Doporučené jazykové školy
Jazykový kurz Němčina – 0052/léto – A1-A2 Falešní začátečníci – Úterý 18.00-19.30
Filtrování podle více parametrů

Němčina – 0052/léto – A1-A2 Falešní začátečníci – Úterý 18.00-19.30
 (kód: NJA1A2 0052)

Intenzivní letní kurz němčiny pro falešné začátečníky za akční cenu! Časově omezená nabídka. Výuka v malých skupinkách, možnost náhrady zmeškaných lekci, zapůjčení učebních materiálu.
Volných míst: 2
Němčina
Původní cena jazykového kurzu němčiny v Praze - Němčina – 0052/léto – A1-A2 Falešní začátečníci – Úterý 18.00-19.30
Původní cena
1 990 Kč
Sleva na jazykový kurz - Němčina – 0052/léto – A1-A2 Falešní začátečníci – Úterý 18.00-19.30
Sleva
50 %
kolik ušetříte na jazykovém kurzu - Němčina – 0052/léto – A1-A2 Falešní začátečníci – Úterý 18.00-19.30
Ušetříte
1 000 Kč
Výuka ve dnech
Út, Čt
Čas výuky
úterý 18.00-19.30
Opakuje se
Výuka pravidelně každý týden
Datum zahájení Němčina – 0052/léto – A1-A2 Falešní začátečníci – Úterý 18.00-19.30 (Němčina, Praha)
Zahájení
Datum ukončení Němčina – 0052/léto – A1-A2 Falešní začátečníci – Úterý 18.00-19.30 (Němčina, Praha)
Ukončení
Délka jazykového kurzu Němčina – 0052/léto – A1-A2 Falešní začátečníci – Úterý 18.00-19.30 (Němčina, Praha)
Délka kurzu
1x90 minut týdně během září
Vyuč. jazyk
NJ
Počet studentů
Jazykový kurz Němčina – 0052/léto – A1-A2 Falešní začátečníci – Úterý 18.00-19.30: počet studentů3-6
Cena
Sleva na Jazykový kurz Němčina – 0052/léto – A1-A2 Falešní začátečníci – Úterý 18.00-19.30 990 Kč
Rozsah výuky | Hodin týdně
Němčina – 0052/léto – A1-A2 Falešní začátečníci – Úterý 18.00-19.30 - rozsah výuky jazykového kurzu v Praze jazyková škola Britannika Centrála Praha 2 8h
| 1x2h
Kurz začíná
za 10 dní Kdy začíná jazykový kurz Němčina – 0052/léto – A1-A2 Falešní začátečníci – Úterý 18.00-19.30 - Jazykový kurz Němčina – 0052/léto – A1-A2 Falešní začátečníci – Úterý 18.00-19.30
jazykový lektor Magdalena
Magdalena
jazyková učebnice: Aussichten A1
Aussichten A1
Pokročilost
A0+ - Falešný začátečník, A1 - Začátečník
Typ kurzu
Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost
Cena zahrnuje
Výuku, přístup k výuce online, materiály ke kurzu,...

Termín konání kurzu

Zahájení:
3.9.2019 (za 10 dnů)
Ukončení:
24.9.2019
Čas konání:
úterý 18.00-19.30
Délka kurzu:
1x90 minut týdně během září
Poznámka:
Nabízíme možnost náhrady zmeškané lekci po předchozí domluvě.

Rozsah výuky

Počet vyučovacích hodin:
8 h (1x2h)
Délka vyučovací hodiny:
45 minut
Periodicita:
Výuka pravidelně každý týden
Poznámka:
Zmeškanou hodinu je možné po předchozí domluvě nahradit v paralelních kurzech během stejného semestru.

