou pomocí mnoha rozhovorů z pracovního dne lékaře/ky a diskusí o tématech z běžného života lékaře a pacienta.

Obsah kurzu

 • V tomto kurzu se budeme zabývat delšími texty a poslechy nebo videodokumenty s lékařskou tématikou. Nová slovní zásoba, která se bude v textech vyskytovat, bude okamžitě upevňována a opakována v písemných i ústních cvičeních.
 • Frekventované terminologické okruhy slovní zásoby (tělní systémy, komunikace s pacientem a s úřady, sepisování anamnézy, péče o pacienty po operaci atd.)
 • Konverzační zvládnutí situací (od konverzace s nově příchozím pacientem, přes sepisování anamnézy až po rozhovor s pozůstalými)
 • V tomto kurzu se budete seznamovat s jazykovými a gramatickými nuancemi, které Vám pomohou zlepšit Vaše vyjadřování a styl psaní. Cvičení na gramatiku se vždy budou hodit k tématu textu a budou se procvičovat písemně, ústně a komunikativní metodou.
 • Příprava na jazykové zkoušky potřebné pro práci ve zdravotnictví
 • Základní gramatická témata

Zařazení kurzu

 • Druh kurzu: Online výuka přes internet, skype, e-learning
 • Obsahové zaměření: Doučování + příprava k maturitě, přijímacím zkouškám, Kurz odborného/profesního jazyka, Kurzy připravující na práci v zahraničí, Odborný kurz v cizím jazyce
 • Věková skupina: Pro dospělé
 • Profesní skupina: Lékaři a zdravotní pracovníci, Studenti
 • Forma výuky: Konverzace s rodilým mluvčím, Kurz se speciální didaktickou metodou výuky, Výuka přes internet

Výuku zajišťuje

Lysann Poláčková Schönherr

Jazyková škola Žamberk
Žamberk
56401
Masarykovo nám. 1
+420 605 864 419 https://join.skype.com/invite/kCIT8HitEcse YouTube kanál https://nemcinaslysann.com

Pokročilost kurzu

B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý

Jaké jsou vstupní znalosti?

Student dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

Rozřazovací test pokročilosti
Lektor jazykového kurzu Němčina pro lékařskou praxi s rodilým mluvčím/ Skype individualní kurz - Lysann Poláčková Schönherr

Lektor tohoto kurzu

Lysann Poláčková Schönherr

Budete se učit německy s rodilou mluvčí. Zlepšíte se v komunikaci, rozšíříte si slovní zásobu, ale i znalosti gramatiky.

„Chtěla bych své studenty podpořit v tom, aby našli svůj individuální způsob učení a tím byli dlouhodobě úspěšní při osvojování německého jazyka. Moje nadšení a motivaci bych ráda předávala studentům dál a chtěla bych, aby je učení němčiny bavilo.“

V čem lektor vyniká

Nemyslím si, že je třeba talentu, aby se člověk naučil a ovládal cizí jazyky. Spíše jsem přesvědčená, že každý dokáže pomocí individuální učební strategie vylepšit a optimalizovat své studijní schopnosti. Chtěla bych své studenty podpořit v tom, aby našli svůj individuální způsob učení a tím byli dlouhodobě úspěšní při osvojování německého jazyka.

Vzdělání a praxe

Narodila jsem se a vyrostla v Drážďanech. Tam jsem také na univerzitě studovala germanistiku a pedagogiku se zaměřením na němčinu jako cizí jazyk a vzdělávání dospělých. Po absolvování magisterského studia jsem nejdříve učila němčinu studenty z celého světa na univerzitě v Drážďanech. Pak jsem odešla do ČR. Vyučovala jsem na univerzitách v Ústí n. L., Brně, Hradci Králové a Banské Bystrici. Od roku 2008 pracuji a bydlím s mými dvěma dětmi a mužem v Hradci Králové a následně v Žamberku.

6 osobních zkušeností studentů

Ohodnotit lektora
Učebnice v jazykovém kurzu Němčina pro lékařskou praxi s rodilým mluvčím/ Skype individualní kurz - Menschen im Beruf: Medizin B2-C1 – cvičebnice odborné slovní zásoby s mp3-CD

Učebnice pro tento kurz

Menschen im Beruf: Medizin B2-C1 – cvičebnice odborné slovní zásoby s mp3-CD

Hueber
D. Thommes, A. Schmidt • Vydáno 2016 • ISBN 978-3-19-701190-5

Cvičebnice Menschen im Beruf: Medizin B2-C1 zprostředkovává odbornou slovní zásobu z práce lékaře. Je určena k získání komunikačních schopností pro zdravotnický personál a odpovídá pokročilé znalostní úrovni B2-C1. Je myšlena jako doplněk k základní učebnici, která může být libovolná nebo pro vedení kompaktních odborných kurzů. Cvičebnice se zaměřuje především na rozšíření specifické slovní zásoby nutné pro komunikaci s pacienty, kolegy a lékaři, přičemž v cvičebnici najdete typické pracovní situace (příjem pacienta, vedení chorobopisu, komunikace s příbuznými, vizita atd.). Součástí je mp3-CD se všemi nahrávkami.

