Doporučené jazykové školy
Jazykový kurz Semestrální kurz němčiny 9.10. - 5.2.2018 (A1 - B2) Po | 16:00 – 17:30
Filtrování podle více parametrů

Semestrální kurz němčiny 9.10. - 5.2.2018 (A1 - B2) Po | 16:00 – 17:30
 (kód: NJ-1x-41V17)

Pravidelná výuka 1× týdně, opravdu malé skupiny (maximálně 5 lidí), přátelská atmosféra a individuální přístup naších lektorů pomůžou dosáhnout Vašeho cíle – začít mluvit!
Volných míst: 5
Němčina
Původní cena jazykového kurzu němčiny v Praze - Semestrální kurz němčiny 9.10. - 5.2.2018 (A1 - B2) Po | 16:00 – 17:30
Původní cena
5 990 Kč
Sleva na jazykový kurz - Semestrální kurz němčiny 9.10. - 5.2.2018 (A1 - B2) Po | 16:00 – 17:30
Sleva
33 %
kolik ušetříte na jazykovém kurzu - Semestrální kurz němčiny 9.10. - 5.2.2018 (A1 - B2) Po | 16:00 – 17:30
Ušetříte
2 000 Kč
Čas výuky
Odpolední
Opakuje se
Jednorázový intenzivní kurz
sleva na Semestrální kurz němčiny 9.10. - 5.2.2018 (A1 - B2) Po | 16:00 – 17:30
Poznámka k zahájení
informujte se na možnost přistoupení do kurzu
Datum zahájení Semestrální kurz němčiny 9.10. - 5.2.2018 (A1 - B2) Po | 16:00 – 17:30 (Němčina, Praha)
Zahájení
Datum ukončení Semestrální kurz němčiny 9.10. - 5.2.2018 (A1 - B2) Po | 16:00 – 17:30 (Němčina, Praha)
Ukončení
Délka jazykového kurzu Semestrální kurz němčiny 9.10. - 5.2.2018 (A1 - B2) Po | 16:00 – 17:30 (Němčina, Praha)
Délka kurzu
čtvrtletní
Vyuč. jazyk
NJ
Počet studentů
Jazykový kurz Semestrální kurz němčiny 9.10. - 5.2.2018 (A1 - B2) Po | 16:00 – 17:30: počet studentů3-5
Cena
Sleva na Jazykový kurz Semestrální kurz němčiny 9.10. - 5.2.2018 (A1 - B2) Po | 16:00 – 17:30 3 990 Kč
Rozsah výuky | Hodin týdně
Semestrální kurz němčiny 9.10. - 5.2.2018 (A1 - B2) Po | 16:00 – 17:30 - rozsah výuky jazykového kurzu v Praze Jazyková škola SoloLang Jazyková škola SoloLang 32h
| 1x2h
Kurz začíná
probíhá Kdy začíná jazykový kurz Semestrální kurz němčiny 9.10. - 5.2.2018 (A1 - B2) Po | 16:00 – 17:30 - Jazykový kurz Semestrální kurz němčiny 9.10. - 5.2.2018 (A1 - B2) Po | 16:00 – 17:30
jazyková učebnice: Sprechen Sie Deutsch 1
Sprechen Sie Deutsch 1
jazyková učebnice: Sprechen Sie Deutsch - 2
Sprechen Sie Deutsch - 2
Pokročilost
A0 - Úplný začátečník, A1 - Začátečník, A2 - Mírně...
Typ kurzu
Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost
Cena zahrnuje
Rozřazovací test, doplňující materiál, veškeré kopie...

Termín konání kurzu

Zahájení:
9.10.2017 (před 8 dny)
Informujte se na možnost přistoupení do kurzu
Ukončení:
5.2.2018
Čas konání:
Odpolední
Délka kurzu:
čtvrtletní
Poznámka:
Další termíny kurzů jsou: http://sololang.com/kurzy/?swoof=1&pa_jazyk=nemcina

Rozsah výuky

Počet vyučovacích hodin:
32 h (1x2)
Délka vyučovací hodiny:
45 minut
Periodicita:
Jednorázový intenzivní kurz
Poznámka:
Kurz 16 lekcí po 90 minut.

