Doporučené jazykové školy
Jazykový kurz Letní intenzivní kurz angličtiny v Janských Lázních
Filtrování podle více parametrů

Letní intenzivní kurz angličtiny v Janských Lázních
 (kód: Letní kurz)

Velmi intenzivní kurz angličtiny pro malé skupiny různých úrovní v krásném lázeňském městě v Krkonoších. 7 hodin denně výuky v plně vybaveném školním areálu, komfortní ubytování s plnou penzí.
Angličtina
Čas výuky
Celodenní
Opakuje se
Jednorázový intenzivní kurz
Datum zahájení Letní intenzivní kurz angličtiny v Janských Lázních (Angličtina, Hradec Králové)
Zahájení
Datum ukončení Letní intenzivní kurz angličtiny v Janských Lázních (Angličtina, Hradec Králové)
Ukončení
Délka jazykového kurzu Letní intenzivní kurz angličtiny v Janských Lázních (Angličtina, Hradec Králové)
Délka kurzu
1 týden
Vyuč. jazyk
AJ
Počet studentů
Jazykový kurz Letní intenzivní kurz angličtiny v Janských Lázních: počet studentů6-12
Cena
Cena jazykového kurzu angličtiny v Hradci Králové - Letní intenzivní kurz angličtiny v Janských Lázních 5 950 Kč
Rozsah výuky | Hodin týdně
Letní intenzivní kurz angličtiny v Janských Lázních - rozsah výuky jazykového kurzu v Hradci Králové OA, SOŠ a JŠ s právem SJZ, Hradec Králové Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 35h
| 5x7h
Kurz začíná
za 212 dní Kdy začíná jazykový kurz Letní intenzivní kurz angličtiny v Janských Lázních - Jazykový kurz Letní intenzivní kurz angličtiny v Janských Lázních
Pokročilost
A1 - Začátečník, A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý,...
Zkouška
Osvědčení
Typ kurzu
Pobytové jazykové kurzy v ČR (soustředění, tábory, dovolená s jazykem)

Termín konání kurzu

Zahájení:
19.8.2018 (za 213 dnů)
Ukončení:
24.8.2018
Čas konání:
Celodenní
Délka kurzu:
1 týden
Poznámka:
kurz probíhá od neděle do pátku

Rozsah výuky

Počet vyučovacích hodin:
35 h (5x7h)
Délka vyučovací hodiny:
45 minut
Periodicita:
Jednorázový intenzivní kurz

Cena kurzu

Cena kurzu:
5 950 Kč
Počet studentů ve skupině:
6 – 12
Cena zahrnuje:
kurzovné, výukové materiály, ubytování, plnou penzi, dopravu
Cena nezahrnuje:
zdravotní a úrazové pojištění

Náplň a obsah kurzu

Velmi intenzivní kurz angličtiny pro malé skupiny různých úrovní v krásném lázeňském městě v Krkonoších. 7 hodin denně výuky v plně vybaveném školním areálu, komfortní ubytování s plnou penzí.

Proč si vybrat tento kurz

Kurz je velmi intenzivní, vedený kvalifikovanými středoškolskými učiteli anglického jazyka a rodilým mluvčím.

Pro koho je kurz určen

Kurz nabízí výuku pro žáky 9. tříd ZŠ, kteří od září nastupují na střední školu, pro studenty připravující se na maturitní zkoušku a přijímací zkoušky, pro zájemce z řad široké veřejnosti, kteří potřebují obecnou angličtinu pro soukromé i pracovní aktivity.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je získat sebevědomí při využívání angličtiny ať ve škole, v zaměstnání nebo volném čase. Kurz upevňuje dosavadní znalosti a intenzivně na těchto základech staví, účastníci si procvičováním nejrůznějších modelových poslechů, textů, konverzačních technik apod. osvojí postup pro řešení komunikačních situací případně testů. V neposlední řadě by kurz chtěl probudit v účastnících hluboký zájem o angličtinu a pomoc jim zažít pocit z úspěšného zvládnutí anglického jazyka na dané úrovni.

Obsah kurzu

Výuka probíhá v moderních učebnách vybavených audio-vizuální technikou. Jednotliví vyučující se věnují různým dovednostem – čtení, poslechu, gramatice, psaní a konverzaci a pravidelně se střídají ve výuce každé ze skupin studentů. I když jsou hodiny vedeny motivační formou, neustále je kladen důraz na aktivitu a osvojení si potřebných dovedností. Na závěr kurzu si účastníci vyzkouší mezinárodní zkoušky z angličtiny nanečisto. Ve volném čase nabízí sportovní instruktoři různé aktivity, např. volejbal, badminton, aquacentrum, nordic walking, keramickou dílnu, filmové večery apod.

Zařazení kurzu

  • Druh kurzu: Pobytové jazykové kurzy v ČR (soustředění, tábory, dovolená s jazykem)
  • Obsahové zaměření: Kurzy připravující na práci v zahraničí, Konverzační a udržovací kurzy, Doučování + příprava k maturitě, přijímacím zkouškám
  • Věková skupina: Kurzy zaměřené na mládež - teenagery (15+), Pro dospělé
  • Profesní skupina: Zaměstnanci soukromých a státních firem, Pracovníci státní správy, Studenti
  • Forma výuky: Konverzace s rodilým mluvčím, Kurz s multimediální výukou, Tábor pro děti s výukou jazyků

Výuku zajišťuje

OA, SOŠ a JŠ s právem SJZ, Hradec Králové

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Hradec Králové
50003
Pospíšilova 365

Jazyková škola sídlí v historické budově Rudolfina. Vchod do školy je ze dvora, kde je také možnost parkování pro vozidla účastníků kurzů registrovaná sekretariátem škol.

