Doporučené jazykové školy
Jazykový kurz POMATURITNÍ STUDIUM ANGLIČTINY
Filtrování podle více parametrů

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLIČTINY
 (kód: pomAj)

Studium bude otevřeno již 29. rokem. Moderní učebny v centru Liberce. Kvalifikovaní čeští a zahraniční učitelé, prověřené učební metody, kvalitní soubory učebnic. Možnost splátek. Ukončení studia mezinárodně uznávanými certifikáty TELC a Cambridge ESOL.
Angličtina
Výuka ve dnech
Po, Út, St, Čt, Pá
Čas výuky
dva vyučovací bloky po 2 vyučovacích hodinách
Opakuje se
Výuka pravidelně každý týden
sleva na POMATURITNÍ STUDIUM ANGLIČTINY
Poznámka k zahájení
informujte se na možnost přistoupení do kurzu
Datum zahájení POMATURITNÍ STUDIUM ANGLIČTINY (Angličtina, Liberec)
Zahájení
Datum ukončení POMATURITNÍ STUDIUM ANGLIČTINY (Angličtina, Liberec)
Ukončení
Délka jazykového kurzu POMATURITNÍ STUDIUM ANGLIČTINY (Angličtina, Liberec)
Délka kurzu
1 školní rok
Vyuč. jazyk
AJ
Počet studentů
Jazykový kurz POMATURITNÍ STUDIUM ANGLIČTINY: počet studentů10-18
Cena
Cena jazykového kurzu angličtiny v Liberci - POMATURITNÍ STUDIUM ANGLIČTINY 21 900 Kč
Rozsah výuky | Hodin týdně
POMATURITNÍ STUDIUM ANGLIČTINY - rozsah výuky jazykového kurzu v Liberci Akademie J. A. Komenského Liberec Akademie Jana Amose Komenského Liberec
| 5x4h
Kurz začíná
probíhá Kdy začíná jazykový kurz POMATURITNÍ STUDIUM ANGLIČTINY - Jazykový kurz POMATURITNÍ STUDIUM ANGLIČTINY
Rozvrh hodin
Po 9:00 - 10:30 10:45 - 12:15
Út 9:00 - 10:30 10:45 - 12:15
St 9:00 - 10:30 10:45 - 12:15
Čt 9:00 - 10:30 10:45 - 12:15
9:00 - 10:30 10:45 - 12:15
Pokročilost
A1 - Začátečník, A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý,...

Termín konání kurzu

Zahájení:
1.9.2020 (před 137 dny)
Informujte se na možnost přistoupení do kurzu
Ukončení:
30.6.2021
Čas konání:
dva vyučovací bloky po 2 vyučovacích hodinách
Délka kurzu:
1 školní rok
Poznámka:
4 vyučovací hodiny denně od září do června mimo prázdniny stanovené MŠMT ČR

Rozsah výuky

Délka vyučovací hodiny:
45 minut
Periodicita:
Výuka pravidelně každý týden

Cena kurzu

Cena kurzu:
21 900 Kč
Počet studentů ve skupině:
10 – 18
Cena zahrnuje:
Cena studia zahrnuje kompletní výuku, konzultace, průběžné testování, absolvování a opravy modelových testů k Eurocertifikátům TELC a certifikátům Cambridge ESOL ZDARMA (obvyklá cena jednoho testu je 500,– Kč).
Cena nezahrnuje:
Učebnice nejsou v ceně školného.
Poznámka:
Cena 21 900 Kč při jednorázové platbě do 23. 8. 2020. Platby školného jsou možné i v pololetních, čtvrtletních nebo měsíčních splátkách.

Rozvrh hodin

všechny týdny
den
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
6:00
8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00

Možnost splátek

 • možnost splátek pololetních, čtvrtletních a měsíčních

Náplň a obsah kurzu

Studium bude otevřeno již 29. rokem. Moderní učebny v centru Liberce. Kvalifikovaní čeští a zahraniční učitelé, prověřené učební metody, kvalitní soubory učebnic. Možnost splátek. Ukončení studia mezinárodně uznávanými certifikáty TELC a Cambridge ESOL.

Proč si vybrat tento kurz

 • moderní učebny v centru Liberce
 • pouze kvalifikovaní čeští a zahraniční lektoři
 • vyučujeme dle moderních jazykových učebnic

Pro koho je kurz určen

 • Absolventy středních škol, kteří vykonali maturitní zkoušku v kalendářním roce, v němž zahajují jednoletý jazykový kurz.
 • Ke studiu se mohou přihlásit také uchazeči, kteří neuspějí u maturitní zkoušky a maturitu skládají v opravném termínu v září 2020.
 • Přihlásit se mohou také maturanti z dřívějších let i další dospělí uchazeči z řad veřejnosti.

Cíl kurzu

Praktické zvládnutí cizího jazyka
Složení vybrané mezinárodní zkoušky

Obsah kurzu

Studium cizího jazyka podle kvalitních zahraničních souborů učebnic pouze s kvalifikovanými českými i zahraničními učiteli.

Obsah studia v bodech

 • celá šíře gramatiky
 • maximální slovní zásoba
 • fonetika
 • praktické konverzační dovednosti
 • čtení cizích textů
 • poslechy
 • kultura mluveného projevu
 • písemný projev
 • frazeologie
 • reálie
 • překlady

Způsob ukončení:

Posluchači získají osvědčení o absolvování kurzu Akademie Jana Amose Komenského a certifikát za nejvyšší dosažený vědomostní stupeň. Mohou se přihlásit ke zkouškám k získání mezinárodně uznávaných Eurocertifikátů TELC a certifikátů Cambridge ESOL.
Studium připraví posluchače ke složení zkoušek a mezinárodně uznávaných certifikátů, které jsou uvedeny v „Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek“. Na závěr studia lze složit jazykovou zkoušku dle tohoto seznamu. Zkoušky patří do Společného evropského referenčního rámce, který byl vypracován Oddělením moderních jazyků Rady Evropy.