Cena kurzu

Cena před slevou:
1 990 Kč
Cena po slevě:
990 Kč
Ušetříte:
1 000 Kč
Počet studentů ve skupině:
3 – 6
Volných míst:
2
Cena zahrnuje:
Výuku, přístup k výuce online, materiály ke kurzu, případnou konzultace s lektorkou, certifikát na vyžádaní.
Cena nezahrnuje:
Nemusíte kupovat učebnice, během kurzu Vám je půjčíme oproti vratné záloze.
Další nutné náklady po nástupu výuky:
žádné
Poznámka:
Ve výuce používáme velké množství doplňkových materiálů (krátké dokumentární filmy, jazykové hry, čtení beletrie a novinových článků, kvízy, testy a hodně dalších). Veškeré tyto materiály jsou zahrnuty v ceně výuky.

Akce

Náš tip! Objednejte si rovnou dva libovolné kurzy nebo kurz pro dvě osoby za akční cenu 1.800 Kč. Stačí nás kontaktovat na tel. 777 779 159 nebo emailem na info@jazykovekurzypraha.cz

Skupinový kurz všeobecné němčiny pro začátečníky A1.

Pospěšte si, počet volných míst je omezen.

Těšíme se na Vaší účast!

Náplň a obsah kurzu

Intenzivní letní kurz němčiny pro falešné začátečníky za akční cenu! Časově omezená nabídka. Výuka v malých skupinkách, možnost náhrady zmeškaných lekci, zapůjčení učebních materiálu.

Proč si vybrat tento kurz

 • výuka se zkušenou a velice kreativní lektorkou
 • moderní metody výuky (hraní rolí, cvičení na rozvoj analytického myšlení a komunikace, kvízy)
 • výuka podle materiálů lektorky a učebnic Aussichten
 • spolupráce v párech
 • otevřená komunikace mezi lektorkou a všemi účastníky kurzu
 • po ukončení kurzu na vyžádaní obdržíte certifikát jako potvrzení o dosažené úrovni a počtu odučených hodin.

Pro koho je kurz určen

Tento kurz je určen pro falešné začátečníky A1A2

Tento kurz německého jazyka je určen pro začátečníky a pro ty, kteří mají minimální znalosti jazyka a chtějí si osvěžit naprosté základy němčiny. Během kurzu vytvoříte si velmi dobrý základ německé gramatiky, který si důkladně upevníte pomocí velkého počtu mluvnických cvičení. Prostřednictvím konverzačních témat si osvojíte novou slovní zásobu a prohloubíte své řečové dovednosti. Budete schopni vést plynně základní konverzaci s rodilým mluvčím, domluvíte se v zahraničí.

Cíl kurzu

Při výuce využíváme jednotný metodický přístup pečlivě kombinující různorodé a kreativní procvičování ústních (poslech, čtení, mluvení) a písemných dovedností každého studenta. Naučíme Vás tak vnímat cizí jazyk všemi smysly!

Obsah kurzu

Obsah kurzu (gramatika, témata pro mluvení, čtení a poslech) 

Gramatika, témata pro mluvení, čtení a poslech

1. modální sloveso „können“, slovesa mínění: finden, glauben, denken, příslovce, správná výslovnost, doprava, popis osob, barvy, dotazník

2. směrová příslovce, modální sloveso „können“, orientace v prostoru, dialogy.

3. rozkazovací způsob, předložky místa, určitý člen, orientace ve městě, veřejné budovy, navigace, doprava

4. minulý čas, slovní přízvuk, bydlení, cesta do práce

5. číslovky 100 – 1000, psaní dopisu, osobní zájmena, hledání bydlení, vybavení bytu, inzerát.

6. modální sloveso „wollen“ a „müssen“, neurčitá zájmena, časové údaje, rozkazovací způsob, slovní přízvuk, společné bydlení, úklid.

Opakování pro souhrnný test, konverzace probraných témat

Souhrnný test z veškerého probraného učiva + společné vyhodnocení

Zařazení kurzu

 • Druh kurzu: Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost
 • Věková skupina: Pro dospělé
 • Forma výuky: Kurz s multimediální výukou

Pokročilost kurzu

A0+ - Falešný začátečník, A1 - Začátečník

Jaké jsou vstupní znalosti?

