Francouzština – mírně - středně pokročilí (A2-B1) – odpolední dvoutýdenní kurz
 (kód: FR 04)

29. Mezinárodní letní jazyková škola na ZČU v Plzni
Francouzština
Čas výuky
Odpolední
Opakuje se
Jednorázový intenzivní kurz
Datum zahájení Francouzština – mírně - středně pokročilí (A2-B1) – odpolední dvoutýdenní kurz (Francouzština, Plzeň)
Zahájení
Datum ukončení Francouzština – mírně - středně pokročilí (A2-B1) – odpolední dvoutýdenní kurz (Francouzština, Plzeň)
Ukončení
Délka jazykového kurzu Francouzština – mírně - středně pokročilí (A2-B1) – odpolední dvoutýdenní kurz (Francouzština, Plzeň)
Délka kurzu
2 týdny
Vyuč. jazyk
FR
Počet studentů
Jazykový kurz Francouzština – mírně - středně pokročilí (A2-B1) – odpolední dvoutýdenní kurz: počet studentů10-15
Cena
Cena jazykového kurzu francouzštiny v Plzni - Francouzština – mírně - středně pokročilí (A2-B1) – odpolední dvoutýdenní kurz 3 190 Kč
Rozsah výuky | Hodin týdně
Francouzština – mírně - středně pokročilí (A2-B1) – odpolední dvoutýdenní kurz - rozsah výuky jazykového kurzu v Plzni Mezinárodní letní jazyková škola Centrála Plzeň 3 30h
Kurz začíná
za 19 dní Kdy začíná jazykový kurz Francouzština – mírně - středně pokročilí (A2-B1) – odpolední dvoutýdenní kurz - Jazykový kurz Francouzština – mírně - středně pokročilí (A2-B1) – odpolední dvoutýdenní kurz
jazykový lektor Kvalifikovaní čeští pedagogičtí pracovníci a kvalifikovaní rodilí mluvčí
Kvalifikovaní čeští pedagogičtí pracovníci a kvalifikovaní rodilí mluvčí
Pokročilost
A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý
Zkouška
DELE B1
Typ kurzu
Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost, Pobytové...

Termín konání kurzu

Zahájení:
9.7.2018 (za 19 dnů)
Ukončení:
20.7.2018
Čas konání:
Odpolední
Délka kurzu:
2 týdny

Rozsah výuky

Počet vyučovacích hodin:
30 h
Délka vyučovací hodiny:
45 minut
Periodicita:
Jednorázový intenzivní kurz
Poznámka:
Denní rozvrh najdete na https://isls.zcu.cz/denni-rozvrh/

Cena kurzu

Cena kurzu:
3 190 Kč
Počet studentů ve skupině:
10 – 15
Cena zahrnuje:
výukový materiál, doprovodný program
Cena nezahrnuje:
stravování, ubytování

Interkulturní prostředí

Celou koncepci letní jazykové školy doplňuje bohatý doprovodný kulturní a sportovní program, který podporuje přátelskou atmosféru mezi všemi účastníky a vytváří zázemí pro vzájemné setkávání studentů mimo výuku, díky kterému dochází k prohloubení nově získaných jazykových znalostí.

Náplň a obsah kurzu

29. Mezinárodní letní jazyková škola na ZČU v Plzni

Proč si vybrat tento kurz

Ve všech našich kurzech vyučují kvalifikovaní čeští pedagogičtí pracovníci a kvalifikovaní rodilí mluvčí.

Pro koho je kurz určen

Pro širokou veřejnost.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je připravit studenty na dosažení úrovně B1+ dle SERR. V kurzu budou s ohledem na vstupní jazykovou úroveň studentů zopakovány a následně cíleně prohlubovány znalosti týkající se vybraných gramatických jevů nezbytných pro komunikaci na odpovídající úrovni. Absolvent kurzu lépe rozumí zprávám v mediích, lépe se orientuje v aktuálním dění ve vybraných frankofonních zemích a oblastech, dokáže konverzovat na odpovídající úrovni i o složitějších tématech, dokáže detailněji popsat své zážitky z minulosti včetně správného zasazení do časového kontextu i vyjádřit své plány do budoucna včetně určení míry pravděpodobnosti jejich uskutečnění.