495 514 801 731 162 913 604 588 002 495 516 113 www.oahk.cz

Pokročilost kurzu

A1 - Začátečník, A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý

Jaké jsou vstupní znalosti?

Student rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

Student rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

Student rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající

Kurz připravuje na zkoušku

Osvědčení

Osvědčení o absolvování kurzu


Certifikát potvrzující absolvování kurzu v jazykové škole.

Potvrzení o absolvování kurzu anglického jazyka v rozsahu 35 hodin

Fotografie ze školy a z kurzů

Pár slov o nás

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky navazuje na původní Státní jazykovou školu a cizí jazyky vyučuje v Hradci Králové již několik desítek let. Škola působí při Obchodní akademii a Střední odborné škole v Hradci Králové a v současnosti nabízí odpolední a večerní kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny, italštiny, portugalštiny a češtiny.

Škola je certifikovaným pracovištěm, kde probíhají zkoušky z českého jazyka pro cizince pro trvalý pobyt A1 SERR. Pro budoucí i stávající studenty a širokou veřejnost je každoročně v době letních prázdnin pořádán týdenní intenzivní jazykový kurz anglického jazyka v Janských Lázních.

Na naší škole můžete složit mezinárodní zkoušky z anglického jazyka LanguageCert.

http://www.oah­k.cz/jazykova-skola/

Proč si vybrat nás

Jazyková škola nabízí

• inovativní kurzy vedené pouze v cizím jazyce
• klasické kurzy s českým lektorem
• kombinované kurzy (český lektor a rodilý mluvčí)
• kurzy pro časově velmi vytížené studenty
• kurzy „na míru“
• firemní kurzy
• přípravné kurzy ke složení mezinárodních jazykových zkoušek
• mezinárodní zkoušky nanečisto
• speciální kurzy a kroužky pro žáky základních a středních škol
• konverzační kurzy s rodilým mluvčím (USA, Nový Zéland)

Lektoři a výuka

• plně kvalifikovaný stálý tým českých učitelů i rodilých mluvčích
• kombinace klasických i moderních metod výuky
• zcela nové výukové prostory v centru města
nadstandardní technické vybavení učeben
• nízký počet studentů ve skupinách
flexibilní časový rozvrh
• individuální vzdělávací přístup

Vybavení školy

  • Přístup na internet pro studenty
  • Vlastní učebny
  • Multimediální učebny

Doprava

Z Hradce Králové je zajištěna doprava autobusem a je v ceně kurzu.

Ubytování

Ubytování je zajištěno v moderním areálu Obchodní akademie Olgy Havlové v Janských Lázních, spolu s učebnami, jídelnou, bazénem a tělocvičnou. Pokoje jsou renovované, dvoulůžkové, s vlastním sociálním zařízením. Na patře je vždy pro 4 pokoje k dispozici společenská místnost s kuchyňkou.

Jak nastoupit do kurzu

Zápis

Podrobné informace včetně elektronické přihlášky ke stažení na webu jazykové školy www.oahk.cz.

Další kurzy angličtiny | OA, SOŠ a JŠ s právem SJZ, Hradec Králové

Jazyk Název kurzu a pokročilost Studentů Délka kurzu Rozsah výuky Cena
AJ
Kurz ANJ pro středně pokročilé
kód kurzu (ANJ Intermediate)
A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý
6 – 12 roční (2 semestry)
do
66 h (1x2h)
Po, Út, Čt
5 500 Kč
AJ
Kurz ANJ pro pokročilé
kód kurzu (ANJ Upper-Intermed.)
B2 - Vyšší-středně pokročilý
6 – 12 roční (2 semestry)
do
66 h (1x2h)
Út, Čt
5 500 Kč
NJ
Kurz NEJ pro středně pokročilé
kód kurzu (NEJ I.)
B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý
6 – 12 roční (2 semestry)
do
66 h (1x2h)
Út
5 500 Kč
AJ
Kroužek ANGLIČTINY pro žáky základních a středních škol
kód kurzu (ANGLICKYJ ZŠ/SŠ)
A1 - Začátečník, A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý
6 – 12 roční (2 semestry)
do
30 h 2 000 Kč
Více kurzů školy

Rezervace místa v kurzu

Dobrý den, chci si rezervovat místo v jazykovém kurzu
Letní intenzivní kurz angličtiny v Janských Lázních (kód: Letní kurz). Zašlete mi prosím informace o platbě a zápisu do kurzu.

Ověřit volné místo

Dobrý den, chci si ověřit, zda je ještě volné místo v místo v jazykovém kurzu Letní intenzivní kurz angličtiny v Janských Lázních (kód: Letní kurz).

Informovat se na kurz

Dobrý den, chci se informovat na kurz Letní intenzivní kurz angličtiny v Janských Lázních (kód: Letní kurz). Kontaktujte mě, prosím.

Jmenuji se

a můj email je

případně mě zastihnete na telefonu

.

Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych se také zeptal(a) na:

Ozvěte se mi prosím co nejdříve. Děkuji.

Zašlete škole zprávu.
Jméno a email jsou povinné položky
2 107 kurzů
661 škol
gdi
Jazykovky.cz JazykovéZkoušky.cz SlevyKurzů.cz Jazyky.com Nazkušenou.cz Angličtina on-line Němčina on-line Francouzština on-line Španělština on-line Italština on-line Tlumočení-Překlady.cz Překládá.cz Tlumočí.cz