Doporučené jazykové školy
Jazykový kurz Francouzština prezenčně – 0167/podzim – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 16.25-17.55
Filtrování podle více parametrů

Francouzština prezenčně – 0167/podzim – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 16.25-17.55
 (kód: 0167 _ podzim)

Podzimní skupinový kurz všeobecné francouzštiny pro úplné  začátečníky A1 pod vedením zkušené české lektorky. Zapište se do kurzu se slevou 25%! Malá skupinka, skvělá lektorka, zapůjčení učebnic, možnost náhrady zmeškaných hodin. Těšíme se na Vaší účast!
Volných míst: 2
Francouzština
Původní cena jazykového kurzu francouzštiny v Praze - Francouzština prezenčně – 0167/podzim – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 16.25-17.55
Původní cena
3 990 Kč
Sleva na jazykový kurz - Francouzština prezenčně – 0167/podzim – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 16.25-17.55
Sleva
30 %
kolik ušetříte na jazykovém kurzu - Francouzština prezenčně – 0167/podzim – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 16.25-17.55
Ušetříte
1 200 Kč
Výuka ve dnech
Po, Čt
Čas výuky
čtvrtek 16.25-17.55
Opakuje se
Výuka pravidelně každý týden
sleva na Francouzština prezenčně – 0167/podzim – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 16.25-17.55
Poznámka k zahájení
informujte se na možnost přistoupení do kurzu
Datum zahájení Francouzština prezenčně – 0167/podzim – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 16.25-17.55 (Francouzština, Praha)
Zahájení
Datum ukončení Francouzština prezenčně – 0167/podzim – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 16.25-17.55 (Francouzština, Praha)
Ukončení
Délka jazykového kurzu Francouzština prezenčně – 0167/podzim – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 16.25-17.55 (Francouzština, Praha)
Délka kurzu
1x90 minut týdně během 11 týdnů
Vyuč. jazyk
FR
Počet studentů
Jazykový kurz Francouzština prezenčně – 0167/podzim – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 16.25-17.55: počet studentů3-6
Cena
Sleva na Jazykový kurz Francouzština prezenčně – 0167/podzim – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 16.25-17.55 2 790 Kč
Rozsah výuky | Hodin týdně
Francouzština prezenčně – 0167/podzim – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 16.25-17.55 - rozsah výuky jazykového kurzu v Praze jazyková škola Britannika Centrála Praha 2 22h
| 1x2h
Kurz začíná
probíhá Kdy začíná jazykový kurz Francouzština prezenčně – 0167/podzim – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 16.25-17.55 - Jazykový kurz Francouzština prezenčně – 0167/podzim – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 16.25-17.55
jazykový lektor Lucie
Lucie
jazyková učebnice: Forum 1
Forum 1
Pokročilost
A0 - Úplný začátečník
Typ kurzu
Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost
Cena zahrnuje
výuku, přístup k online výuce zdarma, případnou konzultace...

Termín konání kurzu

Zahájení:
14.10.2021 (před 3 dny)
Informujte se na možnost přistoupení do kurzu
Ukončení:
23.12.2021
Čas konání:
čtvrtek 16.25-17.55
Délka kurzu:
1x90 minut týdně během 11 týdnů
Poznámka:
Zmeškanou hodinu je možné po předchozí domluvě nahradit v paralelních kurzech během stejného semestru.

Rozsah výuky

Počet vyučovacích hodin:
22 h (1x2h)
Délka vyučovací hodiny:
45 minut
Periodicita:
Výuka pravidelně každý týden
Poznámka:
Zmeškanou hodinu je možné po předchozí domluvě nahradit v paralelních kurzech během stejného semestru.

