Doporučené jazykové školy
Jazykový kurz Dvouměsíční kurz němčiny A1 - začátečníci (Po, St | 19:30 – 21:00)
Filtrování podle více parametrů

Dvouměsíční kurz němčiny A1 - začátečníci (Po, St | 19:30 – 21:00)
 (kód: NJ-2x-5V18-A2)

Pravidelná výuka 2× týdně, opravdu malé skupiny (maximálně 5 lidí), přátelská atmosféra a individuální přístup naších lektorů pomůžou dosáhnout Vašeho cíle – začít mluvit!
Volných míst: 3
Němčina
Původní cena jazykového kurzu němčiny v Praze - Dvouměsíční kurz němčiny A1 - začátečníci (Po, St | 19:30 – 21:00)
Původní cena
5 990 Kč
Sleva na jazykový kurz - Dvouměsíční kurz němčiny A1 - začátečníci (Po, St | 19:30 – 21:00)
Sleva
25 %
kolik ušetříte na jazykovém kurzu - Dvouměsíční kurz němčiny A1 - začátečníci (Po, St | 19:30 – 21:00)
Ušetříte
1 500 Kč
Výuka ve dnech
Po, St
Čas výuky
Večerní
Opakuje se
Výuka pravidelně každý týden
Datum zahájení Dvouměsíční kurz němčiny A1 - začátečníci (Po, St | 19:30 – 21:00) (Němčina, Praha)
Zahájení
Datum ukončení Dvouměsíční kurz němčiny A1 - začátečníci (Po, St | 19:30 – 21:00) (Němčina, Praha)
Ukončení
Délka jazykového kurzu Dvouměsíční kurz němčiny A1 - začátečníci (Po, St | 19:30 – 21:00) (Němčina, Praha)
Délka kurzu
2 měsíce
Vyuč. jazyk
NJ
Počet studentů
Jazykový kurz Dvouměsíční kurz němčiny A1 - začátečníci (Po, St | 19:30 – 21:00): počet studentů3-5
Cena
Sleva na Jazykový kurz Dvouměsíční kurz němčiny A1 - začátečníci (Po, St | 19:30 – 21:00) 4 490 Kč
Rozsah výuky | Hodin týdně
Dvouměsíční kurz němčiny A1 - začátečníci (Po, St | 19:30 – 21:00) - rozsah výuky jazykového kurzu v Praze Jazyková škola SoloLang Jazyková škola SoloLang 32h
| 4x2h
Kurz začíná
za 10 dní Kdy začíná jazykový kurz Dvouměsíční kurz němčiny A1 - začátečníci (Po, St | 19:30 – 21:00) - Jazykový kurz Dvouměsíční kurz němčiny A1 - začátečníci (Po, St | 19:30 – 21:00)
jazyková učebnice: Direkt
Direkt
jazyková učebnice: Vlastní materiály školy
Vlastní materiály školy
Rozvrh hodin
Po 19:30 - 21:00
St 19:30 - 21:00
Pokročilost
A0 - Úplný začátečník, A0+ - Falešný začátečník, A1...
Typ kurzu
Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost

Termín konání kurzu

Zahájení:
29.1.2018 (za 10 dnů)
Ukončení:
21.3.2018
Čas konání:
Večerní
Délka kurzu:
2 měsíce
Poznámka:
Další kurzy němčiny jsou zde - http://sololang.com/kurzy-nemciny/

Rozsah výuky

Počet vyučovacích hodin:
32x45 minut (2x4)
Délka vyučovací hodiny:
45 minut
Periodicita:
Výuka pravidelně každý týden
Poznámka:
Kurz je celkem 16 lekcí po 90 minut.

Cena kurzu

Cena před slevou:
5 990 Kč
Cena po slevě:
4 490 Kč
Ušetříte:
1 500 Kč
Počet studentů ve skupině:
3 – 5
Volných míst:
3
Cena zahrnuje:
Možnost absolvovat zdarma rozřazovací online test, konzultaci a poradenství při výběru kurzu.Doplňující výukové materiály, veškeré kopie a desky na kopie. Konzultace s lektorkou. Wi-fi v prostoru školy zdarma. K dispozici jsou nealkoholické nápoje.
Cena nezahrnuje:
Výukové materiály. Veškeré výukové materiály si lze zapůjčit v naší knihovně na vratnou zálohu, případně zakoupit za zvýhodněnou cenu v recepci školy.
Poznámka:
Kurz stačí jen objednat. Veškeré platební údaje naleznete poté v mailu. Neváhejte nás kontaktovat - skola@sololang.com. Podívejte se na naše webové stránky www.sololang.com nebo volejte na +420 773 667 373.

Rozvrh hodin

všechny týdny
den
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
6:00
8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00

Náplň a obsah kurzu

Pravidelná výuka 2× týdně, opravdu malé skupiny (maximálně 5 lidí), přátelská atmosféra a individuální přístup naších lektorů pomůžou dosáhnout Vašeho cíle – začít mluvit!

