Doporučené jazykové školy

Odborná angličtina Professional English
 (kód: PE-B2-C1)

Kurzy odborné angličtiny pro různé obory. Individuální a skupinová výuka pro veřejnost a firmy. Úrovně od mirně pokročilé po velmi pokročilé (B1-C1).
Angličtina
Výuka ve dnech
Út, St, Čt, Pá
Čas výuky
Lze dohodnout alternativní rozvrh hodin.
Opakuje se
Výuka pravidelně každý týden
sleva na Odborná angličtina Professional English
Poznámka k zahájení
informujte se na možnost přistoupení do kurzu
Datum zahájení Odborná angličtina Professional English (Angličtina, Praha)
Zahájení
Datum ukončení Odborná angličtina Professional English (Angličtina, Praha)
Ukončení
Délka jazykového kurzu Odborná angličtina Professional English (Angličtina, Praha)
Délka kurzu
1 měsíc
Vyuč. jazyk
AJ
Počet studentů
Jazykový kurz Odborná angličtina Professional English: počet studentů1-6
Cena
Cena jazykového kurzu angličtiny v Praze - Odborná angličtina Professional English 3 450 Kč
Rozsah výuky | Hodin týdně
Odborná angličtina Professional English - rozsah výuky jazykového kurzu v Praze Semantus Languages Centrála Praha 2 30h
| 2x3h
Kurz začíná
probíhá Kdy začíná jazykový kurz Odborná angličtina Professional English - Jazykový kurz Odborná angličtina Professional English
jazykový lektor Michael
Michael
jazyková učebnice: English for Cabin Crew
English for Cabin Crew
jazyková učebnice: English for the Fashion Industry
English for the Fashion Industry
Rozvrh hodin
Út 15:00 - 17:15 18:00 - 20:15
St 9:00 - 11:15 12:00 - 14:15
Čt 15:00 - 17:15 18:00 - 20:15
9:00 - 11:15 12:00 - 14:15
Pokročilost
A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý,...

Termín konání kurzu

Zahájení:
27.3.2017 (před 1 dnem)
Informujte se na možnost přistoupení do kurzu
Ukončení:
5.5.2017
Čas konání:
Lze dohodnout alternativní rozvrh hodin.
Délka kurzu:
1 měsíc
Poznámka:
Více informací o nadcházející dny kurzů najdete na našich webových stránkách semantus.cz.

Rozsah výuky

Počet vyučovacích hodin:
30 h (Lze dohodnout alternativní rozvrh hodin.)
Délka vyučovací hodiny:
45 minut
Periodicita:
Výuka pravidelně každý týden

Cena kurzu

Cena kurzu:
3 450 Kč
Počet studentů ve skupině:
1 – 6
Cena zahrnuje:
Multimediální online obsah
Cena nezahrnuje:
Učebnice
Poznámka:
Uvedená cena je za skupinu z 4-6 studentu. Ve skupině 4-6 studentů - 115Kč Ve skupině 2-3 studentů - 240Kč Individuálně - 420Kč

Rozvrh hodin

všechny týdny
den
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
6:00
8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00

Náplň a obsah kurzu

Kurzy odborné angličtiny pro různé obory. Individuální a skupinová výuka pro veřejnost a firmy. Úrovně od mirně pokročilé po velmi pokročilé (B1-C1).

Proč si vybrat tento kurz

Ideální krátké kurzy pro každého, kdo potřebuje používat angličtinu pro kariéru.

Můžete si vybrat jeden z těchto kurzů:

 • English for the Fashion Industry
 • English for the Pharmaceutical Industry
 • English for Logistics
 • English For Cabin Crew
 • English For Aviation
 • English for the Energy Industry
 • English For The Automobile Industry
 • English for Telecoms and IT
 • English for Marketing
 • English for Accounting
 • English for Human Resources

Vedoucí tohoto kurzu má rozsáhlé zkušenosti s výukou odborné angličtiny.
Některé z těchto kurzů mají on-line verze.