Cena kurzu

Cena před slevou:
5 990 Kč
Cena po slevě:
3 990 Kč
Ušetříte:
2 000 Kč
Počet studentů ve skupině:
3 – 5
Volných míst:
5
Cena zahrnuje:
Rozřazovací test, doplňující materiál, veškeré kopie a desky na kopie, případnou konzultace s lektorkou.
Cena nezahrnuje:
Učebnice: - Menschen - Německý s úsměvem - Sprechen Sie Deutsch
Další nutné náklady po nástupu výuky:
žádné
Poznámka:
Kurz stačí jen objednat. Veškeré platební údaje naleznete poté v mailu. Neváhejte nás kontaktovat - skola@sololang.com. Podívejte se na naše webové stránky www.sololang.com nebo volejte na +420 773 667 373.

Náplň a obsah kurzu

Pravidelná výuka 1× týdně, opravdu malé skupiny (maximálně 5 lidí), přátelská atmosféra a individuální přístup naších lektorů pomůžou dosáhnout Vašeho cíle – začít mluvit!

Proč si vybrat tento kurz

Kurz se věnuje komunikačním situacím a tématickým okruhům každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce.

Pro koho je kurz určen

Kurz určen pro studenty, jejichž cílem je rozmluvit se a zdokonalit své schopnosti při mluveném projevu. Díky intenzivnímu nácviku různých komunikačních situací zvládnete sebevědomě reagovat ve skutečných situacích a navíc se naučíte aktivně používat široké spektrum užitečných frází běžně užívaných rodilými mluvčími. Samozřejmostí je i rozšíření znalostí slovní zásoby z různorodých oblastí, kterou si v rámci mluvních aktivit skvěle procvičíte a budete aktivně a přirozeně používat v komunikaci.

Cíl kurzu

 • Rozšířit Vaší slovní zásobu
  • Vylepšit použití jazyka v praxi
  • Naučit se nejpoužívanější fráze
  • Naučit se komunikovat bez barieru
  • Popsat zážitky a události, které se týkají Vás a okolí
  • Naučit Vás vysvětlovat svůj názor na různá témata
  • Naučit anglickou gramatiku
  • Zdokonalit Váš úroveň angličtiny
  • Dodat Vám sebedůvěru při konverzaci v anglickém jazyce
  • Popsat vzdělání a zaměstnání
  • Check – in (na letišti, v hotelu apod.)
  • Naučit vyjadřovat stížnosti
  • Naučit vyjadřovat povinnosti
  • Napsat žádání o svolení (akceptování, odmítnutí)

Obsah kurzu

Kurz bude probíhat v různých úrovních od A1 do B2, kdy každá bude zaměřena na konverzaci, poslech, psaní a čtení. Na Vás čekají aktuální a zajímavá téma, která budou vybrána a připravená podle konverzačních učebnic, různých novin a časopisů. Zajímavá spolupráce v párech, otevřená komunikace mezi lektorem a studenty, diskuze na různé tématy.

Zařazení kurzu

 • Intenzita: Intenzivní kurz
 • Druh kurzu: Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost
 • Věková skupina: Pro děti vyššího stupně ZŠ, Kurzy zaměřené na mládež - teenagery (15+), Pro dospělé

Místo výuky

Jazyková škola SoloLang

Jazyková škola SoloLang
Praha 5, Smíchov
15000
Ostrovského 253/3

Ženské domovy, 3. patro, místnost č. 3.106.

773667373 sololang.com

Pokročilost kurzu

A0 - Úplný začátečník, A1 - Začátečník, A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý

Jaké jsou vstupní znalosti?

Student se setkává se s jazykem více méně poprvé. Nemá žádnou znalost jazyka.

