Doporučené jazykové školy

ANGLIČTINA 2 pro mírně pokročilé - týdenní
 (kód: ANG2T)

1 týden INTENZIVNÍ výuky angličtiny (45 hodin) obsahuje látku půlročního studia, výuka metodou superlearning, důraz na rozvoj komunikačních schopností, 4–9 studentů ve skupině.
Volných míst: 4
Angličtina
Původní cena jazykového kurzu angličtiny v Praze - ANGLIČTINA 2 pro mírně pokročilé - týdenní
Původní cena
5 690 Kč
Sleva na jazykový kurz - ANGLIČTINA 2 pro mírně pokročilé - týdenní
Sleva
5 %
kolik ušetříte na jazykovém kurzu - ANGLIČTINA 2 pro mírně pokročilé - týdenní
Ušetříte
300 Kč
Čas výuky
Celodenní
Opakuje se
Jednorázový intenzivní kurz
sleva na ANGLIČTINA 2 pro mírně pokročilé - týdenní
Poznámka k zahájení
informujte se kdy bude tento kurz nově otevřen
Datum zahájení ANGLIČTINA 2 pro mírně pokročilé - týdenní (Angličtina, Praha)
Zahájení
Datum ukončení ANGLIČTINA 2 pro mírně pokročilé - týdenní (Angličtina, Praha)
Ukončení
Délka jazykového kurzu ANGLIČTINA 2 pro mírně pokročilé - týdenní (Angličtina, Praha)
Délka kurzu
2-4 dny
Vyuč. jazyk
AJ
Počet studentů
Jazykový kurz ANGLIČTINA 2 pro mírně pokročilé - týdenní: počet studentů4-9
Cena
Sleva na Jazykový kurz ANGLIČTINA 2 pro mírně pokročilé - týdenní 5 390 Kč
Rozsah výuky | Hodin týdně
ANGLIČTINA 2 pro mírně pokročilé - týdenní - rozsah výuky jazykového kurzu v Praze ALTISSIMA intenzivní jazykové kurzy Jazyková škola Altissima 45h
| 5x9h
Kurz začíná
ukončen Kdy začíná jazykový kurz ANGLIČTINA 2 pro mírně pokročilé - týdenní - Jazykový kurz ANGLIČTINA 2 pro mírně pokročilé - týdenní
jazyková učebnice: ANGLIČTINA 2 pro mírně pokročilé
ANGLIČTINA 2 pro mírně pokročilé
Pokročilost
A2 - Mírně pokročilý
Typ kurzu
Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost
Cena zahrnuje
vlastní výuka, testování + občerstvení

Termín konání kurzu

Zahájení:
27.2.2017 (před 173 dny)
Informujte se kdy bude tento kurz nově otevřen
Ukončení:
3.3.2017
Čas konání:
Celodenní
Délka kurzu:
2-4 dny
Poznámka:
po-pá 9:00-17:30h, 45 hodin výuky v 1 týdnu

Rozsah výuky

Počet vyučovacích hodin:
45 h (1 týden intenzivní výuky doplněný nenáročný samostudiem + možnost navázat dalšími kurzy)
Délka vyučovací hodiny:
45 minut
Periodicita:
Jednorázový intenzivní kurz
Poznámka:
po-pá 9:00-17:30h

Cena kurzu

Cena před slevou:
5 690 Kč
Cena po slevě:
5 390 Kč
Ušetříte:
300 Kč
Počet studentů ve skupině:
4 – 9
Volných míst:
4
Cena zahrnuje:
vlastní výuka, testování + občerstvení
Cena nezahrnuje:
superlearningové učebnice ANGLIČTINA 2 (849,– Kč CD verze / 749,– mp3 verze)
Další nutné náklady po nástupu výuky:
– – –

Superlearningový kurz

ALTISSIMA – specialista na intenzivní superlearningo­vé kurzy

 • výuka metodou superlearning používá prvky pro lepší práci naší paměti, zapojení všech smyslů a ukládání učiva do dlouhodobé paměti; jsme tak schopni studovat rychleji a efektivněji
 • soustředíme se na komunikační schopnosti studentů – během výuky jsme účinným a přirozeným způsobem neustále nuceni porozumět, mluvit a rychle reagovat
 • intenzivní forma výuky přináší rychlé a viditelné výsledky, které studenty motivují do dalšího studia
 • studentům je představena neformální a zábavná výuka, kterou si vychutnáte, angličtina vás bude bavit a nebudete se bát ji používat
 • studijní systém je založen na superlearningových studijních materiálech, které se orientují na praktické potřeby studentů a jsou doplněny bohatými audionahrávkami, se kterými pracujeme během kurzu a po jeho absolvování slouží studentům pro časově nenáročného opakování poslechem
 • výuka se zaměřuje na praktické fráze každodenního života

Náplň a obsah kurzu

1 týden INTENZIVNÍ výuky angličtiny (45 hodin) obsahuje látku půlročního studia, výuka metodou superlearning, důraz na rozvoj komunikačních schopností, 4–9 studentů ve skupině.

