Obchodní angličtina
 (kód: BUEN)

Buďte dobří i v práci…
Volných míst: 8
Angličtina
Původní cena jazykového kurzu angličtiny v Praze - Obchodní angličtina
Původní cena
2 000 Kč
Sleva na jazykový kurz - Obchodní angličtina
Sleva
40 %
kolik ušetříte na jazykovém kurzu - Obchodní angličtina
Ušetříte
801 Kč
Čas výuky
Možné také 12.8. až 13.8., 19.8.až 20.8.
Opakuje se
Jednorázový intenzivní kurz
sleva na Obchodní angličtina
Poznámka k zahájení
informujte se kdy bude tento kurz nově otevřen
Datum zahájení Obchodní angličtina (Angličtina, Praha)
Zahájení
Datum ukončení Obchodní angličtina (Angličtina, Praha)
Ukončení
Délka jazykového kurzu Obchodní angličtina (Angličtina, Praha)
Délka kurzu
2-4 dny
Vyuč. jazyk
AJ
Počet studentů
Jazykový kurz Obchodní angličtina: počet studentů2-8
Cena
Sleva na Jazykový kurz Obchodní angličtina 1 199 Kč
Rozsah výuky | Hodin týdně
Obchodní angličtina - rozsah výuky jazykového kurzu v Praze Jazykové kurzy LOGOS MH Učebna Praha 1 6h
| 2x3h
Kurz začíná
ukončen Kdy začíná jazykový kurz Obchodní angličtina - Jazykový kurz Obchodní angličtina
jazykový lektor PhDr. Ludmila Horáková
PhDr. Ludmila Horáková
jazyková učebnice: Připravené materiály pro intenzivní kurzy
Připravené materiály pro intenzivní kurzy
Pokročilost
B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý,...
Typ kurzu
Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost
Cena zahrnuje
výuku výukový materiál

Termín konání kurzu

Zahájení:
5.8.2017 (před 77 dny)
Informujte se kdy bude tento kurz nově otevřen
Ukončení:
6.8.2017
Čas konání:
Možné také 12.8. až 13.8., 19.8.až 20.8.
Délka kurzu:
2-4 dny

Rozsah výuky

Počet vyučovacích hodin:
6 h (2x3h)
Délka vyučovací hodiny:
60 minut
Periodicita:
Jednorázový intenzivní kurz

Cena kurzu

Cena před slevou:
2 000 Kč
Cena po slevě:
1 199 Kč
Ušetříte:
801 Kč
Počet studentů ve skupině:
2 – 8
Volných míst:
8
Cena zahrnuje:
výuku výukový materiál

Náplň a obsah kurzu

Buďte dobří i v práci…

Proč si vybrat tento kurz

Nabízíme víkendový rychlokurz, během kterého si frekventanti mohou zopakovat základní témata spojená s business English, tedy: business plan, reporting, evaluation and feedback (plán obchodu, zprávy, hodnocení a zpětná vazba), pak základní prezentační dovednosti a diskuse o prezentaci. Pokud bude prostor, můžeme se stručně věnovat i problematice HR.
Z uvedených témat je zřejmé, že by studenti měli být středně až více pokročilí, v kurzu nebude prostor na vysvětlování a procvičování základních gramatických (morfologických) jevů v angličtině. Pokud ale narazíme na něco, co všem frekventantům kurzu bude činit velké problémy, samozřejmě věnujeme nějaký prostor a čas

Pro koho je kurz určen

Středně až velmi pokročilí, pracující v oblasti obchodu.

Cíl kurzu

Ztratit zábrany z mluvení
Obratnější způsob konverzace
Používání rozvinutých vět a souvětí
Rozšíření slovní zásoby
Vyjádřit svůj názor na určitá společenská témata

Obsah kurzu

Gramatika
Konverzace
Procvičování
Práce s texty
Rozšiřování slovní zásoby

Paní lektorka nejdříve aktivuje u studentů jejich pozornost předřečovým cvičením, následně zjistí, jaké zkušenosti a znalosti si studenti přinášejí, tzn. navazuje na prekoncepty, chybné doplní, zapomenuté připomene a rozšíří.
Studenti se pomocí hlasové ukázky, videa či brainstormingu začnou seznamovat se slovní zásobou určitého tématu.
Studenti odpovídají na otázky, co, kdo, kdy, proč…atd.
Následně se představí gramatika, kterou si studenti procvičí formou různých cvičení i konverzace.
Na závěr hodiny probíhá zpětná vazba, ústní shrnutí a předání doporučení.

