Doporučené jazykové školy

ANGLIČTINA 2+ pro mírně/středně pokročilé - týdenní
 (kód: ANG2plusT)

1 týden INTENZIVNÍ výuky angličtiny (45 hodin) obsahuje látku půlročního studia, výuka metodou superlearning, důraz na rozvoj komunikačních schopností, 4–9 studentů ve skupině.
Volných míst: 6
Angličtina
Původní cena jazykového kurzu angličtiny v Praze - ANGLIČTINA 2+ pro mírně/středně pokročilé - týdenní
Původní cena
5 390 Kč
Sleva na jazykový kurz - ANGLIČTINA 2+ pro mírně/středně pokročilé - týdenní
Sleva
7 %
kolik ušetříte na jazykovém kurzu - ANGLIČTINA 2+ pro mírně/středně pokročilé - týdenní
Ušetříte
400 Kč
Čas výuky
Celodenní
Opakuje se
Jednorázový intenzivní kurz
sleva na ANGLIČTINA 2+ pro mírně/středně pokročilé - týdenní
Poznámka k zahájení
informujte se kdy bude tento kurz nově otevřen
Datum zahájení ANGLIČTINA 2+ pro mírně/středně pokročilé - týdenní (Angličtina, Praha)
Zahájení
Datum ukončení ANGLIČTINA 2+ pro mírně/středně pokročilé - týdenní (Angličtina, Praha)
Ukončení
Délka jazykového kurzu ANGLIČTINA 2+ pro mírně/středně pokročilé - týdenní (Angličtina, Praha)
Délka kurzu
2-4 dny
Vyuč. jazyk
AJ
Počet studentů
Jazykový kurz ANGLIČTINA 2+ pro mírně/středně pokročilé - týdenní: počet studentů4-9
Cena
Sleva na Jazykový kurz ANGLIČTINA 2+ pro mírně/středně pokročilé - týdenní 4 990 Kč
Rozsah výuky | Hodin týdně
ANGLIČTINA 2+ pro mírně/středně pokročilé - týdenní - rozsah výuky jazykového kurzu v Praze ALTISSIMA intenzivní jazykové kurzy Jazyková škola Altissima 45h
| 5x9h
Kurz začíná
ukončen Kdy začíná jazykový kurz ANGLIČTINA 2+ pro mírně/středně pokročilé - týdenní - Jazykový kurz ANGLIČTINA 2+ pro mírně/středně pokročilé - týdenní
jazyková učebnice: ANGLIČTINA 2+ pro mírně/středně pokročilé
ANGLIČTINA 2+ pro mírně/středně pokročilé
Pokročilost
A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý
Typ kurzu
Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost
Cena zahrnuje
vlastní výuka, testování + občerstvení

Termín konání kurzu

Zahájení:
6.3.2017 (před 164 dny)
Informujte se kdy bude tento kurz nově otevřen
Ukončení:
10.3.2017
Čas konání:
Celodenní
Délka kurzu:
2-4 dny
Poznámka:
po-pá 9:00-17:30, 45 hodin výuky v 1 týdnu

Rozsah výuky

Počet vyučovacích hodin:
45 h (1 týden intenzivní výuky doplněný nenáročný samostudiem + možnost navázat dalšími kurzy)
Délka vyučovací hodiny:
45 minut
Periodicita:
Jednorázový intenzivní kurz
Poznámka:
po-pá 9:00-17:30

Cena kurzu

Cena před slevou:
5 390 Kč
Cena po slevě:
4 990 Kč
Ušetříte:
400 Kč
Počet studentů ve skupině:
4 – 9
Volných míst:
6
Cena zahrnuje:
vlastní výuka, testování + občerstvení
Cena nezahrnuje:
superlearningové učebnice ANGLIČTINA 2+ (569,– Kč 2CD verze, 469,– mp3 verze)
Další nutné náklady po nástupu výuky:
– – –

Superlearningový kurz

ALTISSIMA – specialista na intenzivní superlearningo­vé kurzy

 • výuka metodou superlearning používá prvky pro lepší práci naší paměti, zapojení všech smyslů a ukládání učiva do dlouhodobé paměti; jsme tak schopni studovat rychleji a efektivněji
 • soustředíme se na komunikační schopnosti studentů – během výuky jsme účinným a přirozeným způsobem neustále nuceni porozumět, mluvit a rychle reagovat
 • intenzivní forma výuky přináší rychlé a viditelné výsledky, které studenty motivují do dalšího studia
 • studentům je představena neformální a zábavná výuka, kterou si vychutnáte, angličtina vás bude bavit a nebudete se bát ji používat
 • studijní systém je založen na superlearningových studijních materiálech, které se orientují na praktické potřeby studentů a jsou doplněny bohatými audionahrávkami, se kterými pracujeme během kurzu a po jeho absolvování slouží studentům pro časově nenáročného opakování poslechem
 • výuka se zaměřuje na praktické fráze každodenního života

Náplň a obsah kurzu

1 týden INTENZIVNÍ výuky angličtiny (45 hodin) obsahuje látku půlročního studia, výuka metodou superlearning, důraz na rozvoj komunikačních schopností, 4–9 studentů ve skupině.