Zařazení kurzu

 • Druh kurzu: Pomaturitní studium jazyků
 • Věková skupina: Kurzy zaměřené na mládež - teenagery (15+), Pro dospělé

Místo výuky

Akademie J. A. Komenského Liberec

Akademie Jana Amose Komenského Liberec
Liberec, Staré Město
46001
Fügnerova 667/7

OC Delta - výtahem do 4. patra

+420 485 113 210 +420 606 690 915 https://www.akademieliberec.cz/

Pokročilost kurzu

A1 - Začátečník, A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý

Jaké jsou vstupní znalosti?

Student rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

Student rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

Student rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající

Fotografie ze školy a z kurzů

Pár slov o nás

Akademie sídlí v nové moderní bezbariérové budově přímo v centru města Liberce v OC Delta ve Fügnerově ulici. Výuka probíhá v příjemném prostředí moderně zařízených učeben.

Nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, italštiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny a češtiny, kurzy pro dospělé,
denní pomaturitní studium, individuální kurzy a kurzy pro firmy a instituce.

Posluchači získají osvědčení o absolvování kurzu Akademie Jana Amose Komenského, certifikát za nejvyšší dosažený vědomostní stupeň. Mohou požádat o vystavení mezinárodního certifikátu IES, nebo se přihlásit ke zkouškám k získání mezinárodně uznávaných Eurocertifikátů TELC, certifikátům Cambridge English a Goethe Institutu.

Jsme certifikovaná škola u IES London.

Proč si vybrat nás

 • stabilní dlouholetá působnost na trhu od roku 1990
 • výuka v moderních bezbariérových učebnách v centru města
 • bezprostřední blízkost MHD
 • vyučují kvalifikovaní učitelé
 • moderní učební metody
 • důraz na individuální přístup
 • disponujeme kvalitním materiálním a technickým zabezpečením
 • učebny vybaveny whiteboardy, audio a video technikou, počítači s internetovým připojením a moderním nábytkem
 • v budově je možnost nákupu občerstvení, restaurace a kavárna
Garantujeme seriózní a odpovědný přístup vedení školy a učitelů ke studentům a klientům školy.

Vybavení školy

 • Audiovizuální pomůcky
 • Kurz s občerstvením
 • Kurz v klimatizované učebně
 • Multimediální učebny
 • Nápojové automaty
 • Počítače pro studenty
 • Přístup na internet pro studenty
 • Vlastní učebny
 • Wi-fi připojení

Doprava

Škola sídlí v OC Delta- v nové moderní bezbariérové budově přímo v centru města Liberce ve Fügnerově ulici – naproti OC Forum v bezprostřední blízkosti terminálu městské hromadné dopravy.

Výuka probíhá v příjemném prostředí nově a moderně zařízených učeben.

K učebnám a kanceláři se dostanete vchodem z Fügnerovy ulice a pak výtahem do 4. patra.

Jak se k nám dostanete?

Ubytování

Studenti bydlící mimo Liberec mohou být ubytováni v domovech mládeže v Liberci.

Jak nastoupit do kurzu

Zápis

Přihlášky přijímáme celoročně dle naplnění kapacity.
Informace o kurzech Vám rádi poskytneme na emailu info@akademieliberec.cz nebo telefonu 485 113 210, 606 690 915. Pro více informací navštivte naše webové stránky.

Další kurzy angličtiny | Akademie J. A. Komenského Liberec

Jazyk Název kurzu a pokročilost Studentů Délka kurzu Rozsah výuky Cena
AJ
Odpolední kurz angličtiny pro mírně pokročilé A2
kód kurzu (A2)
A2 - Mírně pokročilý
4 – 8 půlroční (semestrální)
do
36 h (1x2h)
Po
2 980 Kč
AJ
Odpolední kurz angličtiny pro začátečníky A1
kód kurzu (A1)
A1 - Začátečník
4 – 8 půlroční (semestrální)
do
36 h (1x2h)
Po
2 980 Kč
AJ
Odpolední kurz angličtiny pro středně pokročilé A2-B1
kód kurzu (A2-B1)
B1 - Nižší-středně pokročilý
4 – 8 půlroční (semestrální)
do
36 h (1x2h)
Po
2 980 Kč
Více kurzů školy

Rezervace místa v kurzu

Dobrý den, chci si rezervovat místo v jazykovém kurzu
POMATURITNÍ STUDIUM ANGLIČTINY (kód: pomAj). Zašlete mi prosím informace o platbě a zápisu do kurzu.

Ověřit volné místo

Dobrý den, chci si ověřit, zda je ještě volné místo v jazykovém kurzu POMATURITNÍ STUDIUM ANGLIČTINY (kód: pomAj).

Informovat se na kurz

Dobrý den, chci se informovat na kurz POMATURITNÍ STUDIUM ANGLIČTINY (kód: pomAj). Kontaktujte mě, prosím.

Jmenuji se

a můj email je

případně mě zastihnete na telefonu

.

Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych se také zeptal(a) na:

Ozvěte se mi prosím co nejdříve. Děkuji.

Souhlasím s podmínkami užití portálu Jazykovky.cz
Zašlete škole zprávu.
Jméno a email jsou povinné položky
1 266 kurzů
619 škol
gdi
Jazykovky.cz JazykovéZkoušky.cz SlevyKurzů.cz Jazyky.com Nazkušenou.cz Angličtina on-line Němčina on-line Francouzština on-line Španělština on-line Italština on-line Tlumočení-Překlady.cz Překládá.cz Tlumočí.cz