Celý kurz je veden interaktivní formou a opírá se o tři základní pilíře kritického myšlení,tj. EVOKACE, KONFRONTACE, REFLEXE.

Zařazení kurzu

 • Intenzita: Intenzivní kurz
 • Druh kurzu: Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost
 • Obsahové zaměření: Kurz odborného/profesního jazyka
 • Věková skupina: Pro dospělé, Kurzy zaměřené na seniory
 • Profesní skupina: Manažeři a vedoucí, Zaměstnanci soukromých a státních firem, Pracovníci státní správy, Personalisté (HR), Účetní, Studenti

Místo výuky

Jazykové kurzy LOGOS MH

Učebna Praha 1
Praha 1, Nové Město
11000
Václavské náměstí 37

Vchod do vnitrobloku je vedle NeoLuxoru paláce knih a restaurace, 4.patro

720392946 www.logosmh.cz

Pokročilost kurzu

B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý

Jaké jsou vstupní znalosti?

Student rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Student dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

Student rozumí

Rozřazovací test pokročilosti
Lektor jazykového kurzu Obchodní angličtina - PhDr. Ludmila Horáková

Lektor tohoto kurzu

PhDr. Ludmila Horáková

zkušená lektorka používající moderní metody

Zkušená lektorka, která se věnuje výuce angličtiny a češtiny jako cizích jazyků, jak ve skupinových, tak individuálních kurzech, a v poslední době i za pomoci Skype technologií.

Vzhledem k zahraničním zkušenostem a pobytům vás lektorka může naučit skutečnému praktickému jazyku, ale i připravit na různé certifikované zkoušky, až do úrovně C1 a angličtině, a až do úrovně C2 v češtině.

V čem lektor vyniká

Používá jak různé učebnice, na kterých se se studenty dohodne, tak i vlastní materiály, pracuje s internetem a konkrétními aktuálními texty z BBC, CNN, You Tube, ad. Současně ale klade důraz na zvládnutí správných morfologických tvarů, v angličtině správné užití slovesných časů a různých nepravidelných fo­rem.

Vzdělání a praxe

doktorát na Filozofické fakultě Anglický a český jazyk
zkušenosti ze zahraničí
dlouhá léta v lektorské činnosti

Ohodnotit lektora
Učebnice v jazykovém kurzu Obchodní angličtina - Připravené materiály pro intenzivní kurzy

Učebnice pro tento kurz

Připravené materiály pro intenzivní kurzy

Fotografie ze školy a z kurzů

Pár slov o nás

Jsme malá jazyková škola a právě to nám umožňuje mít přehled o všech studentech, znát jejich životní příběhy a přistupovat k nim zcela individuálně.

Nově působíme ve vlastních prostorách, ale máme **zkušenosti se všemi

typy kurzů* a s prací pro jazykové agentury. Chceme ve studentech stimulovat vnitřní motivaci a lásku k jazykům." Vnější motivace je podepřena pravidelným (dobrovolným) testováním a hodnotícími formuláři.":http://ww­w.jklogos.cz/me­todika-ucebnice/http://

Pokud chcete studovat angličtinu, němčinu nebo češtinu pro cizince, jsme tu pro Vás, ať jste žáci, studenti, pracující, senioři, zkrátka kromě malých dětí (do deseti let) kdokoliv :)

Nabízíme velké množství typů kurzů

Proč si vybrat nás

Naše učebny se nacházejí přímo v samotném centru Prahy na „Václaváku“. Budova je situovaná ve dvoře, takže hlasy turistů k nám nedolehnou. Učebny jsou vhodné pro malé skupinky, tzn. do osmi žáků.
Moderní a útulné učebny jsou zřízeny s cílem pořádání kurzů a seminářů pro přátele jazykového vzdělávání, pro všechny lidi, kteří se chtějí vyjadřovat pomocí cizího jazyka, ať už se ho chtějí učit, nebo se zabývají lingvistikou.

