Doporučené jazykové školy
Jazykový kurz Letní jazykový kurz němčiny v Innsbrucku 4.-18.8.2019
Filtrování podle více parametrů

Letní jazykový kurz němčiny v Innsbrucku 4.-18.8.2019
 (kód: IBK19)

Chtěli byste vyrazit do Rakouska, ale nevěříte svým jazykovým schopnostem? Čeká vás maturita z němčiny, jiná jazyková zkouška nebo celé studium v němčině? Na kurzu v Innsbrucku se stoprocentně rozmluvíte!
Volných míst: 3
Němčina
Čas výuky
Dopolední , Odpolední , Ranní
Opakuje se
Jednorázový intenzivní kurz
Datum zahájení Letní jazykový kurz němčiny v Innsbrucku 4.-18.8.2019 (Němčina, Praha)
Zahájení
Datum ukončení Letní jazykový kurz němčiny v Innsbrucku 4.-18.8.2019 (Němčina, Praha)
Ukončení
Délka jazykového kurzu Letní jazykový kurz němčiny v Innsbrucku 4.-18.8.2019 (Němčina, Praha)
Délka kurzu
1- 2 týdny
Vyuč. jazyk
NJ
Počet studentů
Jazykový kurz Letní jazykový kurz němčiny v Innsbrucku 4.-18.8.2019: počet studentů7-15
Cena
Cena jazykového kurzu němčiny v Praze - Letní jazykový kurz němčiny v Innsbrucku 4.-18.8.2019 22 000 Kč
Rozsah výuky | Hodin týdně
Letní jazykový kurz němčiny v Innsbrucku 4.-18.8.2019 - rozsah výuky jazykového kurzu v Praze Do Rakouska na zkušenou Centrála Praha 4 26h
Kurz začíná
za 41 dní Kdy začíná jazykový kurz Letní jazykový kurz němčiny v Innsbrucku 4.-18.8.2019 - Jazykový kurz Letní jazykový kurz němčiny v Innsbrucku 4.-18.8.2019
Pokročilost
A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý...
Typ kurzu
Zahraniční jazykové kurzy
Cena zahrnuje
Ubytování se snídaní, výuku, asistenci referentů a dopravu po městě MHD

Termín konání kurzu

Zahájení:
4.8.2019 (za 41 dnů)
Ukončení:
18.8.2019
Čas konání:
Dopolední , Odpolední , Ranní
Délka kurzu:
1- 2 týdny
Poznámka:
Je možné mít i jednotýdenní variantu začínající 4.8.2019 nebo 11.8.2019

Rozsah výuky

Počet vyučovacích hodin:
26 h (5 dní v týdnu [6,6,6,4-6,4])
Délka vyučovací hodiny:
45 minut
Periodicita:
Jednorázový intenzivní kurz

Cena kurzu

Cena kurzu:
22 000 Kč
Počet studentů ve skupině:
7 – 15
Volných míst:
3
Cena zahrnuje:
Ubytování se snídaní, výuku, asistenci referentů a dopravu po městě MHD
Cena nezahrnuje:
dopravu do Innsbrucku, výlety, stravu (oběd, večeři…)
Další nutné náklady po nástupu výuky:
Doprava do Innsbrucku, strava

Náplň a obsah kurzu

Chtěli byste vyrazit do Rakouska, ale nevěříte svým jazykovým schopnostem? Čeká vás maturita z němčiny, jiná jazyková zkouška nebo celé studium v němčině? Na kurzu v Innsbrucku se stoprocentně rozmluvíte!

Proč si vybrat tento kurz

Chtěli byste vyrazit do Rakouska, ale nevěříte svým jazykovým schopnostem? Nebo se chystáte na studium a chcete odbourat jazykovou bariéru předem? Tento kurz nabízí kvalitní výuku pod vedením kvalifikovaných lektorů. Takových kurzů je ale spousty, tak čím je ten náš speciální?
Výuka je maximálně zaměřena na Vaše osobní potřeby a přání. Čeká na Vás 26 jednotek za týden, které obsahují jak klasickou výuku, tak konverzaci s místními rodilými mluvčími a navíc i workshopy pro praktické uplatnění Vašich nově nabytých vědomostí. Navíc na Vás čeká skvělé prostředí campusu MCI – Management Center Innsbruck v Innsbrucku v samém srdci Tyrolska.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny, kdo se chtějí zlepšit v němčině a mají chuť někdy vyrazit do Rakouska. Cílem tohoto kurzu je přispět ke snížení zátěže z budoucího pobytu v zahraničí. Věkové omezení je 16 – 30 let. Zároveň je podmínkou, aby uchazeči měli němčinu na úrovni A2.2 a vyšší.