Pro koho je kurz určen

Urovně od B1 do C1.
Kurzy odborné angličtiny jsou určeny pro studenty v obchodní vzdělávání, a pro zaměstnance firem v rámci jejich vzdělávání při práci.

Rozřazovací testy

Test B1-B2: Písemná část
Test B1-B2: Ústní část
Test B2-C1: Písemná část
Test B2-C1: Ústní část

Cíl kurzu

Účelem těchto kurzů je naučit odborné terminologie a komunikační dovednosti pro práci.

Obsah kurzu

Každá lekce je založena na zajímavé téma, a zahrnuje motivační role-plays a spoustu cvičení. Odborná slovní zásoba je vykonávána v realistických konverzačních aktivitách. Velká část lekce je věnována poslechu a psaní.

Všechny Unity začínají oddílem, který navozuje téma celé jednotky krátkým motivačním úkolem nebo kvizem.

Centrem každé jednotky je především rozvoj komunikační kompetence uživatele. Tomu jsou podřízeny výběr úkolů a dialogů věrně reflektujících reálné situace a problémy z praxe, odborně zaměřené texty a v neposlední řadě i množství fotografií a ilustrací, jejichž cílem je podpořit osvojení nejdůležitější oborové slovní zásoby a slovních spojení.

Autentické úkoly typu role-play (částečně se zadáním formulovaným pomocí popisu rolí jednotlivých účastníků) umožňují efektivní ověření tohoto osvojení v simulovaných situacích napodobujících reálné prostředí daného oboru.

Na závěr každého Unitu je zařazen oddíl, který umožňuje uživatelům znovu se zamyslet nad probraným tématem a může se stát východiskem pro rozšířený domácí úkol nebo (v případě skupinové výuky) diskusi na dané téma.

Poté, co uživatelé projdou celou učebnici, si mohou míru osvojení základní oborové slovní zásoby v komprimované podobě ověřit mimo jiné i ve výběrové křížovce v oddílu Test Yourself!

Můžete si vybrat jeden z těchto kurzů:

Angličtina pro módní průmysl
Angličtina pro farmaceutický průmysl
Angličtina pro logistiku
Angličtina pro palubní průvodce, letušky a stewardy
Angličtina pro piloty a řídící letového provozu
Angličtina pro energetický průmysl
Angličtina pro pracovníků v automobilovém průmyslu a obchodu
Angličtina pro telekomunikace a IT
Angličtina pro marketing
Angličtina pro účetnictví
Angličtina pro personalisty

Více informací o všech našich kurzech o termínech zahájení najdete na našich webových stránkách semantus.cz a iscool.cz.

Zařazení kurzu

 • Druh kurzu: Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost
 • Obsahové zaměření: Kurzy odborného/profesního jazyka, Odborný kurz v cizím jazyce, Kurzy připravující na práci v zahraničí
 • Věková skupina: Pro dospělé
 • Profesní skupina: Manažeři a vedoucí, Zaměstnanci soukromých a státních firem, Odborníci (profesní jazyk) a odborní pracovníci, Personalisté (HR), Marketingoví pracovníci, Technici
 • Forma výuky: Výuka přes internet, Docházkový kurz, Výuka probíhá ve firmě, kde student pracuje

Místo výuky

Semantus Languages

Centrála Praha 2
Praha 2, Vinohrady
12000
75/4 Francouzská
777434100 iscool.cz semantus.cz

Pokročilost kurzu

A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý

Jaké jsou vstupní znalosti?

Student rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Student dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

Student rozumí

Rozřazovací test pokročilosti
Lektor jazykového kurzu Odborná angličtina Professional English - Michael

Lektor tohoto kurzu

Michael

Profesionální a kvalifikovaný učitel s 30 lety zkušeností.

Michael vyučuji jak veřejné tak i firemní kurzy, od úplných začátečníků až po velmi pokročilé.