Student se již s jazykem setkal, zpravidla absolvoval již část jazykového kurzu, ale jeho znalosti jsou roztříštěně, nesourodé nebo pozapomenuté. Student jazyk aktivně nepoužívá, často ale rozumí základním frázím.

Student rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

Rozřazovací test pokročilosti
Lektor jazykového kurzu Němčina – 0052/léto – A1-A2 Falešní začátečníci – Úterý 18.00-19.30 - Magdalena

Lektor tohoto kurzu

Magdalena

naše kreativní lektorka němčiny

Jmenuji se Magda. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu J. E. Purkyně obor německý jazyk. Během studia jsem vedla individuální, firemní i veřejné kurzy němčiny jako senior lektor.

V čem lektor vyniká

S jazykovou školou Britannika spolupracuji od roku 2011 jako lektorka individuálních, firemních i veřejných kurzů. V jazykové škole Britannika na Vás čeká zábavné učení s individuálním přístupem ke každému v komorním přátelském prostředí.

Vzdělání a praxe

Své jazykové znalosti jsem získala i během dlouhodobého pracovního pobytu v Mnichově. Po návratu z Německa jsem pracovala jako metodik německého jazyka a pomáhala ostatním lektorům v jejich dalším pedagogickém rozvoji.

11 osobních zkušeností studentů

Ohodnotit lektora
Učebnice v jazykovém kurzu Němčina – 0052/léto – A1-A2 Falešní začátečníci – Úterý 18.00-19.30 - Aussichten A1

Učebnice pro tento kurz

Aussichten A1

Klett

Kniha vychází důsledně z myšlenky Evropského referenčního rámce a připravuje na složení certifikátů Start Deutsch 2
Do učebnice i do pracovního sešitu bylo integrováno velké množství poslechových textů, který má každý žák vložené v učebnici. Dále je součásti knihy DVD, které obsahuje tematické reportáže natočené k jednotlivým tématům knihy.

Proč používáme tuto učebnici

Koncepce knihy usiluje o co největší autenticitu jazyka, provazuje jazyké dovednosti soukromé, věřejné a pracovní komunikace. Např. téma zdraví obsahuje část věnovanou našemu zdraví (soukromá část), část věnovanou zdraví na pracovišti – téma nemocenská (pracovní část) a veřejnou část (dokumenty kolem nemoci a návštěva lékárny)

Certifikát, který získáte absolvováním

Certifikát o dosažené úrovni znalostí.

Po absolvování kurzu obdržíte na vyžádání certifikát o dosažené úrovni znalostí.

Pár slov o nás

Vážení zájemce o výuku, vítejte v JŠ Britannika!

JŠ Britannika byla otevřena v roce 2009 v centru Prahy. Od té doby získala pověst populární školy, a to díky zajímavému výukovému programu, kvalitním lektorům, systému zapůjčení učebnic, příznivým cenám a atraktivním nabídkám pro věrné zákazníky. Ročně u nás absolvuje kurzy cca 1 300 studentů od teenagerů po důchodce. Mezi věrné zákazníky patří i studenti, kteří docházejí na kurzy od samotného vzniku školy.
Vyučujeme deset světových jazyků. Nabízíme individuální, firemní a skupinové kurzy všeobecného zaměření, konverzační kurzy, obchodní, specializované, přípravu ke zkouškám nebo také intenzivní a víkendové kurzy.
Novinkou jsou i studijní pobyty v zahraničí. Mezi ně patří oblíbené destinace jako Malta, Itálie a Španělsko.

Rádi Vám vždy vyjdeme vstříc v případě jakýchkoliv dotazů nebo úpravy rozvrhu Vašeho kurzu. Děláme zkrátka to nejlepší, aby se každý student cítil přirozeně, pohodlně a mohl otevřeně komunikovat.