Kurz připravuje na zkoušku

Patientenkommunikationstest, Fachsprachprüfung nebo TELC Medizindeutschprüfung

Fotografie ze školy a z kurzů

Pár slov o nás

V mých kurzech si hlavně procvičíte spontánní mluvení v němčině, porozumění poslechu a textu a rozšíříte si znalosti gramatiky. Psaní také nezůstane opomenuto.

Vyučuji němčinu, svůj rodný jazyk, s nadšením a mám radost z každého úspěchu svých žáků. Ráda bych své nadšení a motivaci předávala studentům dál a chtěla bych, aby je učení se němčině bavilo a dělalo jim radost.

Více na mých stránkách

Proč si vybrat nás

 • Budete se učit německy s rodilou mluvčí s 18 lety zkušeností s výukou němčiny
 • Zlepšíte se v komunikaci, rozšíříte si slovní zásobu, ale procvičíte si také poslech a znalosti gramatiky.
 • Budete se učit nejen cizí jazyk, ale i učební strategie, které Vám pomohou dosáhnout Vašich cílů.

Vybavení školy

 • Bezbariérový přístup
 • Nápojové automaty
 • Vlastní učebny

Doprava

v místnostech GYMNÁZIUM ŽAMBERK

Nádražní 48, 564 01 Žamberk

Jak a kdy se zapsat do kurzu

Když máte zájem o kurzy individuální, můžete se na ně přihlašovat kdykoli během roku. Stačí mě oslovit pomocí formuláře přímo na těchto webových stránkách, případně e-mailem nebo telefonicky.

Na kurzy se zaregistrujete

Systém slev

 • Balíček 5×60 minut → 2250 Kč
 • Balíček 10×60 minut → 4200 Kč
 • Balíček 15×60 minut → 6000 Kč
 • Balíček 20×60 minut → 7600 Kč
 • Kurzy lze hradit ze zaměstnaneckých benefitů přes systém Gallery Beta.

Další kurzy němčiny | Lysann Poláčková Schönherr

Jazyk Název kurzu a pokročilost Studentů Délka kurzu Rozsah výuky Cena
NJ
Individuální kurz němčiny s rodilým mluvčím po Skype
kód kurzu (KURZ-004)
Dle pokročilosti studenta
1 – 1 jiná 450 Kč / 60 minut
NJ
Letní kurz němčiny ONLINE s rodilým mluvčím, B2 a C1
kód kurzu (KURZ-A1letni)
B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý
4 – 6 jiná 24 h (2x2h) 3 499 Kč
NJ
Letní kurz němčiny ONLINE s rodilým mluvčím, A2 a B1
kód kurzu (KURZ-A2letni)
A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý
4 – 6 jiná 24 h (2x2h) 3 499 Kč
NJ
Letní kurz němčiny s rodilým mluvčím v Žamberku -> B1, B2 a C1
kód kurzu (KURZ-A3letni)
B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý
5 – 10 jiná 30 h (2x3h) 3 499 Kč
NJ
Letní kurz Němčina pro lékařskou praxi s rodilým mluvčím ONLINE
kód kurzu (LPS202008)
B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý
4 – 6 jiná 20 h (2x4h) 4 499 Kč
Více kurzů školy

Rezervace místa v kurzu

Dobrý den, chci si rezervovat místo v jazykovém kurzu
Němčina pro lékařskou praxi s rodilým mluvčím/ Skype individualní kurz (kód: LPS201906). Zašlete mi prosím informace o platbě a zápisu do kurzu.

Ověřit volné místo

Dobrý den, chci si ověřit, zda je ještě volné místo v jazykovém kurzu Němčina pro lékařskou praxi s rodilým mluvčím/ Skype individualní kurz (kód: LPS201906).

Informovat se na kurz

Dobrý den, chci se informovat na kurz Němčina pro lékařskou praxi s rodilým mluvčím/ Skype individualní kurz (kód: LPS201906). Kontaktujte mě, prosím.

Jmenuji se

a můj email je

případně mě zastihnete na telefonu

.

Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych se také zeptal(a) na:

Ozvěte se mi prosím co nejdříve. Děkuji.

Souhlasím s podmínkami užití portálu Jazykovky.cz
Zašlete škole zprávu.
Jméno a email jsou povinné položky
1 325 kurzů
627 škol
gdi
Jazykovky.cz JazykovéZkoušky.cz SlevyKurzů.cz Jazyky.com Nazkušenou.cz Angličtina on-line Němčina on-line Francouzština on-line Španělština on-line Italština on-line Tlumočení-Překlady.cz Překládá.cz Tlumočí.cz