 • general English for teenagers and adults
 • business English for students and company employees
 • professional English (audit & accounting, banking & finance, advertising & marketing, and more)
 • soft skills (negotiating, job interview, influencing)
 • international exams (TOEFL iBT, FCE)

V čem lektor vyniká

Michael se snadno přizpůsobí osobnímu stylu každého studenta.
On je motivující a podporující v dosahování výsledků.
Michael umí učit a zároveň vytvořit ve třídě neformální, přátelskou atmosféru.

Vzdělání a praxe

Kvalifikovaný učitel angličtiny s třiceti lety pedagogické praxi.
Lektorské zkušenosti
1983–91
English Philology & Teaching (honors). Vyučoval studentů prvního až třetího ročníku lingvistické univerzity.
1991–2015 SLT Consulting,

 • firemní: B2-C2 business English, ESP (Banking & Finance, etc.) & obecný jazyk
 • veřejnost: A1-C1 obecný jazyk & exam prep courses
 • online: A1-C1 firemní, veřejnost, business, ESP, obecný jazyk & exam prep courses

2 osobní zkušenosti studentů

Ohodnotit lektora
Učebnice v jazykovém kurzu Odborná angličtina Professional English - English for Cabin Crew

Učebnice pro tento kurz

English for Cabin Crew

OUP
Sue Ellis • Vydáno 2014 • ISBN 978-0-19-45957-5

Angličtina pro palubních průvodce je komplexní kurz určený pro:
• Zlepšení plynulosti a výslovnosti
• Osvojení klíčové slovní zásobu a důležitých obratů
• Rozvoj schopnosti naslouchat Ideální pro skupinové vyučování, jedna ku jedné nebo samostudium.
Angličtina pro letecký personál navazuje na real-time – pracovní postupy letušky v pravidelných a nepravidelných situacích.
Introduction to Cabin Crew
Pre-flight
Boarding
Cabin services and amenities
Health and medical issues
Safety and emergencies
Descent, landing and layover
Getting a job

Proč používáme tuto učebnici

Důraz na konkrétní jazyk používaný ve všech situacích na palubě tak, aby palubní průvodci používali správné a vhodné anglické výrazy v každé fázi jejich práce.
• Důraz na zlepšení poslechu a mluvení
• Vhodné pro použití ve třídě s nějakým samostudiem
• Spousta poslechu z praxe má pomoci studentům pochopit, jak se chovat k cestujícím v běžných i výjimečných situací
• Mluvení s důrazem na výslovnost, intonace a plynulosti

Učebnice v jazykovém kurzu Odborná angličtina Professional English - English for the Fashion Industry

English for the Fashion Industry

Oxford University Press
Ward, Mary E • Vydáno 2014 • ISBN 9780194579605

Angličtina pro módní průmysl je ideální krátký kurz pro každého, kdo potřebuje používat angličtinu na kariéru v módě.

Proč používáme tuto učebnici

Introduction to fashiion: Working in fashion. Garments and grment parts. Colours.
History of fashion: Milestones in fashion. Trends. Illustration techniques.
Textiles: Types of fabric. Fabric processing. Fabric care instructions.
Garment construction: Pattern equipment. Pattern pieces. Measurements and specifications.
Promotion: Promotional channels. Branding. Marketing campaigns. Writing press releases.
Events: Planning. Job roles and responsibilities. Fashion writing.
Retail. Merchandising. Displays. Negotiating.

Učebnice v jazykovém kurzu Odborná angličtina Professional English - English for the Pharmaceutical Industry

English for the Pharmaceutical Industry

Oxford University Press
Michaela Buchler • Vydáno 2014 • ISBN 9780194579247

Angličtina pro farmaceutický průmysl je ideální krátký kurz pro pracující v výzkumu a vývoje, výroby a kontroly kvality ve farmaceutickém průmyslu.