Cíl kurzu

Tento kurz připravuje studenty na jejich budoucí kariéru, pobyt v Rakousku. Stejně tak se hodí pro studenty, kteří plánují maturitu z němčiny nebo jinou jazykovou zkoušku. Cílem kurzu je odbourání strachu z jazykové bariéry, stejně tak je cílem nabídnout studentům možnost zažít na vlastní kůži život studenta ve studentském městě, kterým Innsbruck bezpochyby je.

Obsah kurzu

Výuka je dělena do 3 kategorií.

Výuka – gramatika
Workshop
Konverzace

Celkem na Vás čeká 26 jednotek intenzivního programu v jednom týdnu. Krom jiného jsou v nabídce další doplňující kurzy jako například trénink pohovoru, psaní různých textů apod.

Struktura výuky a dotace hodin jednotlivých částí bude záviset na zařazení studenta do příslušné skupiny na základě rozřazovacího procesu. Méně zkušení studenti budou více soustředěni na gramatiku a konverzaci. Studenti s pokročilou němčinou budou mít vyvážený poměr všech kategorií výuky. Studenti s velmi pokročilou znalostí jazyka budou soustředěni na konverzaci a dovednosti v jazyce.

VÝUKA – gramatika
Výuka pod vedením kvalifikované lektorky PhDr. Jany Sedláčkové je přizpůsobena potřebám studentů a soustředí se především na gramatické jevy. Představuje klasickou výuku, tak jak ji známe, ovšem za použití moderních výukových metod. Informace předávané zábavnou a interaktivní formou podstatně zlepšují jazykové dovednosti studentů. Taktéž je kladen důraz na odstranění špatných návyků a zažitých chyb.

WORKSHOP
V rámci workshopů budou prakticky použity znalosti získané v předchozích lekcích. Workshopy tak plynule navazují na předchozí výuku. Tato část programu se bude soustředit na praktické použití německého jazyka, při prezentování, psaní CV nebo přijímacích pohovorech. Výsledkem je tedy získání nebo zlepšení vlastních soft skills za použití němčiny a utužení získaných jazykových dovedností z předchozí výuky.

KONVERZACE
Jak již název napovídá, půjde zde hlavně o konverzaci a o použití jazykových dovedností v mluveném projevu. Tuto část programu budou zajišťovat rodilí mluvčí. Trénink použití získaných dovedností v mluvené formě se obecně považuje za nejtěžší disciplínu a je velmi často předmětem strachu a podceňování jazykových dovedností studentů, proto je možnost konverzace s rodilými mluvčími jedním z nejdůležitějších přínosů našeho kurzu.

Zařazení kurzu

 • Intenzita: Intenzivní kurz
 • Druh kurzu: Zahraniční jazykové kurzy
 • Obsahové zaměření: Doučování + příprava k maturitě, přijímacím zkouškám, Jazykové kurzy kombinované s jiným oborem, sportem, dovedností, Konverzační a udržovací kurzy, Kurzy připravující na práci v zahraničí
 • Věková skupina: Kurzy zaměřené na mládež - teenagery (15+), Pro dospělé
 • Profesní skupina: Studenti
 • Forma výuky: Konverzace s rodilým mluvčím, Kurz s multimediální výukou, Kurz se speciální didaktickou metodou výuky, Rekreační pobyt s výukou jazyků

Výuku zajišťuje

Do Rakouska na zkušenou

Centrála Praha 4
Praha 4, Záběhlice
14100
Severní I. 1496/33
+420608704455 dorakouska.info

Pokročilost kurzu

A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý

Jaké jsou vstupní znalosti?

Student rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

Student rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Student dokáže porozumět hlavním myšlenkám s

Certifikát, který získáte absolvováním

Certifikát o účasti

Potvrzení účasti a stručný obsah kurzu a očekávané výstupy

Fotografie ze školy a z kurzů

Pár slov o nás

Chtěli jste někdy vyjet za studiem nebo na brigádu do zahraničí? Rozhodovali jste se mezi německy mluvícími zeměmi, případně mezi našimi sousedy? Dost možná ano. Ale zamysleli jste se skutečně nad možností vyjet do Rakouska?


Na našem webu najdete přehledné informace o tom, jak se do Rakouska vydat, možností se nabízí celá řada.


Stále váháte, zda se vydat za naším jižním sousedem? Třeba vás přesvědčí příspěvky na blogu, který je plný autentických zážitků.


Sledovat nás můžete také na Facebooku a Instagramu, kde se pravidelně objevují různorodé nabídky, tipy na akce nebo zajímavosti z rakouské kultury.


Pokud byste měli nějakou otázku, na kterou jste nenašli odpověď nebo se cítíte ztraceni v záplavě informací, napište nám! Rádi vám pomůžeme a vše vysvětlíme.

Proč si vybrat nás

U nás dbáme na osobní potřeby studentů. Snažíme se soustředit na praktické použití jazyka. Věříme, že použitím jazyka v praxi se studenti naučí nejvíc a jsou nuceni se učit z vlastních chyb.

