Doporučené jazykové školy
Jazykový kurz B1.1+2 (60 h) Večerní 15týdenní kurz španělštiny pro mírně pokročilé (2x2 hod.týdně v úterý a ve čtvrtek)
Filtrování podle více parametrů

B1.1+2 (60 h) Večerní 15týdenní kurz španělštiny pro mírně pokročilé (2x2 hod.týdně v úterý a ve čtvrtek)
 (kód: B1.+2_014)

Skupinový docházkový kurz pro veřejnost španělštiny pro středně pokročilé (pokročilost B1).
Španělština
Výuka ve dnech
Út, Čt
Opakuje se
Výuka pravidelně každý týden
Datum zahájení B1.1+2 (60 h) Večerní 15týdenní kurz španělštiny pro mírně pokročilé (2x2 hod.týdně v úterý a ve čtvrtek) (Španělština, Praha)
Zahájení
Datum ukončení B1.1+2 (60 h) Večerní 15týdenní kurz španělštiny pro mírně pokročilé (2x2 hod.týdně v úterý a ve čtvrtek) (Španělština, Praha)
Ukončení
Délka jazykového kurzu B1.1+2 (60 h) Večerní 15týdenní kurz španělštiny pro mírně pokročilé (2x2 hod.týdně v úterý a ve čtvrtek) (Španělština, Praha)
Délka kurzu
čtvrtletní
Vyuč. jazyk
ŠJ
Počet studentů
Jazykový kurz B1.1+2 (60 h) Večerní 15týdenní kurz španělštiny pro mírně pokročilé (2x2 hod.týdně v úterý a ve čtvrtek): počet studentů6-14
Cena
Cena jazykového kurzu španělštiny v Praze - B1.1+2 (60 h) Večerní 15týdenní kurz španělštiny pro mírně pokročilé (2x2 hod.týdně v úterý a ve čtvrtek) 8 340 Kč
Rozsah výuky | Hodin týdně
B1.1+2 (60 h) Večerní 15týdenní kurz španělštiny pro mírně pokročilé (2x2 hod.týdně v úterý a ve čtvrtek) - rozsah výuky jazykového kurzu v Praze Instituto Cervantes Sídlo Instituto Cervantes 60h
| 2x2h
Kurz začíná
za 14 dní Kdy začíná jazykový kurz B1.1+2 (60 h) Večerní 15týdenní kurz španělštiny pro mírně pokročilé (2x2 hod.týdně v úterý a ve čtvrtek) - Jazykový kurz B1.1+2 (60 h) Večerní 15týdenní kurz španělštiny pro mírně pokročilé (2x2 hod.týdně v úterý a ve čtvrtek)
jazykový lektor Rodilý mluvčí
Rodilý mluvčí
jazyková učebnice: Aula Internacional 3 Nueva edición
Aula Internacional 3 Nueva edición
Rozvrh hodin
Út 18:00 - 20:00
Čt 18:00 - 20:00
Pokročilost
B1 - Nižší-středně pokročilý
Typ kurzu
Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost

Termín konání kurzu

Zahájení:
2.10.2018 (za 14 dnů)
Ukončení:
29.1.2019
Délka kurzu:
čtvrtletní

Rozsah výuky

Počet vyučovacích hodin:
60 h (2x2h)
Délka vyučovací hodiny:
60 minut
Periodicita:
Výuka pravidelně každý týden

Cena kurzu

Cena kurzu:
8 340 Kč
Počet studentů ve skupině:
6 – 14
Cena zahrnuje:
průkazku do knihovny po dobu konání kurzu, wifi-připojení
Cena nezahrnuje:
učebnici
Poznámka:
Učebnici je možné si vypůjčit v knihovně Institutu.

Rozvrh hodin

všechny týdny
den
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
6:00
8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00

Nabízíme Vám studium španělštiny v autentickém španělském prostředí, byť v samém centru Prahy.

Kromě studia jazyka máte také možnost zdarma se účastnit kulturních akcí, které pořádáme. Organizujeme například výstavy, promítání filmů, přednášky o literatuře, umění a historii, prezentace knih, atd. Nabízíme různé kulturmí workshopy ve španělštině (např. workshopy jógy, taneční workshopy).
Nedílnou součástí Institutu je také knihovna Carlose Fuentese, ve které si můžete kromě knih a učebnic vypůjčit také spoustu filmů na DVD či hudebních CD.

