Obecná angličtina B1 středně pokročilý - neintenzivní skupinový kurz (září-prosinec)
 (kód: AJOB1001)

Zvyšte svou znalost angličtiny efektivně v příjemném prostředí a nenásilném tempu!
Angličtina
Původní cena jazykového kurzu angličtiny v Praze - Obecná angličtina B1 středně pokročilý - neintenzivní skupinový kurz (září-prosinec)
Původní cena
2 340 Kč
Sleva na jazykový kurz - Obecná angličtina B1 středně pokročilý - neintenzivní skupinový kurz (září-prosinec)
Sleva
5 %
kolik ušetříte na jazykovém kurzu - Obecná angličtina B1 středně pokročilý - neintenzivní skupinový kurz (září-prosinec)
Ušetříte
117 Kč
Výuka ve dnech
Čt
Opakuje se
Výuka pravidelně každý týden
sleva na Obecná angličtina B1 středně pokročilý - neintenzivní skupinový kurz (září-prosinec)
Poznámka k zahájení
informujte se na možnost přistoupení do kurzu
Datum zahájení Obecná angličtina B1 středně pokročilý - neintenzivní skupinový kurz (září-prosinec) (Angličtina, Praha)
Zahájení
Datum ukončení Obecná angličtina B1 středně pokročilý - neintenzivní skupinový kurz (září-prosinec) (Angličtina, Praha)
Ukončení
Délka jazykového kurzu Obecná angličtina B1 středně pokročilý - neintenzivní skupinový kurz (září-prosinec) (Angličtina, Praha)
Délka kurzu
čtvrtletní
Vyuč. jazyk
AJ
Počet studentů
Jazykový kurz Obecná angličtina B1 středně pokročilý - neintenzivní skupinový kurz (září-prosinec): počet studentů4-10
Cena
Sleva na Jazykový kurz Obecná angličtina B1 středně pokročilý - neintenzivní skupinový kurz (září-prosinec) 2 223 Kč
Rozsah výuky | Hodin týdně
Obecná angličtina B1 středně pokročilý - neintenzivní skupinový kurz (září-prosinec) - rozsah výuky jazykového kurzu v Praze Language Institute s.r.o. Centrála Praha 1 24h
| 1x2h
Kurz začíná
probíhá Kdy začíná jazykový kurz Obecná angličtina B1 středně pokročilý - neintenzivní skupinový kurz (září-prosinec) - Jazykový kurz Obecná angličtina B1 středně pokročilý - neintenzivní skupinový kurz (září-prosinec)
jazykový lektor Peter Švahla
Peter Švahla
jazyková učebnice: New Headway 4th ed. Intermediate (Student's Book)
New Headway 4th ed. Intermediate (Student's Book)
jazyková učebnice: New Headway 4th ed. Pre-Intermediate (Student's Book)
New Headway 4th ed. Pre-Intermediate (Student's Book)
Rozvrh hodin
Čt 17:00 - 18:30
Pokročilost
A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý
Typ kurzu
Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost, Individuální...

Termín konání kurzu

Zahájení:
28.9.2017 (před 20 dny)
Informujte se na možnost přistoupení do kurzu
Ukončení:
14.12.2017
Délka kurzu:
čtvrtletní

Rozsah výuky

Počet vyučovacích hodin:
24 h (1x2h)
Délka vyučovací hodiny:
45 minut
Periodicita:
Výuka pravidelně každý týden

Cena kurzu

Cena před slevou:
2 340 Kč
Cena po slevě:
2 223 Kč
Ušetříte:
117 Kč
Počet studentů ve skupině:
4 – 10
Cena nezahrnuje:
učebnice a administrativní poplatky za test po 1. měsíci a závěrečnou zkoušku vč. vydání certifikátu
Další nutné náklady po nástupu výuky:
-učebnice (student bude informován o ceně předem) – učebnice je možné zakoupit přímo v Language Institute -administrativní poplatek za povinný test po 1. měsíci (300,– Kč) -administrace závěrečné zkoušky vč. vydání certifikátu (300,– Kč)
Poznámka:
sleva 5% z výše kurzovného se vztahuje na jednorázové platby v plné výši před zahájením kurzu

Rozvrh hodin

všechny týdny
den
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
6:00
8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00

Náplň a obsah kurzu

Zvyšte svou znalost angličtiny efektivně v příjemném prostředí a nenásilném tempu!

Obsah kurzu

Kurz obecné angličtiny na úrovni B1 je vhodný pro studenty, kteří se chtějí zvládat porozumění a komunikaci v angličtině na vyšší úrovni, a to v pěti základních oblastech jazykových dovedností: gramatika, čtení s porozuměním, poslech, psaní a mluvení.