Proč si vybrat tento kurz

Průběh výuky

Látka je v první fázi vstřebávána vizuálně a poslechem příběhů. Po přirozeném zažití informací (podobně jako u dětí) si stručně vysvětlíme pravidla a následuje důkladné konverzační procvičení a zafixování látky. Závěrečná fáze představuje shrnutí veškerých informací v relaxačním bloku, kdy opět zapojujeme svoji představivost a tedy nejenom levou mozkovou hemisféru, ale také pravou mozkovou hemisféru. Podporujeme tak práci dlouhodobé paměti a informace si snadněji a lépe (dlouhodoběji) zapamatujeme.

Veškeré informace jsou vícenásobně aktivovány v průběhu celého kurzu nejrůznějšími aktivitami, aby došlo k jejich důkladnému zažití, tzn. abychom rozuměli, pamatovali si a uměli jazyk použít v praktické komunikaci.

Pro koho je kurz určen

 • dospělí, kteří se potřebují rychle zlepšit ve všeobecné a pracovní komunikaci
 • mladiství nad 16 let

Cíl kurzu

 • rozvíjení komunikačních schopností v oblasti společenské, pracovní a cestovní angličtiny
 • výstavba slovní zásoby a její procvičení v praxi
 • aktivní používání frází a gramatických struktur tohoto stupně v konverzaci
 • po absolvování kurzu lze navázat kurzem ANGLIČTINA 3 pro středně pokročilé

Obsah kurzu

Témata

 • společenské fráze – večírky, seznámení, návrhy, pozvání
 • společenské fráze – nabídky, žádosti, rady, instrukce
 • domlouvání, přesouvání a rušení schůzek, (ne)souhlas, omluva – formální a neformální jazyk
 • zájmy a záliby, volný čas, sport, kultura
 • práce & kariéra – představení své práce a společnosti
 • pracovní pohovory
 • lidé: rodina, přátelé, vztahy
 • lidé: osobnost & vzhled
 • vyprávění v minulosti
 • diskuze, názory, plány do budoucna
 • telefonování – pozvání, domlouvání schůzek, vzkazy, získávání informací, rezervace
 • restaurace – objednání, placení, stížnosti & rezervace, jídlo, – životní styl & recepty
 • nakupování – získávání informací, placení, stížnosti, druhy obchodů & zboží
 • organizování akcí a cestovních plánů, objednání služeb, získávání informací, stížnosti
 • dovolená: druhy aktivit, organizační záležitosti, slovní zásoba
 • cestování: letecky – rezervace letenky, odbavení na letišti, problem
 • cestování: ptáme se a dáváme instrukce na cestu, hromadná doprava & auto
 • cestování: ubytování – rezervace, registrace, platby, problémy
 • nemoci, zranění, lékařské vyšetření
 • formální a neformální návštěvy, zařizování programu pro zahraniční hosty apod.
 • obchodní schůzky a jednání
 • prezentace
 • internet, psaní e-mailů – základní fráze – získávání informací, rezervace, potvrzení

Gramatika

 • minulý čas prostý a průběhový & vazba „I used to“
 • shrnutí časů pro vyjádření budoucnosti (I will/I won't… & I'm going to… & I'm -ing…) + návrhy (Let’s…/What about…/Shall we…?)
 • předložky času a vedlejší věty časové (when, as soon as, after, before…)
 • předpřítomný čas prostý a průběhový
 • nepřímé otázky
 • podmiňovací způsob (když, kdyby)
 • způsobová slovesa: shrnutí a prohloubení, vedlejší významy

  vazby sloves s TO (I want to… /I'd like to … apod.)

