Doporučené jazykové školy
Jazykový kurz Kurzy ruštiny od úplných začátečníků po pokročilé
Filtrování podle více parametrů

Kurzy ruštiny od úplných začátečníků po pokročilé
 (kód: Ruština A1 - C2)

Kurzy ruského jazyka vyučujeme podle Společného evropského referenčního rámce, a navíc také nabízíme konverzační či obchodní kurzy a přípravné na státní maturitu.
Ruština
Čas výuky
Konkrétní časy a dny výuky naleznete u jednotlivých kurzů na www.jazykovaskolalvice.cz
Opakuje se
Výuka pravidelně každý týden
sleva na Kurzy ruštiny od úplných začátečníků po pokročilé
Poznámka k zahájení
informujte se kdy bude tento kurz nově otevřen
Datum zahájení Kurzy ruštiny od úplných začátečníků po pokročilé (Ruština, Plzeň)
Zahájení
Datum ukončení Kurzy ruštiny od úplných začátečníků po pokročilé (Ruština, Plzeň)
Ukončení
Délka jazykového kurzu Kurzy ruštiny od úplných začátečníků po pokročilé (Ruština, Plzeň)
Délka kurzu
čtvrtletní
Vyuč. jazyk
RJ
Počet studentů
Jazykový kurz Kurzy ruštiny od úplných začátečníků po pokročilé: počet studentů1-8
Cena
Cena jazykového kurzu ruštiny v Plzni - Kurzy ruštiny od úplných začátečníků po pokročilé 2 760 Kč
Rozsah výuky | Hodin týdně
Kurzy ruštiny od úplných začátečníků po pokročilé - rozsah výuky jazykového kurzu v Plzni Jazyková škola Lvice  Centrála Plzeň 3 24h
Kurz začíná
ukončen Kdy začíná jazykový kurz Kurzy ruštiny od úplných začátečníků po pokročilé - Jazykový kurz Kurzy ruštiny od úplných začátečníků po pokročilé
jazyková učebnice: Raduga 1 po novomu
Raduga 1 po novomu
jazyková učebnice: Raduga - 2. díl
Raduga - 2. díl
Pokročilost
Pro studenty všech pokročilostí
Typ kurzu
Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost
Cena zahrnuje
výuka,kvalitní lektoři s odpovídajícím jazykovým vzděláním,...

Termín konání kurzu

Zahájení:
9.7.2018 (před 690 dny)
Informujte se kdy bude tento kurz nově otevřen
Ukončení:
10.9.2018
Čas konání:
Konkrétní časy a dny výuky naleznete u jednotlivých kurzů na www.jazykovaskolalvice.cz
Délka kurzu:
čtvrtletní
Poznámka:
Termíny a časy kurzů je možné upravit dle Vašich požadavků.

Rozsah výuky

Počet vyučovacích hodin:
24 h (1x týdně 90 minut, tj. 2 vyučovací hodiny)
Délka vyučovací hodiny:
45 minut
Periodicita:
Výuka pravidelně každý týden
Poznámka:
Intenzivní kurzy mají výuku 1x týdně po 4 vyučovacích hodinách

Cena kurzu

Cena kurzu:
2 760 Kč
Počet studentů ve skupině:
1 – 8
Cena zahrnuje:
výuka,kvalitní lektoři s odpovídajícím jazykovým vzděláním, doplňkové materiály, pevně daný obsah kurzů, učebny v centru Plzně
Cena nezahrnuje:
učebnice
Další nutné náklady po nástupu výuky:
Učebnice

Náplň a obsah kurzu

Kurzy ruského jazyka vyučujeme podle Společného evropského referenčního rámce, a navíc také nabízíme konverzační či obchodní kurzy a přípravné na státní maturitu.

Proč si vybrat tento kurz

Jazyková škola Lvice vyučuje podle Společného evropského rámce jazyků (A1– C2). Úrovně stanovené tímto rámcem jsou shodné pro všechny evropské jazyky. Pokud si nejste jistí svojí úrovní, zašleme Vám ZDARMA rozřazovací test a nabízíme také možnost osobní konzultace. Úroveň kurzu lze po první lekci změnit.

Nabízíme tříměsíční jazykové kurzy, intenzivní šestitýdenní a individuální kurzy. Vyučujeme jazykové kurzy všeobecné, obchodní, konverzační a přípravné na mezinárodní jazykové zkoušky a státní maturitu.