Zařazení kurzu

 • Druh kurzu: Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost, Individuální kurzy, Firemní jazykové kurzy a vzdělávací programy
 • Obsahové zaměření: Business kurz obchodního jazyka(obchod, schůzky, korespondence...), Kurzy připravující na práci v zahraničí, Konverzační a udržovací kurzy, Doučování + příprava k maturitě, přijímacím zkouškám
 • Věková skupina: Pro děti vyššího stupně ZŠ, Kurzy zaměřené na mládež - teenagery (15+), Pro dospělé, Kurzy zaměřené na seniory
 • Profesní skupina: Manažeři a vedoucí, Zaměstnanci soukromých a státních firem, Pracovníci státní správy, Obchodní zástupci, Personalisté (HR), Marketingoví pracovníci

Výuku zajišťuje

Language Institute s.r.o.

Centrála Praha 1
Praha 1, Nové Město
11000
Spálená 108/51
737006619 www.languageinstitute.cz

Pokročilost kurzu

A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý

Jaké jsou vstupní znalosti?

Student rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

Student rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Lektor jazykového kurzu Obecná angličtina B1 středně pokročilý - neintenzivní skupinový kurz (září-prosinec) - Peter Švahla

Lektor tohoto kurzu

Peter Švahla

Hlavní lektor a garant anglického jazyka

Lektor angličtiny s více než 2.000 odučených hodin. Pedagog Ústavu pro jazykovou a odbornou přípravu Univerzity Karlovy a garant a hlavní examinátor pro anglický jazyk při výběrových řízeních zaměstnanců Univerzity Karlovy. Je zároveň spoluzakladatelem a ředitelem Language Institute. Vyučuje v českém nebo anglickém jazyce. Specializuje se také na výuku klientů, kteří nemluví ani česky, ani anglicky.

17 osobních zkušeností studentů

Ohodnotit lektora
Učebnice v jazykovém kurzu Obecná angličtina B1 středně pokročilý - neintenzivní skupinový kurz (září-prosinec) - New Headway 4th ed. Intermediate (Student's Book)

Učebnice pro tento kurz

New Headway 4th ed. Intermediate (Student's Book)

Učebnice v jazykovém kurzu Obecná angličtina B1 středně pokročilý - neintenzivní skupinový kurz (září-prosinec) - New Headway 4th ed. Pre-Intermediate (Student's Book)

New Headway 4th ed. Pre-Intermediate (Student's Book)

Pár slov o nás

Language Institute je zavedená jazyková škola sídlící v centru Prahy.

Reagujeme na naléhavou poptávku efektivní výuky, a proto spolupracujeme s bilingvními lektory, kteří umí opravdu naučit. Naši lektoři mají vysokoškolské vzdělání a min. 5 let praxe, což zaručuje efektivní výuku.

Při správném nastavení parametrů v rámci intenzivních typů kurzů dokážeme zaručit zvládnutí používání jazyka na běžné komunikační úrovni do 3 měsíců.

Svým klientům také poskytujeme pravidelnou, měřitelnou zpětnou vazbu o průběžném pokroku jejich jazykových dovedností.

Nabízíme výuku jazyků bilingvními pedagogy s univerzitním vzděláním, kteří mají bohatou praxi ve výuce širokého spektra studentů a jsou vyhledávanými odborníky ve svém oboru. Naši lektoři mají minimálně 5 let zkušenostní s výukou a disponují potřebnými didaktickými schopnostmi. Naše studenty neučí pouze jazyk – seznamují je také s kulturou a mentalitou národa, čímž jim ulehčují proces osvojování si daného jazyka. To spolu s kvalitním zázemím zaručuje vysokou efektivnost výuky.

Proč si vybrat nás

Výuku cizích jazyků považujeme za vznešené poslání. Proces osvojení si cizího jazyka se proto našim studentům snažíme maximálně zpříjemnit a usnadnit

Nadstandardně vybavené klimatizované učebny s občerstvením a vysoce erudovaní lektoři jsou pro nás samozřejmostí.

Díky profesionálním bilingvním lektorům, kteří umí učit, se angličtinu, češtinu a jiné jazyky naučíte velmi rychle a efektivně.

V našich kurzech se setkáte s profesionální výukou, která povede k rychlému pokroku.

Vybavení školy

 • Kurz s občerstvením
 • Kurz v klimatizované učebně
 • Přístup na internet pro studenty
 • Vlastní učebny
 • Ergonomické židle
 • Audiovizuální pomůcky
 • Wi-fi připojení

Jak nastoupit do kurzu

Zápis

Zájemci se do kurzu mohou přihlásit na emailové adrese info@languageinstitute.cz nebo na tel.č. 737 00 66 19.