Vybavení školy

 • Audiovizuální pomůcky
 • Ergonomické židle
 • Kurz s občerstvením
 • Kurz v klimatizované učebně
 • Multimediální učebny
 • Přístup do knihovny školy
 • Přístup na internet pro studenty
 • Studovna
 • Wi-fi připojení

Doprava

Innsbruck je velmi dobře dostupný všemi dopravními prostředky. Autem po dálnici, vlakem i za použití spojů typu RailJet, autobusem známých firem (Flixbus,Eurolines, RegioJet apod), ale též i letecky. Co se týče automobilové dopravy, je potřeba s organizátory kurzu konzultovat předem možnosti parkování. Při větším zájmu účastníků může být organizována hromadná doprava.

Ubytování

V ceně kurzu je ubytování na špičkových studentských kolejích Home4Students.

Pokoje jsou

 • singleroom s vlastním soc. zařízením (WC, koupelna) a psacím stolem
 • doubleroom, kde každý má vlastní prostor s psacím stolem a vlastní oddělenou postel a společnou koupelnu a WC v rámci pokoje

V ceně jsou i ručníky a povlečení. V rámci ubytování je možné využívat kuchyňku společnou vždy pro jistou část celého ubytování. Je tedy možné si i vařit. Zde také probíhají snídaně, které jsou zahrnuty v ceně kurzu. Více je k nalezení v odkazu zde. Taktéž mohou studenti využívat zařízení ubytovny, jako jsou třeba posilovna nebo pračka se sušičkou.

Jak a kdy se zapsat do kurzu

Pro přihlášení je nutné zaslat motivační dopis.
Motivační dopis stačí v českém jazyce. Je možno dopis napsat i v německém jazyce, ovšem tento fakt nebude při výběrovém řízení nikterak zohledněn.

Chtěli bychom vědět, proč právě Vy chcete jet na tento kurz?
Co od něj očekáváte?
Jaké máte předchozí zkušenosti s němčinou a jaké máte plány s němčinou?
Budeme rádi i za informaci, zda vlastníte certifikát, absolvovali jste nějaké zkoušky (jazykové zkoušky, maturita, zkouška na VŠ), nebo máte další ověřitelné doklady znalosti jazyka (prosíme o jejich zaslání společně s přihláškou). Doklad znalosti jazyka ale není podmínkou!

Po zaslání přihlášky skrze přihlašovací systém budou vyhodnoceny všechny zaslané informace a dokumenty. Při naplnění počtu vhodných účastníků rozhoduje princip: „Kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Proto neváhejte se svou přihláškou příliš dlouho.

Systém slev

Studentské slevy – ISIC apod

Další kurzy němčiny | Do Rakouska na zkušenou

Jazyk Název kurzu a pokročilost Studentů Délka kurzu Rozsah výuky Cena
NJ
Konverzace s rodilým mluvčím
kód kurzu (CON-ONL)
Dle pokročilosti studenta
1 – 1 jiná 2 h 250 Kč
(po 47% slevě)
NJ
Letní jazykový kurz němčiny v Innsbrucku 4.-11.8.2019
kód kurzu (IBK19-1)
A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý
7 – 15 1 týden
do
26 h (5x5h) 13 000 Kč
NJ
Letní jazykový kurz němčiny v Innsbrucku 11.-18.8.2019
kód kurzu (IBK19-2)
A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý
7 – 15 1 týden
do
26 h (5x5h) 13 000 Kč
Více kurzů školy

Rezervace místa v kurzu

Dobrý den, chci si rezervovat místo v jazykovém kurzu
Letní jazykový kurz němčiny v Innsbrucku 4.-18.8.2019 (kód: IBK19). Zašlete mi prosím informace o platbě a zápisu do kurzu.

Ověřit volné místo

Dobrý den, chci si ověřit, zda je ještě volné místo v místo v jazykovém kurzu Letní jazykový kurz němčiny v Innsbrucku 4.-18.8.2019 (kód: IBK19).

Informovat se na kurz

Dobrý den, chci se informovat na kurz Letní jazykový kurz němčiny v Innsbrucku 4.-18.8.2019 (kód: IBK19). Kontaktujte mě, prosím.

Jmenuji se

a můj email je

případně mě zastihnete na telefonu

.

Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych se také zeptal(a) na:

Ozvěte se mi prosím co nejdříve. Děkuji.

Souhlasím s podmínkami užití portálu Jazykovky.cz
Zašlete škole zprávu.
Jméno a email jsou povinné položky
1 574 kurzů
663 škol
gdi
Jazykovky.cz JazykovéZkoušky.cz SlevyKurzů.cz Jazyky.com Nazkušenou.cz Angličtina on-line Němčina on-line Francouzština on-line Španělština on-line Italština on-line Tlumočení-Překlady.cz Překládá.cz Tlumočí.cz