Cena kurzu

Cena před slevou:
3 990 Kč
Cena po slevě:
2 790 Kč
Ušetříte:
1 200 Kč
Počet studentů ve skupině:
3 – 6
Volných míst:
2
Cena zahrnuje:
výuku, přístup k online výuce zdarma, případnou konzultace s lektorkou před a po výuce, certifikát na vyžádaní, veškeré materiály ke kurzu.
Cena nezahrnuje:
Učebnice půjčujeme v učebně zdarma nebo oproti vratné záloze domu. Přístup k online výuce v rozhrání webu zdarma.
Další nutné náklady po nástupu výuky:
žádné
Poznámka:
Ve výuce používáme velké množství doplňkových materiálů (krátké dokumentární filmy, jazykové hry, čtení beletrie a novinových článků, kvízy, testy a hodně dalších). Veškeré tyto materiály jsou zahrnuty v ceně výuky.

Oznámení

Jazykový kurz francouzštiny – skvělý dárek pro Vás nebo Vaše blízké

Objednejte si rovnou pololetní kurz za 4.690 Kč nebo roční kurz za 7.980 Kč/osoba

Cena kurzu pro dvě osoby je 5.490 Kč/semestr

V případě zájmu kontaktujte nás na tel. 777 779 159 nebo emailem na info@jazykovekurzypraha.cz

Těšíme se na Vaší účast!

Přihlaste se do kurzu francouzštiny se slevou 25%! Pospěšte si, počet volných míst je omezen.

Těšíme se na Vaší účast!

Náplň a obsah kurzu

Podzimní skupinový kurz všeobecné francouzštiny pro úplné  začátečníky A1 pod vedením zkušené české lektorky. Zapište se do kurzu se slevou 25%! Malá skupinka, skvělá lektorka, zapůjčení učebnic, možnost náhrady zmeškaných hodin. Těšíme se na Vaší účast!

Proč si vybrat tento kurz

 • výuka se zkušenou českou lektorkou Lucii
 • moderní metody výuky (hraní rolí, cvičení na rozvoj analytického myšlení a komunikace, kvízy)
 • výuka podle materiálů lektorky a moderních učebnic Forum
 • spolupráce v párech
 • výuka prezenčně ve škole
 • otevřená komunikace mezi lektorkou a všemi účastníky kurzu

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro začátečníky A1

Při výuce využíváme jednotný metodický přístup pečlivě kombinující různorodé a kreativní procvičování ústních (poslech, čtení, mluvení) a písemných dovedností každého studenta. Naučíme Vás tak vnímat cizí jazyk všemi smysly!

Cíl kurzu

Jazykové kurzy všeobecné francouzštiny Vás naučí v každodenním životě komunikovat slovem i písmem v cizím jazyce. Potřebujete se domluvit v zahraničí, odpovědět na email nebo prostě rozumět filmům či hudbě v originále?

Tehdy je tu jeden z jazykových kurzů všeobecné francouzštiny. Předností naší jazykové školy je forma výuky. Ta probíhá podle nejmodernějších učebnic a elektroniky. Nejedná se tedy jen o tupé biflování slovíček, ale kurzy jsou koncipovány zajímavou, zábavnou a hlavně jednoduchou formou!

Obsah kurzu

 Tento kurz francouzského jazyka je určen pro úplné začátečníky a pro ty, kteří mají minimální znalosti jazyka a chtějí si osvěžit naprosté základy francouzštiny
 Během kurzu vytvoříte si velmi dobrý základ francouzské gramatiky, který si důkladně upevníte pomocí velkého počtu mluvnických cvičení. 

 Prostřednictvím konverzačních témat si osvojíte novou slovní zásobu a prohloubíte své řečové dovednosti. Budete schopni vést plynně základní konverzaci s rodilým mluvčím, domluvíte se v zahraničí.

 
 • uvedení do jazyka, základní předpoklady pro práci s jazykem- čtení slov, výslovnost.