 • gerundium (I like -ing, I'm afraid of…-ing apod.)
 • vazby sloves „to have/to make/to take/to do“
 • trpný rod
 • vedlejší věty vztažné (…který, která, které)
 • frázová slovesa a idiomy

Zařazení kurzu

 • Intenzita: Intenzivní kurz
 • Druh kurzu: Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost
 • Obsahové zaměření: Business kurz obchodního jazyka(obchod, schůzky, korespondence...), Kurzy připravující na práci v zahraničí
 • Věková skupina: Kurzy zaměřené na mládež - teenagery (15+), Pro dospělé a studenty
 • Profesní skupina: Manažeři a vedoucí, Zaměstnanci soukromých a státních firem, Odborníci (profesní jazyk) a odborní pracovníci, Pracovníci státní správy, Obchodní zástupci, Personalisté (HR)
 • Forma výuky: Konverzace s rodilým mluvčím, Kurz se speciální didaktickou metodou výuky

Místo výuky

ALTISSIMA intenzivní jazykové kurzy

Jazyková škola Altissima
Praha 1, Staré Město
11000
Anenské náměstí 211/2
602 728 185 222 364 716 www.altissima.cz

Pokročilost kurzu

A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý

Jaké jsou vstupní znalosti?

Student rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

Student rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Rozřazovací test pokročilosti
Učebnice v jazykovém kurzu ANGLIČTINA 2+ pro mírně/středně pokročilé - týdenní - ANGLIČTINA 2+ pro mírně/středně pokročilé

Učebnice pro tento kurz

ANGLIČTINA 2+ pro mírně/středně pokročilé

ALTISSIMA
 • superlearningová komiksová učebnice s drilovými nahrávkami se zaměřením na English at Work, Travel and Business English

Proč používáme tuto učebnici

 • opakovaný poslech jazyka výrazně zlepšuje schopnost porozumění, výslovnost a informace se nám lépe vybavují v přirozené konverzaci
 • kombinací příběhů, obrazů a mluveného slova zapojujeme při studiu více smyslů, pracují obě naše mozkové hemisféry a informace tak přijímáme mnohem efektivněji a dlouhodoběji
 • neučíme se slovíčka a fráze izolovaně, nýbrž v souvislostech, a pomáháme tak naší paměti, aby si informace rychle a dlouhodobě uložila
 • superlearningová nahrávka (fráze anglicky-česky-anglicky) na pozadí barokní hudby podporuje ukládání informací do dlouhodobé paměti a automatické vybavování frází při komunikaci
 • simultánní překlad příběhů, superlearningová nahrávka a přehledný výklad gramatických pravidel zajišťuje snadnou práci se studijními materiály

Fotografie ze školy a z kurzů

Pár slov o nás

Jazyková škola ALTISSIMA – specialista na intenzivní jazykové kurzy

 • specializujeme se na intenzivní jazykové kurzy angličtiny, němčiny a ruštiny – mluvený jazyk
 • nabízíme týdenní, víkendové, dopolední a večerní kurzy
 • výuka probíhá metodou superlearning – efektivní a zábavnou metodou zrychleného učení
 • organizujeme firemní kurzy na míru, individuální výuku a Skype lekce
 • jsme škola s dlouholetou tradicí – více než 20 let na trhu, více než 10 000 spokojených studentů
 • učebny naší jazykové školy najdete přímo v centru na Praze 1
 • přijímáme poukazy Flexi Pass, Dárkový Pass, Smart Pass, Fokus Pass a kartu Benefity a.s.

Proč si vybrat nás

 • velmi rychlé studijní výsledky
 • důraz na aktivní rozvíjení komunikačních schopností
 • malé skupinky po 3–9 studentech
 • metoda superlearning: 3–7× rychlejší, zábavné a motivující studium
 • tým velmi kvalitních a nadšených lektorů
 • nic společného s klasickým biflováním – příjemná a neformální atmosféra
 • praktické studijní materiály formou komiksových příběhů a drilových frází doplněné bohatými superlearningovými audio nahrávkami
 • individální výuka na míru – dynamic lessons, E-learning, firemní kurzy

Vybavení školy

 • Kurz s občerstvením
 • Vlastní učebny
 • Audiovizuální pomůcky
 • Wi-fi připojení

Doprava

Jak najdete naše učebny/kancelář?

 • cca 200 m od Karlova mostu (naproti Divadlu Na Zábradlí)
 • metro A – stanice Staroměstská + 5 minut pěšky
 • metro B – stanice Národní + 5 minut pěšky
 • tramvaje 17 a 18: zastávka Novotného lávka, ve 2. směru Staroměstská či Národní divadlo
 • tramvaje 6, 9 a 22: zastávka Národní divadlo či Národní třída + 5 minut pěšky
Jak se k nám dostanete?

Ubytování

Chcete se zúčastnit týdenních či víkendových kurzů a nejste z Prahy? Rádi Vám pomůžeme se zajištěním ubytování či zašleme užitečné kontakty.