Náplň a obsah kurzu

Proč si vybrat tento kurz

Kurz vyučují kvalifikovaní rodilí mluvčí s dlouholetou praxí v příjemném prostředí v centru Prahy.
Můžete zdarma využívat služby naší rozsáhlé knihovny a bezplatně navštěvovat kulturní akce pořádané v Institutu Cervantes.

Pro koho je kurz určen

mírně pokročilí

Cíl kurzu

Aktivně zvládnout první polovinu úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro výuku jazyků. Okruh konkrétních znalostí je podrobně popsán v obsahu kurzu viz níže. Můžete si podle něj vytvořit přehled o tom, v jakých situacích budete schopni se aktivně dorozumět.

Obsah kurzu

Hovořit o událostech ve vašem životě.
Shrnout nejvýznamnější okamžiky v životě určité osoby, popsat události, ke kterým došlo, jednoduše popsat další osoby, věci a okolnosti, zhodnotit je.
Vést neformální rozhovor o osobních tématech (koníčky, rodinné vztahy, plány).
Vést formální rozhovor při pracovním pohovoru.
Pochopit základní myšlenky krátkého jednoduchého článku v novinách či časopise, který je věnován nějaké slavné osobnosti, odvodit význam neznámých slov z kontextu.
Vést neformání rozhovory, ve kterých vyjadřujete domněnky týkající se osob nebo nadcházejících situací.
Reagovat zdvořile v běžných společenských situacích, pozdravit, obrátit se na někoho, rozloučit se.
Reagovat zdvořile v běžných společenských situacích, umět zformulovat, přijmout nebo odmítnout pozvání, být schopen se omluvit a poskytnout odůvodnění.
Reagovat zdvořile v běžných společenských situacích, požádat o dovolení, věc, činnost či laskavost, na tyto žádosti reagovat.
Umět se zdvořile omluvit a poskytnout vysvětlení.
Chápat a umět podávat informace o zvycích a způsobu jednání ve španělsky hovořící kulturní oblasti na základě dotazníků a krátkých jednoduchých textů, dělat si poznámky, žádat o vysvětlení, poskytnout shrnutí.
Hovořit o zvyklostech, zvycích a modelech chování v hispánském světě a ve vlastní společnosti.
Chápat informace o tématech spojených s vašimi zájmy získané z článků v novinách a časopisech, z dotazníků a osobní konverzace, dělat si poznámky, žádat o vysvětlení a shrnout informace.
Poskytovat informace týkající se společenského dění prostřednictvím krátkých a jasných zpráv a prezentací.
Zapojit se do neformálních rozhovorů týkajících se spole

Zařazení kurzu

 • Druh kurzu: Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost
 • Věková skupina: Mladí lidé od 16 let, Pro dospělé

Místo výuky

Instituto Cervantes

Sídlo Instituto Cervantes
Praha 2, Nové Město
12000
Na Rybníčku 536/6
221 595 211 (centr. + zápisy) 221 595 219 (studijní odd.) 221 595 216 (knihovna) www.cervantes.cz

Pokročilost kurzu

B1 - Nižší-středně pokročilý

Jaké jsou vstupní znalosti?

Student rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Rozřazovací test pokročilosti
Lektor jazykového kurzu B1.1+2 (60 h) Večerní 15týdenní kurz španělštiny pro mírně pokročilé (2x2 hod.týdně v úterý a ve čtvrtek) - Rodilý mluvčí

Lektor tohoto kurzu

Rodilý mluvčí

Instituto Cervantes má k dispozici vynikající tým kmenových i externích lektorů - rodilých mluvčí.

Vyučování španělštiny je jedním z hlavních poselství Institutu Cervantes. Proto máme k dispozici vynikající tým kvalifikovaných vyučujících – rodilých mluvčích, kteří jsou vyškoleni podle posledních tendencí ve výuce španělštiny a tvoří tak jednu z našich záruk kvality.

