Doporučené jazykové školy
Jazykový kurz Firemní skupinový kurz španělštiny
Filtrování podle více parametrů

Firemní skupinový kurz španělštiny
 (kód: FSKŠj)

Firemní výuka s jasnými výstupy! Zajišťujeme kurzy španělštiny pro firemní sféru včetně kompletního servisu (studijní plány, monitoring pokroku a spokojenosti, průběžné i výroční hodnocení, účet klienta v online systému.
Volných míst: 2
Španělština
Cena závisí na množství služeb, které bude zahrnovat
Opakuje se
Výuka pravidelně každý týden
Vyuč. jazyk
ŠJ
Počet studentů
Jazykový kurz Firemní skupinový kurz španělštiny: počet studentů2-6
Cena
Cena jazykového kurzu španělštiny v Českých Budějovicích - Firemní skupinový kurz španělštiny více…
Rozsah výuky | Hodin týdně
Firemní skupinový kurz španělštiny - rozsah výuky jazykového kurzu v Českých Budějovicích CC škola jazyků, s.r.o. Centrála České Budějovice 2h
| 1x2h
Kurz začíná
jinak Kdy začíná jazykový kurz Firemní skupinový kurz španělštiny - Jazykový kurz Firemní skupinový kurz španělštiny
jazyková učebnice: Flexibilní materiály dle potřeby studentů a cíle kurzu
Flexibilní materiály dle potřeby studentů a cíle kurzu
Pokročilost
Dle pokročilosti studenta
Typ kurzu
Firemní jazykové kurzy a vzdělávací programy
Cena zahrnuje
Plná cena zahrnuje studijní plány, důsledný metodický...

Termín konání kurzu

Zahájení:
 
Poznámka:
Dobou konání a frekvence výukových hodin se vždy maximálně přizpůsobujeme požadavkům firemního klienta.

Rozsah výuky

Počet vyučovacích hodin:
2 h (1x2h)
Délka vyučovací hodiny:
45 minut
Periodicita:
Výuka pravidelně každý týden

Cena kurzu

Cena kurzu:
Cena závisí na množství služeb, které bude zahrnovat
Počet studentů ve skupině:
2 – 6
Volných míst:
2
Cena zahrnuje:
Plná cena zahrnuje studijní plány, důsledný metodický dohled nad kurzy a plněním plánů, hospitace v kurzech, dotazníky spokojenosti, doplňkové výukové materiály,průběžné a případně i výroční hodnocení, účty v online systému klienta i studentů.
Cena nezahrnuje:
případné výroční hodnocení formou ústního testování
Další nutné náklady po nástupu výuky:
učebnice, případné cestovné při výuce mimo Č. Budějovice

Náplň a obsah kurzu

Firemní výuka s jasnými výstupy! Zajišťujeme kurzy španělštiny pro firemní sféru včetně kompletního servisu (studijní plány, monitoring pokroku a spokojenosti, průběžné i výroční hodnocení, účet klienta v online systému.

Proč si vybrat tento kurz

1.Díky mnohaletým zkušenostem, propracované metodice, kvalitním lektorům a moderním výukovým materiálům jsme schopni garantovat, že se studenti vašich kurzů posunou každý rok o 1 meziroční úroveň SERR výš.

2. Propracované kontrolní mechanismy nám umožňují sledovat kvalitu výuky ze všech hledisek – plnění stanovených cílů, výkon lektora, tempo kurzu, docházka a domácí příprava, průběžný pokrok, meziroční pokrok studenta i všech kurzů vzhledem k úrovním SERR, osvojené praktické výstupy, spokojenost studentů s výukou. Všechny tyto ukazatele sledujeme za vás. Umožňují nám včasnou diagnostiku případných problémů a jejich proaktivní řešení tak, aby vaše kurzy angličtiny, němčiny nebo třeba italštiny měly žádané výsledky!

Pro koho je kurz určen

Vyučujeme firemní studenty napříč obory, máme bohaté zkušenosti s výukou v potravinářském, strojírenském, papírenském i telemarketingovém průmyslu. Prohlédněte si naše reference.":http://ww­w.ccskolajazy­ku.cz/referen­ce
Našimi studenty ve firemních jazykových kurzech jsou nejčastěji personalisté, nákupčí, obchodní zástupci, střední i top management, generální ředitelé, ale i řadoví pracovníci z výroby. Každý kurz je pečlivě naplánován v souladu s potřebami účastníků a klienta, s ohledem na kompetenční modely studentů a především potřeby firmy. Spuštění kurzu vždy předchází důkladná analýza potřeb a umístění studentů na škále SEER tak, aby kurz mohl být naplánován a veden co nejefektivněji a byl pro firmu návratnou investicí.

