Doporučené jazykové školy
Jazykový kurz Individuální kurz anglického jazyka - 20 lekcí
Filtrování podle více parametrů

Individuální kurz anglického jazyka - 20 lekcí
 (kód: AJI03/2014)

Individuální kurz angličtiny představuje nejefektivnější způsob studia. Zaměřuje se přímo na problematiku, ve které se potřebujete zdokonalit. Čas, den i místo výuky si volí klient sám, lektoři zdarma dojíždí domů či do zaměstnání.
Angličtina
Čas výuky
Ranní , Dopolední , Odpolední , Večerní
Opakuje se
Výuka v dohodnutých termínech
do 7 dnů od objednání
Vyuč. jazyk
AJ
Počet studentů
Jazykový kurz Individuální kurz anglického jazyka - 20 lekcí: počet studentů1-1
Cena
Cena jazykového kurzu angličtiny v Praze - Individuální kurz anglického jazyka - 20 lekcí 9 400 Kč
Rozsah výuky | Hodin týdně
Individuální kurz anglického jazyka - 20 lekcí - rozsah výuky jazykového kurzu v Praze Jazyková škola Domluvte se Učebna Praha 2 20h
Kurz začíná
jinak Kdy začíná jazykový kurz Individuální kurz anglického jazyka - 20 lekcí - Jazykový kurz Individuální kurz anglického jazyka - 20 lekcí
jazykový lektor Magdaléna Hájíčková
Magdaléna Hájíčková
jazykový lektor Jana Mundy
Jana Mundy
jazyková učebnice: Essential Grammar in Use
Essential Grammar in Use
jazyková učebnice: English Grammar in Use
English Grammar in Use
Pokročilost
Individuálně dle pokročilosti studenta
Typ kurzu
Individuální kurzy
Cena zahrnuje
20 lekcí individuální výuky angličtiny po 60 minutách, doplňkové...

Termín konání kurzu

Zahájení:
do 7 dnů od objednání
Čas konání:
Ranní , Dopolední , Odpolední , Večerní
Délka kurzu:
počet lekcí určuje klient
Poznámka:
Čas konání je zvolen dle požadavků klienta. Čas se může v průběhu kurzu měnit.

Rozsah výuky

Počet vyučovacích hodin:
20 h
Délka vyučovací hodiny:
60 minut
Periodicita:
Výuka v dohodnutých termínech
Poznámka:
Délku vyučovací hodiny lze upravit podle potřeb studenta. Kurz lze sjednat také v odlišné celkové délce.

Cena kurzu

Cena kurzu:
9 400 Kč
Počet studentů ve skupině:
1 – 1
Cena zahrnuje:
20 lekcí individuální výuky angličtiny po 60 minutách, doplňkové studijní materiály, příjezd lektora na místo výuky podle výběru klienta (zaměstnání, domov, knihovna, kavárna)
Další nutné náklady po nástupu výuky:
zakoupení vhodné učebnice – nákup v případě zájmu zdarma zajistí lektor, student navíc získá učebnice s 12% slevou
Poznámka:
kurz je možné absolvovat až ve 4 lidech, a to bez navýšení ceny - přiveďte kamarády a studujte za méně

Oznámení

Garantujeme:

 • kontrolu každého studijního individuálního plánu metodikem výuky
 • organizaci výuky dle standardů normy ISO 9001
 • možnost bezplatné výměny lektora v případě nespokojenosti s lektorem z jakéhokoliv dů­vodu

Náplň a obsah kurzu

Individuální kurz angličtiny představuje nejefektivnější způsob studia. Zaměřuje se přímo na problematiku, ve které se potřebujete zdokonalit. Čas, den i místo výuky si volí klient sám, lektoři zdarma dojíždí domů či do zaměstnání.

Proč si vybrat tento kurz

 • používáme efektivní výukovou metodu
 • pro studenta sestavujeme indviduální studijní plán
 • kurzy jsou vedené kvalifikovanými a zkušenými lektory
 • měsíčně vyhodnocujeme pokrok studenta pomocí testu a výuku průběžně přizpůsobujeme


Pro další informace o individuálních kurzech v naší jazykové škole navšivte naše stránky. Pokud ani zde nenajdete odpovědi na své otázky, neváhejte nás kontaktovat – rádi Vám poskytneme bezplatnou konzultaci.

Pro koho je kurz určen

 • studentům se všemi úrovněmi znalostí
 • na začátku si student spolu s naším lektorem stanoví realistické cíle svého studia
 • student během studia vyplňuje testy a získává tak zpětnou vazbu o svém pokroku

Cíl kurzu

Naší snahou je umožnit studentům dosáhnout stanovených cílů jako výsledku společné práce studenta a lektora. Procesu studia od stanovení cíle až po dokončení kurzu věnujeme maximální pozornost.