Obsah kurzu

Kurz je určen mírně až středně pokročilým studentům se vstupní úrovní A2-B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Z gramatických jevů je věnována pozornost zejména srovnání významu a použití minulých a budoucích časů, použití konjunktivu, vyjádření podmínky, nepřímé řeči a s ní související časové souslednosti. Okruhy slovní zásoby a témat přirozeně vycházejí z probíraných gramatických jevů a jsou zaměřeny na situace běžného života a na zprávy o aktuálním dění v ČR a ve frankofonních zemích.

Zařazení kurzu

  • Intenzita: Intenzivní kurz
  • Druh kurzu: Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost, Pobytové jazykové kurzy v ČR (soustředění, tábory, dovolená s jazykem)
  • Věková skupina: Kurzy zaměřené na mládež - teenagery (15+), Pro dospělé
  • Profesní skupina: Studenti, Zaměstnanci soukromých a státních firem
  • Forma výuky: Konverzace s rodilým mluvčím, Rekreační pobyt s výukou jazyků

Výuku zajišťuje

Mezinárodní letní jazyková škola

Centrála Plzeň 3
Plzeň 3, Jižní Předměstí
30614
Univerzitní 8
+420 377 635 210 +420 735 713 895 www.isls.zcu.cz

Pokročilost kurzu

A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý

Jaké jsou vstupní znalosti?

https://isls.zcu­.cz/rozrazova­ci-test/

Videa z naší školy a kurzů

Lektor jazykového kurzu Francouzština – mírně - středně pokročilí (A2-B1) – odpolední dvoutýdenní kurz - Kvalifikovaní čeští pedagogičtí pracovníci a kvalifikovaní rodilí mluvčí

Lektor tohoto kurzu

Kvalifikovaní čeští pedagogičtí pracovníci a kvalifikovaní rodilí mluvčí

Jen Ti nejlepší, které pro Vás každoročně vybíráme

Všechny naše kurzy vyučují kvalifikovaní čeští pedagogičtí pracovníci a kvalifikovaní rodilí mluvčí.

Ohodnotit lektora

Kurz připravuje na zkoušku

DELE B1

Diploma de Español como Lengua Extranjera (úroveň B1)


Oficiální zkouška španělštiny jako cizího jazyka, kterou uděluje Instituto Cervantes pod záštitou Ministerstva školství, kultury a tělovýchovy ve Španělsku. Skládá se z písemné a ústní části. Dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že dokážete porozumět a odpovídajícím způsobem reagovat v nejobvyklejších situacích všedního života a v základní podobě sdělit svá přání a potřeby.

Osvědčení o absolvování kurzu.

Osvědčení je vydáváno jmenovitě, s celkovým počtem hodin v kurzu.

Doprava

Pro přepravu městskou hromadnou dopravou je možné zakoupit lístky pro jednotlivou jízdu nebo využít naší nabídky a objednat si dvou až třítýdenní jízdenku již při vyplnění Vaší přihlášky pro registraci na kurz.
Více informací o cenách časových jízdenek: https://isls.zcu­.cz/casova-jizdenka-mhd/

Z centrálního autobusového nádraží – CAN

Tramvají číslo 2 směr Světovar, na zastávce Sady Pětatřicátníků přestoupit na tramvaj číslo 4 směr Bory. Z konečné tramvaje 4 pěšky nebo autobusem 30 nebo 24 směr Borská pole do stanice Západočeská univerzita.

Z hlavního vlakového nádraží

Tramvají číslo 2 (směr Skvrňany) nebo 1 (směr Bolevec) až na zastávku Sady Pětatřicátníků, zde přestoupit na tramvaj číslo 4 směr Bory. Z konečné tramvaje 4 pěšky nebo autobusem 30 nebo 24 směr Borská pole do stanice Západočeská univerzita.