Proč používáme tuto učebnici

The kick-off meeting: Providing information, introducing oneself, one's field and projects, summarizing action points, writing job ads.
Substance discovery: Asking about drug discovery and drug development, talking about time periods, asking for and giving opinions.
Quality assurance and auditing: Informing, asking questions during an audit, suggesting corrective action, discussing SOPs.
Reading for testing in live organisms: Describing a process, getting information, making suggestions, linking ideas, requesting information and responding directly.
Drug safety and regulatory affairs: Reporting severe adverse events, discussing the causes of SAEs, asking about implications form a drug, giving general advice, giving strong warnings.
Production and packaging: Expressing moments in time,

Učebnice v jazykovém kurzu Odborná angličtina Professional English - English for Logistics

English for Logistics

Oxford University Press
Marion Grussendorf • Vydáno 2014 • ISBN 9780194579452

Angličtina pro logistiku je ideální kurz pro pracujícív odvětví logistiky, a potřebují komunikovatpři přepravě, zasilatelství a skladování zboží.

Proč používáme tuto učebnici

Introduction to logistics: Setting the scene, jobs in logistics, regular activities.
Logistics services: Product ranges, value-added services.
Inventory management and procurement: Continuous replenishment, job advertisements
Modes of transport: Transport and handling equipment, container types.
Planning and arranging transport: Transport options, measurements, quotations.
Shipping goods: Markings, loading, shipping instructions
Warehousing and storage: Handling equipment, warehouse areas.
Documentation and finance: Documents in foreign trade, import instructions, payment methods.

Učebnice v jazykovém kurzu Odborná angličtina Professional English - English for the Energy Industry

English for the Energy Industry

Oxford University Press
Simon Campbell • Vydáno 2014 • ISBN 9780194579216

Angličtina pro energetický průmysl je ideální krátký kurz pro každého, kdo potřebuje anglický jazyk pro komunikaci s kolegy a obchodními kontakty v sektoru energetiky.

Proč používáme tuto učebnici

Unit 1: Introduction to the energy business: Fuels and energy sources, types of power plant, supplying the customer
Unit 2: Markets and customers: Residential, business, and industrial customers, supplying an industrial customer, breakdown in supply.
Unit 3: Protecting the environment: Energy saving, the image of the energy industry, technical measures to reduce pollution, the cost of protecting the environment.
Unit 4: The nuclear issue: Developments in nuclear power, the nuclear production process, safety and security issues.
Unit 5: Investment plans: Mergers and takeover, SWOT analyses, financial documents.
Unit 6: The future of energy: Future production, demand, and supply, departments and their functions, the fuel cell.

Učebnice v jazykovém kurzu Odborná angličtina Professional English - English For Aviation

English For Aviation

Oxford University Press
Sue Ellis • Vydáno 2013 • ISBN 9780194579421

Pomůže studentům dosáhnout úrovně 4 dle jazykových požadavků ICAO a udržet si ji. Kurz vychází z dokumentu č. 9835 organizace ICAO: Manual on the implementation of ICAO Language Proficiency Requirements. Celý obsah byl pečlivě navržen tak, aby pomohl studentům osvojit si dovednosti popsané v Level 4 Language Profile organizace ICAO.

Proč používáme tuto učebnici

Unit 1: Introduction to air communications: Setting the scene, radio communication, non-routine situations.
Unit 2: Pre-flight: Pre-flight checks, local conditions, delays and problems.
Unit 3: Ground movements: Airport markings and airside vehicles, taxiing and holding, weather problems.
Unit 4: Departure, climbing, and cruising: Take-off, encountering traffic, warning about hazards.
Unit 5: En route events: Operational situations, unusual events, medical situations.
Unit 6: Contact and approach: Descent, circuit joining, approach and landing problems.
Unit 7: Landing: Landing incidents, runway conditions, landing hazards.
Unit 8: On the ground: Taxiing, getting to the gate, clear communication.

