Doporučené jazykové školy

ANGLIČTINA 1 pro začátečníky - týdenní
 (kód: ANG1T)

1 týden INTENZIVNÍ výuky angličtiny (45 hodin) obsahuje látku půlročního studia, výuka metodou superlearning, důraz na rozvoj komunikačních schopností, 4–8 studentů ve skupině, český lektor 90% + rodilý mluvčí 10%.
Volných míst: 6
Angličtina
Původní cena jazykového kurzu angličtiny v Praze - ANGLIČTINA 1 pro začátečníky - týdenní
Původní cena
5 690 Kč
Sleva na jazykový kurz - ANGLIČTINA 1 pro začátečníky - týdenní
Sleva
5 %
kolik ušetříte na jazykovém kurzu - ANGLIČTINA 1 pro začátečníky - týdenní
Ušetříte
300 Kč
Čas výuky
9:00-17:30h
Opakuje se
1 týden intenzivní výuky doplněný nenáročný samostudiem + možnost navázat dalšími kurzy
sleva na ANGLIČTINA 1 pro začátečníky - týdenní
Poznámka k zahájení
informujte se kdy bude tento kurz nově otevřen
Datum zahájení ANGLIČTINA 1 pro začátečníky - týdenní (Angličtina, Praha)
Zahájení
Datum ukončení ANGLIČTINA 1 pro začátečníky - týdenní (Angličtina, Praha)
Ukončení
Délka jazykového kurzu ANGLIČTINA 1 pro začátečníky - týdenní (Angličtina, Praha)
Délka kurzu
45 hodin výuky v 1 týdnu
Vyuč. jazyk
AJ
Počet studentů
Jazykový kurz ANGLIČTINA 1 pro začátečníky - týdenní: počet studentů4-8
Cena
Sleva na Jazykový kurz ANGLIČTINA 1 pro začátečníky - týdenní 5 390 Kč
Rozsah výuky | Hodin týdně
ANGLIČTINA 1 pro začátečníky - týdenní - rozsah výuky jazykového kurzu v Praze ALTISSIMA intenzivní jazykové kurzy Jazyková škola Altissima 45h
| 5x9h
Kurz začíná
ukončen Kdy začíná jazykový kurz ANGLIČTINA 1 pro začátečníky - týdenní - Jazykový kurz ANGLIČTINA 1 pro začátečníky - týdenní
jazyková učebnice: ANGLIČTINA 1 pro začátečníky
ANGLIČTINA 1 pro začátečníky
Pokročilost
A0 - Úplný začátečník, A0+ - Falešný začátečník
Typ kurzu
Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost
Cena zahrnuje
vlastní výuka, testování + občerstvení

Termín konání kurzu

Zahájení:
20.2.2017 (před 179 dny)
Informujte se kdy bude tento kurz nově otevřen
Ukončení:
24.2.2017
Čas konání:
9:00-17:30h
Délka kurzu:
45 hodin výuky v 1 týdnu
Poznámka:
po-pá 9:00-17:30

Rozsah výuky

Počet vyučovacích hodin:
45 h (45 hodin výuky v 1 týdnu)
Délka vyučovací hodiny:
45 minut
Periodicita:
1 týden intenzivní výuky doplněný nenáročný samostudiem + možnost navázat dalšími kurzy
Poznámka:
po-pá 9:00-17:30

Cena kurzu

Cena před slevou:
5 690 Kč
Cena po slevě:
5 390 Kč
Ušetříte:
300 Kč
Počet studentů ve skupině:
4 – 8
Volných míst:
6
Cena zahrnuje:
vlastní výuka, testování + občerstvení
Cena nezahrnuje:
superlearningové učebnice ANGLIČTINA 1 (849,– Kč 3CD verze, 749,– mp3 verze)
Další nutné náklady po nástupu výuky:
– – –

Superlearningový kurz

ALTISSIMA – specialista na intenzivní superlearningo­vé kurzy

 • výuka metodou superlearning používá prvky pro lepší práci naší paměti, zapojení všech smyslů a ukládání učiva do dlouhodobé paměti; jsme tak schopni studovat rychleji a efektivněji
 • soustředíme se na komunikační schopnosti studentů – během výuky jsme účinným a přirozeným způsobem neustále nuceni porozumět, mluvit a rychle reagovat
 • intenzivní forma výuky přináší rychlé a viditelné výsledky, které studenty motivují do dalšího studia
 • studentům je představena neformální a zábavná výuka, kterou si vychutnáte, angličtina vás bude bavit a nebudete se bát ji používat
 • studijní systém je založen na superlearningových studijních materiálech, které se orientují na praktické potřeby studentů a jsou doplněny bohatými audionahrávkami, se kterými pracujeme během kurzu a po jeho absolvování slouží studentům pro časově nenáročného opakování poslechem
 • výuka se zaměřuje na praktické fráze každodenního života