Kurzy nabízíme 7 dní v týdnu a zaručujeme Vám osobní přístup a kvalitní lektory.
Na konci kurzu studenti obdrží certifikát o absolvování kurzu a je také možné koupit dárkový poukaz.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny, kteří si chtějí zlepšit své jazykové znalosti, ať už kvůli lepšímu uplatnění na trhu práce, zahraniční cestě či jen tak pro radost z jazyků.

Obsah kurzu

Každou skupinu tvoří 1 až 4–5 studentů.

Během každé lekce jsou procvičovány všechny základní složky jazyka: konverzace, poslech, slovní zásoba, gramatika a písemný projev.

Používané učebnice odpovídají jednotlivým úrovním Společného evropského rámce jazyků (A1– C2).

Zařazení kurzu

  • Druh kurzu: Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost
  • Věková skupina: Pro dospělé

Pokročilost kurzu

Pro studenty všech pokročilostí

Jaké jsou vstupní znalosti?

Kurz mohou navštěvovat studenti všech pokročilostí – nejprve jsou na základě testu a pohovoru rozděleni do skupin podobné pokročilosti, ve kterých pak pracují.

Učebnice v jazykovém kurzu Kurzy ruštiny od úplných začátečníků po pokročilé - Raduga 1 po novomu

Učebnice pro tento kurz

Raduga 1 po novomu

Fraus
Stanislav Jelínek, Radka Hříbková, Ljubov F. Alexejeva, Hana Žofková

Pětidílný soubor učebnic ruštiny pro začátečníky od 13 let (struktura inovovaného souboru je podstatnou měrou změněna) je určen k výuce ruštiny především na středních školách a první dva díly také pro výuku ruštiny jako druhého cizího jazyka na základních školách. Jednotlivé díly odpovídají úrovním A1-B1 SERR pro jazyky.

Učebnice v jazykovém kurzu Kurzy ruštiny od úplných začátečníků po pokročilé - Raduga - 2. díl

Raduga - 2. díl

Fraus
Stanislav Jelínek a kol. • Vydáno 2008 • ISBN 978-80-7238-700-7

Základem každého dílu je učebnice, na kterou navazuje pracovní sešit a audiokazeta. První díl učebnice zahrnuje 10, druhý 8 a třetí 5 komunikativně zaměřených lekcí, rozlišujících základní, doplňující a rozšiřující materiál. Každá lekce obsahuje řadu úloh a cvičení ve spojení s reáliemi, přehledy mluvnického učiva a zajímavosti.

Učebnice v jazykovém kurzu Kurzy ruštiny od úplných začátečníků po pokročilé - Raduga po novomu III

Raduga po novomu III

Fraus
PhDr. Stanislav Jelínek, prof. Ljubov Fjodorovna Alexejeva, PhDr

Ve 3. dílu učebnice (úroveň A2-1. část) je učivo rozvrženo do 5 tématických celků, rozvíjejí se všechny čtyři receptivní i produktivní řečové dovednosti. Důležitou roli plní grafická úprava celého souboru, která usnadňuje učitelům i žákům orientaci ve stavbě lekcí. Učebnice i pracovní sešity jsou bohatě vybaveny fotografiemi a ilustracemi, které tvoří nedílnou součást procesu rozvoje komunikativních kompetencí žáků.

Učebnice v jazykovém kurzu Kurzy ruštiny od úplných začátečníků po pokročilé - RADUGA - 4.díl

RADUGA - 4.díl

Fraus
Jelínek S., Hříbková R., Žofková H. Alexejeva L. • Vydáno 2010 • ISBN 978-807238-947-6

Třetí tematický celek prohlubuje znalosti o Moskvě. Slovní zásoba zahrnuje frekventovaná slova a fráze k tematickým okruhům, komunikativním situacím a řečovým intencím, synonymické, antonymické a slovotvorné vztahy mezi slovy, volná a ustálená slovní spojení.

Učebnice v jazykovém kurzu Kurzy ruštiny od úplných začátečníků po pokročilé - Raduga po novomu 5

Raduga po novomu 5

Fraus
Stanislav Jelínek, Ljubov Fjodorovna Alexejeva

Závěrečný 5. díl učebního komplexu je rozdělen do pěti tematických celků: studium cizích jazyků, rodina a bydlení, sport a zdravý životní styl, pracovní setkání, zkušenosti z pobytu v Rusku.
Učivo umožňuje harmonické rozvíjení všech řečových dovedností. Prohlubuje znalost slovní zásoby a mluvnice na úrovni B1 SERR. Učební materiál je logicky propojen s tématy předchozích dílů.
Pátý díl nabízí velmi bohatou slovní zásobu, v koncepci cvičení je posílena situativnost. Mluvnické učivo je součástí základního gramatického systému ruského jazyka. Reálie jsou podávány v evropském kontextu.

