Doporučené jazykové školy

DLE Angličtina pro středně až více pokročilé
 (kód: DAJB1B2)

Angličtina pro středně pokročilé – úroveň B1-B2 metodou Deep Language Experience – s uvolněním v hladině alfa. Kurz vede lektor s 13 letou praxí. Kurz je zaměřen na témata denního života. Důraz je kladen na konverzaci a schopnost domluvit se.
Volných míst: 4
Angličtina
Výuka ve dnech
St
Čas výuky
Večerní
Opakuje se
Výuka pravidelně každý týden
sleva na DLE Angličtina pro středně až více pokročilé
Poznámka k zahájení
informujte se na možnost přistoupení do kurzu
Datum zahájení DLE Angličtina pro středně až více pokročilé (Angličtina, Praha)
Zahájení
Datum ukončení DLE Angličtina pro středně až více pokročilé (Angličtina, Praha)
Ukončení
Délka jazykového kurzu DLE Angličtina pro středně až více pokročilé (Angličtina, Praha)
Délka kurzu
1-2 měsíce
Vyuč. jazyk
AJ
Počet studentů
Jazykový kurz DLE Angličtina pro středně až více pokročilé: počet studentů4-7
Cena
Cena jazykového kurzu angličtiny v Praze - DLE Angličtina pro středně až více pokročilé 3 000 Kč
Rozsah výuky | Hodin týdně
DLE Angličtina pro středně až více pokročilé - rozsah výuky jazykového kurzu v Praze Deep Languages Učebna Deep Languages 22h
| 1x2h
Kurz začíná
probíhá Kdy začíná jazykový kurz DLE Angličtina pro středně až více pokročilé - Jazykový kurz DLE Angličtina pro středně až více pokročilé
jazykový lektor Petr Mlejnek
Petr Mlejnek
jazyková učebnice: Externí materiály
Externí materiály
Rozvrh hodin
St 18:00 - 19:30
Pokročilost
B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý...
Typ kurzu
Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost

Termín konání kurzu

Zahájení:
5.10.2016 (před 60 dny)
Informujte se na možnost přistoupení do kurzu
Ukončení:
14.12.2016
Čas konání:
Večerní
Délka kurzu:
1-2 měsíce

Rozsah výuky

Počet vyučovacích hodin:
22 h (1x2h)
Délka vyučovací hodiny:
45 minut
Periodicita:
Výuka pravidelně každý týden

Cena kurzu

Cena kurzu:
3 000 Kč
Počet studentů ve skupině:
4 – 7
Volných míst:
4
Cena zahrnuje:
Studijní materiály

Rozvrh hodin

všechny týdny
den
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
6:00
8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00

Náplň a obsah kurzu

Angličtina pro středně pokročilé – úroveň B1-B2 metodou Deep Language Experience – s uvolněním v hladině alfa. Kurz vede lektor s 13 letou praxí. Kurz je zaměřen na témata denního života. Důraz je kladen na konverzaci a schopnost domluvit se.

Proč si vybrat tento kurz

Kurz metodou „Deep Language Experience“ – využití uvolnění v hladině alfa a důraz na konverzaci v hodinách. Kombinace, která Vám umožní rychleji se nové naučit a také ihned uvést do praxe.

 • kurz vede lektor s 13letou praxí a individuálním přístupem
 • nová metoda, která kombinuje prvky relaxace a důrazem na konverzaci mám pomůže se naučit nové rychleji a efektivněji

Každý student dostane na závěr tištěné osobní hodnocení, ve kterém lektor shrne dosavadní práci studenta.

Pro koho je kurz určen

Pro všechny, kteří mají středně pokročilou úroveň jazyka a chtějí udělat krok dál novou zábavnou metodou.

Cíl kurzu

 • odstranit komunikační bloky
 • získat a utřídit si poznatky ohledně slovní zásoby a gramatiky
 • získání aktivní slovní zásoby na základní témata, dát teoretické poznatky do praxe
 • rozšíření kompetencí na plynulou komunikaci v angličtině bez stresu a ostychu

Obsah kurzu

 • rozšířit Vaše kompetence ve známých tématech (např. popis prostředí, osob – charakterové vlastnosti, oblečení, cestování – dopravní prostředky, nakupování – umět vybrat si zboží, zeptat se na cenu, slevu, velikost, reklamace…, podrobnější popis cesty atp.).

Témata upravíme i podle potřeb aktuální skupiny

 • porozumění jednodušším textům populárně naučného charakteru – porozumět krátkému novinovému článku, oznámení, receptu, návodu
 • rozšíříme gramatické jevy – předpřítomný čas prostý a průběhový, podrobnějií modální slovesa (must, have to, needn´t…), spojky, předložky, úvod do frázových sloves, nepravidelná slovesa
 • v konverzační části se zaměříme na dialog i monolog (schopnost udržet konverzaci po určitou dobu, představit nějaký projekt, myšlenku, názor), naučíme se argumentaci

Zařazení kurzu

 • Druh kurzu: Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost
 • Forma výuky: Kurz s multimediální výukou, Kurz se speciální didaktickou metodou výuky

Místo výuky

Deep Languages

Učebna Deep Languages
Praha 3, Žižkov
13000
Biskupcova 1592/36

Naproti kinu Aero.MHD:Biskupcova (tram10, 9,16), Ohrada (bus 133,207,136), Vozovna Žižkov (tram 1,9,)

+420 234265128 www.deeplanguages.cz/

Pokročilost kurzu

B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý

Jaké jsou vstupní znalosti?