Náplň a obsah kurzu

1 týden INTENZIVNÍ výuky angličtiny (45 hodin) obsahuje látku půlročního studia, výuka metodou superlearning, důraz na rozvoj komunikačních schopností, 4–8 studentů ve skupině, český lektor 90% + rodilý mluvčí 10%.

Proč si vybrat tento kurz

Průběh výuky

Látka je v první fázi vstřebávána vizuálně a poslechem příběhů. Po přirozeném zažití informací (podobně jako u dětí) si stručně vysvětlíme pravidla a následuje důkladné konverzační procvičení a zafixování látky. Závěrečná fáze představuje shrnutí veškerých informací v relaxačním bloku, kdy opět zapojujeme svoji představivost a tedy nejenom levou mozkovou hemisféru, ale také pravou mozkovou hemisféru. Podporujeme tak práci dlouhodobé paměti a informace si snadněji a lépe (dlouhodoběji) zapamatujeme.

Veškeré informace jsou vícenásobně aktivovány v průběhu celého kurzu nejrůznějšími aktivitami, aby došlo k jejich důkladnému zažití, tzn. abychom rozuměli, pamatovali si a uměli jazyk použít v praktické komunikaci.

Pro koho je kurz určen

 • dospělí, kteří se potřebují rychle zlepšit ve všeobecné a pracovní komunikaci
 • mladiství nad 16 let

Cíl kurzu

 • získáme základy komunikace v angličtině – poslech, konverzace, výslovnost
 • vstřebáme a umíme používat slovní zásobu, fráze a gramatické struktury tohoto stupně
 • po dokončení tohoto jsme schopni navázat kurzem ANGLIČTINA 2 pro mírně pokročilé

Obsah kurzu

Témata

 • seznámení, zdvořilostní fráze
 • představení, sdělení základních informací o sobě, své rodině a práci
 • dotazy, zájmy a záliby, volný čas
 • naše tělo, jídlo, oblečení
 • můj byt, dům
 • zdvořilostní fráze – nabídky, žádosti, návrhy,
 • zdvořilostní fráze – pozvání, domluvení schůzky
 • zdvořilostní fráze – souhlas, nesouhlas, omluva apod.
 • určování času
 • restaurace – základní fráze
 • nakupování – základní fráze
 • telefonování – základní fráze
 • cestování & doprava – získávání informací, instrukce na cestu
 • denní zvyklosti – popis a dotazy
 • základy vyprávění v minulosti
 • základní fráze pro obchodní schůzku, přivítání hostů
 • prezentace sebe a společnosti

Gramatika

 • sloveso být (to be)
 • sloveso mít (to have)
 • určitý, neurčitý člen
 • osobní zájmena
 • přivlastňovací zájmena
 • ukazovací zájmena
 • some, any
 • číslovky
 • vazba „There is/are…“
 • rozkaz, zákaz
 • způsobová slovesa (can, must, may, needn't, have to)
 • přítomný čas prostý a průběhový, výstavba vět, frekvenční příslovce (always, sometimes, never)
 • budoucí čas (I will/I'll, Shall I/we…?) + návrhy (Let’s…/ What about… ?)
 • minulý čas (slovesa „to be“, „to have“, plnovýznamová slovesa – kladná věta, otázka, zápor)
 • minulý čas – základní nepravidelná slovesa

Zařazení kurzu

 • Intenzita: Intenzivní kurz
 • Druh kurzu: Běžné skupinové (docházkové) kurzy pro veřejnost
 • Věková skupina: Pro dospělé
 • Profesní skupina: Manažeři a vedoucí, Zaměstnanci soukromých a státních firem, Odborníci (profesní jazyk) a odborní pracovníci, Pracovníci státní správy, Obchodní zástupci, Personalisté (HR)
 • Forma výuky: Kurz se speciální didaktickou metodou výuky

Místo výuky

ALTISSIMA intenzivní jazykové kurzy

Jazyková škola Altissima
Praha 1, Staré Město
11000
Anenské náměstí 211/2
602 728 185 222 364 716 www.altissima.cz

Pokročilost kurzu

A0 - Úplný začátečník, A0+ - Falešný začátečník

Jaké jsou vstupní znalosti?