Proč si vybrat tento kurz

Komuniční zaměření kurzu:
český lektor (60–70%), rodilý mluvčí (30–40%)

Výuka metodou superlearning.

Zaměření na komunikaci v rámci

 • společenské
 • pracovní
 • cestovní angličtiny.

Pro koho je kurz určen

 • dospělí, kteří se potřebují rychle zlepšit ve všeobecné a pracovní komunikaci
 • mladiství nad 16 let

Cíl kurzu

 • rozvíjení komunikačních schopností v oblasti společenské, pracovní a cestovní němčiny
 • výstavba slovní zásoby a její procvičení v praxi
 • aktivní používání frází a gramatických struktur tohoto stupně v konverzaci
 • po absolvování kurzu lze navázat kurzem ANGLIČTINA 2+ pro mírně středně pokročilé

Obsah kurzu

Témata

 • společenské fráze – večírky, seznámení, návrhy, pozvání
 • společenské fráze – nabídky, žádosti
 • domlouvání, přesouvání a rušení schůzek, (ne)souhlas, omluva
 • zájmy a záliby, volný čas, sport, kultura
 • práce & kariéra
 • lidé: rodina, přátelé, vztahy
 • lidé: osobnost & vzhled
 • vyprávění v minulosti
 • diskuze, názory, plány do budoucna
 • telefonování – pozvání, domlouvání schůzek, vzkazy, získávání informací, rezervace
 • restaurace – objednání, placení, stížnosti & rezervace
 • nakupování – získávání informací, placení, stížnosti & jídlo a oblečení
 • organizování akcí a cestovních plánů
 • objednání služeb, získávání informací, stížnosti
 • cestování: letecky – rezervace letenky, odbavení na letišti
 • cestování: ptáme se a dáváme instrukce na cestu
 • cestování: ubytování – rezervace, registrace, platby, problémy
 • cestování: soukromé a obchodní cesty, přivítání hostů

nemoci – základní slovní zásoby

 • obchodní schůzka – přivítání, zahájení, základní fráze
 • jednání, prezentace – základní fráze
 • pracovní pohovory
 • internet, e-mail – základní slovní zásoba

Gramatika

 • shrnutí a procvičení gramatiky základního stupně (členy, zájmena, vazba „There is/are…“, rozkaz, způsobová slovesa, přítomný čas prostý a průběhový)
 • minulý čas (slovesa „to be“, „to have“, plnovýznamová slovesa – kladná věta, otázka, zápor)
 • minulý čas – nepravidelná slovesa
 • budoucí čas (I will/I won't… & I'm going to… & I'm -ing…) + návrhy (Let’s…/What about…/Shall we…?)
 • předpřítomný čas prostý
 • přídavná jména a příslovce – tvorba a stupňování
 • minulý čas průběhový & vazba pro vyjádření minulosti (I used to…)
 • vazby sloves s TO (I want to… /I'd like to … apod.)
 • gerundium (I like -ing, I'm afraid of…-ing apod.)
 • vazby sloves „to have/to make/to take/to do“ atd.
 • způsobová slovesa: shrnutí a prohloubení
 • frázová slovesa

Zařazení kurzu

 • Intenzita: Intenzivní kurz
 • Druh kurzu: Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost
 • Obsahové zaměření: Business kurz obchodního jazyka(obchod, schůzky, korespondence...), Kurzy připravující na práci v zahraničí
 • Věková skupina: Kurzy zaměřené na mládež - teenagery (15+), Pro dospělé a studenty
 • Profesní skupina: Manažeři a vedoucí, Zaměstnanci soukromých a státních firem, Odborníci (profesní jazyk) a odborní pracovníci, Pracovníci státní správy, Obchodní zástupci, Personalisté (HR)
 • Forma výuky: Konverzace s rodilým mluvčím, Kurz se speciální didaktickou metodou výuky

Místo výuky

ALTISSIMA intenzivní jazykové kurzy

Jazyková škola Altissima
Praha 1, Staré Město
11000
Anenské náměstí 211/2
602 728 185 222 364 716 www.altissima.cz

Pokročilost kurzu

A2 - Mírně pokročilý

Jaké jsou vstupní znalosti?