V čem lektor vyniká

Vzhledem k tomu, že Instituto Cervantes je také odborným zázemím pro učitele španělštiny jako cizího jazyka v České republice, naši lektoři neustále prohlubují své znalosti a zdokonalují se v různých oblastech tohoto jazyka.

Vzdělání a praxe

Všichni naši lektoři mají vysokoškolské vzdělání (nejlépe v oboru filologie nebo v oboru souvisejícím s výukou), nebo absolvovali „Master de ELE“, či jiné pedgogické vzdělání oboru výuky španělštiny jako cizího jazyka. Aby se mohli s tát součástí našeho týmu musí také doložit praxi v oboru učitel španělštiny jako cizího jazyka.

100 osobních zkušeností studentů

Ohodnotit lektora
Učebnice v jazykovém kurzu B1.1+2 (60 h) Večerní 15týdenní kurz španělštiny pro mírně pokročilé (2x2 hod.týdně v úterý a ve čtvrtek) - Aula Internacional 3 Nueva edición

Učebnice pro tento kurz

Aula Internacional 3 Nueva edición

DIFUSIÓN
Jaime Corpas Viñals, J. Agustín Garmendía Iglesias, M. Carmen Soriano Escolar • Vydáno 2014 • ISBN 9788415640110

Nové vydání oblíbeného španělského kurzu Aula Internacional určeného pro dospělé a mládež – učebnice s poslechovým CD, 3. díl.

 • řada aktivit zaměřená na různé styly učení
 • jasné vysvětlení gramatiky
 • komplexní přehled gramatiky
 • kompletní přehled pravidelných a nepravidelných sloves
 • velké množství poslechového materiálu
 • ke každé lekci videozáznam
 • doplňkový materiál v digitální podobě

Certifikát, který získáte absolvováním

Notificación académica

Získáte potvrzení o zakončení úrovně B1.1+2 v Institutu Cervantes na základě úspěšného složení závěrečného testu.

Fotografie ze školy a z kurzů

Pár slov o nás

Institut Cervantes nabízí kurzy španělštiny a češtiny pro španělsky mluvící osoby v moderních učebnách v centru Prahy.
Jako doplnění k všeobecným kurzům nabízí Institut Cervantes v Praze široký výběr specializovaných kurzů. Cílem těchto kurzů je pokrývat různé zájmy a potřeby studentů. Pořádáme například kurzy obchodní španělštiny, přípravné kurzy na mezinárodní zkoušky DELE, kurzy zaměřené na kulturu a také kurzy pro děti.

Proč si vybrat nás

Kromě záruky kvalitních kurzů
vyškolenými lektory, mají u nás studenti možnost účastnit se zdarma kulturních aktivit (máme vlastní kinosál a výstavní sál)a využívat služeb jedinečné knihovny Carlose Fuentese, která čítá více než 19 000 svazků a ve které je možné si například vypůjčit učebnice k výuce.

Vybavení školy

 • Audiovizuální pomůcky
 • Kurz v klimatizované učebně
 • Přístup do knihovny školy
 • Přístup na internet pro studenty
 • Vlastní učebny
 • Wi-fi připojení

Doprava

Vstup do ulice Na Rybníčku je ze Štěpánské ulice. Budova Institutu Cervantes se nachází v parčíku za kostelem sv. Štěpána.

 • Tram č.10, 16, 22 (z tramvajové zastávky Štěpánská se k nám dostanete nejrychleji)
 • Metro B: zastávka Karlovo náměstí
 • Metro C: zastávka I.P.Pavlova
 • Metro A: zastávka Můstek
Jak se k nám dostanete?

Jak a kdy se zapsat do kurzu

Pokud:

 • nemáte žádné znalosti španělštiny – zvolte jeden z našich kurzů úrovně A1.1+2 (60 hodin) nebo A1.1 (30 hodin).
 • jste studoval/a španělštinu, ale mimo Institut Cervantes – musíte projít rozřazovacím testem pro určení úrovně vašich znalostí španělštiny.

Kurzovné je možné uhradit:

 • osobně na studijním oddělení Institutu Cervantes v Praze:

v hotovosti
platební kartou

 • na dálku bankovním převodem
 • on-line prostřednictvím PayPalu/platební kartou
 • prostřednictvím programu zaměstnaneckých výhod Benefit Plus

Na všeobecné kurzy španělštiny poskytujeme slevy.