Cíl kurzu

Cíle a náplň kurzů podléhá požadavkům klienta a firmy, v souladu s nimi je i naplánován obsah a tempo kurzu, včetně časového rámce pro dosažení cílů.

Obsah kurzu

Firemní kurzy jsou vytvořené na míru klientovi a studentovi, tzn. vychází z jejich potřeb a požadavků pracovní praxe. Jsou často zaměřené odborně či na obchodní jazyk.

Zařazení kurzu

 • Druh kurzu: Firemní jazykové kurzy a vzdělávací programy
 • Obsahové zaměření: Business kurz obchodního jazyka(obchod, schůzky, korespondence...), Kurz odborného/profesního jazyka, Odborný kurz v cizím jazyce
 • Věková skupina: Pro dospělé
 • Profesní skupina: Manažeři a vedoucí, Marketingoví pracovníci, Osobní asistentky a sekretářky, Personalisté (HR), Pracovníci státní správy, Zaměstnanci soukromých a státních firem
 • Forma výuky: Lektor dochází za studentem na dohodnuté místo, Výuka probíhá ve firmě, kde student pracuje

Pokročilost kurzu

Dle pokročilosti studenta

Jaké jsou vstupní znalosti?

Kurz je přizpůsoben pokročilosti studenta na základě vstupního testu a pohovoru.

Rozřazovací test pokročilosti
Učebnice v jazykovém kurzu Firemní skupinový kurz španělštiny - Flexibilní materiály dle potřeby studentů a cíle kurzu

Učebnice pro tento kurz

Flexibilní materiály dle potřeby studentů a cíle kurzu

V tomto konverzačním kurzu není kmenová učebnice, lektoři používají případné výukové materiály flexibilně dle požadavků a potřeby studentů v kurzu.

Proč používáme tuto učebnici

Jedná se svou podstatou o konverzační kurz, který vychází především ze zkušeností a potřeb studentů a ke komunikaci využívá již nabytých dovedností, které aktivizuje na mluvené rovině.

Certifikát, který získáte absolvováním

Certifikát o absolvování

Každý student si na konci semestru nebo roku může zažádat o certifikát o absolvování, kde mu závazně potvrdíme jeho jazykovou úroveň.

Pár slov o nás

Jsme jazyková škola, která vás úspěšně učí už 13 let, dříve pod zavedeným názvem Cambridge Centre. Naši studenti chodí do veřejných, soukromýchfiremních kurzů, vždy podle toho, co je pro ně nejlepší volbou. Všechny kurzy jsou velmi komunikativní, zaměřené na studenta a garantují praktické výstupy. Studuje se v malých skupinkách o maximálně 7 studentech.
Náš tým jazykové vzdělávání baví, nebere ho na lehkou váhu a stojí si za vysokou kvalitou svých služeb. Zakládáme si na osobním přístupu, odborném poradenství, důkladné analýze vašich studijních potřeb a na pravidelném sledování pokroku vašich jazykových dovedností.
Více se o nás dozvíte na našem webu ccskolajazyku.cz nebo na profilech na sociálních sítích FB, Instagram, Twitter, Google+.

Proč si vybrat nás

1.U nás se budete učit jen to, co chcete, a jak chcete. Naše metodika LCCA vychází z vašich učebních stylů, výuku jim flexibilně přizpůsobuje. Zároveň klade důraz na smysluplnou komunikaci v cílovém cizím jazyce. To vám v praxi přináší aktivní komunikaci, spoluúčast na kurzu, jehož průběh a obsah můžete stále ovlivňovat, praktický jazyk a efektivní samostudium s prvky e-learningu.

2. Skupinky veřejných kurzů jsou malé a umožňují aktivní interakci. Obvykle čítají 4–5 studentů, maximální počet je 7.

3. Jsme partnerem nakladelství Oxford University Press a exkluzivním držitelem certifikátu Oxford Quality School v celém jihočeském kraji.

4. Máme vlastní metodické oddělení a propracovaný systém kontroly kvality výuky. Naši lektoři jsou vždy plně kvalifikovaní, prochází přísným výběrovým řízením a pravidelně si své vzdělání doplňují, aby byli v kontaktu s nejnovějšími poznatky a výukovými metodami.

5. Výuka pro nás znamená neustálou obousměrnou komunikaci mezi studenty a školou. Kromě osobního kontaktu k tomu využíváme i specializovaný online informační systém.