Student se setkává se s jazykem více méně poprvé. Nemá žádnou znalost jazyka.

Student se již s jazykem setkal, zpravidla absolvoval již část jazykového kurzu, ale jeho znalosti jsou roztříštěně, nesourodé nebo pozapomenuté. Student jazyk aktivně nepoužívá, často ale rozumí základním frázím.

Rozřazovací test pokročilosti
Učebnice v jazykovém kurzu ANGLIČTINA 1 pro začátečníky - týdenní - ANGLIČTINA 1 pro začátečníky

Učebnice pro tento kurz

ANGLIČTINA 1 pro začátečníky

ALTISSIMA
 • superlearningová komiksová učebnice s drilovými nahrávkami

Proč používáme tuto učebnici

 • opakovaný poslech jazyka výrazně zlepšuje schopnost porozumění, výslovnost a informace se nám lépe vybavují v přirozené konverzaci
 • kombinací příběhů, obrazů a mluveného slova zapojujeme při studiu více smyslů, pracují obě naše mozkové hemisféry a informace tak přijímáme mnohem efektivněji a dlouhodoběji
 • neučíme se slovíčka a fráze izolovaně, nýbrž v souvislostech, a pomáháme tak naší paměti, aby si informace rychle a dlouhodobě uložila
 • superlearningová nahrávka (fráze anglicky-česky-anglicky) na pozadí barokní hudby podporuje ukládání informací do dlouhodobé paměti a automatické vybavování frází při komunikaci
 • simultánní překlad příběhů, superlearningová nahrávka a přehledný výklad gramatických pravidel zajišťuje snadnou práci se studijními materiály

Fotografie ze školy a z kurzů

Pár slov o nás

Jazyková škola ALTISSIMA – specialista na intenzivní jazykové kurzy

 • specializujeme se na intenzivní jazykové kurzy angličtiny, němčiny a ruštiny – mluvený jazyk
 • nabízíme týdenní, víkendové, dopolední a večerní kurzy
 • výuka probíhá metodou superlearning – efektivní a zábavnou metodou zrychleného učení
 • organizujeme firemní kurzy na míru, individuální výuku a Skype lekce
 • jsme škola s dlouholetou tradicí – více než 20 let na trhu, více než 10 000 spokojených studentů
 • učebny naší jazykové školy najdete přímo v centru na Praze 1
 • přijímáme poukazy Flexi Pass, Dárkový Pass, Smart Pass, Fokus Pass a kartu Benefity a.s.

Proč si vybrat nás

 • velmi rychlé studijní výsledky
 • důraz na aktivní rozvíjení komunikačních schopností
 • malé skupinky po 3–9 studentech
 • metoda superlearning: 3–7× rychlejší, zábavné a motivující studium
 • tým velmi kvalitních a nadšených lektorů
 • nic společného s klasickým biflováním – příjemná a neformální atmosféra
 • praktické studijní materiály formou komiksových příběhů a drilových frází doplněné bohatými superlearningovými audio nahrávkami
 • individální výuka na míru – dynamic lessons, E-learning, firemní kurzy

Vybavení školy

 • Kurz s občerstvením
 • Vlastní učebny
 • Audiovizuální pomůcky
 • Wi-fi připojení

Doprava

Jak najdete naše učebny/kancelář?

 • cca 200 m od Karlova mostu (naproti Divadlu Na Zábradlí)
 • metro A – stanice Staroměstská + 5 minut pěšky
 • metro B – stanice Národní + 5 minut pěšky
 • tramvaje 17 a 18: zastávka Novotného lávka, ve 2. směru Staroměstská či Národní divadlo
 • tramvaje 6, 9 a 22: zastávka Národní divadlo či Národní třída + 5 minut pěšky
Jak se k nám dostanete?

Ubytování

Chcete se zúčastnit týdenních či víkendových kurzů a nejste z Prahy? Rádi Vám pomůžeme se zajištěním ubytování či zašleme užitečné kontakty.