Více se o naší škole dočtete ZDE:
http://www.ja­zykovekurzypra­ha.cz/

Proč si vybrat nás

Proč zvolit kurz v JŠ Britannika. Čím se lišíme:

 • Garance malých studijních skupin (4–8 studentů, max.10), což umožňuje individuální přístup ke každému studentovi. Mluvit bude opravdu každý!
 • Zmeškanou hodinu je možné po předchozí domluvě nahradit v paralelních kurzech během stejného semestru.
 • Atraktivní nabídky kurzů pro naše věrné zákazníky
 • Moderní a účelné zařízení učeben.
 • Spousta video/audio materiálů a video/audio aktivit během výuky.
 • Libovolná kombinace všech kurzů.
 • Sleva 25% na nezlevněné kurzy pro studenty a seniory!
 • Doplňujeme výuku jazykovými hrami, čtením beletrie, novin a časopisů.
 • Nemusíte kupovat učebnice, během kurzu Vám je půjčíme oproti vratné záloze.
 • Beletrie Oxford Bookworms k zapůjčení jen za 50 Kč!
 • Pravidelné testování Vašich pokroků.
 • Unikátní materiály Oxford Press, včetně iTools, National Geographic, BBC, Klett a Langenscheidt.

Vybavení školy

 • Audiovizuální pomůcky
 • Kopírka pro studenty
 • Multimediální učebny
 • Počítače s výukovým software
 • Přístup do knihovny školy
 • Vlastní učebny
 • Zapůjčení učebnic do kurzu

Doprava

Jak se k nám dostanete:

MHD: Stanice metra trasy C I. P. Pavlova nebo Náměstí Míru, dále dvě minuty pěšky, podrobně viz – mapa

Tramvaj č.10, 16 nebo 22, dále dvě minuty pěšky, podrobně viz – mapa.

Jak se k nám dostanete?

Jak a kdy se zapsat do kurzu

Objednejte si kurz ZDE:

Objednávka kurzu

Možnost objednání kurzu s nebo bez registrace.

Jaké výhody získáte registrací?

1.Místo v kurzu vám systém zarezervuje okamžitě
2.Můžete zaplatit kartou online
3.Získáte přístup k výuce online
4.Můžete zanechat referenci lektorovi
5.Budete mít přehled o všech vašich objednávkách

V případě dotazů nás kontaktujte na tel. 777 779 159 nebo emailem na info@jazykovekurzypraha.cz

Systém slev

Jsme fér a finančně znevýhodněným studentům rádi poskytneme slevu 55% z ceny kurzu pro veřejnost. Stačí se prokázat platnou ISIC kartou.

Stejnou slevu poskytneme i seniorům starším 60 let po ověření věku platným občanským průkazem.

Kterýkoli skupinový nebo individuální kurz můžete uhradit v rámci firemních benefitů. Akceptujeme následující benefitní poukázky:

Sodexo Pass CZ a.s.
Flexi Pass, Bonus Pass, Fokus Pass, Smart Pass, Dárkový Pass

Edenred CZ s.r.o.
Ticket Multi, Ticket Compliments, Ticket Academica

Benefit Management s.r.o.
Benefit Plus

BENEFITY a.s.
Benefity

Další kurzy němčiny | jazyková škola Britannika

Jazyk Název kurzu a pokročilost Studentů Délka kurzu Rozsah výuky Cena
NJ
Němčina – 0141/podzim – A2-B1 Pokročilé začátečníky až mírně pokročilé – Úterý 7.00-8.30
kód kurzu (NJA2B1 _ 0141)
A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý
3 – 8 1x90 minut během třech měsíců
do
24 h (1x2h)
Út, Čt
2 790 Kč
(po 24% slevě)
NJ
Němčina – 0138/podzim – A2- B1 Pokročilé začátečníky až mírně pokročilé – Úterý 19.35-21.05
kód kurzu (NJA2B1 _0138)
A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý
3 – 7 1x90 minut během 4 měsíců
do
32 h (1x2h)
Út, Čt
3 490 Kč
(po 22% slevě)
NJ
3 – 6 2x90 minut týdně během 8 týdnů
do
16 h (2x2h)
Út, Čt
1 790 Kč
(po 40% slevě)
NJ
Němčina – 0051/léto – A1 Úplní začátečníci – Úterý 16.25-17.55
kód kurzu (NJ A1 0051)
A0 - Úplný začátečník
3 – 6 1x90 minut během měsíce září
do
8 h (1x2h)
Út, Čt
990 Kč
(po 50% slevě)
NJ
Němčina – 0149/podzim – A1-A2 Falešní začátečníci – Úterý 18.00-19.30
kód kurzu (NJ_A1A2_0149)
A0+ - Falešný začátečník, A1 - Začátečník
3 – 7 čtvrtletní
do
24 h (1x2h)
Út, Čt
2 790 Kč
(po 24% slevě)
NJ
Němčina – 0142/podzim – A1 Začátečníci – Pondělí 7.00-8.30
kód kurzu (NJ_A1_0142)
A0 - Úplný začátečník
3 – 6 čtvrtletní
do
24 h (1x2h)
Út, Čt
2 790 Kč
(po 24% slevě)
NJ
Němčina – 0143/podzim – A1 Začátečníci – Úterý 10.30-12.00
kód kurzu (NJ_A1_0143)
A0 - Úplný začátečník, A0+ - Falešný začátečník
3 – 6 čtvrtletní
do
24 h (1x2h)
Út, Čt
2 790 Kč
(po 24% slevě)
NJ
Němčina – 0144/podzim – A1 Začátečníci – Úterý 14.45-16.15
kód kurzu (NJ_A1_0144)
A0 - Úplný začátečník, A0+ - Falešný začátečník
3 – 6 čtvrtletní
do
24 h (1x2h)
Út, Čt
2 790 Kč
(po 24% slevě)
NJ
Němčina Konverzace – 0139/podzim – A2- B1 Pokročilé začátečníky až mírně pokročilé – Pátek 18.00-19.30
kód kurzu (NJA2B1 _0139)
A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý
3 – 6 1x90 minut během 3 měsíců
do
24 h (1x2h)
Út, Čt
2 790 Kč
(po 24% slevě)
NJ
Němčina – Konverzace - 0141/léto – A2-B1 Pokročilé začátečníky až mírně pokročilé – Úterý 7.00-8.30
kód kurzu (NJA2B1 _ 0141)
A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý
3 – 6 1x90 minut týdně během 4 týdnů
do
8 h (1x2h)
Út, Čt
890 Kč
(po 40% slevě)
Více kurzů školy

Rezervace místa v kurzu

Dobrý den, chci si rezervovat místo v jazykovém kurzu
Němčina – 0052/léto – A1-A2 Falešní začátečníci – Úterý 18.00-19.30 (kód: NJA1A2 0052). Zašlete mi prosím informace o platbě a zápisu do kurzu.

Ověřit volné místo

Dobrý den, chci si ověřit, zda je ještě volné místo v jazykovém kurzu Němčina – 0052/léto – A1-A2 Falešní začátečníci – Úterý 18.00-19.30 (kód: NJA1A2 0052).

Informovat se na kurz

Dobrý den, chci se informovat na kurz Němčina – 0052/léto – A1-A2 Falešní začátečníci – Úterý 18.00-19.30 (kód: NJA1A2 0052). Kontaktujte mě, prosím.

Jmenuji se

a můj email je

případně mě zastihnete na telefonu

.

Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych se také zeptal(a) na:

Ozvěte se mi prosím co nejdříve. Děkuji.

Souhlasím s podmínkami užití portálu Jazykovky.cz
Zašlete škole zprávu.
Jméno a email jsou povinné položky
2 392 kurzů
647 škol
gdi
Jazykovky.cz JazykovéZkoušky.cz SlevyKurzů.cz Jazyky.com Nazkušenou.cz Angličtina on-line Němčina on-line Francouzština on-line Španělština on-line Italština on-line Tlumočení-Překlady.cz Překládá.cz Tlumočí.cz