Student rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

Rozřazovací test pokročilosti
Učebnice v jazykovém kurzu ANGLIČTINA 2 pro mírně pokročilé - týdenní - ANGLIČTINA 2 pro mírně pokročilé

Učebnice pro tento kurz

ANGLIČTINA 2 pro mírně pokročilé

ALTISSIMA
 • superlearningová komiksová učebnice s drilovými nahrávkami

Proč používáme tuto učebnici

 • opakovaný poslech jazyka výrazně zlepšuje schopnost porozumění, výslovnost a informace se nám lépe vybavují v přirozené konverzaci
 • kombinací příběhů, obrazů a mluveného slova zapojujeme při studiu více smyslů, pracují obě naše mozkové hemisféry a informace tak přijímáme mnohem efektivněji a dlouhodoběji
 • neučíme se slovíčka a fráze izolovaně, nýbrž v souvislostech, a pomáháme tak naší paměti, aby si informace rychle a dlouhodobě uložila
 • superlearningová nahrávka (fráze anglicky-česky-anglicky) na pozadí barokní hudby podporuje ukládání informací do dlouhodobé paměti a automatické vybavování frází při komunikaci
 • simultánní překlad příběhů, superlearningová nahrávka a přehledný výklad gramatických pravidel zajišťuje snadnou práci se studijními materiály

Fotografie ze školy a z kurzů

Pár slov o nás

Jazyková škola ALTISSIMA – specialista na intenzivní jazykové kurzy

 • specializujeme se na intenzivní jazykové kurzy angličtiny, němčiny a ruštiny – mluvený jazyk
 • nabízíme týdenní, víkendové, dopolední a večerní kurzy
 • výuka probíhá metodou superlearning – efektivní a zábavnou metodou zrychleného učení
 • organizujeme firemní kurzy na míru, individuální výuku a Skype lekce
 • jsme škola s dlouholetou tradicí – více než 20 let na trhu, více než 10 000 spokojených studentů
 • učebny naší jazykové školy najdete přímo v centru na Praze 1
 • přijímáme poukazy Flexi Pass, Dárkový Pass, Smart Pass, Fokus Pass a kartu Benefity a.s.

Proč si vybrat nás

 • velmi rychlé studijní výsledky
 • důraz na aktivní rozvíjení komunikačních schopností
 • malé skupinky po 3–9 studentech
 • metoda superlearning: 3–7× rychlejší, zábavné a motivující studium
 • tým velmi kvalitních a nadšených lektorů
 • nic společného s klasickým biflováním – příjemná a neformální atmosféra
 • praktické studijní materiály formou komiksových příběhů a drilových frází doplněné bohatými superlearningovými audio nahrávkami
 • individální výuka na míru – dynamic lessons, E-learning, firemní kurzy

Vybavení školy

 • Kurz s občerstvením
 • Vlastní učebny
 • Audiovizuální pomůcky
 • Wi-fi připojení

Doprava

Jak najdete naše učebny/kancelář?

 • cca 200 m od Karlova mostu (naproti Divadlu Na Zábradlí)
 • metro A – stanice Staroměstská + 5 minut pěšky
 • metro B – stanice Národní + 5 minut pěšky
 • tramvaje 17 a 18: zastávka Novotného lávka, ve 2. směru Staroměstská či Národní divadlo
 • tramvaje 6, 9 a 22: zastávka Národní divadlo či Národní třída + 5 minut pěšky
Jak se k nám dostanete?

Ubytování

Chcete se zúčastnit týdenních či víkendových kurzů a nejste z Prahy? Rádi Vám pomůžeme se zajištěním ubytování či zašleme užitečné kontakty.

