Ruština - A0 Úplní začátečníci - úterý 16:45-18:15
 (kód: R0 online út 16:45)

Ruština od základů. Garance spokojenosti – záruční lhůta po dobu dvou setkání skupiny. Při nespokojenosti Vám vrátíme plné kurzovné! Navíc k tomuto kurzu získáváte zdarma dva vstupy do diskusního klubů s rodilým mluvčím!
Ruština
Výuka ve dnech
Út
Čas výuky
Odpolední
Opakuje se
Výuka pravidelně každý týden
Datum zahájení Ruština - A0 Úplní začátečníci - úterý 16:45-18:15 (Ruština, Praha)
Zahájení
Datum ukončení Ruština - A0 Úplní začátečníci - úterý 16:45-18:15 (Ruština, Praha)
Ukončení
Délka jazykového kurzu Ruština - A0 Úplní začátečníci - úterý 16:45-18:15 (Ruština, Praha)
Délka kurzu
čtvrtletní
Vyuč. jazyk
RJ
Počet studentů
Jazykový kurz Ruština - A0 Úplní začátečníci - úterý 16:45-18:15: počet studentů5-8
Cena
Cena jazykového kurzu ruštiny v Praze - Ruština - A0 Úplní začátečníci - úterý 16:45-18:15 4 480 Kč
Rozsah výuky | Hodin týdně
Ruština - A0 Úplní začátečníci - úterý 16:45-18:15 - rozsah výuky jazykového kurzu v Praze GLOSSA - škola jazyků Jazyková škola GLOSSA - škola jazyků 30h
| 1x2h
Kurz začíná
za 17 dní Kdy začíná jazykový kurz Ruština - A0 Úplní začátečníci - úterý 16:45-18:15 - Jazykový kurz Ruština - A0 Úplní začátečníci - úterý 16:45-18:15
jazyková učebnice: Poekhali! 1
Poekhali! 1
Rozvrh hodin
Út 16:45 - 18:15
Pokročilost
A0 - Úplný začátečník
Typ kurzu
Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost, Online...

Termín konání kurzu

Zahájení:
13.10.2020 (za 17 dnů)
Ukončení:
9.2.2021
Čas konání:
Odpolední
Délka kurzu:
čtvrtletní

Rozsah výuky

Počet vyučovacích hodin:
30 h (1x2h)
Délka vyučovací hodiny:
45 minut
Periodicita:
Výuka pravidelně každý týden

Cena kurzu

Cena kurzu:
4 480 Kč
Počet studentů ve skupině:
5 – 8
Cena zahrnuje:
2 vstupy do diskuzních klubů s rodilým mluvčím zdarma, webovou podporu studia, záruku vrácení plného kurzovného na první dvě lekce v případě nespokojenosti, wifi v učebnách zdarma, rozřazovací test zdarma, certifikát o dosažení určité jazykové úrovně

Rozvrh hodin

všechny týdny
den
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
6:00
8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00

Proč studovat v Glosse?

garance spokojenosti – záruka vrácení ceny v plné výši na první dvě lekce kurzu

 • diskusní klub – ke kurzu dostanete dva vstupy do diskusního klubu s rodilým mluvčím zdarma
 • výuka ruštiny se zkušenými lektory
 • webová podpora studentů (selflearning, videokurzy, aplikace na testování slovíček a další vychytávky zdarma)
 • vždy něco navíc


S námi se domluvíte!

Náplň a obsah kurzu

Ruština od základů. Garance spokojenosti – záruční lhůta po dobu dvou setkání skupiny. Při nespokojenosti Vám vrátíme plné kurzovné! Navíc k tomuto kurzu získáváte zdarma dva vstupy do diskusního klubů s rodilým mluvčím!

