Doporučené jazykové školy

Kurzy češtiny pro cizince od úplných začátečníků po pokročilé
 (kód: Čeština pro cizince)

Kurzy češtiny pro cizince vyučujeme podle Společného evropského referenčního rámce, a navíc také nabízíme přípravné kurzy ke zkouškách pro udělení trvalého pobytu v ČR a udělení státního občanství ČR.
Čeština pro cizince
Čas výuky
Konkrétní časy a dny výuky naleznete u jednotlivých kurzů na www.jslvice.cz
Opakuje se
Výuka pravidelně každý týden
sleva na Kurzy češtiny pro cizince od úplných začátečníků po pokročilé
Poznámka k zahájení
informujte se na možnost přistoupení do kurzu
Datum zahájení Kurzy češtiny pro cizince od úplných začátečníků po pokročilé (Čeština pro cizince, Plzeň)
Zahájení
Datum ukončení Kurzy češtiny pro cizince od úplných začátečníků po pokročilé (Čeština pro cizince, Plzeň)
Ukončení
Délka jazykového kurzu Kurzy češtiny pro cizince od úplných začátečníků po pokročilé (Čeština pro cizince, Plzeň)
Délka kurzu
1 měsíc
Vyuč. jazyk
ČJ
Počet studentů
Jazykový kurz Kurzy češtiny pro cizince od úplných začátečníků po pokročilé: počet studentů1-8
Cena
Cena jazykového kurzu češtiny pro cizince v Plzni - Kurzy češtiny pro cizince od úplných začátečníků po pokročilé 2 760 Kč
Rozsah výuky | Hodin týdně
Kurzy češtiny pro cizince od úplných začátečníků po pokročilé - rozsah výuky jazykového kurzu v Plzni Jazyková škola Lvice s.r.o. Centrála Plzeň 3 24h
Kurz začíná
probíhá Kdy začíná jazykový kurz Kurzy češtiny pro cizince od úplných začátečníků po pokročilé - Jazykový kurz Kurzy češtiny pro cizince od úplných začátečníků po pokročilé
jazyková učebnice: Basic Czech I
Basic Czech I
jazyková učebnice: Basic Czech II.
Basic Czech II.
Pokročilost
Pro studenty všech pokročilostí
Typ kurzu
Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost
Cena zahrnuje
výuka,kvalitní lektoři s odpovídajícím jazykovým vzděláním,...

Termín konání kurzu

Zahájení:
3.3.2018 (před 19 dny)
Informujte se na možnost přistoupení do kurzu
Ukončení:
8.4.2018
Čas konání:
Konkrétní časy a dny výuky naleznete u jednotlivých kurzů na www.jslvice.cz
Délka kurzu:
1 měsíc
Poznámka:
Termíny a časy kurzů je možné upravit dle Vašich požadavků.

Rozsah výuky

Počet vyučovacích hodin:
24 h (1x týdně 90 minut, tj. 2 vyučovací hodiny)
Délka vyučovací hodiny:
45 minut
Periodicita:
Výuka pravidelně každý týden
Poznámka:
Intenzivní kurzy mají výuku 1x týdně po 4 vyučovacích hodinách

Cena kurzu

Cena kurzu:
2 760 Kč
Počet studentů ve skupině:
1 – 8
Cena zahrnuje:
výuka,kvalitní lektoři s odpovídajícím jazykovým vzděláním, doplňkové materiály, pevně daný obsah kurzů, učebny v centru Plzně
Cena nezahrnuje:
učebnice
Další nutné náklady po nástupu výuky:
Učebnice

Náplň a obsah kurzu

Kurzy češtiny pro cizince vyučujeme podle Společného evropského referenčního rámce, a navíc také nabízíme přípravné kurzy ke zkouškách pro udělení trvalého pobytu v ČR a udělení státního občanství ČR.

Proč si vybrat tento kurz

Jazyková škola Lvice vyučuje podle Společného evropského rámce jazyků (A1– C2). Úrovně stanovené tímto rámcem jsou shodné pro všechny evropské jazyky. Pokud si nejste jistí svojí úrovní, zašleme Vám ZDARMA rozřazovací test a nabízíme také možnost osobní konzultace. Úroveň kurzu lze po první lekci změnit.

Nabízíme tříměsíční jazykové kurzy, intenzivní šestitýdenní a individuální kurzy. Vyučujeme jazykové kurzy všeobecné a přípravné ke zkouškám pro udělení trvalého pobytu v ČR a pro udělení státního občanství ČR.