 
                             – základní syntax- věty jednoduché, otázky
 
                             – základní fráze (pozdrav, krátké představení, zdvořilostní fráze)
 
                             – tázací zájmena
 
                             – číslovky
 
                             – skloňování podstatných jmen
 
                             – základní předložky
 
                             – modální slovesa
 
                             – základní spojky
 
                             -  jednoduší poslechy, krátké konverzace, čtení textů a psaný projev především na téma rodina, představení sebe samého
 
Gramatika: základní slovní zásoba, pozdravy, jednoduché počítání, abeceda, slovesa nepravidelné (avoir, être), neurčité a určité členy

Vocabulaire:en classe, au jour le jour, La France

Zařazení kurzu

 • Intenzita: Intenzivní kurz
 • Druh kurzu: Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost
 • Věková skupina: Pro dospělé
 • Forma výuky: Kurz s multimediální výukou

Pokročilost kurzu

A0 - Úplný začátečník

Jaké jsou vstupní znalosti?

Student se setkává se s jazykem více méně poprvé. Nemá žádnou znalost jazyka.

Rozřazovací test pokročilosti
Lektor jazykového kurzu Francouzština prezenčně – 0167/podzim – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 16.25-17.55 - Lucie

Lektor tohoto kurzu

Lucie

zkušená lektorka francouzštiny

Jmenuji se Lucie. Učím francouzský jazyk, mám ale také zkušenosti s výukou angličtiny.

V čem lektor vyniká

Své studium mimo jiné prokládám pobyty ve Francii či jiných frankofonních zemích. Cestování po celém světě je mou velkou zálibou a zdokonaluji tak své jazykové schopnosti.
Hovořím anglicky, francouzsky a italsky.

Vzdělání a praxe

Dokončila jsem bakalářské studium v oboru Pedagogika a Francouzský jazyk na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a nyní pokračuji na Navazujícím magisterském studiu.

10 osobních zkušeností studentů

Ohodnotit lektora
Učebnice v jazykovém kurzu Francouzština prezenčně – 0167/podzim – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 16.25-17.55 - Forum 1

Učebnice pro tento kurz

Forum 1

Hachette

Jazykový kurz francouzštiny dle učebnice Forum francouzského nakladatelství Hachette je variantou, jak se naučit komunikovat francouzsky snadno a rychle.

Proč používáme tuto učebnici

Učebnice Forum rozvíjí všeobecné i jazykově komunikativní schopnosti – pochopit, porozumět, zvládnout jazyk a kladou důraz na to, aby výuka byla studentu sympatická a dodala mu chuť se učit a podněcovala ho k aktivnímu přístupu. Tomu odpovídá i výběr nově pojatých dokumentů a cvičení, členění jednotlivých lekcí i postupné uvádění gramatických struktur, které tvoří nezbytné základy rozvoje autonomního učení. Přináší dostatečné znalosti francouzského jazyka, chování a životního stylu, aby student zvládl běžnou komunikaci ve francouzštině. Forum od prvopočátku obsahuje přípravu zaměřenou na mezinárodní zkoušky DELF. Forum 1 odpovídá úrovni A1/A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Certifikát, který získáte absolvováním

Potvrzení o absolvování kurzu

Po ukončení kurzu na vyžádaní obdržíte certifikát o dosažené úrovni a počtu odučených hodin.

Pár slov o nás

Vážení zájemce o výuku, vítejte v JŠ Britannika!

JŠ Britannika byla otevřena v roce 2009 v centru Prahy. Od té doby získala pověst populární školy, a to díky zajímavému výukovému programu, kvalitním lektorům, systému zapůjčení učebnic, příznivým cenám a atraktivním nabídkám pro věrné zákazníky. Ročně u nás absolvuje kurzy cca 1 300 studentů od teenagerů po důchodce. Mezi věrné zákazníky patří i studenti, kteří docházejí na kurzy od samotného vzniku školy.
Vyučujeme deset světových jazyků. Nabízíme individuální, firemní a skupinové kurzy všeobecného zaměření, konverzační kurzy, obchodní, specializované, přípravu ke zkouškám nebo také intenzivní a víkendové kurzy.
Novinkou jsou i studijní pobyty v zahraničí. Mezi ně patří oblíbené destinace jako Malta, Itálie a Španělsko.