Učebnice v jazykovém kurzu Kurzy ruštiny od úplných začátečníků po pokročilé - Ruština pro pokročilé

Ruština pro pokročilé

LEDA
Vladimír Barnet

Učebnice umožňuje praktické zvládnutí současného ruského jazyka v jeho mluvené i psané podobě. Je určena studujícím vyšších jazykových kurzů zakončených státní jazykovou zkouškou. Pro studenty středních škol představuje dokonalou pomůcku při přípravě k maturitě. Vhodná je i pro samouky, protože je doplněna metodickými pokyny, klíčem ke cvičení a dvěma audio CD.

Učebnice v jazykovém kurzu Kurzy ruštiny od úplných začátečníků po pokročilé - Ruština - Obchodní korespondence a komunikace

Ruština - Obchodní korespondence a komunikace

Klett
A. Orlov

Praktická příručka pro kanceláře nejrůznějších úřadů a institucí, ekonomické, manažerské i jiné odborné školy, obchodníky a podnikatele. 24 tematických kapitol s četnými příklady: jak formulovat obchodní dopis, fax a e-mail, jak písemně nebo telefonicky vyřídit nejrůznější žádosti, objednávky či zajistit rezervace, jak správně koncipovat životopis apod. Množství výrazů a živých frází ze současného jazyka, které se naučíte v připojených cvičeních používat, posílí Vaši profesionalitu a jistotu v často komplikovaných jednáních s obchodními partnery.

Učebnice v jazykovém kurzu Kurzy ruštiny od úplných začátečníků po pokročilé - Rusky na cesty

Rusky na cesty

EDIKA
Květuše Lepilová

Kniha je určena lidem, kteří mají v úmyslu cestovat do Ruska, využijí ji turisté, podnikatelé i studenti. Příručka obsahuje základní obraty potřebné k dorozumění během cesty, po dobu pobytu v zahraničí nebo v českém prostředí při jednání s cizincem.
Jednotlivé kapitoly probírají různá konverzační témata, např.: ubytování, stravování, gastronomie, nákupy, volný čas, nemoci, spoje, služby.
Součástí příručky je audionahrávka. Slovní obraty namluvili rodilí mluvčí, což přispěje k zafixování správné výslovnosti. Nahrávka zároveň poslouží k procvičování mluveného slova a pomůže zapamatovat si výraz v mluvené podobě tak, abyste mu dokázali okamžitě porozumět.

Učebnice v jazykovém kurzu Kurzy ruštiny od úplných začátečníků po pokročilé - Ruština - maturitní příprava

Ruština - maturitní příprava

Infoa
Ljudmila Karnějeva

Ruština – maturitní příprava si klade za cíl připravit studenty k maturitní zkoušce z ruského jazyka. Jednotlivá cvičení jsou sestavena tak, aby rozvíjela jazykové schopnosti, upevňovala nabyté vědomosti a přiblížila studentům úkoly, s nimiž se setkají u maturity. 14 kapitol je rozděleno do následujících částí: • Gramatika – procvičuje a upevňuje dosavadní znalosti • Konverzace – obsahuje řízené dialogy se vzorovými příklady, rozhovory na základě obrázků a diskuze • Psaní – písemná cvičení uvádějí všechny formy psaného projevu, které obsahuje maturitní zkouška • Poslech – cvičení porozumění mluvenému slovu, týkající se tématu kapitoly • Čtení – cvičení porozumění čtenému textu, týkající se tématu dané kapitoly .

Certifikát, který získáte absolvováním

Certifikát o absolvování kurzu

Fotografie ze školy a z kurzů

Pár slov o nás

Jsme jazyková škola v Plzni s několikaletou zkušeností s výukou anglického, německého, francouzského a ruského jazyka.

V naší nabídce můžete najít i kurzy českého jazyka pro cizince i rodilé mluvčí. Jazykové kurzy jsou určeny úplně pro všechny.

Potřebujete se naučit jazyk k dalšímu studiu či zaměstnání? Nebo se chcete učit jen pro radost? Dáváte přednost skupinovým kurzům nebo individuální výuce? Neváhejte a kontaktujte nás. U nás naleznete to, co nejlépe vyhovuje Vašim preferencím.