Student rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

Student rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

Stu

Učebnice v jazykovém kurzu Semestrální kurz němčiny 9.10. - 5.2.2018 (A1 - B2) Po | 16:00 – 17:30 - Sprechen Sie Deutsch 1

Učebnice pro tento kurz

Sprechen Sie Deutsch 1

Polyglot
Doris Dusilová

Učebnice pojuje výhody tradičních a moderních učebnic. Nabízí přehledný výklad gramatiky, širokou škálu cvičení na mluvnici, výslovnost, pravopis a slovní zásobu, náměty k mluvenému a psanému projevu. Obsahuje rovněž pracovní sešit, mapy, slovníky a přehled gramatiky. Obsah učiva a jeho uspořádání, metody a formy práce v 1. díle umožňují dosažení referenční úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce.

Učebnice v jazykovém kurzu Semestrální kurz němčiny 9.10. - 5.2.2018 (A1 - B2) Po | 16:00 – 17:30 - Sprechen Sie Deutsch - 2

Sprechen Sie Deutsch - 2

Polyglot
BROŽÍKOVÁ Lucie, DUSILOVÁ Doris, GOEDERT Ralf, KOLOCOVÁ Vladimíra, SCHNEIDER Mark, VACHALOVSKÁ Lenka

Spojuje výhody tradičních a moderních učebnic. Nabízí přehledný výklad gramatiky, širokou škálu cvičení na mluvnici, výslovnost, pravopis a slovní zásobu a náměty k mluvenému a psanému projevu. Obsahuje rovněž pracovní sešit, mapy, slovníky a přehled gramatiky.

Učebnice v jazykovém kurzu Semestrální kurz němčiny 9.10. - 5.2.2018 (A1 - B2) Po | 16:00 – 17:30 - Sprechen Sie Deutsch 3. díl

Sprechen Sie Deutsch 3. díl

Polyglot
DUSILOVÁ Doris, GOEDERT Ralf, HAUPENTHAL Thomas, KOLOCOVÁ Vladimíra, SCHNEIDER Mark, VACHALOVSKÁ Lenka

Třetí díl učebnice, přihlížející ke specifickým problémům českého studenta, vhodné pro střední a jazykové školy, tj. pro všechny zájemce ve věku od patnácti let.

Učebnice v jazykovém kurzu Semestrální kurz němčiny 9.10. - 5.2.2018 (A1 - B2) Po | 16:00 – 17:30 - Menschen A1.1

Menschen A1.1

Heuber
Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht

Půldíl učebnice němčiny Menschen A1.1 (lekce 1 - 12) pro začátečníky je určen především dospělým a mládeži. Titul vychází z poznatku, že pro proces učení je klíčové propojit učení s emoční stránkou a vizualizací informací. Součástí knihy je vložený DVD-ROM s prohlubujícími cvičeními pro samostatnou výuku doma.

Učebnice v jazykovém kurzu Semestrální kurz němčiny 9.10. - 5.2.2018 (A1 - B2) Po | 16:00 – 17:30 - Menschen A1.2

Menschen A1.2

Heuber
Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht

Půldíl učebnice němčiny Menschen A1.2 (lekce 13 - 24) pro začátečníky je určen především dospělým a mládeži. Titul vychází z poznatku, že pro proces učení je klíčové propojit učení s emoční stránkou a vizualizací informací. Součástí knihy je vložený DVD-ROM s prohlubujícími cvičeními pro samostatnou výuku doma.

Učebnice v jazykovém kurzu Semestrální kurz němčiny 9.10. - 5.2.2018 (A1 - B2) Po | 16:00 – 17:30 - Menschen A2 ukázkový soubor

Menschen A2

Heuber
Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht
Učebnice v jazykovém kurzu Semestrální kurz němčiny 9.10. - 5.2.2018 (A1 - B2) Po | 16:00 – 17:30 - Menschen B1/1

Menschen B1/1

Hueber
Julia Braun-Podeschwa, Charlotte Habersack, Angela Pude • Vydáno 2014 • ISBN 978-3-19-301903-5

Menschen je nová učebnice němčiny pro střední a jazykové školy. Učení je založené na minipříbězích konkrétních lidí.

Učebnice v jazykovém kurzu Semestrální kurz němčiny 9.10. - 5.2.2018 (A1 - B2) Po | 16:00 – 17:30 - noviny, časopisy, knihy a nahrávky

noviny, časopisy, knihy a nahrávky

Materiály vztahující se k probíranému tématu, kopie, cizojazyčná literatura, nahrávky, ...