Jak a kdy se zapsat do kurzu

 • přihlásit se můžete přímo z našich webových stránek prostřednictvím on-line přihlášky, telefonicky či osobně
 • rádi Vám poradíme s výběrem správného kurzu (prostřednictvím on-line testů, zasláním výtahů ze studijních textů, konzultací s lektorem či náhledem kurzu)

Systém slev

 • nabízíme slevy pro včasný zápis, hotovostní slevy, slevy pro naše studenty, pro dvojice, pro fb fanoušky, při opakované účasti a mimořádné slevy

Další kurzy angličtiny | ALTISSIMA intenzivní jazykové kurzy

Jazyk Název kurzu a pokročilost Studentů Délka kurzu Rozsah výuky Cena
AJ
ANGLIČTINA 1 pro začátečníky - týdenní
kód kurzu (ANG1T)
A0 - Úplný začátečník, A0+ - Falešný začátečník
4 – 8 45 hodin výuky v 1 týdnu
do
45 h (5x9h) 5 390 Kč
(po 5% slevě)
AJ
ANGLIČTINA 1+ pro pokročilé začátečníky - víkendový
kód kurzu (ANG1plusVK)
A0+ - Falešný začátečník, A1 - Začátečník
4 – 8 18 hodin výuky
do
20 h (2x10h) 1 990 Kč
(po 5% slevě)
AJ
ANGLIČTINA 3 pro středně pokročilé - víkendový
kód kurzu (ANG3VK)
B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý
4 – 8 18 hodin
do
20 h (2x10h) 1 990 Kč
(po 5% slevě)
AJ
ANGLIČTINA 3 pro středně pokročilé - týdenní
kód kurzu (ANG3T)
B1 - Nižší-středně pokročilý
4 – 9 1 týden
do
45 h (5x9h) 4 990 Kč
(po 7% slevě)
AJ
ANGLIČTINA 2 pro mírně pokročilé - víkendový
kód kurzu (ANG2VK)
A2 - Mírně pokročilý
4 – 8 18 hodin
do
20 h (2x10h) 1 990 Kč
(po 5% slevě)
AJ
ANGLIČTINA 2 pro mírně pokročilé - týdenní
kód kurzu (ANG2T)
A2 - Mírně pokročilý
4 – 9 2-4 dny
do
45 h (5x9h) 5 390 Kč
(po 5% slevě)
AJ
ANGLIČTINA 4 pro pokročilé - týdenní
kód kurzu (ANG3plusT)
B2 - Vyšší-středně pokročilý
4 – 8 1 týden
do
45 h (5x9h) 4 990 Kč
(po 7% slevě)
AJ
VIDEO based ENGLISH pro středně pokročilé/pokročilé - večerní
kód kurzu (ANG3plusV_RE)
B2 - Vyšší-středně pokročilý
4 – 7 4 měsíce konverzační výuky
do
30 h (1x2h)
Po
2 990 Kč
(po 3% slevě)
AJ
VIDEO based ENGLISH pro středně pokročilé - večerní
kód kurzu (ANG3V_RE)
B2 - Vyšší-středně pokročilý
4 – 7 4 měsíce konverzační výuky
do
30 h (1x2h)
Po
2 990 Kč
(po 3% slevě)
AJ
ANGLIČTINA 3+ pro středně pokročilé/pokročilé - víkendový
kód kurzu (ANG3+VK)
B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý
4 – 8 18 hodin
do
20 h (2x10h) 1 990 Kč
(po 5% slevě)
Více kurzů školy

Rezervace místa v kurzu

Dobrý den, chci si rezervovat místo v jazykovém kurzu
ANGLIČTINA 2+ pro mírně/středně pokročilé - týdenní (kód: ANG2plusT). Zašlete mi prosím informace o platbě a zápisu do kurzu.

Ověřit volné místo

Dobrý den, chci si ověřit, zda je ještě volné místo v místo v jazykovém kurzu ANGLIČTINA 2+ pro mírně/středně pokročilé - týdenní (kód: ANG2plusT).

Informovat se na kurz

Dobrý den, chci se informovat na kurz ANGLIČTINA 2+ pro mírně/středně pokročilé - týdenní (kód: ANG2plusT). Kontaktujte mě, prosím.

Jmenuji se

a můj email je

případně mě zastihnete na telefonu

.

Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych se také zeptal(a) na:

Ozvěte se mi prosím co nejdříve. Děkuji.

Zašlete škole zprávu.
Jméno a email jsou povinné položky
2 468 kurzů
657 škol
gdi
Jazykovky.cz JazykovéZkoušky.cz SlevyKurzů.cz Jazyky.com Nazkušenou.cz Angličtina on-line Němčina on-line Francouzština on-line Španělština on-line Italština on-line Tlumočení-Překlady.cz Překládá.cz Tlumočí.cz