Rozpis rozřazovacích testů naleznete zde.

Systém slev

 • Věrnostní sleva pro studenty zapsané v Institutu Cervantes ve školním roce 2017/18 a 2018/19: 10 %
 • Sleva pro studenty a důchodce: 5 %
 • Stávající student Institutu Cervantes přivede svého kamaráda, který dosud nestudoval v Institutu Cervantes:

  5 %, pro uplatnění této slevy je nutné podepsat formulář na studijním oddělení.

 • Sleva za platbu on-line pouze přes aplikaci CLIC (neplatí v případě osob, které absolvují v daném zápisovém období rozřazovací test): 5 %
 • Sleva na kurzy pro děti a mládež děti při zápisu 2 sourozenců: 10% na druhé dítě


Na kurzy, které začínají dříve než v 18:00, je možné uplatnit maximálně 15% slevu.

Na kurzy, které začínají v 18:00 a později, je možné uplatnit maximálně 20% slevu.

Další kurzy španělštiny | Instituto Cervantes

Jazyk Název kurzu a pokročilost Studentů Délka kurzu Rozsah výuky Cena
ŠJ
6 – 14 čtvrtletní
do
60 h (2x2h) 7 530 Kč
ŠJ
6 – 14 čtvrtletní
do
60 h (2x2h)
Út, Čt
8 250 Kč
ŠJ
6 – 14 čtvrtletní
do
30 h (1x2h)
Čt
4 690 Kč
ŠJ
5 – 14 čtvrtletní
do
60 h (2x2h)
Po, St
8 340 Kč
ŠJ
Španělština pro španělsky mluvící děti od 7 do 11 let (čtvrtek od 16:00)
kód kurzu (E1_105)
Pro studenty všech pokročilostí
6 – 12 čtvrtletní
do
20 h (1x2h)
Čt
3 420 Kč
ŠJ
6 – 14 čtvrtletní
do
30 h (1x2h)
Út
4 690 Kč
ŠJ
6 – 14 čtvrtletní
do
30 h (1x2h)
Po
4 290 Kč
ŠJ
6 – 14 čtvrtletní
do
30 h (1x2h)
Čt
4 290 Kč
ŠJ
6 – 14 čtvrtletní
do
30 h (1x2h)
St
4 290 Kč
ŠJ
6 – 14 čtvrtletní
do
30 h (1x2h)
Út
4 290 Kč
Více kurzů školy

Rezervace místa v kurzu

Dobrý den, chci si rezervovat místo v jazykovém kurzu
B1.1+2 (60 h) Večerní 15týdenní kurz španělštiny pro mírně pokročilé (2x2 hod.týdně v úterý a ve čtvrtek) (kód: B1.+2_014). Zašlete mi prosím informace o platbě a zápisu do kurzu.

Ověřit volné místo

Dobrý den, chci si ověřit, zda je ještě volné místo v místo v jazykovém kurzu B1.1+2 (60 h) Večerní 15týdenní kurz španělštiny pro mírně pokročilé (2x2 hod.týdně v úterý a ve čtvrtek) (kód: B1.+2_014).

Informovat se na kurz

Dobrý den, chci se informovat na kurz B1.1+2 (60 h) Večerní 15týdenní kurz španělštiny pro mírně pokročilé (2x2 hod.týdně v úterý a ve čtvrtek) (kód: B1.+2_014). Kontaktujte mě, prosím.

Jmenuji se

a můj email je

případně mě zastihnete na telefonu

.

Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych se také zeptal(a) na:

Ozvěte se mi prosím co nejdříve. Děkuji.

Souhlasím s podmínkami užití portálu Jazykovky.cz
Zašlete škole zprávu.
Jméno a email jsou povinné položky
2 769 kurzů
674 škol
gdi
Jazykovky.cz JazykovéZkoušky.cz SlevyKurzů.cz Jazyky.com Nazkušenou.cz Angličtina on-line Němčina on-line Francouzština on-line Španělština on-line Italština on-line Tlumočení-Překlady.cz Překládá.cz Tlumočí.cz