Učebnice v jazykovém kurzu Semestrální kurz němčiny 9.10. - 5.2.2018 (A1 - B2) Po | 16:00 – 17:30 - Vlastní materiály školy

Vlastní materiály školy

Vlastní materiály školy.

Učebnice v jazykovém kurzu Semestrální kurz němčiny 9.10. - 5.2.2018 (A1 - B2) Po | 16:00 – 17:30 - Externí materiály

Externí materiály

Vlastní materiály lektora, ...

Učebnice v jazykovém kurzu Semestrální kurz němčiny 9.10. - 5.2.2018 (A1 - B2) Po | 16:00 – 17:30 - Menschen B1/2

Menschen B1/2

Hueber
Julia Braun-Podeschwa, Charlotte Habersack, Angela Pude • Vydáno 2014 • ISBN 978-3-19-501903-3

Menschen je nová učebnice němčiny pro střední a jazykové školy. Učení je založené na minipříbězích konkrétních lidí.

Certifikát, který získáte absolvováním

Osvědčení o absolvování kurzu němčiny

Fotografie ze školy a z kurzů

Pár slov o nás

Tvrdíme o sobě, že jsme jiní! V čem? Hlavně v našem přístupu k výuce. Ten je u nás osobní. Věnujeme se každému studentovi zvlášť, jeho individuálním potřebám a cílům. Chceme dosáhnout toho, aby každý student jazykové školy SoloLang sám pocítil svoje zlepšení!

Nesnažíme se nalákat na nějaké zázračné metody. Každý ví, že žádná univerzální metoda neexistuje. Proto se v jazykové škole SoloLang snažíme vyučovat naše studenty jako jednotlivce a přizpůsobovat jím výuku na míru.

Proč si vybrat nás

Učíme již 10 let. Za tuto dobu školu navštívilo více než 978 studentů. Nejvzdálenější z nich bydlí v Minsku 1206 km od jazykové školy SoloLang v Praze. Naše nejvěrnější studentka navštívila 215 lekcí. Vyučujeme celkem 4 jazyky. Přibližně 50% naších studentu se učí angličtinu. Více než 1850 kg papíru se podařilo ušetřit díky zavedení speciálního ekologického programu.

Vybavení školy

 • Přístup na internet pro studenty
 • Zapůjčení učebnic do kurzu
 • Vlastní učebny
 • Ergonomické židle
 • Audiovizuální pomůcky
 • Wi-fi připojení

Doprava

Při vstupu do budovy Ženských domovů využijte výtahy nebo vystoupejte do 3. patra. Dále pokračujte chodbou doprava a na konci chodby znova doprava. Tam již uvidíte po pravé straně ceduli SoloLang.

Ubytování

Naše škola nepořádá jazykové kurzy vyžadující ubytování, pokud ale budete potřebovat, rádi Vám nějaké možnosti ubytování podle Vašich představ doporučíme.

Jak a kdy se zapsat do kurzu

Přihlášení do kurzů probíhá buď telefonicky na 773 667 373 nebo odesláním rezervace na webu. Následně je potřeba do 4 pracovních dnů provést platbu (převodem nebo hotově ve škole).

Systém slev

Sleva 1000,– Kč za přivedení kamaráda na kurz!