Ubytování

Nabízíme možnost ubytování pro mimoplzeňské účastníky na univerzitní koleji v blízkosti kampusu. K dispozici jsou jednolůžkové či dvoulůžkové pokoje. Studenti tím získají další možnost setkávat se se zahraničními účastníky a prakticky uplatnit a prohloubit nově nabyté jazykové znalosti.
Přesné informace o ubytování a cenách na: www.isls.zcu.cz/u­bytovani/

Jak nastoupit do kurzu

Zápis

Pro registraci na Vámi vybraný kurz přejděte prosím na https://isls.zcu­.cz/prihlaska-2/, vyplňte přihlášku a my Vás budeme kontaktovat emailem s potvrzením Vaší registrace.
V případě jakýchkoliv dotazů či upřesnění ohledně registrace na kurzy nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Uzávěrka přihlášek účastníků 29. MLJŠ je stanovena na 20. 5. 2018.

Další kurzy francouzštiny | Mezinárodní letní jazyková škola

Jazyk Název kurzu a pokročilost Studentů Délka kurzu Rozsah výuky Cena
AJ
10 – 15 3 týdny
do
99 h 9 490 Kč
AJ
Angličtina – středně pokročilí (B1) – třítýdenní celodenní kurz
kód kurzu (EN 02)
B1 - Nižší-středně pokročilý
10 – 15 3 týdny
do
99 h 9 490 Kč
AJ
Angličtina – pokročilí (B2) – třítýdenní celodenní kurz
kód kurzu (EN 03)
B2 - Vyšší-středně pokročilý
10 – 15 3 týdny
do
99 h 9 490 Kč
AJ
Angličtina –Příprava na FCE (First Certificate in English), třítýdenní celodenní kurz (B1-B2)
kód kurzu (EN 04)
B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý
10 – 15 3 týdny
do
99 h 9 490 Kč
AJ
10 – 15 1 týden
do
28 h 2 990 Kč
AJ
Angličtina – středně pokročilí-pokročilí (B1-B2) – týdenní intenzivní kurz
kód kurzu (EN 06)
B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý
10 – 15 1 týden
33 h 4 390 Kč
AJ
10 – 15 1 týden
do
33 h 4 390 Kč
AJ
Angličtina – středně pokročilí (B1) – odpolední týdenní kurz
kód kurzu (EN 08)
B1 - Nižší-středně pokročilý
10 – 15 1 týden
do
15 h 1 790 Kč
AJ
Angličtina – pokročilí (B2) – odpolední týdenní kurz
kód kurzu (EN 09)
B2 - Vyšší-středně pokročilý
10 – 15 1 týden
do
15 h 1 790 Kč
AJ
Angličtina – stř.pokročilí - pokročilí (B1 - B2) – odpolední dvoutýdenní kurz
kód kurzu (EN 010)
B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý
10 – 15 2 týdny
do
30 h 7 790 Kč
Více kurzů školy

Rezervace místa v kurzu

Dobrý den, chci si rezervovat místo v jazykovém kurzu
Francouzština – mírně - středně pokročilí (A2-B1) – odpolední dvoutýdenní kurz (kód: FR 04). Zašlete mi prosím informace o platbě a zápisu do kurzu.

Ověřit volné místo

Dobrý den, chci si ověřit, zda je ještě volné místo v místo v jazykovém kurzu Francouzština – mírně - středně pokročilí (A2-B1) – odpolední dvoutýdenní kurz (kód: FR 04).

Informovat se na kurz

Dobrý den, chci se informovat na kurz Francouzština – mírně - středně pokročilí (A2-B1) – odpolední dvoutýdenní kurz (kód: FR 04). Kontaktujte mě, prosím.

Jmenuji se

a můj email je

případně mě zastihnete na telefonu

.

Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych se také zeptal(a) na:

Ozvěte se mi prosím co nejdříve. Děkuji.

Souhlasím s podmínkami užití portálu Jazykovky.cz
Zašlete škole zprávu.
Jméno a email jsou povinné položky
1 782 kurzů
671 škol
gdi
Jazykovky.cz JazykovéZkoušky.cz SlevyKurzů.cz Jazyky.com Nazkušenou.cz Angličtina on-line Němčina on-line Francouzština on-line Španělština on-line Italština on-line Tlumočení-Překlady.cz Překládá.cz Tlumočí.cz