Obsah kurzu

Náplň kurzu maximálně vychází z požadavků a potřeb studenta. Lektoři sestavují kurz tak, aby v něm byly dle stanoveného cíle optimálně zastoupeny všechny důležité části, jako jsou gramatika, poslech, porozumění textu, mluvený a písemný projev, a další..

Výstupem kurzu v nižších stádiích je postavit přehledný základ gramatiky a slovní zásoby.
Po absolvování kurzu ve vyšších stádiích jsou studenti schopni vést rozhovor na odborná témata a plynule komunikovat s rodilým mluvčím.

Více o průběhu kurzu se dozvíte na našich stránkách v sekcích Metoda výuky a Kontrola jazykového vzdělávání .

Zařazení kurzu

 • Druh kurzu: Individuální kurzy
 • Obsahové zaměření: Business kurz obchodního jazyka(obchod, schůzky, korespondence...), Kurz odborného/profesního jazyka, Konverzační a udržovací kurzy, Doučování + příprava k maturitě, přijímacím zkouškám
 • Věková skupina: Pro děti nižšího stupně ZŠ, Pro děti vyššího stupně ZŠ, Kurzy zaměřené na mládež - teenagery (15+), Pro dospělé
 • Forma výuky: Výuka u studenta doma, Výuka probíhá ve firmě, kde student pracuje

Výuku zajišťuje

Jazyková škola Domluvte se

Učebna Praha 2
Praha 2, Nové Město
12000
Karlovo náměstí 3

Učebna je přístupná z průjezdu vedoucího z Karlova náměstí.

+420 773 549 186 www.domluvtese.cz

Pokročilost kurzu

Individuálně dle pokročilosti studenta

Jaké jsou vstupní znalosti?

Kurz mohou navštěvovat studenti všech pokročilostí, výuka probíhá individuálně.

Rozřazovací test pokročilosti

Videa z naší školy a kurzů

Lektor jazykového kurzu Individuální kurz anglického jazyka - 20 lekcí - Magdaléna Hájíčková

Lektoři tohoto kurzu

Magdaléna Hájíčková

Pohodová lektorka angličtiny

Magda se studiu angličtiny věnuje už od mateřské školy a své vzdělání si rozšiřuje dodnes. Své znalosti pilovala také během ročního pracovně-studijního pobytu ve Velké Británii.

Při výuce volí Magda hravou a nenásilnou formu umožňující pohodové zvládnutí každé látky, její hodiny tak probíhají v příjemném duchu.

Vzdělání a praxe

 • držitelka certifikátů FCE a TEFL
 • absolventka VOŠ ČSTV (dosažený titul DiS.)
Ohodnotit lektora
Lektor jazykového kurzu Individuální kurz anglického jazyka - 20 lekcí - Jana Mundy

Jana Mundy

Přátelská lektorka s pětiletou praxí

Jana Vás přesvědčí, že učení rozhodně nemusí být mučení, a to ani pro naprosté začátečníky. Své zkušenosti Jana získala během tříletého pobytu ve Velké Británii.

Jana studovala obor Anglistika-Amerikanistika na Karlově Univerzitě. Jak napovídá Jany příjmení, je vdaná za Angličana. Angličtina je tak pro Janu nejen pracovním nástrojem, ale také každodenní realitou.

V čem lektor vyniká

Velký důraz klade Jana především na uvolněnou atmosféru v hodinách, díky níž se rozmluví i věční začátečníci. Hodiny jsou přizpůsobeny aktuálním potřebám a tempu klienta.

Vzdělání a praxe

 • absolvování Anglistiky-Amerikanistiky na Filozofickě fakultě UK
 • lektorka s pětiletou praxí
Ohodnotit lektora
Lektor jazykového kurzu Individuální kurz anglického jazyka - 20 lekcí - Anna Košárková

Anna Košárková

Zkušená lektorka s 20 letou praxí

Anna má s výukou angličtiny bohaté a různorodé zkušenosti, zahrnující středoškolskou výuku, pomaturitní kurzy a kurzy pro dospělé.
Díky své mnohaleté praxi získala Anna schopnost velmi jasně vysvětlit gramatiku. Současně klade důraz na konverzaci a porozumění, bez kterých se v praxi neobejdete.

Tato lektorka je trpělivá, vždy pozitivně naladěná a pevně přesvědčená, že každou studijní překážku lze překonat.