Vybavení školy

 • Audiovizuální pomůcky
 • Kurz s občerstvením
 • Kurz v klimatizované učebně
 • Přístup do knihovny školy
 • Přístup na internet pro studenty
 • Vlastní učebny
 • Wi-fi připojení

Doprava

Standardně vyučujeme firemní kurzy v prostorách firmy, při dojíždění lektorů mimo České Budějovice účtujeme dohodnuté cestovné.

Jak a kdy se zapsat do kurzu

Pro zaslání nabídky nás, prosím, kontaktujte na info@ccskolajazyku.cz

Systém slev

Při velkoobjemové výuce (25 a více kurzů týdně) poskytujeme zvýhodněné hodinové sazby.

Další kurzy španělštiny | CC škola jazyků, s.r.o.

Jazyk Název kurzu a pokročilost Studentů Délka kurzu Rozsah výuky Cena
ŠJ
Španělština Mírně pokročilí B1
kód kurzu (ŠJ B1 OD)
B1 - mírně pokročilý
4 – 7 2 roky
do
30 h (1x2h)
St
3 455 Kč
(po 4% slevě)
ŠJ
Španělština pokročilí B2
kód kurzu (ŠJ B2 OD)
B2 - Vyšší-středně pokročilý
4 – 7 2 roky
do
30 h (1x2h)
Út
3 455 Kč
(po 4% slevě)
ŠJ
Španělština pokročilí B2
kód kurzu (ŠJ B2 OD II)
B2 - Vyšší-středně pokročilý
4 – 7 2 roky
do
30 h (1x2h)
Čt
3 455 Kč
(po 4% slevě)
ŠJ
Španělština úplní začátečníci A0
kód kurzu (ŠJ A0 OD)
A0 - Úplný začátečník
4 – 7 2 roky
do
30 h (1x2h)
Po
3 341 Kč
(po 4% slevě)
ŠJ
Španělština pokročilí začátečníci A2
kód kurzu (ŠJ A2 OD)
A2 Pokročilý začátečník
4 – 7 2 roky
do
30 h (1x2h)
Út
3 355 Kč
(po 4% slevě)
ŠJ
1 – 1 jiná (1x1h) 340 Kč
(po 3% slevě)
ŠJ
Firemní individuální kurz španělštiny
kód kurzu (FIKŠj)
Dle pokročilosti studenta
2 – 6 jiná 2 h (1x2h) Cena závisí na množství služeb, které bude zahrnovat
ŠJ
Španělština - děti (7-8 let) - A0
kód kurzu (ŠJ D(7-8))
A0 - Úplný začátečník
4 – 7 půlroční (semestrální)
do
15 h (1x1h)
Čt
1 890 Kč
(po 3% slevě)
ŠJ
Španělština - děti (9-12 let) - A0
kód kurzu (ŠJ D(9-12))
A0 - Úplný začátečník, A0+ - Falešný začátečník
4 – 7 čtvrtletní
do
15 h (1x1h)
Út
2 182 Kč
(po 3% slevě)
ŠJ
Španělština Junior (13-15 let) - A0
kód kurzu (ŠJ Jun(13-15) )
A0 - Úplný začátečník, A0+ - Falešný začátečník
4 – 7 půlroční (semestrální)
do
15 h (1x1h)
Po
2 182 Kč
(po 14% slevě)
Více kurzů školy

Rezervace místa v kurzu

Dobrý den, chci si rezervovat místo v jazykovém kurzu
Firemní skupinový kurz španělštiny (kód: FSKŠj). Zašlete mi prosím informace o platbě a zápisu do kurzu.

Ověřit volné místo

Dobrý den, chci si ověřit, zda je ještě volné místo v místo v jazykovém kurzu Firemní skupinový kurz španělštiny (kód: FSKŠj).

Informovat se na kurz

Dobrý den, chci se informovat na kurz Firemní skupinový kurz španělštiny (kód: FSKŠj). Kontaktujte mě, prosím.

Jmenuji se

a můj email je

případně mě zastihnete na telefonu

.

Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych se také zeptal(a) na:

Ozvěte se mi prosím co nejdříve. Děkuji.

Souhlasím s podmínkami užití portálu Jazykovky.cz
Zašlete škole zprávu.
Jméno a email jsou povinné položky
1 504 kurzů
672 škol
gdi
Jazykovky.cz JazykovéZkoušky.cz SlevyKurzů.cz Jazyky.com Nazkušenou.cz Angličtina on-line Němčina on-line Francouzština on-line Španělština on-line Italština on-line Tlumočení-Překlady.cz Překládá.cz Tlumočí.cz