Student rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

Student rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Student dokáže porozumět hlavním myšlenkám s

Lektor jazykového kurzu DLE Angličtina pro středně až více pokročilé - Petr Mlejnek

Lektor tohoto kurzu

Petr Mlejnek

Autor metody Deep Language Experience a lektor angličtiny, španělštiny a francouzštiny

Hlavní lektor naší jazykové školy

V čem lektor vyniká

Dokáže se přizpůsobit potřebám jak jednotlivých studentů, tak skupiny
Využívá pestrou škálu výukových prvků, které rozvinul za mnohaletou praxi, zároveň je ale otevřený novým přístupům
Klade důraz na uplatnění teorie v praxi
Jeho hodiny jsou z velké části plné konverzace a praktických obratů
Dává individuální zpětnou vazbu, takže každý student ví, v čem je jeho silná i slabší stránka a na co se zaměřit (na závěr kurzu dostanou studenti i osobní ohodnocení)

Vzdělání a praxe

Učí od roku 2001

Má mnohaletou praxi s individuální výukou i práce v menších skupinách

Studium na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity, obor španělština a překladatelství a tlumočnictví (španělština a francouzština)

Zajímá se o využití poznatků psychologie i alternativních metod výuky v praxi studia jazyků a na tomto poli se stále vzdělává

1 osobní zkušenost studenta

Ohodnotit lektora
Učebnice v jazykovém kurzu DLE Angličtina pro středně až více pokročilé - Externí materiály

Učebnice pro tento kurz

Externí materiály

Vlastní materiály lektora, ...

Fotografie ze školy a z kurzů

Pár slov o nás

Naše škola vznikla po víceleté praxi na poli individuální výuky a výuky v malých skupinách.


Nabízíme jak tradiční docházkové kurzy, tak kurzy vlastní metodou Deep Language Experience („Hluboká jazyková
zkušenost“), která kombinuje prvky tradiční výuky s relaxačními technikami (tzv. „superlearning“), zároveň se
zaměřuje na praktickou složku jazyka a preferuje situační výuku hlavně formou konverzace.

Vyučujeme všechny úrovně. Jsme připraveni se Vám individuálně věnovat v našich docházkových kurzech, i
Vám nabídnout firemní výuku na míru, případně individuální výuku.
V případě zájmu vypisujeme i specializované kurzy (příprava na zkoušky nebo zaměřené na specifický okruh slovní zásoby apod.)

Součástí naší inovativní metody DLE je i práce s Vaším přístupem k učení, odstranění bloků k učení.
Přesvědčíme Vás, že jazyk není složitý systém, ale dobrodružství a jeho studium je i o rozvíjení Vaší
osobnosti jako celku.Naším mottem je, že jazyk je přirozeným nástrojem komunikace a každý má možnost se tento nástroj naučit
používat. Žádný jazyk není ve skutečnosti „cizí“, jen ty odlišné od naší mateřštiny jsou ty „další“ a každý z nás
se může naučit i další jazykový kód, než je jeho mateřština.Pojďte s námi objevovat jazyky a skrze ně se i rozvíjet. Rádi budeme Vašimi průvodci.

Proč si vybrat nás

 • Snažíme se maximálně o individuální přístup (na kurzech máme v průměru čtyři studenty) a dokonce i výběr témat ke konverzaci i gramatice přizpůsobujeme zájmu studentů. Tím pádem spojujeme to nejlepší z individuální výuky s výhodami práce ve skupině
 • Naší metodou náslechu si nejčastější větná spojení snadněji zapamatujete (každé větné spojení uslyšíte v hodině minimálně čtyřikrát)
 • Nabízíme slevy na navazující kurzy

Vybavení školy

 • Kurz s občerstvením
 • Zapůjčení učebnic do kurzu
 • Audiovizuální pomůcky

Doprava

Učebna se nachází poblíž kina Aero.

MHD

Biskupcova (tram 10, 9,16)
Ohrada (bus 133,207,136)
Vozovna Žižkov (tram 1,9,11)

Jak a kdy se zapsat do kurzu

Do kurzu je možné se zapsat na internetových stránkách školy po vybrání příslušného kurzu ""zde"":http:­//stary.deeplan­guages.cz/index­.php/anglicti­na/2-anglictina/62-dle-anglictina-pro-pokrocile#appform

Systém slev

Poskytujeme 10% slevu:

 • na pokračující kurzy
 • při přihlášení dvojice, kdy aspoň jeden z účastníků je nový, slevu pak získají oba studenti. (nelze sčítat s předchozí slevou)

Rezervace místa v kurzu

Dobrý den, chci si rezervovat místo v jazykovém kurzu
DLE Angličtina pro středně až více pokročilé (kód: DAJB1B2). Zašlete mi prosím informace o platbě a zápisu do kurzu.

Ověřit volné místo

Dobrý den, chci si ověřit, zda je ještě volné místo v místo v jazykovém kurzu DLE Angličtina pro středně až více pokročilé (kód: DAJB1B2).

Informovat se na kurz

Dobrý den, chci se informovat na kurz DLE Angličtina pro středně až více pokročilé (kód: DAJB1B2). Kontaktujte mě, prosím.

Jmenuji se

a můj email je

případně mě zastihnete na telefonu

.

Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych se také zeptal(a) na:

Ozvěte se mi prosím co nejdříve. Děkuji.

Zašlete škole zprávu.
Jméno a email jsou povinné položky
1 466 kurzů
623 škol
gdi
Jazykovky.cz JazykovéZkoušky.cz SlevyKurzů.cz Jazyky.com Nazkušenou.cz Angličtina on-line Němčina on-line Francouzština on-line Španělština on-line Italština on-line Tlumočení-Překlady.cz Překládá.cz Tlumočí.cz