Proč si vybrat nás

  • Zaručujeme Vám osobní přístup a kvalitní lektory s odpovídajícím jazykovým vzděláním.
  • Časy a termíny kurzů se snažíme maximálně přizpůsobit Vašim možnostem.
  • Poradíme Vám s výběrem jazykového kurzu nejen pomocí rozřazovacího testu, ale také osobní konzultace. Navíc můžete po první lekci úroveň kurzu změnit.
  • Ve skupinových kurzech je maximálně 3 až 8 studentů a jsou aktivně rozvíjeny všechny složky jazyka: poslech, konverzace, slovní zásoba, gramatika a písemný projev.
  • Skupinové kurzy mají pevně daný obsah, takže Vám zaručujeme oblasti, které budou probrány.
  • Na konci každého kurzu od nás obdržíte "certifikát o absolvování.
  • Je také možné zakoupit „dárkový poukaz“ na celý kurz, či pouze přispět na kurz obdarovávaného určitou částkou.

Doprava

Z hlavního vlakového nádraží:
Lze dojít pešky kolem „malého Tesca“ – ca 200–300 m
tramvaj č. 1, 2 – nástup zastávka Hlavní nádraží, výstup na zastávce Anglické nábřeží. Naše škola je ca 50 m od zastávky směrem k řece
Z autobusového nádraží:
tramvaj č. 2 – nástup zastávka CAN Skvrňanská, výstup na zastávce Anglické nábřeží. Naše škola je ca 50 m od zastávky směrem k řece
Z náměstí Republiky v Plzni:
Jděte směrem ke Křižíkovým sadům, kolem hotelu U Zvonu pokračujte směrem k řece. Naše škole je ve 2.domě od řeky. Čas chůze ca 5 minut.
Autem:
Z Klatovské třídy odbočte na Americkou ulici. Na světelné křižovatce před řekou (vedle je McDonald's) odbočte vlevo na Anglické nábřeží a dojedete až k naší škole, která je v domě na Pražské ulici, jež kolmo ukončuje Anglické nábřeží
Možné parkování:
příjezd po Anglickém nábřeží: parkování na druhé straně řeky, tj. Denisovo nábřeží (poté přejít most směrem do města, čas chůze ca 3 minuty)
příjezd od náměstí Republiky: parkování v Šafaříkových sadech (poté pešky Pražskou ulicí k řece, čas chůze ca 3 minuty), na Denisově nábřeží (poté přejít most směrem do města, čas chůze ca 3 minuty)
příjezd od nákupního centra Plaza: parkovací dům Rychtářka (projít Mlýnskou strouhou a pokračovat kolem hotelu U Zvonu směrem k řece, naše škole je ve 2.domě od řeky, čas chůze ca 5 minut) nebo ve Fügnerově ulici (za rohem Pražské ulice)

Pokud si nejste jisti, kontaktujte nás na https://www.ja­zykovaskolalvi­ce.cz/kontakt/

Jak nastoupit do kurzu

Zápis

Pro přihlášení do kurzu nás prosím kontaktujte na kontakt@jazykovaskolalvice.cz nebo na telefonním čísle 723504351.

Naši nabídku kurzů naleznete na jazykovaskolal­vice.cz .

Další kurzy ruštiny | Jazyková škola Lvice

Jazyk Název kurzu a pokročilost Studentů Délka kurzu Rozsah výuky Cena
RJ
Firemní výuka ruštiny
kód kurzu (Firemní výuka Rj)
Pro studenty všech pokročilostí
1 – 8 jiná 400 Kč
Více kurzů školy

Rezervace místa v kurzu

Dobrý den, chci si rezervovat místo v jazykovém kurzu
Kurzy ruštiny od úplných začátečníků po pokročilé (kód: Ruština A1 - C2). Zašlete mi prosím informace o platbě a zápisu do kurzu.

Ověřit volné místo

Dobrý den, chci si ověřit, zda je ještě volné místo v jazykovém kurzu Kurzy ruštiny od úplných začátečníků po pokročilé (kód: Ruština A1 - C2).

Informovat se na kurz

Dobrý den, chci se informovat na kurz Kurzy ruštiny od úplných začátečníků po pokročilé (kód: Ruština A1 - C2). Kontaktujte mě, prosím.

Jmenuji se

a můj email je

případně mě zastihnete na telefonu

.

Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych se také zeptal(a) na:

Ozvěte se mi prosím co nejdříve. Děkuji.

Souhlasím s podmínkami užití portálu Jazykovky.cz
Zašlete škole zprávu.
Jméno a email jsou povinné položky
1 281 kurzů
626 škol
gdi
Jazykovky.cz JazykovéZkoušky.cz SlevyKurzů.cz Jazyky.com Nazkušenou.cz Angličtina on-line Němčina on-line Francouzština on-line Španělština on-line Italština on-line Tlumočení-Překlady.cz Překládá.cz Tlumočí.cz