Proč si vybrat tento kurz

Nikdy jste se rusky neučili nebo už je to tak dávno, že jste všechno zapomněli? V tomto kurzu získáte potřebné základy – naučíte se časovat slovesa, tvořit jednoduché otázky i odpovědi a osvojíte si klíčovou slovní zásobu od číslovek po každodenní aktivity. Díky unikátní metodě Teaching for Life, komunikativní učebnici Pojechali! a vedení zkušeného lektora se naučíte komunikovat v nejběžnějších situacích, ve kterých se můžete s ruštinou setkat. Na konci kurzu se budete umět představit, nakoupit a popsat svůj typický den.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro úplné začátečníky.

 • procvičíte si mluvení, čtení, psaníposlech
 • na konci kurzu se budete umět představit, hovořit o vašich každodenních aktivitách, vyplnit jednoduchý formulář, přihlásit se do hotelu nebo si objednat kávu


Kurz ruštiny pro začátečníky Vám pootevře dveře do celého rusky mluvícího světa

Cíl kurzu

Závěrečná úroveň dle Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky: A1.
Osoba na jazykové úrovni A1 rozumí známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se jeho osoby, rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud se mluví pomalu a zřetelně.

Obsah kurzu

Učebnice Pojechali! 1, lekce 8–15

Základní gramatika:

 • Podstatná jména
  • rod, přechylování
  • jednotné a množné číslo (včetně výjimek typu стул – стулья, город – города)
  • tvary pádů, 6. pád pro vyjádření místa (vč. výjimek typu в лесу), 4. pád pro vyjádření hraní sportu
 • Přídavná jména
  • skloňování v 1. a 6. pádě
  • množné číslo
  • některé krátké tvary (рад, занят, должен, болен)
 • Zájmena
  • skloňovaní osobních zájmen v 1. a 4. pádě
  • tázací zájmena Какой? Чей? Сколько?
  • přivlastňovací zájmena (мой, твой…)
  • ukazovací zájmena (этот)
 • Příslovce
  • příslovce místa (далеко, близко), času (утром, зимой), způsobu (плохо, хорошо), míry (медленно, быстро)
  • tvoření příslovcí od přídavných jmen
  • příslovce можно, нельзя
  • tázací příslovce (как, куда, откуда, когда, где)
 • Slovesa
  • infinitiv, přítomný, minulý a budoucí čas
  • dokonavost/ne­dokonavost
  • časování
  • 2. typ (slovesa na ‑ать, ‑ить), změny hlásek u 2. typu
  • některá nepravidelná slovesa (жить, искать, хотеть, любить, писать, брать, мочь, уметь, петь)
  • slovesa na –вать, –овать
  • zvratná slovesa
 • Číslovky
  • základní a řadové
  • spojení číslovek s podstatnými jmény
 • Pomocné slovní druhy
  • předložky (в, на, о), spojky a spojovací výrazy (и, или, а, но, не только… но и, потoму что, поэтому, что, где, куда, который atd.), částice (не, даже, это, вот, тоже)
  • tvoření otázek s Кто, Что, Чей, Какой
  • použití slovesa любить
  • vyjádření českého „mít“ (У меня есть…)Témata:

 • osobní informace
 • volnočasové aktivity
 • zaměstnání
 • počasí (je zima, teplo atd.)
 • popis města
 • dům a byt
 • činnosti denní rutiny
 • země a národnosti
 • oblečení
 • jídlo
 • vzhled člověka
 • letní dovolenáFunkce:

 • pozdravy a rozloučení
 • představování sebe a druhých
 • výměna informací v oblasti osobní data (jméno, věk, profese, koníčky, rodina, bydliště atd.)
 • sdělování údajů o sobě
 • výměna informací v oblasti: čas, den, datum, roční období, denní program, dovolená
 • popis osob
 • vyjádření souhlasu a nesouhlasu (да, нет)

Zařazení kurzu

 • Druh kurzu: Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost, Online výuka přes internet, skype, e-learning
 • Věková skupina: Pro dospělé, Pro mládež, Pro seniory
 • Forma výuky: Kurz s multimediální výukou

Výuku zajišťuje

GLOSSA - škola jazyků

Jazyková škola GLOSSA - škola jazyků
Praha 1, Nové Město
11000
Jindřišská 11

S námi se domluvíte! Více než 300 kurzů 6 jazyků na 6 místech Prahy. Sledujte nabídku všech poboček! Kompletní nabídka kurzů na www.glossa.cz.

