Doporučené jazykové školy
Jazykový kurz Angličtina příprava na FCE
Filtrování podle více parametrů

Angličtina příprava na FCE
 (kód: AJ FCE 11169)

Skupinový docházkový kurz pro veřejnost angličtiny pro středně pokročilé (pokročilost B1). Kurz připravuje na jazykovou zkoušku FCE.
Angličtina
Výuka ve dnech
Po
Čas výuky
16.15 - 17.45 hod
Opakuje se
Výuka pravidelně každý týden
Datum zahájení Angličtina příprava na FCE (Angličtina, Opava)
Zahájení
Datum ukončení Angličtina příprava na FCE (Angličtina, Opava)
Ukončení
Délka jazykového kurzu Angličtina příprava na FCE (Angličtina, Opava)
Délka kurzu
půlroční (semestrální)
Vyuč. jazyk
AJ
Počet studentů
Jazykový kurz Angličtina příprava na FCE: počet studentů5-12
Cena
Cena jazykového kurzu angličtiny v Opavě - Angličtina příprava na FCE 2 999 Kč
Rozsah výuky | Hodin týdně
Angličtina příprava na FCE - rozsah výuky jazykového kurzu v Opavě Jazyková škola Hello Pobočka Opava 34h
| 1x2h
Kurz začíná
za 24 dní Kdy začíná jazykový kurz Angličtina příprava na FCE - Jazykový kurz Angličtina příprava na FCE
jazyková učebnice: FCE Result
FCE Result
Rozvrh hodin
Po 16:15 - 17:45
Pokročilost
B1 - Nižší-středně pokročilý
Zkouška
FCE

Termín konání kurzu

Zahájení:
20.9.2016 (za 24 dnů)
Ukončení:
24.1.2017
Čas konání:
16.15 - 17.45 hod
Délka kurzu:
půlroční (semestrální)

Rozsah výuky

Počet vyučovacích hodin:
34 h (1x2h)
Délka vyučovací hodiny:
45 minut
Periodicita:
Výuka pravidelně každý týden

Cena kurzu

Cena kurzu:
2 999 Kč
Počet studentů ve skupině:
5 – 12
Cena nezahrnuje:
učebnici

Rozvrh hodin

všechny týdny
den
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
6:00
8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00

Náplň a obsah kurzu

Obsah kurzu

 1. Přídavná jména (citově zabarvená). Slovesné vazby s get. Činnosti každodenního života. Usually a used to. Slovesné vazby s get. Tvorba podstatných jmen přidáním koncovky. Člen určitý a neurčitý, slova bez členu. Umím vyprávět o vztazích mezi lidmi, přátelství. Popíšu, co obvykle dělám, dělával jsem. Umím barvitě a živě popsat oblíbené místo. Vyslovím návrh. Ze slovesa vytvořím podstatné jméno (diskutovat – diskuze, aj.). Umím vyjádřit množství, do jaké míry (hodně, spoustu, příliš).
 2. Povolání a činnosti s nimi spojené. Kvalifikace, zkušenosti. Osobnostní rysy. Základní struktura životopisu. Nakupování, reklamace. Infinitiv, gerundium. Formální dopis a životopis. Úvod do nepřímé řeči. Souvisle hovořím o své profesi, volím vhodná slovesa. Znám nové fráze k vyjádření ne/souhlasu. Jsem schopen předložit kvalitní CV svému zaměstnavateli, žádat o práci. V obchodě jsem schopen reklamovat zboží.
 3. Filmová tvorba. Nepravidelná slovesa (3. tvar). Nepřímá řeč – příkazy. Trpný rod. Vztažná zájmena. Umím vyjádřit sdělení, které mi řekl někdo jiný. Dokážu vyjádřit děj, aktivitu i bez činitele: Film byl napsán. Souvisle konverzuji o činnostech, které proběhly.
 4. Štěstí, rutina, životní změny. Policejní vyšetřování, ustálená slovní spojení, tázací dovětky. Frázová slovesa. Třetí kondicionál. Tvorba přídavných jmen a příslovcí. Nepřímé otázky. Struktura psaného projevu. Dokážu slovně vyjádřit lítost, spokojenost, co se ne/mělo stát, a stalo se. Vytvořím souvětí s podmínkou Kdybych …, tak bych byl býval… Umím vytvořit otázku ve všech časech a připojit k nim dovětek …, že ano? …, je to tak? Zdvořile se omluvím, udám důvod svého omylu, ospravedlním se.

Zařazení kurzu

 • Druh kurzu: Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost
 • Věková skupina: Pro dospělé

Místo výuky

Jazyková škola Hello

Pobočka Opava
Opava, Město
74601
Dolní náměstí 20

Učebny se nacházejí v 3. patře budovy - přístup po schodech či výtahem.

776 827 006 YouTube kanál www.hello.cz

Pokročilost kurzu

B1 - Nižší-středně pokročilý

Jaké jsou vstupní znalosti?

Student rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Videa z naší školy a kurzů

Učebnice v jazykovém kurzu Angličtina příprava na FCE - FCE Result

Učebnice pro tento kurz

FCE Result

Oxford Univfersity Press
T. Falla

Učebnice FCE Result patří k nejnovějším učebnicím vydaným k přípravě k mezinárodním zkouškám Cambridge ESOL. Učebnice je koncipována tak, aby studenty připravila k plnění zkouškových úkolů a předala jim užitečné tipy k úspěšnému složení zkoušek. Zároveň však nabízí široké spektrum aktivit, které z přípravného kurzu udělají zábavný kurz rozvíjející všechny čtyři jazykové dovednosti studentů.