Kurzy nabízíme 7 dní v týdnu a zaručujeme Vám osobní přístup a kvalitní lektory.
Na konci kurzu studenti obdrží certifikát o absolvování kurzu a je také možné koupit dárkový poukaz.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny, kteří si chtějí zlepšit své jazykové znalosti, ať už kvůli lepšímu uplatnění na trhu práce, zahraniční cestě či jen tak pro radost z jazyků.

Obsah kurzu

Každou skupinu tvoří 1 až 4–5 studentů.

Během každé lekce jsou procvičovány všechny základní složky jazyka: konverzace, poslech, slovní zásoba, gramatika a písemný projev.

Používané učebnice odpovídají jednotlivým úrovním Společného evropského rámce jazyků (A1– C2).

Kurzy mají pevně daný obsah, takže můžete vybírat mimo jiné i podle obsahu kurzu, a navíc Vám zaručujeme témata, která budou probrána.

Obsahy jednotlivých kurzů naleznete na http://www.jslvi­ce.cz/rozpis-skupinovych-kurzu-cestiny-pro-cizince/

Zařazení kurzu

 • Druh kurzu: Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost
 • Věková skupina: Pro dospělé

Místo výuky

Jazyková škola Lvice s.r.o.

Centrála Plzeň 3
Plzeň 3, Vnitřní Město
30100
Pražská 37/45
774 225 830 www.jslvice.cz

Pokročilost kurzu

Pro studenty všech pokročilostí

Jaké jsou vstupní znalosti?

Kurz mohou navštěvovat studenti všech pokročilostí – nejprve jsou na základě testu a pohovoru rozděleni do skupin podobné pokročilosti, ve kterých pak pracují.

Učebnice v jazykovém kurzu Kurzy češtiny pro cizince od úplných začátečníků po pokročilé - Basic Czech I

Učebnice pro tento kurz

Basic Czech I

Karolinum
Ana Adamovičová, Darina Ivanovová

Basic Czech I. je moderní učebnicí češtiny na základě angličtiny. Skládá se z šesti lekcí a metodicky vychází z komunikativního a komparativního přístupu. Cílem je seznámit zájemce se základy české gramatiky pomocí plynulého a systematického osvojování slovní zásoby a konverzačních frází vážících se k jednotlivým tématům: společenské obraty, město, bydlení, restaurace, zájmy, nákupy a cestování. Gramatika v těsném sepětí se slovní zásobou je pouhým prostředkem k dosažení tohoto cíle. Přehledné tabulky umožní uživateli rychlé zapamatování probírané látky. Zprostředkující jazyk se objevuje minimálně a plní funkci výstižných vysvětlivek. Učebnice obsahuje řadu vtipných dialogů. Basic Czech I odpovídá úrovni A 1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Učebnice v jazykovém kurzu Kurzy češtiny pro cizince od úplných začátečníků po pokročilé - Basic Czech II.

Basic Czech II.

Karolinum
Ana Adamovičová, Darina Ivanovová

Basic Czech II, moderní učebnice češtiny na základě angličtiny, je koncipována obdobně jako předcházející díl Basic Czech I. Postupně se zde dál rozvíjejí základy české gramatiky v těsném sepjetí s plynulým a systematickým osvojováním slovní zásoby a konverzačních frází vážících se k tématům z běžného života. Učebnice je opatřena přehlednými tabulkami české deklinace, slovesných valencí i předložek a klíčem ke cvičením. Je vhodná jak pro práci v kurzech, tak pro samostudium.
Basic Czech II odpovídá úrovni A2–B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Učebnice v jazykovém kurzu Kurzy češtiny pro cizince od úplných začátečníků po pokročilé - Basic Czech III.

Basic Czech III.

Karolinum
Ana Adamovičová, Milan Hrdlička

Basic Czech III je pokračováním titulů Basic Czech I a Basic Czech II. Skládá se z 6 lekcí (kolem 2000 slov a frází) a metodicky vychází z komunikativního a komparativního přístupu. Učebnice se dá použít jak v intenzivních, tak v dvousemestrálních a jiných kurzech. Je vhodná také pro samostudium. Ke všem cvičením je v příloze k dispozici klíč. Všechna slova a fráze jsou zahrnuty do česko-anglického slovníčku na konci každé lekce.
Probíraný gramatický a lexikální materiál v tomto dílu již přesahuje úroveň znalostí, kterou obvykle nazýváme základní. Za účelem zachování formální kontinuity všech tří dílů autoři však v názvu ponechali „Basic Czech“. Svým gramatickým a lexikálním složením tato učebnice odpovídá úrovni B1-B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Učebnice v jazykovém kurzu Kurzy češtiny pro cizince od úplných začátečníků po pokročilé - Чешский язык