+420 224 219 484 +420 224 213 323 YouTube kanál https://www.glossa.cz/

Pokročilost kurzu

A0 - Úplný začátečník

Jaké jsou vstupní znalosti?

Student rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

Rozřazovací test pokročilosti
Učebnice v jazykovém kurzu Ruština - A0 Úplní začátečníci - úterý 16:45-18:15 - Poekhali! 1

Učebnice pro tento kurz

Poekhali! 1

Zlatoust
Stanislav Chernyshov • Vydáno 2011 • ISBN 9785865475835

Populární kurz ruštiny nejen pro dospělé.Cílem této učebnice je udržení pevného zvládnutí různých aspektů jazyka.

Fotografie ze školy a z kurzů

Pár slov o nás

S námi se domluvíte!
Více než 300 kurzů 6 jazyků na 6 místech Prahy u metra. Zakázková výuka na míru pro firmy a instituce. Mezinárodně uznávaná zkouška LanguageCert, certifikát kvality ISO 9001, certifikovaný člen Asociace jazykových škol. Aktuální přehled kurzů naleznete také na www.glossa.cz.

Proč si vybrat nás

Nejlepší lektoři:

V kurzech pro veřejnost učí zkušení a kvalifikovaní lektoři. Laťku máme nastavenou vysoko: úspěšně procházíme pravidelnými certifikačními inspekcemi.

Nejmenší skupiny:

Opravdu se vám věnujeme. Proto v našich kurzech nikdy není víc než osm studentů. Ve vybraných miniskupinách jsou dokonce jen čtyři lidé. To je přece mnohem lepší, než jinde obvyklé skupiny s deseti či dvanácti studenty!

Široká nabídka:

Otevíráme velké množství kurzů šesti jazyků na šesti snadno dostupných místech Prahy u stanic metra. Různé časy, různá místa, všechny jazykové pokročilosti.

Nespokojení neplatí:

Každému studentovi veřejných jazykových kurzů zaručujeme spokojenost a poctivý přístup. Jak? Namísto vyumělkovaných ukázkových hodin vám dáme záruku spokojenosti na první dvě lekce kurzu. Pokud nebudete spokojeni, vrátíme vám kurzovné v plné výši zpět.


Jazykové testy zdarma a aktuální přehled kurzů s možností pohodlného přihlášení přes internet naleznete na www.glossa.cz.

Vybavení školy

 • Audiovizuální pomůcky
 • Multimediální učebny
 • Vlastní učebny

Doprava

 • Metro – linky A a B (zelená, žlutá); zastávka Můstek
 • Tramvaj – linky 3, 5, 6, 9, 14, 15, 24, 26, 41, 91, 92, 94, 95, 96, 98;

  zastávky Jindřišská nebo Václavské náměstí

Jak a kdy se zapsat do kurzu

Zápisy právě probíhají, neváhejte a přijďte se přihlásit nebo se přihlaste jednoduše z domova přímo na našich webových stránkách!

Systém slev

Studenti kurzu mají možnost přikoupit 2. semestr vybraného kurzu se slevou 30 %. Platnost této slevy je časově omezena do 31. 10. 2020 včetně.

Slevy na balíček „Kurz plus“, obsahující diskuzní kluby, doplňkové materiály, jazykové hry, zajímavé odkazy, videokurzy a e-learning. Zeptejte se nás a dozvíte se více.