Kurz připravuje na zkoušku

FCE

First Certificate in English


Nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge ESOL. Složení zkoušky FCE vyžaduje ovládání angličtiny na dostatečné úrovni i v širším spektru praktických situací zahrnujících studium, obchod a průmysl.

Fotografie ze školy a z kurzů

Pár slov o nás

Jazyková škola nabízející jazykové kurzy AJ, NJ, ŠJ, FJ, RJ, IJ, čínštiny v Ostravě, Brně, Opavě.
Příjemná atmosféra, zkušení lektoři a výhodné ceny.

Jazyková škola Hello language centre s.r.o. nabízí na několika místech jazykové kurzy většiny významných světových jazyků, včetně italštiny či čínštiny. Našim klientům nabízíme za výhodných cenových podmínek výuku v malých skupinách, příjemnou atmosféru a kvalifikované lektory.

Naše kurzy si již vyzkoušela řada spokojených zákazníků, kteří oceňují především dostupnost kurzů a milou atmosféru během kurzu.
Naše jazyková škola je zapsána ve vyhlášce MŠMT pro pořádání jednoletého
pomaturitního studia angličtiny, němčiny a španělštiny.

Výuka se koná na více místech, a sice v Ostravě, Brně a Opavě.

Naše jazyková škola je akreditovaným centrem pro pořádání mezinárodních zkoušek obecné a obchodní
angličtiny Cambridge English. Také je partnerskou školou Goethe-Institutu Praha a organizuje mezinárodní zkoušky z němčiny pro děti a dospělé.

Nabízíme také víkendové a intenzivní kurzy angličtiny v Ostravě i mimo Ostravu.

Vybavení školy

 • Přístup na internet pro studenty
 • Vlastní učebny
 • Multimediální učebny
 • Wi-fi připojení
 • Nápojové automaty

Doprava

Učebny se nacházejí na Dolním náměstí v 3. patře budovy – přístup po schodech či výtahem.

Jak a kdy se zapsat do kurzu

Přihlásit do kurzu se můžete prostřednictví našeho e-shopu na www.hello.cz, osobně na některé z našich poboček nebo telefonicky na 777 143 556.

Další kurzy angličtiny | Jazyková škola Hello

Jazyk Název kurzu a pokročilost Studentů Délka kurzu Rozsah výuky Cena
AJ
6 – 12 roční (2 semestry)
do
750 h (5x4h)
Po, Út, St, Čt, Pá
18 999 Kč
AJ
6 – 18 roční (2 semestry)
do
750 h (5x4h)
Po, Út, St, Čt, Pá
21 999 Kč
AJ
Angličtina začátečníci 1
kód kurzu (AJ Z1 11195)
A1 - Začátečník
5 – 12 půlroční (semestrální)
do
34 h (1x2h)
Po
1 999 Kč
AJ
Pomaturitní studium AJ Brno Balíček Basic
kód kurzu (10556)
A0 - Úplný začátečník, A1 - Začátečník, A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý
6 – 18 roční (2 semestry)
do
750 h (5x4h)
Po, Út, St, Čt, Pá
17 999 Kč
AJ
Intenzivní příprava na FCE
kód kurzu (11106)
B2 - Vyšší-středně pokročilý
5 – 12 čtvrtletní
do
51 h (1x3h)
Čt
4699
AJ
AJ Konverzace s rodilým mluvčím
kód kurzu (10881)
B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý, C2 - Expert
5 – 12 čtvrtletní
do
34 h (1x2h)
Út
3 099 Kč
AJ
Pomaturitní studium AJ Brno Balíček Standard
kód kurzu (10557)
A0 - Úplný začátečník, A1 - Začátečník, A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý
6 – 18 roční (2 semestry)
do
750 h (5x4h)
Po, Út, St, Čt, Pá
18 999 Kč
AJ
Pomaturitní studium AJ Brno ALL INCLUSIVE
kód kurzu (10558)
A0 - Úplný začátečník, A1 - Začátečník, A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý
6 – 18 roční (2 semestry)
do
750 h (5x4h)
Po, Út, St, Čt, Pá
21 999 Kč
AJ
Angličtina úplní začátečníci
kód kurzu (AJ Z0 11168)
A0 - Úplný začátečník
5 – 12 půlroční (semestrální)
do
34 h (1x2h)
Po
1 999 Kč
AJ
Angličtina začátečníci 2
kód kurzu (AJ Z2 10852)
A1 - Začátečník
5 – 12 půlroční (semestrální)
do
34 h (1x2h)
Po
1 999 Kč
Více kurzů školy

Rezervace místa v kurzu

Dobrý den, chci si rezervovat místo v jazykovém kurzu
Angličtina příprava na FCE (kód: AJ FCE 11169). Zašlete mi prosím informace o platbě a zápisu do kurzu.

Ověřit volné místo

Dobrý den, chci si ověřit, zda je ještě volné místo v místo v jazykovém kurzu Angličtina příprava na FCE (kód: AJ FCE 11169).

Informovat se na kurz

Dobrý den, chci se informovat na kurz Angličtina příprava na FCE (kód: AJ FCE 11169). Kontaktujte mě, prosím.

Jmenuji se

a můj email je

případně mě zastihnete na telefonu

.

Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych se také zeptal(a) na:

Ozvěte se mi prosím co nejdříve. Děkuji.

Zašlete škole zprávu.
Jméno a email jsou povinné položky
2 316 kurzů
583 škol
gdi
Jazykovky.cz JazykovéZkoušky.cz SlevyKurzů.cz Jazyky.com Nazkušenou.cz Angličtina on-line Němčina on-line Francouzština on-line Španělština on-line Italština on-line Tlumočení-Překlady.cz Překládá.cz Tlumočí.cz