Nabízíme:

 • výuku zkušenými lektory
 • bezvadné ceny a slevy
 • systematickou, důkladnou a efektivní výuku
 • příjemné, přátelské, nekonfliktní prostředí
 • přehlednou výuku
 • možnost kopírování za 2 Kč
 • možnost nahlížet do tzv. erárních učebnic
 • vypsání kurzu na míru

Vybavení školy

 • Kurz s občerstvením
 • Přístup na internet pro studenty
 • Přístup do knihovny školy
 • Vlastní učebny
 • Kopírka pro studenty
 • Wi-fi připojení

Doprava

K nám se dostanete jednoduše:

 • Metro C …stanice Muzeum a cca 5 minut pěšky
 • Metro A…stanice Můstek
 • Tramvaje…9,3,5,6,1­4, zastávka Václavské náměstí

Jak a kdy se zapsat do kurzu

Zápis do kurzů probíhá takto:

Je třeba se přihlásit nejpozději 4 dny před začátkem kurzu a uhradit kurzovné bezhotovostně. U individuálních kurzů začátek a platba kurzovného po domluvě.

Systém slev

 • Slevy pro kurz 55 plus 10%
 • Slevy pro žákovské kurzy 10%

Další kurzy angličtiny | Jazykové kurzy LOGOS MH

Jazyk Název kurzu a pokročilost Studentů Délka kurzu Rozsah výuky Cena
NJ
Letní intenzivní kurz
kód kurzu (LIKNJ)
A1 - Začátečník
3 – 8 2-4 dny
do
8 h (4x2h) 999 Kč
(po 38% slevě)
NJ
Letní intenzivní kurz
kód kurzu (LIKNJ2)
A2 - Mírně pokročilý
3 – 8 2-4 dny
do
8 h (4x2h) 999 Kč
(po 38% slevě)
AJ
Letní intenzivní kurzy angličtiny
kód kurzu (LIKAJHO1)
A2 - Mírně pokročilý
4 – 10 2-4 dny
do
8 h (4x2h) 1 300 Kč
(po 19% slevě)
AJ
Letní intenzivní kurzy angličtiny
kód kurzu (LIKAJHO2)
B1 - Nižší-středně pokročilý
4 – 10 2-4 dny
do
8 h (4x2h) 999 Kč
(po 38% slevě)
NJ
Letní intenzivní kurz němčiny
kód kurzu (LINjk)
B1 - Nižší-středně pokročilý
4 – 10 2-4 dny
do
8 h (4x2h) 999 Kč
(po 38% slevě)
AJ
Kurz angličtiny A2, 16x90 min
kód kurzu (1AJ)
A2 - Mírně pokročilý
3 – 8 čtvrtletní
do
16 h (1x1h)
Po
2 980 Kč
(po 16% slevě)
AJ
Podzimní kurz angličtiny A1, 16x90 min
kód kurzu (1AJ1)
A0+ - Falešný začátečník, A1 - Začátečník
3 – 8 čtvrtletní
do
16 h (1x1h)
Čt
2 980 Kč
(po 16% slevě)
AJ
Podzimní kurz angličtiny B1, 16x90 min
kód kurzu (1AJB2)
B1 - Nižší-středně pokročilý
3 – 8 čtvrtletní
do
16 h (1x2h)
St
2 980 Kč
(po 16% slevě)
AJ
Podzimní kurz angličtiny B2, 16x90 min
kód kurzu (1AJB2,)
B2 - Vyšší-středně pokročilý
3 – 8 čtvrtletní
do
16 h (1x1h)
Čt
2 980 Kč
(po 16% slevě)
Více kurzů školy

Rezervace místa v kurzu

Dobrý den, chci si rezervovat místo v jazykovém kurzu
Obchodní angličtina (kód: BUEN). Zašlete mi prosím informace o platbě a zápisu do kurzu.

Ověřit volné místo

Dobrý den, chci si ověřit, zda je ještě volné místo v místo v jazykovém kurzu Obchodní angličtina (kód: BUEN).

Informovat se na kurz

Dobrý den, chci se informovat na kurz Obchodní angličtina (kód: BUEN). Kontaktujte mě, prosím.

Jmenuji se

a můj email je

případně mě zastihnete na telefonu

.

Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych se také zeptal(a) na:

Ozvěte se mi prosím co nejdříve. Děkuji.

Zašlete škole zprávu.
Jméno a email jsou povinné položky
2 088 kurzů
672 škol
gdi
Jazykovky.cz JazykovéZkoušky.cz SlevyKurzů.cz Jazyky.com Nazkušenou.cz Angličtina on-line Němčina on-line Francouzština on-line Španělština on-line Italština on-line Tlumočení-Překlady.cz Překládá.cz Tlumočí.cz