Učebnice v jazykovém kurzu Odborná angličtina Professional English - English For The Automobile Industry

English For The Automobile Industry

Oxford University Press
Marie Kavanagh • Vydáno 2013 • ISBN 9780194579001

Kurz sestavený se zvláštním zřetelem na potřeby pracovníků v automobilovém průmyslu a obchodu, kteří ve své každodenní praxi komunikují anglicky v nejrůznějších situacích se svými zákazníky, kolegy a obchodními partnery. V odpovídající míře totéž platí také o studentech, kteří se na povolání v daném oboru teprve připravují. Své místo si tento kurz samozřejmě najde i v programech firemního vzdělávání společností působících v oblasti automobilového průmyslu, zkrátka všude tam, kde je třeba upevnit základní odborné názvosloví, osvojit si užitečné fráze a obraty a rozšířit uživatelské jazykové dovednosti jak v komunikaci, tak v receptivním ovládnutí jazyka, např. při čtení textů v odborných časopisech.

Proč používáme tuto učebnici

Unit 1: Introduction to the car: Factors involved in buying a car, types of car, car sales.
Unit 2: The exterior: Exterior car parts, car production, a quality problem.
Unit 3: The interior: Interior car parts, the instrument panel, a delivery problem.
Unit 4: Under the bonnet: The engine, a technical support hotline, an international car show.
Unit 5: Performance and technical specifications: Launching a new model, a road test, materials and their properties.
Unit 6: Safety: Active and passive safety features, choosing safety features, car recalls.
Unit 7: Design: The design process, constraints, expanding the product range.
Unit 8: Future trends: The car of the future, environmental awareness, fuel cells.

Učebnice v jazykovém kurzu Odborná angličtina Professional English - English for Telecoms and IT

English for Telecoms and IT

Oxford University Press
Tom Ricca-McCarthy • Vydáno 2013 • ISBN 9780194569606

Cílem kurzu naučit efektivní komunikační dovednosti v oblasti telekomunikací a informačních technologií.

Proč používáme tuto učebnici

Unit 1: Convergence in telecoms and IT: Convergence in technology, convergence in business, a converged future.
Unit 2: Mobility: Mobile devices, mobile technology.
Unit 3: Software: Software solutions, project management.
Unit 4: Networking: global infrastructure, network management.
Unit 5: Data centres and security: Data centres, information security, banking security.
Unit 6: Services: Managed services, Service Level Agreements.
Unit 7: Media: Television, media start-ups, website usability.
Unit 8: Society: Healthcare, surveillance, technology adoption in society.

Učebnice v jazykovém kurzu Odborná angličtina Professional English - English for Marketing & Advertising

English for Marketing & Advertising

Oxford University Press
Sylee Gore • Vydáno 2011 • ISBN 9780194579186

Krátký kurz English for Marketing (40–60 hodin) rozvíjí odborné jazykové a komunikační dovednosti potřebné pro kariéru v marketingu. Cambridge Angličtina pro marketing zahrnuje širokou škálu marketingových témat, z pochopení role marketingu v organizaci až po uvádění nového výrobku… ( úroveň Intermediate – Upper Intermediate).

Proč používáme tuto učebnici

Unit 1: Introduction to marketing and advertising: Jobs and responsibilities, corporate identity, branding.
Unit 2: Finding the customer: Market research, customer profiles, data collection.
Unit 3: Planning a marketing strategy: The marketing plan, the four Ps, pricing and positioning strategies.
Unit 4: Creating ads: The AIDA model for advertising, working with an ad agency, advertising channels.
Unit 5: Marketing tools: distribution channels, types of discount, types of retailer, telemarketing, direct marketing.
Unit 6: Presenting your public face: Public relations, websites, sponsoring, press releases.
Unit 7: Marketing through trade fairs: Give-aways, organising events, attending a trade fair.