Jak a kdy se zapsat do kurzu

 • přihlásit se můžete přímo z našich webových stránek prostřednictvím on-line přihlášky, telefonicky či osobně
 • rádi Vám poradíme s výběrem správného kurzu (prostřednictvím on-line testů, zasláním výtahů ze studijních textů, konzultací s lektorem či náhledem kurzu)

Systém slev

 • nabízíme slevy pro včasný zápis, hotovostní slevy, slevy pro naše studenty, pro dvojice, pro fb fanoušky, při opakované účasti a mimořádné slevy

Další kurzy angličtiny | ALTISSIMA intenzivní jazykové kurzy

Jazyk Název kurzu a pokročilost Studentů Délka kurzu Rozsah výuky Cena
AJ
ANGLIČTINA 1 pro začátečníky - týdenní
kód kurzu (ANG1T)
A0 - Úplný začátečník, A0+ - Falešný začátečník
4 – 8 45 hodin výuky v 1 týdnu
do
45 h (5x9h) 5 390 Kč
(po 5% slevě)
AJ
ANGLIČTINA 2+ pro mírně/středně pokročilé - týdenní
kód kurzu (ANG2plusT)
A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý
4 – 9 2-4 dny
do
45 h (5x9h) 4 990 Kč
(po 7% slevě)
AJ
ANGLIČTINA 1+ pro pokročilé začátečníky - víkendový
kód kurzu (ANG1plusVK)
A0+ - Falešný začátečník, A1 - Začátečník
4 – 8 18 hodin výuky
do
20 h (2x10h) 1 990 Kč
(po 5% slevě)
AJ
ANGLIČTINA 3 pro středně pokročilé - víkendový
kód kurzu (ANG3VK)
B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý
4 – 8 18 hodin
do
20 h (2x10h) 1 990 Kč
(po 5% slevě)
AJ
ANGLIČTINA 3 pro středně pokročilé - týdenní
kód kurzu (ANG3T)
B1 - Nižší-středně pokročilý
4 – 9 1 týden
do
45 h (5x9h) 4 990 Kč
(po 7% slevě)
AJ
ANGLIČTINA 2 pro mírně pokročilé - víkendový
kód kurzu (ANG2VK)
A2 - Mírně pokročilý
4 – 8 18 hodin
do
20 h (2x10h) 1 990 Kč
(po 5% slevě)
AJ
ANGLIČTINA 4 pro pokročilé - týdenní
kód kurzu (ANG3plusT)
B2 - Vyšší-středně pokročilý
4 – 8 1 týden
do
45 h (5x9h) 4 990 Kč
(po 7% slevě)
AJ
VIDEO based ENGLISH pro středně pokročilé/pokročilé - večerní
kód kurzu (ANG3plusV_RE)
B2 - Vyšší-středně pokročilý
4 – 7 4 měsíce konverzační výuky
do
30 h (1x2h)
Po
2 990 Kč
(po 3% slevě)
AJ
VIDEO based ENGLISH pro středně pokročilé - večerní
kód kurzu (ANG3V_RE)
B2 - Vyšší-středně pokročilý
4 – 7 4 měsíce konverzační výuky
do
30 h (1x2h)
Po
2 990 Kč
(po 3% slevě)
AJ
ANGLIČTINA 3+ pro středně pokročilé/pokročilé - víkendový
kód kurzu (ANG3+VK)
B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý
4 – 8 18 hodin
do
20 h (2x10h) 1 990 Kč
(po 5% slevě)
Více kurzů školy

Rezervace místa v kurzu

Dobrý den, chci si rezervovat místo v jazykovém kurzu
ANGLIČTINA 2 pro mírně pokročilé - týdenní (kód: ANG2T). Zašlete mi prosím informace o platbě a zápisu do kurzu.

Ověřit volné místo

Dobrý den, chci si ověřit, zda je ještě volné místo v místo v jazykovém kurzu ANGLIČTINA 2 pro mírně pokročilé - týdenní (kód: ANG2T).

Informovat se na kurz

Dobrý den, chci se informovat na kurz ANGLIČTINA 2 pro mírně pokročilé - týdenní (kód: ANG2T). Kontaktujte mě, prosím.

Jmenuji se

a můj email je

případně mě zastihnete na telefonu

.

Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych se také zeptal(a) na:

Ozvěte se mi prosím co nejdříve. Děkuji.

Zašlete škole zprávu.
Jméno a email jsou povinné položky
2 499 kurzů
659 škol
gdi
Jazykovky.cz JazykovéZkoušky.cz SlevyKurzů.cz Jazyky.com Nazkušenou.cz Angličtina on-line Němčina on-line Francouzština on-line Španělština on-line Italština on-line Tlumočení-Překlady.cz Překládá.cz Tlumočí.cz