Další kurzy ruštiny | GLOSSA - škola jazyků

Jazyk Název kurzu a pokročilost Studentů Délka kurzu Rozsah výuky Cena
RJ
Ruština - A0 Úplní začátečníci - pondělí 16:00-17:30
kód kurzu (R0 Anděl po 16:00)
A0 - Úplný začátečník
5 – 8 čtvrtletní
do
30 h (1x2h)
Po
4 480 Kč
RJ
Ruština - A0 Úplní začátečníci - čtvrtek 16:00-17:30
kód kurzu (R0 Jind čt 16:00)
A0 - Úplný začátečník
5 – 8 čtvrtletní
do
30 h (1x2h)
Čt
4 480 Kč
RJ
Ruština - A0 Úplní začátečníci - středa 9:30-11:00
kód kurzu (R0 Jind st 9:30)
A0 - Úplný začátečník
5 – 8 čtvrtletní
do
30 h (1x2h)
St
4 480 Kč
RJ
Ruština - A1 Falešní začátečníci - pondělí 19:30-21:00
kód kurzu (R1 Anděl po 19:30)
A0+ - Falešný začátečník
5 – 8 čtvrtletní
do
30 h (1x2h)
Po
4 480 Kč
RJ
Ruština - A1 Falešní začátečníci - čtvrtek 19:30-21:00
kód kurzu (R1 Jind čt 19:30)
A0+ - Falešný začátečník
5 – 8 čtvrtletní
do
30 h (1x2h)
Čt
4 480 Kč
RJ
Ruština - A1+ Mírně pokročilí - pondělí 17:45 - 19:15
kód kurzu (R2 Anděl po 17:45)
A1 - Začátečník, A2 - Mírně pokročilý
5 – 8 čtvrtletní
do
30 h (1x2h)
Po
4 480 Kč
RJ
Ruština - A1+ Mírně pokročilí - čtvrtek 14:00-15:30
kód kurzu (R2 Jind čt 14:00)
A1 - Začátečník, A2 - Mírně pokročilý
5 – 8 čtvrtletní
do
30 h (1x2h)
Čt
4 480 Kč
RJ
Ruština - A2 Mírně pokročilí - pondělí 14:00-15:30
kód kurzu (R3 Anděl po 14:00)
A2 - Mírně pokročilý
5 – 8 čtvrtletní
do
30 h (1x2h)
Po
4 480 Kč
RJ
Ruština - A2 Mírně pokročilí - čtvrtek 17:45-19:15
kód kurzu (R3 Jind čt 17:45)
A2 - Mírně pokročilý
5 – 8 čtvrtletní
do
30 h (1x2h)
Čt
4 480 Kč
RJ
Ruština - A2+ Mírně pokročilí - středa 7:45-9:15
kód kurzu (R4 Jind st 7:45)
A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý
5 – 8 čtvrtletní
do
30 h (1x2h)
St
4 480 Kč
Více kurzů školy

Rezervace místa v kurzu

Dobrý den, chci si rezervovat místo v jazykovém kurzu
Ruština - A0 Úplní začátečníci - úterý 16:45-18:15 (kód: R0 online út 16:45). Zašlete mi prosím informace o platbě a zápisu do kurzu.

Ověřit volné místo

Dobrý den, chci si ověřit, zda je ještě volné místo v jazykovém kurzu Ruština - A0 Úplní začátečníci - úterý 16:45-18:15 (kód: R0 online út 16:45).

Informovat se na kurz

Dobrý den, chci se informovat na kurz Ruština - A0 Úplní začátečníci - úterý 16:45-18:15 (kód: R0 online út 16:45). Kontaktujte mě, prosím.

Jmenuji se

a můj email je

případně mě zastihnete na telefonu

.

Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych se také zeptal(a) na:

Ozvěte se mi prosím co nejdříve. Děkuji.

Souhlasím s podmínkami užití portálu Jazykovky.cz
Zašlete škole zprávu.
Jméno a email jsou povinné položky
2 208 kurzů
621 škol
gdi
Jazykovky.cz JazykovéZkoušky.cz SlevyKurzů.cz Jazyky.com Nazkušenou.cz Angličtina on-line Němčina on-line Francouzština on-line Španělština on-line Italština on-line Tlumočení-Překlady.cz Překládá.cz Tlumočí.cz