Чешский язык

Karolinum
Ana Adamovičová, Milan Hrdlička

Učebnice češtiny pro rusky hovořící se zaměřuje na praktické osvojení komunikace v českém jazyce. Učebnice obsahuje 20 lekcí, z nichž prvních pět je věnováno fonetice, dalších patnáct lekcí je tematicky orientováno na základní oblasti každodenního života. Studující si v nich osvojí asi 2000 slov a slovních spojení. Učebnice nepředpokládá předchozí znalost češtiny. Gramatický výklad je přehledný, zdůrazňuje základní odlišnosti mezi oběma jazyky. Bohatá nabídka různorodých cvičení podporuje osvojení a upevnění látky. Důraz je kladen na schopnost dorozumět se a aktivně používat češtinu v praktickém životě. Studující dosáhne středně pokročilé úrovně osvojení češtiny (tj. samostatný uživatel B2 podle Evropského jazykového rámce).

Učebnice v jazykovém kurzu Kurzy češtiny pro cizince od úplných začátečníků po pokročilé - Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR

Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR

Národní ústav pro vzdělání

Příručka by měla pomoci uchazečům při konkrétní přípravě na zkoušku. Uchazeči v příručce najdou jednak průpravná cvičení, jednak konkrétní úkoly k přípravě na zkoušku a mohou si vyzkoušet různé typy úloh ještě před zkouškou. V příručce jsou také důležité základní informace o zkoušce a inspirace pro přípravu konkrétních kurzů zaměřených ke zkoušce.

Učebnice v jazykovém kurzu Kurzy češtiny pro cizince od úplných začátečníků po pokročilé - Připravujeme se k Certifikované zkoušce z češtiny - úroveň B1

Připravujeme se k Certifikované zkoušce z češtiny - úroveň B1

Karolinum
Pavel Pečen

Publikace je určena všem zájemcům o Certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince na úrovni B1 (CCE–B1). Uživateli jsou k dispozici jak konkrétní příklady jednotlivých úloh s návodem k jejich vypracování, tak metodická doporučení pro nácvik testovaných dovedností. Materiál obsahuje celkem tři kompletní cvičné sady testů (včetně klíče).

Učebnice v jazykovém kurzu Kurzy češtiny pro cizince od úplných začátečníků po pokročilé - Co chcete vědět o České republice

Co chcete vědět o České republice

Karolinum
Jitka Cvejnová

Učební text poskytuje základní informace o geografii, obyvatelstvu, ekonomice, politickém systému, jazyku, historii a kultuře České republiky. Praktická učebnice je určena pro výuku zahraničních studentů.

Certifikát, který získáte absolvováním

Certifikát o absolvování kurzu

Fotografie ze školy a z kurzů

Pár slov o nás

 • Jazyková škola Lvice v Plzni vyučuje 7 dní v týdnu kurzy angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny a češtiny pro cizince či rodilé mluvčí podle Společného referenčního rámce pro jazyky.
 • Nabízíme kurzy firemní, individuálnískupinové, a to tříměšíční či intenzivní šestinedělní.
 • Pořádáme specializované kurzy přípravy ke státní maturitě z cizích jazyků a k mezinárodním zkouškám z německého a anglického jazyka.
 • Vyučujeme také obchodní či konverzační kurzy.
 • Zaručujeme Vám osobní přístup a kvalitní lektory s odpovídajícím jazykovým vzděláním.
 • Časy a termíny kurzů se snažíme maximálně přizpůsobit Vašim možnostem.
 • Poradíme Vám s výběrem jazykového kurzu nejen pomocí rozřazovacího testu, ale také osobní konzultace. Navíc můžete po první lekci úroveň kurzu změnit.
 • Ve skupinových kurzech je maximálně 3 až 8 studentů a jsou aktivně rozvíjeny všechny složky jazyka: poslech, konverzace, slovní zásoba, gramatika a písemný projev.
 • Skupinové kurzy mají pevně daný obsah, takže Vám zaručujeme oblasti, které budou probrány.
 • Na konci každého kurzu od nás obdržíte certifikát o absolvování.
 • Je také možné zakoupit dárkový poukaz na celý kurz, či pouze přispět na kurz obdarovávaného určitou částkou.