Učebnice v jazykovém kurzu Odborná angličtina Professional English - English for Accounting

English for Accounting

Oxford University Press
Evan Frendo • Vydáno 2013 • ISBN 9780194579094

English for Accounting je kurz zaměřený na pracovníky v oblasti účetnictví a finančních služeb, kteří si potřebují osvojit nezbytné komunikační dovednosti v angličtině pro kontakt nejen se svými kolegy a kolegyněmi, ale také s klienty a obchodními partnery. Prostřednictvím tohoto kurzu si mohou cíleně osvojit a upevnit důležité fráze a slovní zásobu použitelnou v písemném, osobním či telefonickém styku, při prezentacích, na poradách i během mimopracovní konverzace a dosáhnout tak snáze svých profesních cílů.

Proč používáme tuto učebnici

Unit 1: Introduction to Accounting: Accounting principles, creative accounting, CPA & Chartered Accountant
Unit 2: Financial statements and ratios: Profit and loss statement, balance sheet, ratio analysis
Unit 3: Tax accounting: Tax systems, calculating tax expense, taxation planning
Unit 4: Auditing: Role of auditors, types of audits, auditor-client relationship
Unit 5: Management accounting: Statement of cash flows, budgets, the future of accounting
Unit 6: Investment: Cross-border investments, different accounting practices, intercultural is­sues

Kurz připravuje na zkoušku

TOEIC

Test of English for International Communication


TOEIC je jazyková zkouška podobná zkoušce TOEFL, ale je určena pro testování angličtiny, která se používá v pracovním prostředí. Zkouška má dvě na sobě nezávislé části (tj. lze je složit nezávisle na sobě).
TOEIC Listening & Reading a TOEIC Speaking & Writing. V současné době je žádaná zejména Listening & Reading.

Fotografie ze školy a z kurzů

Pár slov o nás

Škola Semantus Languages byla založena v roce 1991. Nabízíme kurzy obecní, obchodní a odborné angličtiny a rovněž přípravu na mezinárodní zkoušky, jako jsou TOEFL iBT a FCE. Jsme také aktivní v e-learningu. Semantus tvoří interaktivní jazykové kurzy a vyučuje online z portálu iscool.cz.

Proč si vybrat nás

Jazyková škola Semantus na Náměsté Míru vám nabízí kurzy angličtiny, ruštiny a dalších jazyků.
Na trhu působíme již od roku 1991, a máme rozsáhlé zkušenosti s veřejnou jazykovou výukou.
Jazykové kurzy školy Semantus jsou zaměřené na běžné využití jazyka.
V hodinách využíváme nejmodernější interaktivní metody výuky včetně e-learningu.

Jak učíme
Využíváme komunikativní metodu podporovanou multimediálními technologiemi.
Učitelé školy Semantus jasně vědí, co naši studenti potřebují.
Nejdřív musíte se ujistit, že to co říkáte správně vyjadřuje vaše myšlenky.
Pak samozřejmě potřebujete mít bohatou slovní zásobu, a využívat autentické výrazy.
Určitě by jste se neměli stydět za svou výslovnost.
Pro plynulou řeč v cizím jazyce potřebujete s jistotou ovládat gramatiku.

K dispozici jsou úrovně znalostí od Začátečníků (Beginner A1) až po Velmi pokročilé (Advanced C2). Na každé úrovni budete mít na výběr z kurzů každodenní, obchodní a odborné angličtiny.

Jazykové kurzy pro veřejnost:
• používají komunikativní metodu – komunikace studentů v realistických situacích,
• důraz je kladen na řízenou konverzaci a rozvoj všech jazykových dovedností: mluvený projev a poslech, psaní, čteni,
• výuka je interaktivní – studenti pracují ve dvojicích, a maximální počet studentů ve skupině je 6,
• slovní zásoba a gramatika jsou vyučovány v kontextu.

Jaký učební materiály, nabízíme?
Doporučujeme spolehlivy a prokázané výukové materiály Oxford, Cambridge, Pearson, Fraus a t.d.