V čem lektor vyniká

 • lektorka se širokým rozhledem
 • dlouholeté zkušenosti s výukou
 • schopnost pružně přizpůsobit výuku pokročilosti studenta

Vzdělání a praxe

 • studium angličtiny na PF VŠST v Liberci (dnes TUL), mimo jiné i u amerických učitelů
 • účast na didaktických kurzech pro učitele v Anglii
Ohodnotit lektora
Učebnice v jazykovém kurzu Individuální kurz anglického jazyka - 20 lekcí - Essential Grammar in Use

Učebnice pro tento kurz

Essential Grammar in Use

Cambridge
Murphy, Raymond • Vydáno 2013

V knize naleznete celkem 114 gramatických lekcí (units). Každá z nich se zaměřuje na jeden gramatický jev, či na jeden konkrétní aspekt rozsáhlejších gramatických jevů. Lekce vždy zabírá dvě protilehlé stránky. Na levé straně je prezentace gramatiky, na pravé pak aktivity pro procvičení této látky.

Proč používáme tuto učebnici

Učebnice společně s odborným výkladem našich lektorů Vám pomůže přehledně se zorientovat v základech anglické gramatiky. Množství cvičení prověřují porozumění probrané látky. V případě potřeby opakování některého z probraných jevů naši lektoři doplňují učebnici o vlastní studijní materiály a testy

Učebnice v jazykovém kurzu Individuální kurz anglického jazyka - 20 lekcí - English Grammar in Use

English Grammar in Use

Cambridge University Press
R.Murphy

Třetí přepracované vydání známé a oblíbené učebnice gramatiky. Zahrnuje celkem 10 nových kapitol. Ze všech kapitol je 9 zaměřeno pouze na frázová slovesa. Celobarevné zpracování, ještě více cvičení pro rychlejší zdokonalení.

Proč používáme tuto učebnici

Učebnice nabízí celkem 145 lekcí, z nichž každá je zaměřena na jednu oblast anglické gramatiky. Obtížnějším gramatickým jevům je věnováno více lekcí, ve kterých se student s danou problematikou seznámí krok za krokem. Každá lekce zabírá jednu dvoustranu učebnice. Levá strana se vždy věnuje vysvětlení jevu, a pravá k němu nabízí škálu cvičení. Vysvětlení je samozřejmě zcela v angličtině, ale vše je prezentováno názorně pomocí vzorových a příkladových vět a ilustrací. Vysvětlující popisky jsou psány tak, aby je průměrný student úrovně intermediate snadno pochopil. Porozumění dané gramatice si ihned může ověřit ve cvičeních v pravé části dvojstrany. Typy cvičení jsou rozmanité, zahrnují např. vybírání z možností, doplňování správných tvarů, přiřazování, přepisování vět, hledání chyb atd.

Certifikát, který získáte absolvováním

Certifikát o absolvování kurzu

Každý úspěšný absolvent získá certifikát naší jazykové školy uvádějící úroveň kurzy a dosažený počet procent.

Fotografie ze školy a z kurzů

Pár slov o nás

Na trhu působíme již 8 let a naším studijním programem za tu dobu prošly tisíce individuálních a více než 250 firemních klientů.

Naše know-how

Každý z nás je jiný, a má také jiné tempo, kterým dokáže nové znalosti vstřebat. Jedním ze základních stavebních kamenů vhodné výuky tak pro naši školu je maximální pružnost lektora při výuce. Váš cíl je stejný jako náš, proto se snažíme poskytnout studentovi ty nejlepší možné podmínky pro zvládnutí látky, často tak pracujeme nejen s učebnicemi, ale také s doplňkovými studijními materiály, které studentům poskytujeme zdarma. Jak u individuálních, tak u firemních kurzů zajišťujeme pravidelnou zpětnou vazbu studentů prostřednictvím testů z probrané látky, a sami studenti tak mohou posoudit, kde je zlepšení výrazné a na čem je potřeba ještě zapracovat. Naše efektivní metody výuky nám umožňují dosahovat viditelných výsledků již v krátkém časovém horizontu. Více o metodách naleznete na našich stránkách.

Za nezbytnou považujeme vysokou kvalifikaci lektora, proto do svého týmu vybíráme lektory s praktickými zkušenostmi z regionu, jehož řeč Vás učí. Standardem je u nás bohatá zkušenost s výukou podložená mezinárodně uznávanými certifikáty a jazykovými zkouškami.

Mohlo by vás zajímat

Pravidelně sledujeme ceny v oboru a své ceny udržujeme na nižší úrovni, než převážná část konkurence. Přesvědčte se sami o výhodnosti našich cen.

Proč si vybrat nás

 • efektivní výuková metoda
 • vysoce kvalifikovaní lektoři s mezinárodními certifikacemi
 • individuální kurzy již od 350 Kč za hodinu
 • pravidelná zpětná vazba prostřednictvím námi sestavených testů
 • ke specializovaným kurzům zajišťujeme vlastní studijní materiály
 • u intenzivních a kurzů je zajištěno drobné občerstvení
Poskytujeme následující typy kurzů:
 • firemní kurzy angličtiny
 • firemní kurzy němčiny
 • individuální kurzy angličtiny
 • individuální kurzy němčiny
 • kurzy pro zaměstnance i manažery

Spoustu dalších užitečných informací najdete na našich stránkách.