Rádi Vám vždy vyjdeme vstříc v případě jakýchkoliv dotazů nebo úpravy rozvrhu Vašeho kurzu. Děláme zkrátka to nejlepší, aby se každý student cítil přirozeně, pohodlně a mohl otevřeně komunikovat.

Více se o naší škole dočtete ZDE:
jazykovekurzy­praha.cz

Proč si vybrat nás

Proč zvolit kurz v JŠ Britannika. Čím se lišíme:

 • Garance malých studijních skupin (4–8 studentů, max.10), což umožňuje individuální přístup ke každému studentovi. Mluvit bude opravdu každý!
 • Zmeškanou hodinu je možné po předchozí domluvě nahradit v paralelních kurzech během stejného semestru.
 • Atraktivní nabídky kurzů pro naše věrné zákazníky
 • Moderní a účelné zařízení učeben.
 • Spousta video/audio materiálů a video/audio aktivit během výuky.
 • Libovolná kombinace všech kurzů.
 • Sleva 25% na nezlevněné kurzy pro studenty a seniory!
 • Doplňujeme výuku jazykovými hrami, čtením beletrie, novin a časopisů.
 • Nemusíte kupovat učebnice, během kurzu Vám je půjčíme oproti vratné záloze.
 • Beletrie Oxford Bookworms k zapůjčení jen za 50 Kč!
 • Pravidelné testování Vašich pokroků.
 • Unikátní materiály Oxford Press, včetně iTools, National Geographic, BBC, Klett a Langenscheidt.

Vybavení školy

 • Audiovizuální pomůcky
 • Kopírka pro studenty
 • Multimediální učebny
 • Počítače s výukovým software
 • Přístup do knihovny školy
 • Vlastní učebny
 • Zapůjčení učebnic do kurzu

Doprava

Jak se k nám dostanete:

MHD: Stanice metra trasy C I. P. Pavlova nebo Náměstí Míru, dále dvě minuty pěšky, podrobně viz – mapa

Tramvaj č.10, 16 nebo 22, dále dvě minuty pěšky, podrobně viz – mapa.

Jak se k nám dostanete?

Jak a kdy se zapsat do kurzu

Objednejte si kurz ZDE:

Objednávka kurzu

Těšíme se na Vaší účast!

Systém slev

Sleva 35% pro studenty a seniory

Kterýkoli skupinový nebo individuální kurz můžete uhradit v rámci firemních benefitů. Akceptujeme následující benefitní poukázky:

Sodexo Pass CZ a.s.
Flexi Pass, Bonus Pass, Fokus Pass, Smart Pass, Dárkový Pass

Edenred CZ s.r.o.
Ticket Multi, Ticket Compliments, Ticket Academica

Benefit Management s.r.o.
Benefit Plus

BENEFITY a.s.
Benefity

Další kurzy francouzštiny | jazyková škola Britannika

Jazyk Název kurzu a pokročilost Studentů Délka kurzu Rozsah výuky Cena
FR
3 – 6 1x90 minut týdně během 8 týdnů
do
16 h (1x2h)
Po, Čt
1 990 Kč
(po 33% slevě)
FR
3 – 6 1x90 minut týdně během 11 týdnů
do
24 h (1x2h)
Po, Čt
2 790 Kč
(po 30% slevě)
FR
Francouzština prezenčně – 0172/podzim – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 19.35-21.05
kód kurzu (0172 _ podzim)
A0 - Úplný začátečník, A0+ - Falešný začátečník
3 – 7 1x90 minut týdně během 11 týdnů
do
22 h (1x2h)
Po, Čt
2 790 Kč
(po 30% slevě)
FR
Francouzština online – 0161/podzim – A1 Úplní začátečníci – Pondělí 16.25-17.55
kód kurzu (0161 _ podzim)
A0 - Úplný začátečník, A0+ - Falešný začátečník
3 – 6 1x90 minut týdně během 10 týdnů
do
22 h (1x2h)
Po, Čt
2 790 Kč
(po 30% slevě)
FR
Francouzština online – 0162/podzim – A1 Úplní začátečníci – Úterý 7.00-8.30
kód kurzu (0162 _ podzim)
A0 - Úplný začátečník, A0+ - Falešný začátečník
3 – 6 1x90 minut týdně během 10 týdnů
do
24 h (1x2h)
Po, Čt
2 790 Kč
(po 30% slevě)
FR
Francouzština online – 0163/podzim – A1 Úplní začátečníci – Úterý 18.00-19.30
kód kurzu (0163 _ podzim)
A0 - Úplný začátečník, A0+ - Falešný začátečník
3 – 6 1x90 minut týdně během 11 týdnů
do
24 h (1x2h)
Po, Čt
2 790 Kč
(po 30% slevě)
FR
Francouzština online – Intenzivní - 0164/podzim – A1 Úplní začátečníci – Úterý a čtvrtek 16.30-18.00
kód kurzu (0164 _ podzim)
A0 - Úplný začátečník, A0+ - Falešný začátečník
3 – 6 2x90 minut týdně během 8 týdnů
do
32 h (2x2h)
Po, Čt
3 990 Kč
(po 33% slevě)
FR
3 – 7 1x90 minut týdně během 12 týdnů
do
24 h (1x2h)
Po, Čt
2 990 Kč
(po 25% slevě)
FR
Francouzština online – 0169/podzim – A1-A2 Falešní začátečníci – Pondělí 19.35-21.05
kód kurzu (0169_podzim)
A0+ - Falešný začátečník, A1 - Začátečník
3 – 7 1x90 minut týdně během 3 měsíců
do
22 h (1x2h)
Po, Čt
2 790 Kč
(po 30% slevě)
FR
Francouzština prezenčně – 0168/podzim – A2-B1 Pokročilé začátečníky až mírně pokročilé – Čtvrtek 18.00-19.30
kód kurzu (0168_ podzim)
A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý
3 – 6 1x90 minut týdně během 2.5 měsíců
do
22 h (1x2h)
Po, Čt
2 790 Kč
(po 30% slevě)
Více kurzů školy

Rezervace místa v kurzu

Dobrý den, chci si rezervovat místo v jazykovém kurzu
Francouzština prezenčně – 0167/podzim – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 16.25-17.55 (kód: 0167 _ podzim). Zašlete mi prosím informace o platbě a zápisu do kurzu.

Ověřit volné místo

Dobrý den, chci si ověřit, zda je ještě volné místo v jazykovém kurzu Francouzština prezenčně – 0167/podzim – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 16.25-17.55 (kód: 0167 _ podzim).

Informovat se na kurz

Dobrý den, chci se informovat na kurz Francouzština prezenčně – 0167/podzim – A1 Úplní začátečníci – Čtvrtek 16.25-17.55 (kód: 0167 _ podzim). Kontaktujte mě, prosím.

Jmenuji se

a můj email je

případně mě zastihnete na telefonu

.

Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych se také zeptal(a) na:

Ozvěte se mi prosím co nejdříve. Děkuji.

Souhlasím s podmínkami užití portálu Jazykovky.cz
Zašlete škole zprávu.
Jméno a email jsou povinné položky
1 124 kurzů
597 škol
gdi
Jazykovky.cz JazykovéZkoušky.cz SlevyKurzů.cz Jazyky.com Nazkušenou.cz Angličtina on-line Němčina on-line Francouzština on-line Španělština on-line Italština on-line Tlumočení-Překlady.cz Překládá.cz Tlumočí.cz