Proč si vybrat tento kurz

 • individuální přístup ke každému studentu;
 • kurz se věnuje komunikačním situacím a tématickým okruhům každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.);
 • kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika);
 • pečlivě sestavený výukový plán;
 • zajímavá a aktuální témata;
 • zasílání obsahu lekce e-mailem po každé hodině studentům kurzu;
 • malé skupiny studentů – max. 5 osob!

Pro koho je kurz určen

Kurz určen pro studenty, jejichž cílem je rozmluvit se a zdokonalit své schopnosti při mluveném projevu. Díky intenzivnímu nácviku různých komunikačních situací zvládnete sebevědomě reagovat ve skutečných situacích a navíc se naučíte aktivně používat široké spektrum užitečných frází běžně užívaných rodilými mluvčími. Samozřejmostí je i rozšíření znalostí slovní zásoby z různorodých oblastí, kterou si v rámci mluvních aktivit skvěle procvičíte a budete aktivně a přirozeně používat v komunikaci.

Cíl kurzu

 • zdokonalit Váši úroveň němčiny
 • naučit se komunikovat bez barieru
 • rozšířit Vaší slovní zásobu
 • vylepšit použití jazyka v praxi
 • naučit se nejpoužívanější fráze
 • popsat zážitky a události, které se týkají Vás a okolí
 • naučit Vás vysvětlovat svůj názor na různá témata
 • naučit gramatiku
 • dodat Vám sebedůvěru při konverzaci v německém jazyce

Obsah kurzu

Během kurzů napíšete 2 testy (průběžný a závěrečný). Dostanete od nás certifikát, personální ohodnocení a doporučení od lektora.

Témata:

 • abeceda a hláskování
 • osobní zájmena, 3. pád osobních zájmen du a Sie
 • člen určitý, neurčitý a zájmeno kein
 • množné číslo podstatných jmen – člen nulový
 • časování pravidelných sloves
 • časování a užití sloves sein, haben, heißen, sprechen, essen, gefallen
 • slovosled v oznamovací a tázací větě
 • otázky s tázacím zájmenem a bez něj, otázky zjišťovací
 • používání přídavných jmen v přísudku
 • vyjádření záporu pomocí nicht

Naučíme se:

 • pozdravit a představit se, seznámit se s jinými lidmi
 • popsat základní údaje o sobě
 • používat úvodní fráze při telefonování, zapsat si telefonní číslo
 • popsat sebe a své kamarády, rodinu
 • vést jednoduchou konverzaci na téma odkud pocházím, kde bydlím, jak se daří
 • domluvit se v obchodě, udat množství potravin, zeptat se na cenu
 • vyprávět o mém oblíbeném a neoblíbeném jídle

popsat byt a jeho zařízení

 • vyjádřit svůj názor na bydlení a popsat, jak si představuji své ideální bydlení

Zařazení kurzu

 • Intenzita: Intenzivní kurz
 • Druh kurzu: Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost
 • Věková skupina: Pro děti vyššího stupně ZŠ, Kurzy zaměřené na mládež - teenagery (15+), Pro dospělé
 • Profesní skupina: Manažeři a vedoucí, Zaměstnanci soukromých a státních firem, Odborníci (profesní jazyk) a odborní pracovníci, Pracovníci státní správy, Osobní asistentky a sekretářky, Studenti

Místo výuky

Jazyková škola SoloLang

Jazyková škola SoloLang
Praha 5, Smíchov
15000
Ostrovského 253/3

Ženské domovy, 3. patro, místnost č. 3.056.

773667373 sololang.com

Pokročilost kurzu

A0 - Úplný začátečník, A0+ - Falešný začátečník, A1 - Začátečník

Jaké jsou vstupní znalosti?

Student se setkává se s jazykem více méně poprvé. Nemá žádnou znalost jazyka.

Student rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

Student rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

Stu

Učebnice v jazykovém kurzu Dvouměsíční kurz němčiny A1 - začátečníci (Po, St | 19:30 – 21:00) - Direkt

Učebnice pro tento kurz

Direkt

Klett
Motta, G.; Čwikowska, B.; Vomáčková, O.

První díl třídílného učebního kompletu určeného pro výuku němčiny studentů od 15 let výše, od začátečníků po úroveň B1. Zohledňuje kriteria Evropského referenčního rámce pro jazyky a katalog požadavků k maturitní zkoušce z německého jazyka. Učebnice vede k rovnoměrnému osvojování všech jazykových dovedností mluvení, psaní, čtení a poslech, nabízí informace o historii, reáliích a životě lidí v evropských zemích a moderní témata a situace blízké mladým lidem.

Učebnice v jazykovém kurzu Dvouměsíční kurz němčiny A1 - začátečníci (Po, St | 19:30 – 21:00) - Vlastní materiály školy

Vlastní materiály školy

Vlastní materiály školy.