Další kurzy němčiny | Jazyková škola SoloLang

Jazyk Název kurzu a pokročilost Studentů Délka kurzu Rozsah výuky Cena
NJ
Semestrální kurz němčiny 12.10. - 25.1.2018 (A1 - B2) Čt | 16:00 – 17:30
kód kurzu (NJ-1x-42V17)
A0 - Úplný začátečník, A1 - Začátečník, A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý
3 – 5 čtvrtletní
do
32 h (1x2h) 3 990 Kč
(po 33% slevě)
NJ
Dvouměsíční kurz němčiny 3.10 - 23.11. (A1 - B2) Út, Čt | 19:30 – 21:00
kód kurzu (NJ-2x-40V17)
A0 - Úplný začátečník, A1 - Začátečník, A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý
3 – 5 1-2 měsíce
do
32 h (2x2h) 3 990 Kč
(po 33% slevě)
NJ
Měsíční kurz němčiny 2.10 - 27.10. (A1 - B2) Po, St, Pá | 19:30 - 21:00
kód kurzu (NJ-3x-40V17)
A0 - Úplný začátečník, A1 - Začátečník, A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý
3 – 5 1 měsíc
do
24 h (3x2h) 3 190 Kč
(po 31% slevě)
NJ
Dvoutýdenní kurz němčiny 11.9 - 22.9. (A1 - B2) Po - Pá | 10:45 – 12:15
kód kurzu (NJ-5x-37R17)
A0 - Úplný začátečník, A1 - Začátečník, A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý
3 – 5 2 týdny
do
20 h (5x2h) 2 790 Kč
(po 30% slevě)
NJ
Dvoutýdenní kurz němčiny 2.10 - 13.10.2017 (A1 - B2) Po - Pá | 10:45 – 12:15
kód kurzu (NJ-5x-40R17)
A0 - Úplný začátečník, A1 - Začátečník, A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý
3 – 5 2 týdny
do
20 h (5x2h) 2 790 Kč
(po 30% slevě)
NJ
Dvoutýdenní kurz němčiny 9.10 - 20.10. (A1 - B2) Po - Pá | 17:45 - 19:15
kód kurzu (NJ-5x-41V17)
A0 - Úplný začátečník, A1 - Začátečník, A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý
3 – 5 2 týdny
do
20 h (5x2h) 2 790 Kč
(po 30% slevě)
NJ
3 – 5 1-2 měsíce
do
32 h (2x2h) 3 990 Kč
(po 33% slevě)
NJ
3 – 5 2 týdny
do
20 h (5x2h) 2 790 Kč
(po 30% slevě)
NJ
Měsíční kurz němčiny pro středně pokročilé 2.10 - 27.10. Po, St, Pá | 19:30 - 21:00
kód kurzu (NJ-3x-40V17-1)
B1 - Nižší-středně pokročilý
3 – 5 1 měsíc
do
24 h (3x2h) 3 190 Kč
(po 31% slevě)
NJ
Dvouměsíční kurz němčiny 3.10 - 23.11. (A1 - B2) Út, Čt | 9:00 – 10:30
kód kurzu (NJ-2x-40R17)
A0 - Úplný začátečník, A1 - Začátečník, A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý
3 – 5 1-2 měsíce
do
32 h (2x2h) 3 990 Kč
(po 33% slevě)
Více kurzů školy

Rezervace místa v kurzu

Dobrý den, chci si rezervovat místo v jazykovém kurzu
Semestrální kurz němčiny 9.10. - 5.2.2018 (A1 - B2) Po | 16:00 – 17:30 (kód: NJ-1x-41V17). Zašlete mi prosím informace o platbě a zápisu do kurzu.

Ověřit volné místo

Dobrý den, chci si ověřit, zda je ještě volné místo v místo v jazykovém kurzu Semestrální kurz němčiny 9.10. - 5.2.2018 (A1 - B2) Po | 16:00 – 17:30 (kód: NJ-1x-41V17).

Informovat se na kurz

Dobrý den, chci se informovat na kurz Semestrální kurz němčiny 9.10. - 5.2.2018 (A1 - B2) Po | 16:00 – 17:30 (kód: NJ-1x-41V17). Kontaktujte mě, prosím.

Jmenuji se

a můj email je

případně mě zastihnete na telefonu

.

Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych se také zeptal(a) na:

Ozvěte se mi prosím co nejdříve. Děkuji.

Zašlete škole zprávu.
Jméno a email jsou povinné položky
2 260 kurzů
672 škol
gdi
Jazykovky.cz JazykovéZkoušky.cz SlevyKurzů.cz Jazyky.com Nazkušenou.cz Angličtina on-line Němčina on-line Francouzština on-line Španělština on-line Italština on-line Tlumočení-Překlady.cz Překládá.cz Tlumočí.cz