Jak a kdy se zapsat do kurzu

 • přihlásit se můžete přímo z našich webových stránek prostřednictvím on-line přihlášky, telefonicky či osobně
 • rádi Vám poradíme s výběrem správného kurzu (prostřednictvím on-line testů, zasláním výtahů ze studijních textů, konzultací s lektorem či náhledem kurzu)

Systém slev

 • nabízíme slevy pro včasný zápis, hotovostní slevy, slevy pro naše studenty, pro dvojice, pro fb fanoušky, při opakované účasti a mimořádné slevy

Další kurzy angličtiny | ALTISSIMA intenzivní jazykové kurzy

Jazyk Název kurzu a pokročilost Studentů Délka kurzu Rozsah výuky Cena
AJ
ANGLIČTINA 2+ pro mírně/středně pokročilé - týdenní
kód kurzu (ANG2plusT)
A2 - Mírně pokročilý, B1 - Nižší-středně pokročilý
4 – 9 2-4 dny
do
45 h (5x9h) 4 990 Kč
(po 7% slevě)
AJ
ANGLIČTINA 1+ pro pokročilé začátečníky - víkendový
kód kurzu (ANG1plusVK)
A0+ - Falešný začátečník, A1 - Začátečník
4 – 8 18 hodin výuky
do
20 h (2x10h) 1 990 Kč
(po 5% slevě)
AJ
ANGLIČTINA 3 pro středně pokročilé - víkendový
kód kurzu (ANG3VK)
B1 - Nižší-středně pokročilý, B2 - Vyšší-středně pokročilý
4 – 8 18 hodin
do
20 h (2x10h) 1 990 Kč
(po 5% slevě)
AJ
ANGLIČTINA 3 pro středně pokročilé - týdenní
kód kurzu (ANG3T)
B1 - Nižší-středně pokročilý
4 – 9 1 týden
do
45 h (5x9h) 4 990 Kč
(po 7% slevě)
AJ
ANGLIČTINA 2 pro mírně pokročilé - víkendový
kód kurzu (ANG2VK)
A2 - Mírně pokročilý
4 – 8 18 hodin
do
20 h (2x10h) 1 990 Kč
(po 5% slevě)
AJ
ANGLIČTINA 2 pro mírně pokročilé - týdenní
kód kurzu (ANG2T)
A2 - Mírně pokročilý
4 – 9 2-4 dny
do
45 h (5x9h) 5 390 Kč
(po 5% slevě)
AJ
ANGLIČTINA 4 pro pokročilé - týdenní
kód kurzu (ANG3plusT)
B2 - Vyšší-středně pokročilý
4 – 8 1 týden
do
45 h (5x9h) 4 990 Kč
(po 7% slevě)
AJ
VIDEO based ENGLISH pro středně pokročilé/pokročilé - večerní
kód kurzu (ANG3plusV_RE)
B2 - Vyšší-středně pokročilý
4 – 7 4 měsíce konverzační výuky
do
30 h (1x2h)
Po
2 990 Kč
(po 3% slevě)
AJ
VIDEO based ENGLISH pro středně pokročilé - večerní
kód kurzu (ANG3V_RE)
B2 - Vyšší-středně pokročilý
4 – 7 4 měsíce konverzační výuky
do
30 h (1x2h)
Po
2 990 Kč
(po 3% slevě)
AJ
ANGLIČTINA 3+ pro středně pokročilé/pokročilé - víkendový
kód kurzu (ANG3+VK)
B2 - Vyšší-středně pokročilý, C1 - Pokročilý
4 – 8 18 hodin
do
20 h (2x10h) 1 990 Kč
(po 5% slevě)
Více kurzů školy

Rezervace místa v kurzu

Dobrý den, chci si rezervovat místo v jazykovém kurzu
ANGLIČTINA 1 pro začátečníky - týdenní (kód: ANG1T). Zašlete mi prosím informace o platbě a zápisu do kurzu.

Ověřit volné místo

Dobrý den, chci si ověřit, zda je ještě volné místo v místo v jazykovém kurzu ANGLIČTINA 1 pro začátečníky - týdenní (kód: ANG1T).

Informovat se na kurz

Dobrý den, chci se informovat na kurz ANGLIČTINA 1 pro začátečníky - týdenní (kód: ANG1T). Kontaktujte mě, prosím.

Jmenuji se

a můj email je

případně mě zastihnete na telefonu

.

Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych ještě poznamenal(a): Rád(a) bych se také zeptal(a) na:

Ozvěte se mi prosím co nejdříve. Děkuji.

Zašlete škole zprávu.
Jméno a email jsou povinné položky
2 515 kurzů
658 škol
gdi
Jazykovky.cz JazykovéZkoušky.cz SlevyKurzů.cz Jazyky.com Nazkušenou.cz Angličtina on-line Němčina on-line Francouzština on-line Španělština on-line Italština on-line Tlumočení-Překlady.cz Překládá.cz Tlumočí.cz