Vybavení školy

 • Přístup na internet pro studenty
 • Přístup do knihovny školy
 • Vlastní učebny
 • Multimediální učebny
 • Audiovizuální pomůcky
 • Kopírka pro studenty
 • Počítače s výukovým software
 • Wi-fi připojení

Doprava

Jak se k nám dostanete.

Vstupte do haly budovy 75/4. Vrátnice vám otevře dveře vlevo.
Výtahem jeďte do prvního patra. Z výtahu jděte rovně.
U schodu směrem dolu najdete modré dveře. Tam zmáčkněte zvonek SEMANTUS Languages.

Jak se k nám dostanete?

Jak a kdy se zapsat do kurzu

1.Vyberte si kurz a stiskněte tlačítko Zapis:
2.Sleva vám bude odečtena zpo odeslání objednávky.
3.Dostanete od nás pokyny k platbě
4.Po obdržení platby budeme vás informovat o zařazení do kurzu.
Těšíme se na Vaší účast!

Systém slev

Slevy

► 5% při platbě za celý kurz.
► 5% sleva „přiveď kamaráda“.
► 10% věrnostní sleva.

Další kurzy angličtiny | Semantus Languages

Jazyk Název kurzu a pokročilost Studentů Délka kurzu Rozsah výuky Cena
AJ
Obchodní angličtina - Business English
kód kurzu (Business English)
A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý
1 – 6 čtvrtletní
do
80 h (2x2h)
Út, St, Čt, Pá
6 600 Kč
AJ
Kurz Angličtiny
kód kurzu (Angličtina S A2-C1)
A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý
1 – 6 čtvrtletní
do
70 h (2x2h)
Po, Út, St, Čt
6 650 Kč
AJ
TOEFL iBT Online přes Skype
kód kurzu (TOEFL Online)
B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý
1 – 4 Záleží na studentovi.
(2x2h)
Po, Út, St, Čt
Záleží na počtu hodin.
RJ
Ruština - Krátký kurz
kód kurzu (Ruština KK)
A1 - Začátečník, A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý
1 – 6 1-2 měsíce
do
40 h (2x2h)
Po, Út, St, Čt
3 800 Kč
AJ
Angličtina přes Skype
kód kurzu (Angličtina po Skypu)
A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý
1 – 4 Záleží na studentovi.
(2x2h)
Po, Út, St, Čt, Pá
Záleží na počtu hodin.
AJ
Business English přes Skype
kód kurzu (Obchodní Angli Skype)
B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý
1 – 4 Záleží na studentovi.
(2x2h)
Po, Út, St, Čt, Pá
Záleží na počtu hodin.
AJ
TOEFL Přípravný Kurz
kód kurzu (TOEFL iBT)
B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý
1 – 6 čtvrtletní
do
60 h (2x3h)
Út, St, Čt, Pá
6 300 Kč
Více kurzů školy

Rezervace místa v kurzu

Dobrý den, chci si rezervovat místo v jazykovém kurzu
Odborná angličtina Professional English (kód: PE-B2-C1). Zašlete mi prosím informace o platbě a zápisu do kurzu.

Ověřit volné místo

Dobrý den, chci si ověřit, zda je ještě volné místo v místo v jazykovém kurzu Odborná angličtina Professional English (kód: PE-B2-C1).

Informovat se na kurz

Dobrý den, chci se informovat na kurz Odborná angličtina Professional English (kód: PE-B2-C1). Kontaktujte mě, prosím.

Jmenuji se

a můj email je

případně mě zastihnete na telefonu

.

Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych se také zeptal(a) na:

Ozvěte se mi prosím co nejdříve. Děkuji.

Zašlete škole zprávu.
Jméno a email jsou povinné položky
1 714 kurzů
649 škol
gdi
Jazykovky.cz JazykovéZkoušky.cz SlevyKurzů.cz Jazyky.com Nazkušenou.cz Angličtina on-line Němčina on-line Francouzština on-line Španělština on-line Italština on-line Tlumočení-Překlady.cz Překládá.cz Tlumočí.cz