V emailu, prosím, uveďte:

 • jméno a příjmení
 • název kurzu (příp. kód)
 • tel. kontakt

Obratem obdržíte potvrzení o registraci do příslušného kurzu spolu s informacemi o organizaci kurzu a možnostech platby.

Termín přihlášky: nejpozději 24hod před dnem zahájení kurzu.
(pozn. Zájemci mohou nastoupit do kurzu i po jeho zahájeni, nejpozději však 1 měsíc po zahájení kurzu.)

Další kurzy angličtiny | Language Institute s.r.o.

Jazyk Název kurzu a pokročilost Studentů Délka kurzu Rozsah výuky Cena
AJ
Obecná angličtina A1 začátečník - neintenzivní skupinový kurz (září-prosinec)
kód kurzu (AJOA1001)
A0 - Úplný začátečník, A0+ - Falešný začátečník, A1 - Začátečník
4 – 10 čtvrtletní
do
24 h (1x2h)
Út
2 223 Kč
(po 5% slevě)
AJ
4 – 10 čtvrtletní
do
24 h (1x2h)
Čt
2 223 Kč
(po 5% slevě)
AJ
Obecná angličtina A1 začátečník - neintenzivní skupinový kurz (září-prosinec)
kód kurzu (AJOA1002)
A0 - Úplný začátečník, A0+ - Falešný začátečník, A1 - Začátečník
4 – 10 čtvrtletní
do
24 h (1x2h)
Út
2 223 Kč
(po 5% slevě)
AJ
4 – 10 čtvrtletní
do
24 h (1x2h)
Čt
2 223 Kč
(po 5% slevě)
AJ
Obecná angličtina B1 středně pokročilý - neintenzivní skupinový kurz (září-prosinec)
kód kurzu (AJOB1002)
A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý
4 – 10 čtvrtletní
do
24 h (1x2h)
St
2 223 Kč
(po 5% slevě)
AJ
4 – 10 čtvrtletní
do
40 h (1x4h)
Út
3 705 Kč
(po 5% slevě)
AJ
Obecná angličtina A1 začátečník - neintenzivní skupinový kurz (září-prosinec)
kód kurzu (AJOA1004)
A0 - Úplný začátečník, A0+ - Falešný začátečník, A1 - Začátečník
4 – 10 čtvrtletní
do
24 h (1x2h)
St
2 223 Kč
(po 5% slevě)
AJ
Obecná angličtina B1 středně pokročilý - neintenzivní skupinový kurz (září-prosinec)
kód kurzu (AJOB1003)
A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý
4 – 10 čtvrtletní
do
24 h (1x2h)
Út
2 223 Kč
(po 5% slevě)
AJ
Obecná angličtina B1 středně pokročilý - neintenzivní skupinový kurz (září-prosinec)
kód kurzu (AJOB1004)
A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý
4 – 10 čtvrtletní
do
24 h (1x2h)
Út
2 223 Kč
(po 5% slevě)
AJ
Obecná angličtina B1 středně pokročilý - neintenzivní skupinový kurz (září-prosinec)
kód kurzu (AJOB1005)
A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý
4 – 10 čtvrtletní
do
24 h (1x2h)
Út
2 223 Kč
(po 5% slevě)
Více kurzů školy

Rezervace místa v kurzu

Dobrý den, chci si rezervovat místo v jazykovém kurzu
Obecná angličtina B1 středně pokročilý - neintenzivní skupinový kurz (září-prosinec) (kód: AJOB1001). Zašlete mi prosím informace o platbě a zápisu do kurzu.

Ověřit volné místo

Dobrý den, chci si ověřit, zda je ještě volné místo v místo v jazykovém kurzu Obecná angličtina B1 středně pokročilý - neintenzivní skupinový kurz (září-prosinec) (kód: AJOB1001).

Informovat se na kurz

Dobrý den, chci se informovat na kurz Obecná angličtina B1 středně pokročilý - neintenzivní skupinový kurz (září-prosinec) (kód: AJOB1001). Kontaktujte mě, prosím.

Jmenuji se

a můj email je

případně mě zastihnete na telefonu

.

Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych se také zeptal(a) na:

Ozvěte se mi prosím co nejdříve. Děkuji.

Zašlete škole zprávu.
Jméno a email jsou povinné položky
2 167 kurzů
672 škol
gdi
Jazykovky.cz JazykovéZkoušky.cz SlevyKurzů.cz Jazyky.com Nazkušenou.cz Angličtina on-line Němčina on-line Francouzština on-line Španělština on-line Italština on-line Tlumočení-Překlady.cz Překládá.cz Tlumočí.cz