Vybavení školy

 • Kurz s občerstvením
 • Přístup na internet pro studenty
 • Přístup do knihovny školy
 • Vlastní učebny
 • Kopírka pro studenty

Doprava

Skupinové kurzy probíhají v učebně na Karlově náměstí. Jak k nám?

autem

Doporučujeme zadat do navigace jako cílový bod Všeobecnou fakultní nemocnici. Naproti ní zaparkujete. Poté přejdete ulici a ihned naproti přechodu je vjezd. Zde již najdete naši ceduli. Vejdete do průchodu a po schodech vyjdete/vyjedete výtahem do 1. poschodí.

tramvají

Zastávka tramvaje „Karlovo náměstí“. Jezdí k nám tramvajové linky č. 3, 4, 6, 10, 16, 18, 22, 24; 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, tramvajová zastávka ve směru „Palackého náměstí“ je hned naproti vchodu do průjezdu, kde v 1.patře najdete naší kancelář. Pokud vystoupíte na tramvajové zastávce ve směru „Václavské náměstí“, vraťte se zpět ca. o 50 metrů a přejděte po přechodu na protější chodník. Odtud již uvidíte naši informační ceduli vedle průjezdu.

metrem

Zastávka žluté linky „B“ Karlovo náměstí, cca 150 metrů, vedle „Nábytku TON“.

Jak a kdy se zapsat do kurzu

Zápisy do kurzů u nás probíhají v průběhu celého roku. Stačí nás kontaktovat a domluvíte si, kdy si přejete s výukou začít. Výuku zajišťujeme cca do 1 týdne od Vaší objednávky.

Pokud budete mít jakékoli dotazy, neváhejte nás kdykoli kontaktovat. Vždy Vám rádi pomůžeme.

Telefon: + 420 773 549 186
E-mail: info@domluvtese.cz

Systém slev

Ceny našich kurzů držíme dlouhodobě pod úrovní většiny našich konkurentů, a to jak v oblasti firemní, tak individuální výuky.

Aktuální nabídku a ceník individuálních kurzů naleznete zde. Pokud si z naší nabídky nevyberete, tak nás neváhejte kontaktovat pro přípravu individuální nabídky.

Další kurzy angličtiny | Jazyková škola Domluvte se

Jazyk Název kurzu a pokročilost Studentů Délka kurzu Rozsah výuky Cena
AJ
Individuální kurz anglického jazyka - 10 lekcí
kód kurzu (AJI01/2014)
Individuálně dle pokročilosti studenta
1 – 1 jiná 10 h 5 050 Kč
AJ
Firemní kurz anglického jazyka - 10 lekcí
kód kurzu (AJI02/2014)
Individuálně dle pokročilosti studentů
1 – 4 jiná 10 h 5 050 Kč
NJ
Individuální kurz německého jazyka - 10 lekcí
kód kurzu (NJI04/2014)
Individuálně dle pokročilosti studenta
1 – 1 jiná 10 h 5 050 Kč
NJ
Individuální kurz německého jazyka - 20 lekcí
kód kurzu (NJI03/2014)
Individuálně dle pokročilosti studenta
1 – 1 jiná 20 h 9 400 Kč
NJ
Firemní kurz německého jazyka - 10 lekcí
kód kurzu (NJI05/2014)
Individuálně dle pokročilosti studentů
1 – 4 jiná 10 h 5 050 Kč
Více kurzů školy

Rezervace místa v kurzu

Dobrý den, chci si rezervovat místo v jazykovém kurzu
Individuální kurz anglického jazyka - 20 lekcí (kód: AJI03/2014). Zašlete mi prosím informace o platbě a zápisu do kurzu.

Ověřit volné místo

Dobrý den, chci si ověřit, zda je ještě volné místo v místo v jazykovém kurzu Individuální kurz anglického jazyka - 20 lekcí (kód: AJI03/2014).

Informovat se na kurz

Dobrý den, chci se informovat na kurz Individuální kurz anglického jazyka - 20 lekcí (kód: AJI03/2014). Kontaktujte mě, prosím.

Jmenuji se

a můj email je

případně mě zastihnete na telefonu

.

Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych se také zeptal(a) na:

Ozvěte se mi prosím co nejdříve. Děkuji.

Zašlete škole zprávu.
Jméno a email jsou povinné položky
2 216 kurzů
672 škol
gdi
Jazykovky.cz JazykovéZkoušky.cz SlevyKurzů.cz Jazyky.com Nazkušenou.cz Angličtina on-line Němčina on-line Francouzština on-line Španělština on-line Italština on-line Tlumočení-Překlady.cz Překládá.cz Tlumočí.cz