Učebnice v jazykovém kurzu Dvouměsíční kurz němčiny A1 - začátečníci (Po, St | 19:30 – 21:00) - noviny, časopisy, knihy a nahrávky

noviny, časopisy, knihy a nahrávky

Materiály vztahující se k probíranému tématu, kopie, cizojazyčná literatura, nahrávky, ...

Certifikát, který získáte absolvováním

Osvědčení o absolvování kurzu němčiny A1

Fotografie ze školy a z kurzů

Pár slov o nás

Tvrdíme o sobě, že jsme jiní! V čem? Hlavně v našem přístupu k výuce. Ten je u nás osobní. Věnujeme se každému studentovi zvlášť, jeho individuálním potřebám a cílům. Chceme dosáhnout toho, aby každý student jazykové školy SoloLang sám pocítil svoje zlepšení!

Nesnažíme se nalákat na nějaké zázračné metody. Každý ví, že žádná univerzální metoda neexistuje. Proto se v jazykové škole SoloLang snažíme vyučovat naše studenty jako jednotlivce a přizpůsobovat jím výuku na míru.

Proč si vybrat nás

Učíme již 10 let. Za tuto dobu školu navštívilo více než 978 studentů. Nejvzdálenější z nich bydlí v Minsku 1206 km od jazykové školy SoloLang v Praze. Naše nejvěrnější studentka navštívila 215 lekcí. Vyučujeme celkem 4 jazyky. Přibližně 50% naších studentu se učí angličtinu. Více než 1850 kg papíru se podařilo ušetřit díky zavedení speciálního ekologického programu.

Vybavení školy

 • Přístup na internet pro studenty
 • Zapůjčení učebnic do kurzu
 • Vlastní učebny
 • Ergonomické židle
 • Audiovizuální pomůcky
 • Wi-fi připojení

Doprava

Při vstupu do budovy Ženských domovů využijte výtahy nebo vystoupejte do 3. patra. Dále pokračujte chodbou doprava a na konci chodby znova doprava. Tam již uvidíte po pravé straně ceduli SoloLang.

Ubytování

Naše škola nepořádá jazykové kurzy vyžadující ubytování, pokud ale budete potřebovat, rádi Vám nějaké možnosti ubytování podle Vašich představ doporučíme.

Jak a kdy se zapsat do kurzu

Přihlášení do kurzů probíhá buď telefonicky na 773 667 373 nebo odesláním rezervace na webu. Následně je potřeba do 4 pracovních dnů provést platbu (převodem nebo hotově ve škole).

Systém slev

Sleva 1000,– Kč za přivedení kamaráda na kurz!

Další kurzy němčiny | Jazyková škola SoloLang

Jazyk Název kurzu a pokročilost Studentů Délka kurzu Rozsah výuky Cena
AJ
Semestrální kurz angličtiny B1 - pokročilí (Po | 19:30 – 21:00)
kód kurzu (AJ-1x-5V18-B1)
B1 - Nižší-středně pokročilý
3 – 5 čtvrtletní
do
32 h (1x2h)
Po
4 490 Kč
(po 25% slevě)
AJ
3 – 5 2 měsíce
do
32 h (4x2h)
Út, Čt
4 490 Kč
(po 25% slevě)
RJ
Dvoutýdenní kurz ruštiny A1 - začátečníci (Po - Pá | 17:45 – 19:15)
kód kurzu (RJ-5x-7R18-A1)
A0 - Úplný začátečník, A0+ - Falešný začátečník, A1 - Začátečník
3 – 5 2 týdny
do
20 h (5x2h) 2 790 Kč
(po 30% slevě)
Více kurzů školy

Rezervace místa v kurzu

Dobrý den, chci si rezervovat místo v jazykovém kurzu
Dvouměsíční kurz němčiny A1 - začátečníci (Po, St | 19:30 – 21:00) (kód: NJ-2x-5V18-A2). Zašlete mi prosím informace o platbě a zápisu do kurzu.

Ověřit volné místo

Dobrý den, chci si ověřit, zda je ještě volné místo v místo v jazykovém kurzu Dvouměsíční kurz němčiny A1 - začátečníci (Po, St | 19:30 – 21:00) (kód: NJ-2x-5V18-A2).

Informovat se na kurz

Dobrý den, chci se informovat na kurz Dvouměsíční kurz němčiny A1 - začátečníci (Po, St | 19:30 – 21:00) (kód: NJ-2x-5V18-A2). Kontaktujte mě, prosím.

Jmenuji se

a můj email je

případně mě zastihnete na telefonu

.

Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych se také zeptal(a) na:

Ozvěte se mi prosím co nejdříve. Děkuji.

Zašlete škole zprávu.
Jméno a email jsou povinné položky
2 120 kurzů
660 škol
gdi
Jazykovky.cz JazykovéZkoušky.cz SlevyKurzů.cz Jazyky.com Nazkušenou.cz Angličtina on-line Němčina on-line Francouzština on-line Španělština on-line Italština on-line Tlumočení-Překlady.cz Překládá.cz Tlumočí.cz