Doprava

Z hlavního vlakového nádraží:
Lze dojít pešky kolem „malého Tesca“ – ca 200–300 m
tramvaj č. 1, 2 – nástup zastávka Hlavní nádraží, výstup na zastávce Anglické nábřeží. Naše škola je ca 50 m od zastávky směrem k řece
Z autobusového nádraží:
tramvaj č. 2 – nástup zastávka CAN Skvrňanská, výstup na zastávce Anglické nábřeží. Naše škola je ca 50 m od zastávky směrem k řece
Z náměstí Republiky v Plzni:
Jděte směrem ke Křižíkovým sadům, kolem hotelu U Zvonu pokračujte směrem k řece. Naše škole je ve 2.domě od řeky. Čas chůze ca 5 minut.
Autem:
Z Klatovské třídy odbočte na Americkou ulici. Na světelné křižovatce před řekou (vedle je McDonald's) odbočte vlevo na Anglické nábřeží a dojedete až k naší škole, která je v domě na Pražské ulici, jež kolmo ukončuje Anglické nábřeží
Možné parkování:
příjezd po Anglickém nábřeží: parkování na druhé straně řeky, tj. Denisovo nábřeží (poté přejít most směrem do města, čas chůze ca 3 minuty)
příjezd od náměstí Republiky: parkování v Šafaříkových sadech (poté pešky Pražskou ulicí k řece, čas chůze ca 3 minuty), na Denisově nábřeží (poté přejít most směrem do města, čas chůze ca 3 minuty)
příjezd od nákupního centra Plaza: parkovací dům Rychtářka (projít Mlýnskou strouhou a pokračovat kolem hotelu U Zvonu směrem k řece, naše škole je ve 2.domě od řeky, čas chůze ca 5 minut) nebo ve Fügnerově ulici (za rohem Pražské ulice)

Pokud si nejste jisti, neváhejte nás kontaktovat.

Jak nastoupit do kurzu

Zápis

Pro přihlášení do kurzu vyplňte prosím přihlášku u jednotlivých kurzů: http://www.jslvi­ce.cz/skupino­va-vyuka/
Naši nabídku kurzů naleznete zde.
Případně nám můžete zaslat na e-mail info@jslvice.cz či nám zavolat na tel. číslo 774 225 830 in­formaci, o jaký kurz byste měli zájem, a my Vás budeme kontaktovat a vše za Vás vyřídíme.
V případě dotazů či nejasností nás prosím neváhejte kontaktovat.

Další kurzy češtiny pro cizince | Jazyková škola Lvice s.r.o.

Jazyk Název kurzu a pokročilost Studentů Délka kurzu Rozsah výuky Cena
AJ
Kurzy angličtiny od úplných začátečníků po pokročilé
kód kurzu (Angličtina A1 - C2)
Pro studenty všech pokročilostí
1 – 8 1 měsíc
do
24 h 2 760 Kč
NJ
Kurzy němčiny od úplných začátečníků po pokročilé
kód kurzu (Němčina A1 - C2)
Pro studenty všech pokročilostí
1 – 8 1 měsíc
do
24 h 2 760 Kč
FR
Kurzy francouzštiny od úplných začátečníků po pokročilé
kód kurzu (Francouzština A1-C2)
Pro studenty všech pokročilostí
1 – 8 1 měsíc
do
24 h 2 760 Kč
RJ
Kurzy ruštiny od úplných začátečníků po pokročilé
kód kurzu (Ruština A1 - C2)
Pro studenty všech pokročilostí
1 – 8 1-2 měsíce
do
24 h 2 760 Kč
Více kurzů školy

Rezervace místa v kurzu

Dobrý den, chci si rezervovat místo v jazykovém kurzu
Kurzy češtiny pro cizince od úplných začátečníků po pokročilé (kód: Čeština pro cizince). Zašlete mi prosím informace o platbě a zápisu do kurzu.

Ověřit volné místo

Dobrý den, chci si ověřit, zda je ještě volné místo v místo v jazykovém kurzu Kurzy češtiny pro cizince od úplných začátečníků po pokročilé (kód: Čeština pro cizince).

Informovat se na kurz

Dobrý den, chci se informovat na kurz Kurzy češtiny pro cizince od úplných začátečníků po pokročilé (kód: Čeština pro cizince). Kontaktujte mě, prosím.

Jmenuji se

a můj email je

případně mě zastihnete na telefonu

.

Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych se také zeptal(a) na:

Ozvěte se mi prosím co nejdříve. Děkuji.

Zašlete škole zprávu.
Jméno a email jsou povinné položky
1 914 kurzů
666 škol
gdi
Jazykovky.cz JazykovéZkoušky.cz SlevyKurzů.cz Jazyky.com Nazkušenou.cz Angličtina on-line Němčina on-line Francouzština on-line Španělština on-line Italština on-line Tlumočení-Překlady.cz Překládá.cz Tlumočí.cz